Anda di halaman 1dari 15

 Murid ialah pelanggan bagi guru dalam

bilik darjah dan sentiasa bersama


semasa aktiviti P&P dijalankan.
 Perbezaan antara murid memerlukan
guru menggunakan kemahiran secara
optimum dalam bilik darjah.
 Menjadi tugas guru dalam memahami
tingkah laku dan budaya murid supaya
sebarang tindakan boleh dilakukan
mengikut kaedah yang betul dan tepat.
 Menyenaraikan maklumat yang murid
perlu ketahui tentang peraturan yang
wajib mereka patuhi sepanjang masa
P&P boleh menjadi panduan dalam
menguruskan tingkah laku murid.
 Murid yang terdiri daripada pelbagai
bangsa perlu bersosial dalam kelompok
mereka terutamanya dalam melakukan
aktiviti pembelajaran.
 Murid perlu bersosial tidak kira kelas atasan
sama ada kelas atasan atau bawahan.
 Sikap prejudis terhadap bangsa lainperlu di
elakkan bagi supaya segala aktiviti yang
dirancang berjalan lancar.
 Aktiviti yang dijalankan mestilah berupaya
menyemai semangat saling mempercayai ke
dalam jiwa murid.
 Proses sosialisasi anara kaum tanpa mengira
anutan agama hendaklah dikembangkan
supaya proses pembentukan kendiri murid
dapat dilaksanakan.
 Penggunaan bahasa standard harus
diamalkan oleh setiap murid, penggunaan
dialek mengikut kaum perlulah dielakkan.
 Murid perlu selalu diingatkan supaya
menggunakan bahasa yang betul.
 Perbendaharaan kata yang tepat
membantu murid mencapai kematangan
sosial yang sepatutnya.
 Aktiviti ke arah peningkatan bahasa perlu
disertai murid supaya tahap penguasaan
bahasa murid sentiasa bertambah.
 Murid juga digalak untuk berinteraksi
dengan mereka yang berlaianan
jantina, namun mereka perlu diberi
kesedaran batasan perhubungan
dalam interaksi yang berlainan jantina.
 Aktiviti interaksi antara berlainan
jantina ini perlulah sesuai mengikut
tugasan yang diberikan.
 Pendekatan penyayang guru dalam
bilik darjah dapat menjinakkan murid,
bercakap dengan bahasa yang betul
dan sopan, menegur kesilapan orang
lain dengan cara yang berhemah.
 Ini secara tidak langsung akan
mempercepatkan proses kecintaan dan
kesetiaan murid terhadap gurunya.
 Kemahiran komunikasi memainkan
peranan penting ke arah
pembentukkan budaya penyayang.
 Komunikasi berkesan boleh dijelmakan
melalui pertuturan, penggunaan
bahasa badan, penulisan dan
penggunaan alat tertentu.
 Guru yang menggunakan kemahiran
berkomunikasi yang berkesan akan
mewujudkan suasana pembelajaran
yang dinamik.
 Dengan ini, penerapan kemahiran-
kemahiran lain dapat dilakukan dengan
lebih mudah dan berkesan.
 Motivasi perlulah diberikan kepada murid
secara berhemah dan berhikmah, dengan
ini segala nilai-nilai yang ingin diserapkan
kepada murid dapat dilakukan dengan
cepat dan mudah.
 Sebagai seorang guru, komunikasi
berkesan perlu digunakan dalam memberi
motivasi kepada murid
 Guru perlulah mudah menghadiahkan
senyuman dan ganjaran sekiranya murid
dapat melakukan sesuatu yang terbaik,
dengan cara ini murid akan merasa diri
mereka dihargai dan akan sentiasa
melakukan yang terbaik.
 Murid mudah terpengaruh dengan
tindakan guru yang menunjukkan teladan
sebagai seorang yang professional
 Guru mesti membentuk program yang
bertujuan membangunkan murid dengan
peratauran yang jelas, bagi
mengurangkan tingkah laku negatif.
 Sebagai seorang guru perlu bijak
mewujudkan suasana bilik darjah yang
dinamis ini kerana lumrah murid untuk
menjalanu aktiviti P&P dalam suasana
yang ceria dan gembira.
 Guru perlulah cekap dalam menghasilkan
sebuah bilik darjah yang dapat
ditransformasikan sebagai sebuah rumah
yang menepati slogan “rumahku, syurgaku”.
Murid pasti akn lebih seronok belajar dalam
suasana yang kondusif.
 Mungkin terdapat murid yang nakal. Namun
bukan murid yang menjadi masalahnya,
sekiranya adanya pengawalan yang baik
jumlah murid yang menimbulkan masalah
tidak akan bertambah dan akhirnya dapat di
atasi.
 Pengawal kelas dianggap penting erana
sekiranya murid tidak terkawal objektif P&P
tidak akan tercapai.
 Guru mestilah mengenalpasti murid yang
menimbulkan masalah bagi mengelakkan
murid lain menjadi “pak turut” kepada
murid berkenaan.
 Guru perlu menyelesaikan masalah ini
dengan lebih banyak berinteraksi dengan
murid terbabit sehingga dia merasakan
dia mendapat perhatian dan dihargai
bukan kerana dirinya tetapi kerana
tingkah lakunya yang disenangi guru.
 Guru mestilah sentiasa mempamerkan
pengiktirafan terhadap murid tersebut
semasa aktiviti P&P dijalankan.
 Ketegasan terhadap disiplin murid ketika
pembelajaran perlu dilakukan dengan
cara dan pendekatan yang betul yang
menampakkan bahawa ketegasan
tersebut bukan dengan niat mendera
tetapi lebih kepada pengajaran.
 Sekiranya perlu, guru mestilah
menggunakan nasihat dan kata-kata
motivasi yang menunjukkan guru
menyayangi murid tersebut .
 Jika berlaku perubahan ke arah kebaikan
berikan penghargaan kepada murid
terbabit.
 Murid harus diterapkan supaya
membiasakan diri berada di dalam
kelas tepat pada waktunya.
 Guru juga dicadangkan supaya
menggunakan pendekatan yang
menarik seperti aktiviti P&P dimulakan
dengan set induksi yang menarik, ini
bertujuan bagi menarik minat murid
untuk mengetahui isi pelajaran yang
selanjutnya.
 SyedIsmail Bin Syed Mustapa, Ahmad
Subki Bin Miskon, 2010, Budaya Dan
Pembelajaran, Penerbitan Multimedia
Sdn. Bhd. Puchong, Selangor