Anda di halaman 1dari 10

DAN KEHIDUPANNYA

Nama penuh : Al-Imam Malik


rahmatullah Bin Amirul Asbahi.
Dilahirkan di Madinah pada tahun 93
Hijrah bersamaan 712 Masihi.
Beliau meninggal dunia pada tahun 179
Hijrah bersamaan 798 Masihi ketika
berusia 86 tahun.
Disemadikan di perkuburan Baqi,
Madinah.

Mendapat pendidikan di Madinah dan


memulakan pengajian Al-Quran dan Tafsir.
Dapat menghafaz seluruh Al-Quran
sebelum baligh .
Mempelajari ilmu hadith sehingga menjadi
seorang tokoh hadith dan ahli hukum yang
terkenal.
Mendalami ilmu pengajian Feqah dengan
mengkaji pendapat-pendapat Ulamak yang
berbeza pendapat.

Guru pertama beliau adalah Al-Imam


Abdullah Bin Yazid (Ibnu Hurmuz).
Beliau tinggal di rumah gurunya beberapa
tahun untuk mempelajari ilmu agama.
Beliau juga belajar daripada:
- Al-Imam Nafi Maula Ibn Omar
- Al-Imam Ibn Syahab Alzahra.
- Al-Imam Ismail bin Abi Hakim
Almadini
- Al-Imam Althur bin Zaid Aldilami

Sudah diiktiraf sebagai ulamak sejak


berumur 17 tahun.
Beliau mengumpul hadith dan
menyelidikinya selama 40 tahun dan
sentiasa menilai kesahihan hadith-hadith
tersebut.
Berpegang teguh kepada Al-Quran dan
As-Sunnah.
Beliau menggunakan qias dan Musolah AlMursalah sebagai sumber hukum untuk
menentang perbuatan bidah dan sikap
bertaqlid.

Beliau menggalakkan cendiakawan Islam


berijtihad dalam masalah yang
memerlukan hukum sekiranya tiada
kepastian.
Sangat teliti dan sedia mengaku tidak
tahu jika tidak yakin atau tiada sunnah
yg kuat.
Tegas dan berani menyatakan kebenaran
dan ketokohannya dikagumi oleh ramai
ulamak lain.

BIDANG PENULISAN :

Menghafaz lebih kurang 100 ribu hadith. Hanya


5 ribu hadith sahaja yang ditulis dalam kitab AlMuto.
Kitab itu sangat bernilai dan
mengandungi hadith sahih sahaja.
- Kitab ini menjadi rujukan utama dalam
kajian
ilmu hadith dan feqh.
Kalifah Harun Ar-Rashid memberi
kedudukan yg tinggi terhadap kitab ini dan
menghendakinya dijadikan sebagai panduan di
samping Al-Quran.

PENGASAS MAZHAB MALIKI


- Merupakan pengasas Mazhab Maliki.
- Mazhab ini terkenal sebagai mazhab
aliran hadith kerana asas pegangannya
banyak berdasarkan Al-Quran dan hadith.
- Mazhab ini mula lahir di Hijaz
kemudian
ke Mesir dan Sepanyol.
- Pada masa ini mazhab ini diikuti oleh
umat Islam di Afrika Utara antaranya
Morocco, Tunisia, Algeria, Libya,
Palestin dan Mesir.

SAHABAT

MURID

Al-Imam Abu Hanifah

Al-Imam Syafie

Al-Imam Sufyan alSaura

Al-Imam Ashhab bin


Abdul Aziz al-Qisi

Al-Imam al-Lith bin


Saad.

Al-Imam al-Auzai

Al-Imam Abu Abdullah


Abdulrahman bin alQosim al-Taqo.

Al-Imam Abu Yusuf

Al-Imam Abu Muhammad


Abdullah