Anda di halaman 1dari 14

BAB 6

NUTRISI
6.11 MEKANISME
FOTOSINTESIS

STRUKTUR KLOROPLAS

Fotosintesis berlaku dalam kloroplas


Lamela : struktut tiub leper
Granum : lamela-lamela yg bertindih
Lamela dan granum mempunyai klorofil
untuk memerangkap cahaya
Stroma : matriks bergel
Tapak tindak balas gelap dan mengandungi
enzim-enzim yang terlibat dalam tindak
balas gelap serta butiran kanji

Mekanisme fotosintesis
2 peringkat utama dalam proses
fotosintesis:
Tindak balas cahaya
Berlaku dalam keadaan cahaya
Tempat berlaku :granum

Tindak balas gelap


Berlaku serta-merta selepas tindak balas
cahaya
Tidak memerlukan cahaya
Tempat berlaku : stroma

Semasa tindak balas cahaya:


Klorofil memerangkap tenaga cahaya
Ini mengujakan elektron ke tahap yang lebih tinggi
Dalam keadaan teruja, elektron akan meninggalkan
molekul klorofil
Molekul klorofil yang diaktifkan menarik elektron
daripada molekul air supaya kembali stabil
Kehilangan elektron menyebabkan air terurai
menjadi ion hidrogen (H+) dan ion hidroksil (OH-).
Tindak balas ini disebut sebagai fotolisis air.
24H20 24H 0
2

24OH-

Tenaga +
24H + 24OHcahaya
klorofil

24H+ +

Ion-ion hidrogen (H+ )menerima


elektron daripada klorofil dan
membentuk atom hidrogen.

24H+ + 24e- 24 H
Pada masa yang sama, ion hidroksil
(OH - ) kehilangan elektron untuk
membentuk gas oksigen dan air.

24 OH

24OH + 24e-

24OH 12H2O + 6O2

Gas oksigen dibebaskan ke atmosfera.


Molekul air digunakan semula untuk
fotolisis air.
Sebahagian daripada elektron itu
dipindahkan dan diterima semula oleh
molekul klorofil.
Tenaga yang terbebas semasa
pengaliran elektron digunakan untuk
membentuk ATP (Adenosina Trifosfat).
Maka hasil tindak balas cahaya ialah:
Air, gas oksigen dan ATP.

Semasa tindak balas gelap


Atom-atom hidrogen dan ATP yang terhasil
semasa tindak balas cahaya digunakan dalam
tindak balas gelap.
Tenaga untuk tindak balas ini dibekalkan oleh
ATP.
atom hidrogen menurunkan gas karbon
dioksida yang telah meresap ke dalam stroma
kloroplas.
Tindak balas gelap menghasilkan glukosa yang
dimangkinkan oleh enzim yang terdapat dalam
stroma.
24H + 6CO2
6(CH2O)

+ 6H2O

Molekul-molekul asas karbohidrat


(CH2O) membentuk molekul-molekul
glukosa
6 (CH2O) C6H12O6

Tindak balas keseluruhan


fotosintesis:
Tenaga cahaya
Klorofil

12H2O + 6CO2
C6H12O6+ 6O2

6H2O +

Perbandingan antara Tindak Balas Cahaya dan Tindak


Balas Gelap
Tindak balas
Sifat
Tindak balas gelap
cahaya

Keperluan cahaya

Perlu

Tidak perlu

Tapak dalam
kloroplas

granum

stroma

Tindak balas yang


Tindak balas fotolisis Tindak balas biokimia
terlibat
Menghasilkan
Menggunakan molekul
Molekul ATP dan
molekul ATP dan
ATP dan atom
atom hidrogen
atom hidrogen
hidrogen
Produk akhir hasil
tindak balas
Bahan mentah yang
digunakan

Oksigen dan air

Glukosa dan air

Air

Karbon dioksida

Perbandingan antara Tindak Balas


Cahaya dan Tindak Balas Gelap
Tindak
Balas
Cahaya
Granum
Tenaga
Cahaya
Air
Air , gas
oksigen dan
ATP

ASPEK
Tapak tindak
balas
Bentuk tenaga
yang diperlukan
Bahan tindak
balas
Hasil Tindak
balas

Tindak Balas
Gelap
Stroma
ATP(Adenosina
Trifosfat)
Karbon dioksida
Glukosa

Latihan
1. Nyatakan peringkat-peringkat
utama fotosintesis.
2. Bagaimanakah hasil daripada tindak
balas cahaya digunakan dalam
tindak balas gelap?
3. Tulis satu persamaan kimia
(perkataan) untuk mewakili
fotosintesis.
4. Terangkan mekanisme fotosintesis
yang berlaku.