Anda di halaman 1dari 17

KATA MAJMUK

DISEDIAKAN OLEH :
NAZIRUL AMIN BIN AZMI

2 FEBUARI 2010
PENGENALAN :
∞ kata majmuk merupakan suatu proses
menggabungkan dua kata dasar atau
lebih menjadi satu rangkai kata yang
memberi makna.
∞ Kata majmuk tidak boleh menerima unsur
penyisipan.
∞ Contohnya : kerusi malas; (kata majmuk-
tiada unsur penyisipan)
 pinggan mangkuk ; (bukan
kata majmuk- unsur
penyisipan dan)
PEMBAHAGIAN KATA
MAJMUK :
1)Bentuk yang telah mantap
2)Penggandaan Kata Majmuk
3)Pengimbuhan kata majmuk
JENIS-JENIS KATA MAJMUK
1.Kata majmuk yang terdiri
daripada rangkaian kata
bebas
Ø Contohnya : biru laut , gambar rajah
,alat tulis, bandar raya, jam tangan,
meja tulis, air hujan, terima kasih,
bom tangan, d.s.b….
2) Kata majmuk yang
digunakan sebagai gelaran
v Contohnya : Perdana Menteri
 Ketua Menteri
 Naib Canselor
 Duta Besar
 Raja Muda
 Penolong Pendaftar
 Pemangku Raja

3) Kata majmuk yang terdiri
daripada istilah khusus
ü Contohnya :model linear
 lesung sendi
 cari gali
 segi tiga
 reka bentuk
 atur cara
 batu kapur
 kertas kerja
4) Kata majmuk yang
mendukung maksud kiasan;
simpulan bahasa
 Contohnya : kaki ayam
 makan angin
 pilih kasih
 buah hati
 duit kopi
 bulan madu
 manis mulut
 anak emas
CIRI-CIRI KATA MAJMUK
1) Bentuk yang telah
mantap
 Terdapat beberapa jenis kata majmuk
yang telah mantap penggunaannya,
walaupun kata majmuk itu terdiri
daripada dua kata dasar.
 Kata majmuk ini dieja bercantum
menjadi satu perkataan.


Contoh-contoh kata majmuk
yang telah mantap
1.Antara bangsa antarabangsa
2.Beri tahu beritahu
3.Suka rela sukarela
4.Bumi putera bumiputera
5.Suruhan jaya suruhanjaya
6.Olah raga olahraga
7.Kerja sama kerjasama
8.Warga negara warganegara
PERHATIAN
 Terdapat sebilangan kata yang bukan
terdiri daripada kata majmuk tetapi
seakan-akan ejaannya menyerupai
kata majmuk dan dieja bercantum.

Contohnya
1) Kata nama Peribadi , dinihari, peribahasa, perikemanusiaan,

2) Kata adjektif Sukacita, dukacita

3) Kata sendi nama Kepada, daripada

4) Kata hubung Apabila, manakala, padahal, darihal, barangkali,


kadangkala, apakala, walhal

5) Kata tanya Bagaimana, kenapa


2) Penggandaan kata
majmuk
§ Penggandaan kata majmuk melibatkan
penggandaan unsur pertama kata
sahaja. Contohnya :
 alat-alat tulis balai-balai raya

suku-suku kata jirim-jirim organik

Menteri-Menteri Besar Penolong-Penolong Pendaftar

garis-garis pusat model-model linear

Naib-Naib Canselor Ketua-Ketua Menteri

kapal-kapal terbang gambar-gambar rajah


Pengecualian kata majmuk
yang telah mantap
§ kata majmuk yang telah mantap
penggunaanya dieja secara
keseluruhannya sekiranya perkataan itu
menunjukkan gandaaan.
 contohnya:
1. Pesuruhjaya-pesuruhjaya
2. Warganegara-warganegara
3. Tandatangan-tandatangan
4. Jawatankuasa-jawatankuasa
5. Setiausaha-setiausaha
3) Pengimbuhan kata
majmuk
1 Apabila kata majmuk menerima
imbuhan yang merupakan awalan
atau akhiran sahaja, ejaannya tetap
terpisah.
 contohnya :
 campur aduk bercampur aduk
temu bual menemu bual
 daya serapan daya serapan
(ii) Apabila kata majmuk menerima imbuhan

yang merupakan apitan, ejaanya menjadi


bercantum. Contohnya :

i. campur aduk mencampuradukkan


ii. daya serap kedayaserapan
iii. garis kasar menggariskasarkan
iv. satu padu menyatupadukan
v. urus niaga diurusniagakan