Anda di halaman 1dari 350

Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan


Perkembangannya Di Makkah

Keluar
Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam


Dan Sumbangannya

Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam
Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya


Terhadap Ekonomi Negara

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia
 Pengenalan
 Makna Tamadun
 Ciri-ciri Manusia
 Ciri-ciri Tamadun
 Proses Pembentukan Tamadun
 Sumbangan Tamadun Mesopotamia

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia
 Tamadun Mesir Purba
 Sumbangan Tamadun Mesir Purba
 Tamadun Indus
 Tamadun Hwang Ho
 Sumbangan Tamadun Hwang Ho

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun
 Latar Belakang Tamadun
 Aspek-aspek Peningkatan Tamadun
 Perundangan
 Perluasan Kuasa
 Peningkatan Ekonomi

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun
 Peningkatan Sosial
 Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia

Menu Keluar
Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara
 Peta Kerajaan Awal Di Asia Tenggara
 Bentuk-bentuk Kerajaan Awal
 Pengaruh Hindu-Buddha

Menu Keluar
Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan
Perkembangannya Di Makkah

 Masyarakat Arab Jahiliah


 Kehidupan Nabi Muhammad s.a.w.
Sebelum Dilantik Menjadi Rasul
 Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w.

Menu Keluar
Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan
Perkembangannya Di Makkah

 Penyebaran Islam Di Makkah


 Penentangan Masyarakat Arab Terhadap
Islam

Menu Keluar
Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah
 Hijrah dan Kesannya
 Piagam Madinah
 Perjanjian Hudaibiyah
 Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah
 Kepentingan Pembukaan Makkah

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan
Sumbangannya
 Kerajaan Khulafa Al-Rasyidin
 Kerajaan Bani Umaiyah
 Kerajaan Bani Abbasiyah
 Kerajaan Bani Uthmaniyah
 Faktor Penyebaran Islam Ke Eropah

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan
Sumbangannya
 Pertembungan Tamadun Islam Dengan
Tamadun Lain Di Dunia
 Kesan Pertembungan Tamadun Islam
Dengan Tamadun Lain

Menu Keluar
Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara
 Teori Kedatangan Islam Ke Asia Tenggara
 Cara Penyebaran Islam Di Asia Tenggara
 Pengaruh Islam Di Asia Tenggara

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di
Malaysia Sebelum Kedatangan Barat
 Pengaruh Islam Terhadap Sosiobudaya
 Pengaruh Islam Terhadap Ekonomi

Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah
 Ciri-ciri Zaman Gelap
 Renaissance Di Eropah
 Gerakan Reformation
 Penjelajahan Dan Penerokaan
 Revolusi Pertanian

Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah
 Revolusi Perindustrian
 Imperialisme Barat Di Asia

Menu Keluar
Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap
Ekonomi Negara
 Ekonomi Tradisional
 Ekonomi Dagangan
 Penggunaan Tenaga Buruh Luar
 Institusi Kewangan Dan Insurans

Menu Keluar
Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap
Ekonomi Negara
 Dasar British Terhadap Pertanian
 Kesan-kesan Dasar Ekonomi

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Pengenalan

Kapak batu Zaman Paleolitik

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Kapak batu

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Kapak gangsa
Zaman Gangsa

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Makna Tamadun

Tamadun

Bahasa Arab Bahasa Inggeris Islam


* Mudun * Civilization * Pembangunan
* Madain lahiriah dan
* Madana yang rohaniah
bermaksud tinggi
budi bahasa dan
pembukaan bandar

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Ciri-ciri Manusia

Manusia Prasejarah

Logam
Paleolitik dan
Neolitik * Gangsa dan
Mesolitik
besi

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Ciri-ciri Manusia

Zaman Paleolitik dan Mesolitik


Petempatan
* Nomad
* Gua, tepi tasik
* Kelompok

Aktiviti
* Pungut hasil hutan
* Memburu
* Tangkap ikan

Peralatan
* Kayu
* Batu

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Ciri-ciri Manusia

Zaman Neolitik
Petempatan
* Menetap
* Kelompok besar
* Bina rumah

Aktiviti
* Bercucuk tanam
* Menternak binatang
* Sistem barter

Peralatan
* Alat batu, kapak batu dan tembikar

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Ciri-ciri Manusia

Zaman Logam
Petempatan
* Menetap
* Rumah batu-bata

Aktiviti
* Bercucuk tanam
* Menternak
* Mencipta alat
* Berdagang

Peralatan
* Alat gangsa, kapak tulang mawas, beliung dan sabit

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Ibn Khaldun
1 Ibn Khaldun merupakan pemikir yang unggul, sejarawan
dan ahli sosiologi Islam.
2 Beliau juga memajukan konsep ekonomi, perdagangan
dan kebebasan.
3 Ibn Khaldun membangunkan idea bahawa tugas kerajaan
hanya terhad kepada mempertahankan rakyatnya
dari keganasan, melindungi harta persendirian, menghalang
penipuan dalam perdagangan, mencetak dan menguruskan
penghasilan wang, dan melaksanakan kepimpinan politik
bijaksana dengan perpaduan sosial dan kuasa tanpa
paksaan.
4 Dalam segi ekonomi, Ibn Khaldun memajukan teori nilai dan
hubungkaitnya dengan tenaga buruh, memperkenalkan
pembahagian tenaga kerja, menyokong pasaran terbuka,
menyedari kesan dinamik permintaan dan bekalan ke atas harga dan keuntungan,
menolak cukai yang tinggi, menyokong perdagangan bebas dengan orang asing
dan percaya kepada kebebasan memilih bagi membenarkan rakyat bekerja keras
untuk diri mereka sendiri.
Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Zaman Logam
1 Pada Zaman Logam orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam di
samping alat-alat dari batu.
2 Orang sudah mengenal teknik melebur logam, mencetaknya menjadi
alat-alat yang diinginkannya.
3 Teknik pembuatan alat logam ada dua, iaitu dengan cetakan batu yang
disebut bivalve dan dengan cetakan tanah liat dan lilin yang disebut acire
perdue.
4 Selain itu, manusia pada Zaman Logam telah mengetahui cara
mengebumikan mayat dengan iringan bekal kubur.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Ciri-ciri Tamadun

Bahasa dan
sistem tulisan
Pengkhususan Petempatan
pekerjaan kekal

Ciri-ciri Tamadun

Agama dan Kehidupan


kepercayaan berorganisasi
Sistem
pemerintahan

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Petempatan kekal
1 Lebih sistematik, tidak berpindah randah.
2 Berusaha menternak, bertani dan mencipta peralatan bagi meningkatkan
pengeluaran.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Kehidupan berorganisasi
1 Wujud lapisan masyarakat yang berperanan.
2 Dapat aturkan kehidupan yang stabil dan makmur.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Sistem pemerintahan

1 Pemerintahan yang bersistem dengan Raja sebagai ketua dianggap


mewakili tuhan.
2 Adanya sistem perundangan yang mengawal perilaku rakyat, menjaga
keamanan dan kemakmuran.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Agama dan kepercayaan

1 Manusia mula percaya ada kuasa ghaib yang mengawal sekeliling


mereka.
2 Wujud kepercayaan animisme dan kemudian politeisme dan
penyembahan tuhan.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Pengkhususan pekerjaan

1 Mengakibatkan peningkatan pengeluaran.


2 Berkembangnya pertukaran barangan dan perdagangan.
3 Wujud ilmu pengetahuan dan penciptaan teknologi.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Bahasa dan sistem tulisan


1 Wujudnya bahasa Yunani dan Sanskrit.
2 Tulisan hieroglif, cuniefom, ideogram dan piktograf.
3 Tersebar ilmu pengetahuan dan perhubungan.
4 Digunakan dalam urusan pentadbiran.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Proses Pembentukan Tamadun

Tamadun Mesopotamia

* 3500 S.M. - 539 S.M.


* Lembah Sungai Tigris dan Euphrates

Petempatan Organisasi Sistem Pengkhususan


Pemerintahan
kekal sosial tulisan kerja

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Petempatan kekal
Negara kota
* Pusat kota
* Tembok kota
* Istana
* Rumah ibadat
* Rumah kedai
* Ur, Kish

Pemerintahan
* Teokrasi
* Raja wakil tuhan
* Ketua agama

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Organisasi sosial

Raja
Pendeta
Bangsawan

Rakyat
* Petani
* Artisan
* Pedagang
* Hamba

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Sistem tulisan
Bergambar

Simbol

Cuneiform

Pengkhususan kerja
* Pedagang
* Pengusaha
* Tukang
* Tentera

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Negara kota
1 Biasanya keluasan sesebuah negara kota lebih kurang 1 000
batu persegi.
2 Setiap negara kota ini merupakan sebuah kerajaan yang berdaulat
yang mempunyai unit politiknya yang tersendiri.
3 Negara-negara kota ini hanya akan bersatu tenaga untuk berperang
dan menentang musuh.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Organisasi sosial

1 Menjadikan kehidupan masyarakat lebih teratur.


2 Wujudnya dua golongan iaitu golongan pemerintah dan golongan
rakyat.
3 Golongan pemerintah terdiri daripada raja, ketua pendeta, ketua
tentera dan orang bangsawan.
4 Golongan rakyat terdiri daripada rakyat bebas dan hamba.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Sumbangan Tamadun Mesopotamia

Kod Undang-undang
Hammurabi
Seni bina Ilmu pengetahuan
* Batu-bata tanah liat * Astronomi
* Arca * Matematik
* Tiang batu Sumbangan * Kalendar
Tamadun * Ilmu perubatan
Mesopotamia
Tulisan Cuneiform
* Jurutulis
Roda
* Pentadbiran dan
* Peperangan
perniagaan Pengangkutan * Kincir air
* Kesusasteraan * Kapal layar
* Pedati

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Hammurabi
1 Memerintah dari tahun 1792-1750 S.M.
2 Beliau berasal daripada keturunan Amorite.
3 Beliau membina banyak negara kota.
4 Pusat pemerintahannya di Babylon.
5 Beliau telah menakluk Akkad dan menjadi raja seluruh Mesopotamia.

Kod Undang-Undang Hammurabi


1 Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan.
2 Hukuman adalah setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza ikut susun
lapis masyarakat.
3 Berjaya mengelakkan wujudnya permasalahan di kalangan masyarakat
pelbagai kaum dan susun lapis masyarakat.
4 Wujudkan perpaduan dan mengukuhkan organisasi.

Laman web Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Laman Web

Mesopotamia
http://www.mesopotamia.co.uk/

Sejarah Penulisan
http://www.historian.net/hxwrite.htm

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Tamadun Mesir Purba

Tamadun Mesir Purba

* 3100 S.M. – 322 S.M.


* Lembah Sungai Nil

Petempatan Organisasi
Agama Tulisan
tetap sosial

Pengkhususan
Pemerintahan
kerja

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Petempatan tetap
* Perkampungan
* Nome
* Bandar pentadbiran
* Thinis
* Memphis
* Thebes

Pemerintahan
Firaun berkuasa mutlak

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Organisasi sosial

Firaun

Bangsawan

Rakyat bebas

Hamba

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Pengkhususan kerja
* Menenun
* Tembikar
* Perdagangan

Agama
* Politeisme
* Tuhan Re
* Hidup selepas mati

Tulisan
* Hieroglif
* Catat rekod pertanian, cukai, agama

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Firaun
1 Ketua kerajaan Mesir Purba dipanggil firaun.
2 Perkataan ini berasal daripada perkataan Yunani, iaitu pharaoh
yang bererti rumah yang agung.
3 Istilah rumah yang agung bermakna pihak ataupun kuasa yang
mengenakan pembayaran cukai terhadap tanah dan harta.
4 Rumah yang agung ini merujuk kepada istana dan raja yang
memerintah, iaitu firaun.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Politeisme

1 Politeisme ialah kepercayaan kepada banyak tuhan.


2 Pada tahun 1922 seluruh dunia telah gempar apabila sebuah makam
diraja yang amat masyhur, iaitu Makam Tutankhamun II ditemui oleh
pengkaji Mesir Purba, Howard Carter.
3 Penemuan ini berlaku setelah 30 tahun usaha menggali cari di lembah
yang dikenali sebagai Lembah Raja di Thebes dijalankan.
4 Mayat Tutankhamun ini diselaputi emas yang beratnya lebih kurang 11
kilogram.
5 Turut ditemui ialah koleksi artifak Mesir Purba yang mengagumkan.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Sumbangan Tamadun Mesir Purba

Penciptaan kertas

Pendidikan Ilmu perubatan


Sumbangan
Tamadun
Mesir Purba
Ilmu matematik
Seni bina * Algebra
* Piramid * Geometri
* Astronomi
Tulisan hieroglif

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Hieroglif
1 Hieroglif ialah tulisan awal Mesir dan merupakan tulisan bergambar.
2 Tulisan ini berkembang ke tulisan hieratik dan tulisan berangkai.
3 Pada tahun 700 S.M., tulisan hieratik ini berkembang ke tulisan
demotik.

Laman web
Mesir Purba
http://www.carnegiemuseums.org/cmnh/exhibits/egypt/index.html
http://ancienthistory.miningco.com/cs/egypt/

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Tamadun Indus

Tamadun Indus

* 2500 S.M. - 1800 S.M.


* Lembah Sungai Indus

Petempatan Organisasi Pengkhususan


Agama Tulisan
kekal sosial kerja

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Petempatan kekal
* Bandar terancang
* Dikelilingi tembok
* Perumahan
* Pusat pentadbiran
* Jalan raya
* Sistem kumbahan
* Mohenjo-Daro
* Harappa

Agama
* Patung
* Proto Siva
* Dewa-dewa
* Tuhan Ibu

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Organisasi sosial

Pemerintah
Pendeta
Pedagang

Petani, buruh, hamba

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Pengkhususan kerja
* Perdagangan
* Pertanian
* Pertukangan
* Pembuatan

Tulisan
* Piktograf

Laman web
Tamadun Indus
http://www.harappa.com/har/har0.html.

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Sistem kumbahan yang terancang

1 Rumah mempunyai bilik mandi dan tandas.


2 Air dan kumbahan disalirkan keluar melalui paip ke longkang-longkang
yang mengalir di bawah jalan.
3 Longkang tidak ditutup terus bagi membolehkan kerja pembersihan
dilakukan.
4 Bahan buangan dihantar ke pusat pembuangan di luar bandar.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Tuhan Ibu

1 Kepercayaan terhadap Tuhan Ibu dibuktikan dengan penemuan


patung wanita.
2 Tuhan Ibu disembah oleh masyarakat Lembah Indus bagi
melambangkan kesuburan.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Tamadun Hwang Ho

Tamadun Hwang Ho

Lembah Sungai Hwang Ho

Petempatan Organisasi
Agama Tulisan
tetap sosial

Pengkhususan
Pemerintahan
kerja

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Petempatan kekal
* Tapak Banpo
* Anyang

Pemerintahan
Beraja
* Mandat daripada tuhan
* Dibantu bangsawan

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Organisasi sosial

Raja
Bangsawan
Pembesar
Pengawai
Petani, Artisan,
Pedagang
Hamba

Bersambung… Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Pengkhususan kerja
* Pembesar
* Petani
* Artisan
* Hamba

Agama
* Animisme
* Politeisme
* Nenek moyang
* Tulang oracle

Tulisan
* Ideogram

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Sumbangan Tamadun Hwang Ho

Falsafah Perang Sun Tze


* The Art Of War

* Konsep Yin dan Yang


Sistem kalendar
* Konsep Feng Shui

Sumbangan
Sistem tulisan Tamadun Ekonomi pertanian
* Digunakan dalam Hwang Ho * Pengairan, terusan
percetakan
* Teknologi pembajakan
* Diajar di sekolah- * Batas untuk pertanian
sekolah
* Alatan daripada besi

Pemujaan roh Politik


nenek moyang * Sistem monarki

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Yin dan Yang The Art of War

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

The Art of War

1 The Art of War juga dikenali sebagai Seni Perang Sun Tzi.
2 Ditulis pada abad ke-6 oleh Sun Tzi.
3 Terdiri daripada 13 bab yang membicarakan selok-belok perang
dan bagaimana menangani musuh.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Sistem kalendar

1 Terdapat 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun.


2 Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam
dan musim menuai.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Sistem tulisan

1 Rekahan tulang oracle mempengaruhi idea penciptaan tulisan.


2 Tulisan peringkat awal berbentuk ideogram berdasarkan simbol.
3 Tulisan asal mempunyai gambar seperti kanak-kanak, bulan,
matahari dan sungai.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Pemujaan roh nenek moyang

1 Shang-ti merupakan dewa tertinggi di syurga dan merujuk


pada nenek moyang pemerintah Shang.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Sistem monarki

1 Monarki dari bahasa Yunani bermaksud satu pemerintah.


2 Sistem monarki merupakan sejenis kerajaan di mana raja menjadi
Ketua Negara.
3 Adalah sistem tertua di dunia.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Yin dan Yang

1 Konsep Yin dan Yang merupakan prinsip asas sains dan falsafah
Cina.
2 Orang Cina percaya bahawa alam semesta dan kejadiannya terdiri
daripada dua unsur, iaitu Yin dan Yang.
3 Yin ialah kuasa pasif dan Yang ialah kuasa aktif.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Feng Hsui

1 Falsafah Taoisme yang berlandaskan falsafah alam semesta yang


merujuk pada hubungan antara manusia dengan alam sekitar terutama
tentang bagaimana manusia boleh hidup secara harmoni dengan alam
sekitar.

Menu Keluar
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Laman web

Tamadun China
http://members.tripod.com/smkam98/China1.htm

Sistem Monarki
http://ms.wikipedia.org//wiki/Monarki

The Art of War


http://id.wikipedia.org/wiki/Sun_Zi_Bingfa

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Latar Belakang Tamadun

Yunani Rom

* Negara kota 'polis' * Romulus 753 S.M.


(Athens, Sparta, * Majlis perbandaran
Corinth) * Bandar raya terancang
* Sekitar 1000 - 800 S.M.
* Ada undang-undang
* Sering berperang
India
* Cemerlang antara
China 2500 - 1800 S.M.
* Zaman Verdik
* 221 S.M. - 206 S.M.
* Pemerintahan beraja
* Shih Huang Ti
* Agama Hindu
(pengasas Dinasti Chin)
* Janapada dan Mahajanapada
* Membentuk empayar
* Chandragupta Maurya

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Shih Huang Ti

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Tamadun Yunani

1 Tamadun Yunani merujuk kepada tempoh sejarah Greece yang


berkisar di lembangan Mediterranean dan Laut Hitam dan
berlangsung selama satu alaf.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Polis
1 Institusi politik yang merdeka.
2 Saiznya agak kecil dan Athens merupakan polis yang terbesar.
3 Jumlah penduduknya juga kecil.
4 Setiap polis mempunyai:
* Acropolis, iaitu kawasan tertinggi yang menempatkan bangunan
kerajaan dan keagamaan.
* Agora, iaitu tempat pertemuan atau mesyuarat rakyat yang merupakan
pusat ekonomi bagi sesebuah polis.
* Kawasan pertanian di luar kota yang menyediakan keperluan
penduduk di dalam kota.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Tamadun Rom

1 Tamadun Rom banyak menyumbang dalam bidang pembinaan.


2 Bangunan terkenal yang dibina pada zaman Rom ialah colloseum,
Pantheon dan Circus Maximus.
3 Colloseum ialah sebuah panggung terbuka dan berbentuk bulat yang
dibina pada tahun 80 M.
4 Ciri istimewanya ialah berbentuk melengkung dan dapat memuatkan
50 000 orang penonton.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Shih Huang Ti
1 Nama asal Shih Huang Ti ialah Raja Chen.
2 Merupakan maharaja pertama China yang memerintah dengan
gelaran Maharaja Pertama.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Tamadun India

1 Pada zaman ini terdapat golongan pemerintah yang terdiri daripada


golongan raja.
2 Terdapat dua bentuk kerajaan, iaitu janapada atau kerajaan kecil
dan mahajana pada atau kerajaan besar.
3 Di bawah pemerintahan Chandragupta Maurya, kerajaan-kerajaan
kecil ini telah disatukan.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun

Pemerintahan dan Pentadbiran

Yunani Rom India China

* Athens - Beraja * Sistem Republik * Raja berkuasa * Pemerintahan


(oligarki, tirani, * 2 orang konsul mutlak berpusat
aristokrasi dan * Dewan Senat * Raja suci dan * Konsep
demokrasi) * Dewan dihormati maharaja
* Sparta Perhimpunan * Brahmin * Birokrasi
(pemerintahan * Diktator * Ksyatria * Peperiksaan
tentera, * Birokrasi awam
pertahanan pentadbiran
dipentingkan)

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Oligarki

1 Sistem pemerintahan yang pernah diamalkan dalam tamadun


Yunani di Athens.
2 Dalam sistem tersebut kuasa pemerintahan terletak dalam tangan
beberapa orang konsul.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Tirani

1 Pemerintahan yang zalim yang memperlihatkan kekuasaan


digunakan dengan sewenang-wenangnya.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Aristokrasi

1 Pemerintahan oleh golongan bangsawan yang kaya.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Demokrasi

1 Pemerintahan atau kerajaan yang ditadbir oleh wakil yang


dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Republik

1 Negara yang ditadbir oleh wakil yang dipilih oleh rakyat melalui
pilihan raya dan diketuai oleh presiden.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Birokrasi

1 Sistem pentadbiran yang melibatkan pelbagai peringkat dan


mempunyai banyak peraturan.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Laman web

Tamadun Yunani
http://www.museum.upenn.edu/Greek_World/index.html

Tamadun Rom
http://ancienthistory.miningco.com/cs/rome

Tamadun India
http://www.scribd.com/doc/9228241/Tamadun_India_Pyfa

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Perundangan

Yunani Rom

* Digubal oleh Dewan * Hukum Kanun 12


Perhimpunan * Papan Dua Belas
* Buku Republic oleh Plato * Maharaja Justinian mengumpul
* Negara harus diperintah dan membukukan undang-undang
oleh ahli falsafah * Kod Undang-undang Rom
* Undang-undang Justinian

India
China
* Kitab Dharma Sastera
* Raja penggubal undang-undang * Hukuman berat dan kolektif
* Brahmin mahir tentang hukum * Berasaskan falsafah legalisme
* Tiang Asoka * Digubalkan oleh Han Fei Tzu
* Ajaran Confucius

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Buku Republic

1 Republic adalah sebuah karya falsafah.


2 Kepentingan undang-undang diutarakan oleh Plato dalam bukunya
Republic.
3 Buku ini ditulis dalam format dialog Socrates.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Hukum Kanun 12

1 Undang-undang adat Rom yang telah disatukan pada tahun


449 S.M.
2 Undang-undang ini kekal selama 400 tahun.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Maharaja Justinian

1 Beliau telah mengasaskan pembentukan sebuah empayar baru,


iaitu empayar Byzantine dan menjadi Maharaja Byzantine
dari tahun 527-565 M.
2 Beliau telah memperkenalkan pelbagai perubahan dalam bidang
pentadbiran.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Undang-undang Rom

Terdiri daripada tiga cabang :


1 Undang-undang sivil
2 Undang-undang rakyat
3 Undang-undang natural (natural law)

Prinsipnya
1 Semua manusia sama di sisi undang-undang.
2 Seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah.
3 Keadilan terhadap setiap individu.
4 Hukuman berasaskan bukti yang cukup.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Laman web

Han Fei tzu


http://www.humanistictexts./org/hanfeitzu.htm

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Perluasan Kuasa

Yunani India
* Philip II * Chandragupta Maurya
~ Macedonia dan Yunani ~ Seluruh India Utara
* Alexander The Great * Asoka
~ Parsi, Mesir, Turkistan, Samarkan ~ Seluruh India menjadi empayar
* Menyebarkan kebudayaan Maurya
Hellenistik
China
Rom
* Shih Huang Ti
* Augustus Caeser ~ Hapuskan kuasa bangsawan
* Sistem pemerintahan warisan * Maharaja Han Wu Ti
* Menakluk Britain, Sepanyol,kawasan ~ Meluaskan takluk melalui angkatan
Sg.Rhine, Danube, Laut Hitam, tentera yang kuat
Pergunungan Atlas, Afrika Utara, ~ Sin Kiang, Lembah Tarim Tutor,
Macedonia, Turki, Palestin Yang Tze, Kwang Si, Kwang Tung

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Augustus Caesar

1 Beliau ialah anak saudara Julius Caesar.


2 Beliau ialah pengasas empayar Rom dan memerintah seperti diktator.
3 Ini berlaku setelah beliau berjaya mengalahkan tentera pimpinan
Anthony, bekas jeneral Augustus Caesar yang telah bergabung dengan
tentera Mesir di bawah pimpinan Cleopatra dalam peperangan Actium.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Asoka

1 Pada zaman pemerintahan Asoka, seluruh India telah menjadi


kawasan takluk empayar Maurya.
2 Keadaan tersebut berlaku akibat daripada kemenangan Asoka ke
atas Kalinga dalam Perang Kalinga.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Alexander the Great

1 Beliau menaiki takhta pada tahun 336 S.M. dan merupakan salah
seorang jeneral yang agung dalam sejarah dunia.
2 Alexander the Great telah berjaya meluaskan lagi kawasan takluk
Yunani apabila beliau menguasai Parsi, Mesir, Turkistan dan
Samarkand.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Peningkatan Ekonomi

Peningkatan ekonomi
Yunani India China
* Perdagangan * Perdagangan * Pertanian (tenggala, kolar kuda,
* Pertanian * Anga, Kalinga, Karusa penggiliran tanaman, teres
* Athens menjadi pusat ~ Gading, senjata, emas, berlian, bukit, sistem pengairan dan
pengumpulan bahan mutiara kawalan banjir)
makanan * Sresthin * Perusahaan logam
~ Persatuan Perdagangan * Perusahaan tembikar
* Penggunaan mata wang * Perdagangan
* Perusahaan sutera

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Mata wang

1 Syiling emas yang digunakan pada Zaman Gupta yang dikenali


sebagai Dinara mempunyai berat antara 7.8 hingga 9.3 gram.
2 Selain itu, terdapat juga wang perak serta wang yang terdiri
daripada cangkerang siput.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Kolar kuda

1 Salah satu sumbangan tamadun China kepada dunia ialah penciptaan


kolar kuda untuk menarik kenderaan serta beban.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Peningkatan Sosial

Yunani Rom India China

* Athens * Aplikasi * Pentingkan * Menghargai


~ Melahirkan ilmu yang agama pendidikan
manusia praktikal Hindu * Peperiksaan
seimbang dan * Dominasi awam
~ Sukan, muzik, semangat lelaki kerajaan
Pendidikan pidato, sastera setia * Pembelajaran * Sekolah
* Sparta * Mengambil kitab Veda rendah
~ Latihan tentera unsur Yunani * Kaedah mengenal
* Sekolah falsafah * Lahirkan hafalan dan
* Tokoh : jurutera, * Bahasa menghafal
Thucydides, ahli falsafah Sanskrit ideogram
Herodotus,Thales * Kolej Sanskrit
Brahman

Bersambung… Menu Keluar


Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Peperiksaan Awam Kerajaan China

1 Peperiksaan ini dikendalikan dengan ketat.


2 Mereka yang didapati meniru dikenakan hukuman mati.
3 Untuk memastikan tidak berlaku penipuan, pemeriksa akan dikurung
sebelum tiba hari peperiksaan.
4 Mereka yang akan mengambil peperiksaan akan ditempatkan di dalam
bilik dengan disediakan makanan malah mereka dikurung selama tiga
hari untuk menulis jawapan.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Peningkatan Sosial

Yunani Rom India China

* Herodotus * Berdasarkan * Kitab Veda * Confucianisme


~ A History of falsafah ~ Rig Veda, * Lao Tze
Persian War Yunani Yajur Veda, * Taoisme
Falsafah * Socrates Stoisisme Sama Veda, * Mo Tze
* Aristotle ~ Zeno Atharua
* Plato Veda
~ Republik * Upanished
* Bhagavael Gita

Bersambung… Menu Keluar


Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Socrates

1 Beliau ialah Bapa Falsafah Barat.


2 Beliau mencintai falsafah dan sering membincangkannya dengan
sahabat dan pengikutnya.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Aristotle

1 Aristotle ialah murid Plato dan merupakan ahli falsafah yang


berpengaruh.
2 Beliau telah mencuba mendalami bidang sains dan falsafah.
3 Hasil penerbitan beliau mengandungi ilmu logik, metafizik, etika,
politik, fizik, sains tabii, astronomi dan geologi.
4 Falsafah beliau adalah untuk membaiki dunia.
5 Antara karya utama beliau termasuklah Politics.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Plato

1 Plato menyedarkan masyarakat tentang perkara asas dalam falsafah


Socrates.
2 Perkara asas itu ialah persoalan tentang manusia dan masyarakat.
3 Falsafah Plato ialah masyarakat yang sempurna merupakan masyarakat
yang diperintah oleh ahli falsafah.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Confucianisme

1 Confucianisme bukanlah satu agama tetapi lebih kepada pengajaran


falsafah untuk mempertingkatkan moral dan menjaga etika manusia.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Taoisme

1 Ajaran ini menegaskan konsep keperluan menjaga keharmonian


antara manusia dengan alam dan masyarakat.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Peningkatan Sosial

Yunani Rom India China

* Hippocrates * Boethius * Astronomi * Perubatan


~ Perubatan ~ Matematik, dipetik dari * Yin dan Yang
* Archimedes muzik, Rig Veda * Teknologi
Sains dan
~ Matematik geometri, * Matematik ~ Tembikar,
teknologi dan Fizik astronomi ~ Angka kertas,
* Ptolemy Brahmin, layar
~ Astronomi ~ Angka perahu dan
Kharosti kapal
* Perubatan * Perahu layar

Bersambung… Menu Keluar


Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Angka Kharosti dan Brahmin Skrip Kharosti


1 Digunakan Zaman Gupta.
2 Tidak digunakan selepas abad 3 M.
3 Seakan-akan skrip Romawi.

Skrip Brahmin
1 Dibaca kiri ke kanan.
2 10 diwakili simbol alfa.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Teknologi membuat kertas

1 Teknologi ini telah bermula di China pada tahun 105 M.


2 Oleh Chai Lun telah berjaya mencipta kertas dengan mencampurkan
bahan mentah seperti rami, buluh dan sayur-sayuran yang dicincang
dan dijadikan pulpa.
3 Pulpa ini kemudian diratakan pada skrin poros, ditoskan dan
dikeringkan dalam kepingan yang tipis.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Peningkatan Sosial

Yunani Rom India China

* Acropolis * Aquaduct * Stupa besar * Tembok Besar


~ Untuk ~ Bekalan di Sanchi China
Seni bina
keagamaan air * Kuil di Gua ~ Untuk
* Colloseum Ajantha pertahanan
* Parthenom * Kuil di Gua
* Pantheon Ellova

Bersambung… Menu Keluar


Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Acropolis

1 Pusat pentadbiran atau ibu negeri di Athens.


2 Dalam acropolis terdapat binaan yang menarik seperti rumah
berhala, teater serta bangunan yang paling menarik, iaitu
parthenom.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Colloseum di Rom

1 Pembinaannya dimulakan pada tahun 70-an Masihi dan selesai dibina


oleh Maharaja Flavian.
2 Colloseum berbentuk kubah.
3 Fungsinya adalah sebagai tempat pahlawan Rom bertarung dan juga
sebagai teater.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Parthenom

1 Rumah berhala untuk Dewi Athena dan dibina pada zaman pemerintahan
Pericles, iaitu pada tahun 421 - 409 S.M.
2 Parthenom dibina untuk mengingati kejayaan membebaskan diri daripada
kuasa Persia.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Pantheon

1 Binaan berbentuk kubah yang terbesar di dunia.


2 Dibina pada zaman Maharaja Hadrian.
3 Fungsinya adalah sebagai tempat memuja dan menyimpan patung dewa
dan tempat menjalankan kerja awam.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Tembok Besar China

1 Tembok Besar China merupakan


kubu China silam yang dibina sekitar
200 S.M. dan diperkukuh antara akhir
abad ke-14 sehingga permulaan abad
ke-17.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Peningkatan Sosial

Yunani Rom India China

* Hesiod * Cicero dan * Bahasa * Mandarin, Wu,


~ Theology, Virgil Telegu, Hunanis,
Works ~ Penyajak Malayam, Kiangsi,
and Days Kannada Hakka,
Bahasa * Homer (Dravidia) Kantonis
dan ~ lliad dan * Bahasa * Tu Fu, Li Po,
Odyssey Hindi, Urdu, Po Chu I
kesusasteraan
Punjabi, ~ Tokoh puisi
Kasuiri
(Indo Arya)
* Mahabharata
dan
Ramayana

bersambung… Menu Keluar


Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Theology

1 Theolgy ialah ilmu tentang asal usul manusia dan ketuhanan.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Cicero

1 Cicero merupakan penulis dan penyajak pada tahun 106 - 43 S.M.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Virgil

1 Virgil atau penyair dalam bahasa Latin merupakan pengarang


Eclogues, Georgics dan Aeneid yang juga merupakan sastera
penceritaan dalam dua belas buku yang dengan tepatnya
dikenali sebagai epik kebangsaan Empire Rom.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Peningkatan Sosial

Yunani Rom India China

Athens * Warganegara * 4 kasta * Pentadbir


* Warganegara * Bukan ~ Brahmin, ~ Maharaja
* Bukan warganegara Ksyatria, dan
Sistem warganegara * Hamba Vaisya, keluarga
sosial * Hamba Sparta Sudra ~ Pegawai
* Warganegara bangsawan
tulen ~ Sida-sida
* Pekerja, artisan, * Rakyat bawahan
pedagang ~ Petani, artisan
* Helot * Hamba

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Helot

1 Kelas ketiga ini memainkan peranan penting dalam ekonomi Sparta.


2 Oleh sebab jumlahnya yang besar, kelas ini sentiasa menjadi
ancaman kepada kelas pemerintah.
3 Ini merupakan faktor utama mengapa sistem ketenteraan diamalkan.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Laman web

Confucianisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Confucianisme

Angka Brahmin dan Kharosti


http://cempaka.edu.my.

Virgil
http://ms.wikipedia,org/wiki/Virgil.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia

Agama Nabi pengasas Kitab Pegangan


Hindu Tiada Veda * Fungsi Tuhan
~ Mencipta, memelihara dan
membinasa
* Hukum Karma
* Moksya
Buddha Siddharta Tripitaka * Empat Kebenaran Mulia
Gautama * Jalan Berlapis Lapan
* Mencapai Nirvana
Kristian Jesus Christ Bible * Cintailah Tuhan dan cintailah
jiran
* Konsep Trinity

Bersambung… Menu Keluar


Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia

Agama Nabi pengasas Kitab Pegangan


Islam Nabi Al-Quran * Rukun Imam
Muhammad * Rukun Islam
s.a.w
Confucianisme Confucius Analekta * Konsep Jen
* Mengamalkan kebaikan
* Ren dan Li
* Konsep moral yang tinggi
Taoisme Lao tze dan Tao Te * Keharmonian bersama alam
Chuang Tze Ching sejagat
* Wu Wei

Bersambung… Menu Keluar


Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Jesus Christ Confucius

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Agama

1 Pegangan kepercayaan kepada satu-satu tuhan atau dewa.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Agama Hindu

1 Dikenali juga sebagai Sanata Dharma yang bermakna peraturan


kerohanian yang kekal abadi.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Siddharta Gautama

1 Siddharta Gautama dikenali oleh


penganutnya sebagai Buddha.
2 Beliau merupakan anak raja yang
memerintah Kapilavastu di Nepal

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Empat Kebenaran Mulia dalam agama Buddha :

1 Dukka atau penderitaan.


2 Samudaya atau sebab penderitaan.
3 Nirodha iaitu nafsu yang membawa penderitaan.
4 Marga iaitu cara memadamkan nafsu dan keinginan.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Lapan Jalan dalam Agama Buddha :


1 Kepercayaan yang betul
2 Tujuan yang betul
3 Pertuturan yang baik
4 Perbuatan yang baik
5 Hidup yang baik
6 Usaha yang baik
7 Fikiran yang baik
8 Renungan yang baik

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Rukun Iman

1 Percaya kepada Allah s.w.t.


2 Percaya kepada malaikat.
3 Percaya kepada kitab-kitab.
4 Percaya kepada para nabi dan rasul.
5 Percaya kepada hari kiamat.
6 Percaya kepada qadha dan qadar.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Rukun Islam

1 Pengakuan “tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan


Nabi Muhammad itu pesuruh Allah”.
2 Wajib menunaikan solat lima waktu sehari semalam.
3 Wajib berzakat
4 Wajib berpuasa pada bulan Ramadhan.
5 Menunaikan fardu haji di Makkah bagi yang mampu.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Ajaran Confucianisme

1 Mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara


manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik.
2 Penganutnya diajar supaya tetap mengingati nenek moyang
seolah-olah roh mereka hadir di dunia ini.
3 Merupakan susunan falsafah dan etika yang mengajar bagaimana
manusia bertingkah laku.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Taoisme

1 Ajaran Taoisme muncul agak lewat berbanding dengan ajaran


Confucius.
2 Taoisme ini pada asalnya berbentuk falsafah tetapi kemudiannya
menjadi ajaran berbentuk agama.

Menu Keluar
Bab 2 : Peningkatan Tamadun

Laman web

Agama Islam
http://ms.wikipedia.org/wiki/Nabi_Muhammad_s.a.w.

Confucianisme
http://ms.wikipedia.org/wiki/Confucianisme

Menu Keluar
Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Peta Kerajaan Awal Di Asia Tenggara


Tali U
INDIA
NAN CHAO
CHINA

Pagan
PAGAN DAI VIET
Prome
Thaton
PEGU
Indrapura
CHAMPA
Angkor FUNAN
Kerajaan-kerajaan
Kra
SE

Oc-Eo
Takua Pa LAUT awal di Asia Tenggara
LA
TA

Pattani CHINA SELATAN


N

Kuttaraja
M

KEDAH
EL

Pasai
AK

Kuala Selinsing
A

SRIVIJAYA
Temasik Kutei
Melayu
Jambi
LAUTAN HINDI Palembang
MAJAPAHIT
0 600
Prambanan
kilometer Borobudur

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Pengenalan
1 Asia Tenggara terbahagi kepada dua iaitu Tanah Besar Asia Tenggara dan
Kepulauan Asia Tenggara.
2 Tamadun awal di Tanah Besar Asia Tenggara wujud di Funan, Chenla,
Angkor, Sukhotai dan Ayuthia.
3 Tamadun awal di Kepulauan Asia Tenggara ialah Kedah Tua, Gangga
Negara, Langkasuka, Srivijaya, Majapahit, Singhasari dan Mataram.
4 Pada abad ketiga sumber dari China menyatakan Funan pernah wujud. Ini
menunjukkan kerajaan Funan telah wujud sebelumnya, kemungkinan pada
abad kedua Masihi.
5 Data arkeologi menunjukkan kerajaan Funan wujud pada abad ketiga
dengan terjumpanya seni arca yang dipengaruhi oleh langgam seni arca
Amaravati dari India.
6 Tamadun di Asia Tenggara telah menjalin hubungan diplomatik dengan
China dan hubungan kebudayaan dengan India.
7 Hubungan antara petempatan awal di Asia Tenggara telah wujud sejak
Zaman Logam.
8 Pembentukan tamadun awal di Asia Tenggara dikaitkan dengan
perdagangan maritim.

Bersambung… Menu Keluar


Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Bukti kewujudan tamadun awal Asia Tenggara

1 Sumber China mencatatkan, Kang Tai dan Chu Ying pernah dihantar
sebagai utusan China ke Funan pada tahun 245 - 250.
2 Dikisahkan raja Funan pada masa ini bernama Houen-Tien dalam sebutan
China atau bernama Kaundinya.
3 Bahkan sejarawan bernama G. Coesdes menyatakan Funan ialah
kerajaan Melayu yang tertua di Asia Tenggara yang muncul pada abad
pertama Masihi.
4 G. Coesdes juga berpendapat kerajaan Melayu kedua tertua ialah
Champa yang wujud pada sekitar akhir abad kedua (137 M) dan dikenali
sebagai Lin-Yi.
5 Hanya pada abad ketujuh, barulah kerajaan ini dikenali sebagai Champa.

Menu Keluar
Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Bentuk-bentuk Kerajaan Awal

Kerajaan Awal Di Asia Tenggara

Kerajaan Kerajaan
Agraria Maritim

Laman web
Kerajaan Agraria
http://ms.wikipedia.org/wiki/Kerajaan Agraria
Kerajaan Maritim
http://ms.wikipedia.org/wiki/Kerajaan Maritim

Bersambung… Menu Keluar


Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Kerajaan Agraria
Ciri-ciri
* Bergantung kepada aktiviti pertanian
* Terletak di lembangan sungai utama dan kawasan pedalaman
* Menjalin hubungan perdagangan dengan wilayah luar
Kegiatan utama
* Menanam padi sawah dan padi huma
* Mengutip hasil hutan
* Menternak binatang
* Menangkap ikan di sawah
* Lebihan hasil dijual
Faktor perkembangan
* Teknologi pengairan yang maju
* Tanah rata dan subur
* Iklim panas dan lembap
* Punca air dari sungai utama
Contoh
* Funan, Angkor

Bersambung… Menu Keluar


Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Kerajaan Maritim
Ciri-ciri
* Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan dan
kelautan
* Berfungsi sebagai pelabuhan
* Kedudukan yang strategik
* Penduduknya terdiri daripada orang tempatan, orang laut dan
pedagang luar

Kegiatan utama
* Perdagangan
* Menangkap ikan dan hasil laut
* Menjadi ahli pelayaran
* Membina kapal

Bersambung… Menu Keluar


Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Faktor perkembangan
* Kedudukan yang strategik
* Terdedah kepada dunia luar
* Permintaan tinggi terhadap barang
dagangannya
* Pelbagai kemudahan disediakan di
pelabuhannya
* Mempunyai angkatan tentera yang kuat

Contoh
* Srivijaya, Kedah Tua, Chih Tu

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Bentuk-bentuk kerajaan awal

1 Wujud dua bentuk kerajaan dalam tamadun awal di Asia Tenggara iaitu
kerajaan agraria dan kerajaan maritim.
2 Pembahagian kerajaan ini adalah mengikut aspek kedudukan geografi
dan sosioekonomi.

Menu Keluar
Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Kerajaan agraria

1 Kerajaan agraria ialah kerajaan yang berasaskan pertanian,


penternakan dan pemungutan hasil hutan dan sungai.
2 Ia berkembang di lembah sungai.
3 Perkembangannya berkait rapat dengan keluaran hasil pertanian
kerana mempunyai teknologi pertanian.

Menu Keluar
Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Kerajaan maritim

1 Kebanyakan kerajaan maritim terletak di persisiran pantai dan muara


sungai kerana kegiatan ekonomi utamanya berasaskan perdagangan
dan kelautan.
2 Laut dan sungai menjadi laluan utama kerajaan maritim.

Menu Keluar
Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Pengaruh Hindu-Buddha Dalam Kerajaan Awal

Bahasa

Sistem
Kesusasteraan pemerintahan
Pengaruh Hindu-
Buddha Dalam
Kerajaan Awal

Agama Kesenian

Bersambung… Menu Keluar


Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Kesusasteraan
* Epik Ramayana dan Mahabrata mempengaruhi kesusasteraan
tempatan
* Epik Negarakertagama, Sutasoma, Arjunawiwaha, Kunjarakorna

Bersambung… Menu Keluar


Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Bahasa
* Berlaku perkembangan bahasa Sanskrit di Asia Tenggara
* Diguna sebagai bahasa sarjana
* Diguna untuk mencatat salasilah raja, doa dan keadaan masyarakat
awal

Bersambung… Menu Keluar


Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Sistem pemerintahan
* Sistem Beraja
* Konsep Devaraja
* Berkuasa mutlak
* Upacara pertabalan
* Brahmin penasihat raja
* Orde Kosmos

Bersambung… Menu Keluar


Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Kesenian
* Pembinaan candi
~ Monumen keagamaan
~ Tempat ibadat
~ Tempat menyimpan abu
mayat raja dan keluarga
* Candi Borobudur
* Candi Angkor Wat
* Patung Avalokitesvara
* Patung Vishnu, Siva, Brahma

Patung Avalokitesvara

Bersambung… Menu Keluar


Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Agama
* Menyembah Vishnu, Siva, Yama, Indra dan Chandra
* Agama Hindu-Buddha diserap unsur animisme

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Kesusasteraan

1 Perkataan ini berasal daripada bahasa Sankrit.


2 Sastera bererti kitab suci atau cerita.
3 Ceritanya berbentuk lisan dan bertulis.

Menu Keluar
Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Candi

1 Candi merupakan monumen keagamaan bagi agama Hindu dan


Buddha serta berperanan sebagai rumah ibadat.
2 Candi berfungsi sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja dan
keluarganya.
3 Candi juga ialah tempat menyimpan patung dewa utama bagi
sesebuah kerajaan awal dan menjadi lambang kepada keagungan
seseorang pemerintah berdasarkan kehebatan seni binanya.

Menu Keluar
Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Candi Borobudur

1 Candi Borobudur di Jawa Tengah


mewakili agama Buddha
Mahayana.
2 Candi Borobudur terbahagi kepada
tiga tingkat.
3 Setiap tingkat melambangkan satu
tahap kehidupan yang diwakili oleh
patung stupa dan patung Buddha.

Menu Keluar
Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Candi Angkor Wat

1 Candi Angkor Wat dibina untuk agama Hindu.


2 Candi ini terletak enam kilometer ke utara Siem Reap dan
melambangkan orde kosmos.
3 Tinggi Angkor Wat ialah 213 meter dan keluasan kawasannya
ialah 208 hektar.
4 Candi ini mempunyai tempat pemujaan pada bahagian tengah
yang tingginya sekitar 39 meter dengan teres bertingkat empat.
5 Setiap sudutnya mempunyai menara. Bahagian luarnya terdapat
tembok yang dibina daripada batuan laterit dan batu pasir dengan
ukuran 850 meter lebar dan 1 000 meter panjang.

Menu Keluar
Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Orde Kosmos

1 Negara dianggap sebagai suatu alam semesta.


2 Sehubungan itu raja dan ibu kotanya ialah pusat alam dan
pusat pemerintah.
3 Raja bertanggungjawab untuk mengatur kesejahteraan negara
dan rakyat selaras dengan Dharma.

Menu Keluar
Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Laman web

Monumen di Asia Tenggara


http://www.leidenuniv.nl/pun/ubhtm/mjk/intro.htm

Angkor Wat
http://www.leidenuniv.nl/pun/ubhtm/mjk/angkorwat.htm

Borobudur
http://www.bergerfoundation.Ch/home/high_borobudur.html

Menu Keluar
Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Masyarakat Arab Jahiliah


Sosial
Zaman * Tidak bermoral
Agama
Jahiliah ~ Arak, zina, judi
* Wathani Zaman * Kedudukan wanita rendah
~ Menyembah berhala Kegelapan ~ Tidak boleh memiliki
* Animisme 300 M – harta
* Samawi 610 M ~ Ditanam hidup-hidup
~ Kristian dan Yahudi
* Kepercayaan Ekonomi
~ Menilik nasib, sihir
* Agama Hanif * Riba
Politik
* Penindasan
* Sistem kabilah * Merompak dan
* Semangat merampas barang
assabiah * Eksploitasi golongan
* Menuntut bela kaya ke atas
* Suka berperang golongan miskin

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Agama Hanif

1 Agama yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum nabi


Muhammad s.a.w.
2 Penganut agama ini dikenali sebagai Hunafa.
3 Antara pengikutnya ialah Waraqah bin Naufal, Uthman bin Huwairith,
Abdullah bin Jahsh dan Umaiyah bin Abi Salt.

Menu Keluar
Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Sistem kabilah

1 Sistem ini berasaskan cara hidup berpuak-puak dan


berkelompok.
2 Setiap kabilah diketuai oleh seorang syeikh yang merupakan
lambang perpaduan kaum mereka.

Menu Keluar
Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. Sebelum Dilantik Menjadi Rasul

Q
usa
i(400M)

A
bu-D
ar A
bdu
lMa
n a
f A
bdu
lUz
za

A
bdS
yams N
ufa
il A
l-Mu
tta
lib

U
m a
iya
h R
abia
h H
asy
im A
sad

H
arb A
bua
l-A
s K
huwa
ilid N
awfa
l

A
buS
ufia
n A
ffa
n A
l-H
aka
m W
ara
q a
h

Mu
awiy
ah U
thma
n Ma
rwa
n K
hadija
h A
l-A
w wa
m
A
bdu
lMu
tta
lib
A
l-Z
ubir

A
l-H
aris A
buT
alib A
buL
aha
b A
bba
s H
amz
a h
A
bdu
lla
h
J
aafa
r A
li A
qil

N
abiMu
hamma
ds.a
.w.
Menu Keluar
Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w

Nabi Muhammad s.a.w.

* Wahyu pertama * Bersikap merendah * Ketua keluarga


~ 40 tahun diri ~ Pengasih
~ Surah al-Alaq ~ Bergaul dengan ~ Timbang rasa
semua lapisan ~ Bertanggungjawab
* Wahyu kedua ~ Pemaaf ~ Penyayang
~ Surah al-Muddasir
* Sifat terpuji
* Digelar al-Amin * Mengasingkan diri ~ Siddiq
~ Hajar Aswad daripada sifat keji ~ Amanah
~ Gua Hirak ~ Tabliq
~ Fatanah
* Bijaksana
~ Perjanjian Hudaibiyah

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Wahyu pertama

1 Wahyu pertama ialah Surah al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan


umat Islam supaya membaca.

Menu Keluar
Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Wahyu kedua

1 Wahyu kedua iaitu surah al-Muddasir ayat 1-7.


2 Wahyu ini merupakan pengisytiharaan Nabi Muhammad s.a.w.
sebagai Rasulullah.

Menu Keluar
Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Hajar Aswad

1 Telah ada di sisi Kaabah sebelum Nabi Muhammad s.a.w. lahir.


2 Kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. tidak
mengubah posisi Hajar Aswad.

Menu Keluar
Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Perjanjian Hudaibiyah

1 Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada bulan Zulkaedah tahun keenam


hijrah iaitu Mac 628 M dan ditandatangani antara pihak Musyrikin
Mekah dengan Rasulullah.
2 Dinamakan Perjanjian Hudaibiyah sempena nama tempat perjanjian
ini ditandatangani.

Menu Keluar
Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Gua Hirak

1 Tempat nabi bertahannuth kepada Allah s.w.t. menurut ajaran Nabi


Ibrahim, sebelum baginda menerima wahyu.
2 Gua ini terletak di puncak Bukit Nur (Jabal Nur).
3 Bukit ini terletak di utara Makkah dan jaraknya dari kota Makkah
kira-kira enam kilometer.

Menu Keluar
Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Laman web

Perjanjian Hudaibiyah
http://ms.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Hudaibiyah

Menu Keluar
Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Penyebaran Islam Di Makkah

Penyebaran Islam Di Makkah

Keluarga dan
Berperingkat-peringkat Secara rahsia
sahabat

Dakwah terbuka di Dakwah terbuka di


Bukit Safa Rumah Abdul Muttalib

Menu Keluar
Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Penerimaan Terhadap Islam

Hamba

Bilal bin Rabah Keluarga Yassir Zunaihah Amir bin Fuhairah

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Hamba

Walaupun ramai di kalangan penganut Islam golongan bawahan


telah diseksa dengan kejam namun mereka tetap berpegang teguh
kepada ajaran Islam. Antaranya ialah :
1 Bilal bin Rabah - dijerut lehernya dengan tali oleh tuannya,
Umaiyah bin Khalaf.
2 Keluarga Yassir - dijemur di padang pasir sehingga Yassir dan
isterinya Sumaiyah mati syahid.
3 Amir bin Fuhairah - diseksa dengan kejam oleh tuannya sehingga
menjadi gila.
4 Zunainah - diseksa oleh Abu Lahab sehingga menjadi buta.

Menu Keluar
Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Penentangan Masyarakat Terhadap Islam

Faktor penentangan

Agama Sosial Politik Ekonomi

* Perbezaan * Konsep sama * Tidak mahu * Menjejaskan


kepercayaan taraf tunduk kepada perusahaan
* Amalan keji Bani Hashim mengukir
dilarang berhala
oleh Islam * Haramkan riba

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Faktor agama

1 Kepercayaan kaum Quraisy ialah penyembahan berhala


dan animisme.
2 Agama Islam menentang kepercayaan kaum Quraisy
kerana agama Islam hanya menyembah kepada Allah
s.w.t.

Menu Keluar
Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Faktor sosial

1 Sistem sosial kaum Quraisy jelas bertentangan dengan ajaran Islam


yang mementingkan semangat persaudaraan tanpa mengira suku
atau kaum serta persamaan taraf antara setiap manusia.
2 Kaum Quraisy memegang teguh kepada semangat assabiah.
3 Semangat perkauman atau kesukuan mereka amat kuat.

Menu Keluar
Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Hijrah dan Kesannya

Hijrah

* Perpindahan dari Kota Makkah ke Madinah


* Perjuangan menegakkan kebenaran
* Semangat ingin berubah

Faktor dan Tujuan Kesan / Kepentingan

Bersambung… Menu Keluar


Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Faktor dan Tujuan Hijrah

Wahyu Jemputan Meneruskan


Penentangan
* Surah al Anfal masyarakat penyebaran
Arab Madinah Islam

Aus Khazraj

Perjanjian Aqabah I
dan Aqabah II

Bersambung… Menu Keluar


Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Kesan / Kepentingan Hijrah


* Dakwah secara terang-terangan
* Persaudaraan
~ Aus dan Khazraj
~ Muhajirin dan Ansar
* Penyatuan
~ Aqidah Allah Yang Esa
* Pembinaan Masjid Nabawi
* Permulaan Tahun Hijrah
* Kota Yathrib dinamakan Kota Madinah
* Sikap toleransi
* Pengorbanan sahabat dan Nabi
* Peranan wanita
* Penubuhan negara Islam

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Hijrah

1 Berlaku pada 12 Sept 622 M (1 H).


2 Berlaku secara rahsia dan berperingkat.
3 Nabi Muhamad s.a.w. hijrah bersama Abu Bakar Al-Siddiq yang
mana perjalanannya memakan masa 12 hari.
4 Umar bin Al-Khattab berhijrah secara sendirian dan terang-terangan.

Makna hijrah
1 Perkataan Arab yang bermaksud berpindah.
2 Pengertian lain - perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan
meninggalkan keburukan atau kejahatan.
3 Barat mentafsir hijrah sebagai pelarian.

Menu Keluar
Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Faktor dan tujuan hijrah

1 Perintah Allah s.w.t. menerusi wahyu.


2 Meneruskan penyebaran Islam. Di Makkah Islam diancam.
3 Satu strategi untuk mengembangkan Islam.
4 Suasana aman di tempat baru memudahkan penyebaran Islam.
5 Jemputan daripada penduduk Madinah yang menghadapi pelbagai
konflik. Memerlukan pemimpin untuk mendamaikan ketegangan.

Menu Keluar
Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Isi kandungan Perjanjian Aqabah Pertama

1 Suku kaum Aus dan Khazraj perlu beriman kepada Allah s.w.t. dan
Rasul.
2 Berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.
3 Tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, meminum arak dan
membunuh bayi perempuan.

Menu Keluar
Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Isi kandungan Perjanjian Aqabah Kedua

1 Suku kaum Aus dan Khazraj memeluk agama Islam dan mengukuh
lagi taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w.
2 Suku kaum Aus dan Khazraj menjemput baginda dan orang Islam
Makkah berhijrah ke Madinah.
3 Suku kaum Aus dan Khazraj sukarela menyediakan tempat tinggal
serta menjamin keselamatan Nabi Muhammad s.a.w. dan orang
Islam Makkah dan menyatakan kesediaan mereka mempertahankan
Islam.

Menu Keluar
Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Masjid Nabawi

1 Dibina dan menjadi institusi agama Islam yang penting.


2 Masjid bukan sahaja merupakan tempat beribadat tetapi juga
sebagai pusat aktiviti orang Islam di mana semua aspek
kehidupan masyarakat dan negara dibincang.
3 Masjid juga merupakan tempat pendidikan dan tempat aktiviti harian.

Menu Keluar
Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Laman web

Dunia Islam Sehingga 1600


http://www.ucalgary.ca/applied_history/tutor/islam/index2.html.

Kepentingan Hijrah
http://islamic-world.net/islamic-state/medincon.htm.

Menu Keluar
Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Piagam Madinah

Intisari Kandungan Piagam Madinah

Bil Perkara Kandungan

1 Politik * Nabi Muhammad s.a.w. pemimpin di Makkah


* Baginda ialah ketua agama, ketua hakim
2 Agama * Masyarakat Madinah bebas mengamalkan agama
masing-masing.
* Mereka bebas mengamalkan adat masing-masing selagi
tidak bertentangan dengan Islam
3 Sosial * Masyarakat Madinah dianggap sebagai satu ummah
* Mereka mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap
negara Islam
* Mereka tidak boleh bermusuhan sesama sendiri

Bersambung… Menu Keluar


Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Bil Perkara Kandungan

4 Perundangan * Undang-undang Islam diguna pakai


* Peraturan kekeluargaan sesuatu kabilah boleh
diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam
5 Ekonomi * Tiada diskriminasi dalam ekonomi
* Kerjasama antara masyarakat Madinah dituntut
demi memajukan ekonomi negara
* Riba dan unsur penipuan dihapuskan
6 Pertahanan * Semua anggota masyarakat dikehendaki
mempertahankan Madinah dari ancaman luar
7 Kedudukan * Keselamatan orang bukan Islam (Yahudi) terjamin
Yahudi selagi mereka mematuhi Perlembagaan Madinah

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Piagam Madinah atau Sahifah Madinah

1 Perlembagaan atau undang-undang bertulis pertama di dunia yang


dirangka Nabi pada 622 M berpandukan wahyu.
2 Asas pemerintahan Kerajaan Islam yang terdiri daripada masyarakat
Islam dan bukan Islam.
3 Mencatatkan tentang tanggungjawab ketua negara dan rakyatnya.
4 Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam.

Menu Keluar
Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Kepentingan Piagam Madinah

1 Model kerajaan Islam yang unggul.


2 Unsur Islam boleh digunakan dalam negara pelbagai agama dan
kaum
3 Perlembagaan yang mengandungi unsur dunia dan akhirat.
4 Menunjukkan sistem ekonomi Islam mementingkan keadilan dan
ketelusan dalam perniagaan.
5 Berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah.
6 Mempamerkan undang-undang yang lengkap dan sempurna
berasaskan undang-undang syariah.
7 Negara diwujud atas dasar perlembagaan terlebih dahulu.
8 Berjaya menyusun kehidupan masyarakat dengan sistematik
berasaskan undang-undang bukan nafsu dan kekuatan kaum.
9 Wujudkan semangat kerjasama dan sama-sama bertanggungjawab
menjaga keselamatan negara hingga menjadikan kerajaan Islam
kuat dan disegani.

Menu Keluar
Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Laman web

Piagam Madinah
http://islamic-world.net/islamic-state/medincon.htm.

Menu Keluar
Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Perjanjian Hudaibiyah

Sebab
Rombongan Islam disekat ke Makkah

Isi perjanjian
* Bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun
* Kabilah Arab bebas memihak kepada orang Islam Madinah atau
Quraisy Makkah
* Orang Islam Madinah ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak
perlu dipulangkan
* Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran
penjaganya perlu dipulangkan
* Umat Islam boleh mengerjakan umrah pada tahun 7 H

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Perjanjian Hudaibiyah

Latar Peristiwa
1 628 M orang Islam ingin ke Makkah untuk beribadat dan mengerjakan
umrah disekat oleh Quraisy.
2 Di Hudaibiyah orang Islam cuba menerangkan tujuan kedatangan dengan
menghantar Uthman bin Affan.
3 Peringkat awal tidak dipedulikan tetapi apabila mendapat tahu orang Islam
setia dan bersumpah untuk membela Uthman yang dikatakan dibunuh.
4 Orang Quraisy takut dan menghantar Suhail bin Amru untuk berunding.
5 Maka wujud Perjanjian Hudaibiyah pada 628 M/6H.

Menu Keluar
Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Pencabulan terhadap Perjanjian Hudaibiyah

1 Orang Arab Quraisy telah mencabuli Perjanjian Hudaibiyah selepas


dua tahun.
2 Mereka telah memberi sokongan kepada Bani Bakar.
3 Orang Quraisy telah mencabuli syarat Perjanjian Hudaibiyah, iaitu
gencatan senjata harus dikekalkan selama 10 tahun.

Menu Keluar
Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah

Orang Islam Suku Arab boleh


memasuki Kaabah menganut
dan beribadat pada sebarang agama
bila-bila masa Kepentingan tanpa halangan
Perjanjian mana-mana pihak
Hudaibiyah
Nabi Muhammad
s.a.w. dapat Melambangkan
merangka program ketokohan Nabi
dakwah ke Tanah Arab Muhammad s.a.w.

Islam tersebar
dengan aman

Laman Web Menu Keluar


Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Laman web

Perjanjian Hudaibiyah
http://ms.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Hudaibiyah

Menu Keluar
Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Kepentingan Pembukaan Makkah

* Pengislaman Abu Suffian dan Abbas


~ Orang Quraisy lain turut memeluk Islam
* Kepentingan perpaduan dalam Islam
* Amalan sifat pemaaf
* Kaabah terpelihara daripada unsur jahiliah
* Kota Makkah menjadi kota suci umat Islam
* Pembuka jalan ke arah penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab
* Pusat pemerintahan Islam yang kuat wujud
* Nabi berpesan agar umat Islam berpegang kepada ajaran Al-Quran dan
Sunnah

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Pembukaan semula Kota Makkah

Sebab
1 Tempat kelahiran Nabi Muhamad s.a.w. dan tempat lahirnya
Islam.
2 Orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah 630 M.
3 Satu strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam.
4 Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap.

Bersambung… Menu Keluar


Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Pembukaan semula Kota Makkah

Cara
1 Tanpa kekerasan.
2 Peringkat awal menghantar tentera Islam empat pasukan 10 000
orang.
3 Diketuai oleh Khalid Al Walid, Abu Ubaidah Al Jarrah, Saad bin
Ubadah dan Zubair Al Awwam. Masuk ke Makkah melalui 4
penjuru.
4 Keyakinan dan setia kawan kunci kejayaan tentera Islam.
5 Pengislaman Abu Sufian dan Al Abbas memudahkan lagi Makkah
dibuka. Selain jaminan keselamatan penduduk Makkah.

Bersambung… Menu Keluar


Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah

Pembukaan semula Kota Makkah

Kesan
1 Sebelum memasuki Makkah Abu Sufian dan bapa saudara nabi Al
Abbas telah memeluk Islam.
2 Menunjukkan persaudaraan dengan mereka yang memasuki
rumah Abu Sufian tidak akan ditentang.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Khulafa Al-Rasyidin

Khalifah
* Pengganti yang melaksanakan tanggungjawab
Nabi wafat pada pemerintahan dan pentadbiran
tahun 632 M * Memelihara kemurnian agama Islam
* Mengekalkan keharmonian/kestabilan umat Islam

Abu Bakar Umar al Uthman Ali bin


al Siddiq Khattab bin Affan Abu Talib

Baiah Musyawarah Syura Warak

Bersambung… Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Abu Bakar al Siddiq

Baiah
* Berjaya mengatasi masalah perpecahan umat Islam
* Mengatasi ancaman Rom Timur dan Parsi
* Membahagikan Tanah Arab kepada 10 wilayah
* Memperkenalkan gaji tentera
* Mengumpulkan al-Quran
* Penyelamat umat Islam

Bersambung… Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Umar al Khattab

Musyawarah
* Menubuhkan Majlis Syura
* Membahagikan jajahan takluk kepada wilayah
* Melantik wali atau gabenor
* Menubuhkan jabatan
* Mengembangkan pengajian al-Quran
* Memperkenalkan kalendar Islam Tahun Hijrah
* Menyusun sistem ketenteraan
* Membina terusan dan tali air
* Memperkenalkan cukai Jizyah dan Zimmi
* Menubuhkan Baitulmal
* Digelar Amiru Mukminin

Bersambung… Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Uthman bin Affan

Syura
* Meluaskan wilayah Islam ke Afghanistan, Samarkand, Cyprus dan Tripoli
* Membina pangkalan tentera laut
* Isytiharkan naskah al-Quran Mushaf Usmani
* Membina jambatan, jalan raya dan rumah rehat untuk penggembara
* Mengukuhkan peranan Baitulmal

Bersambung… Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Ali bin Abu Talib

Warak

* Berusaha mengekalkan keamanan dan kestabilan negara


* Membantu menyelesaikan masalah masyarakat dan undang-undang
* Membina markas tentera di Parsi dan Syria
* Meneruskan jizyah

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Syarat pelantikan khalifah

1 Lelaki yang merdeka


2 Beragama islam
3 Memiliki pengetahuan Islam
4 Mematuhi perintah Allah
5 Sanggup melaksanakan hukum Islam
6 Bersifat adil dan akhlak yang mulia
7 Tubuh badan yang sihat dan sempurna
8 Berfikiran cerdas dan warak
9 Pandai mentadbir

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Baiah

1 Perakuan sumpah taat setia yang diberikan kepada seseorang yang


telah dilantik sebagai pemimpin.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Musyawarah atau Syura

1 Ialah permesyuaratan atau perundingan untuk mengambil


keputusan tentang sesuatu perkara.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Warak

1 Bermaksud seseorang yang taat dan patuh kepada hukum Allah dan
menjauhi segala larangan-Nya.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kesimpulan

1 Sistem pemerintahan Khulafa Al-Rasyidin menitikberatkan


kesejahteraan agama, rakyat dan negara.
2 Kerajaan Islam Madinah dapat berkembang dengan kukuh dan
menjadi negara yang kuat.
3 Kerajaan Islam dapat bersaing dengan Rom dan Parsi.
4 Khalifah tidak mementingkan diri dan tidak mengamalkan kehidupan
mewah.
5 Berjuang mengekalkan pembangunan, kesejahteraan dan kebahagiaan
rakyat jelata.
6 Rakyat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran hidup.
7 Pada akhir pemerintahan Khulafa Al-Rasyidin digantikan dengan
pemerintahan sistem warisan iaitu pemerintahan dibuat secara
turun temurun atau monarki.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Laman web

Khulafa al-Rasyidin
http://www.usc.edu/dept/MSA politics/firstfourcaliphs.html

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Bani Umaiyah

Pendidikan di
Cordova
Pentadbiran Perundangan

Sumbangan
Kerajaan
Perkembangan Bani Sosial
Ilmu agama Umaiyah

Kesihatan

Bersambung… Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Pentadbiran

* Sistem Khalifah
* Sistem Wazarah
* Sistem Urus Setia
* Sistem Hijabah

Jabatan
* Cukai
* Surat-menyurat
* Urusan am
* Cop mohor pemerintah

Bersambung… Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Perkembangan ilmu agama

* Urwah bin Al-Zubayr


* Hon Zihat al Zuhri
~ Hadis
* Ibn Jarih
~ Tafsir
* Hassan al Basri
~ Usuluddin

Bersambung… Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kesihatan

* Hospital pertama di Damsyik


* Hospital kusta
* Ibn al Nafis
~ Al Shamil Fi
* Sina'ah al Tabibiyah
~ Teknik pembedahan

Bersambung… Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Sosial

Perkembangan ilmu

* Khalil bin Ahmad


~ Bahasa dan filologi
* Sibawayhi
~ Ahli nahu
* Farazdaq, Jarir Umar ibn Rabiah Jamil al-Uzri
~ Sasterawan

Bersambung… Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Perundangan

* Ijtihad
* Ijmak

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Bani Umaiyah

1 Sempena mengambil nama Umaiyah bin Abdul Shams bin Abd


Manaf. Tokoh peniaga terkenal dan dipandang tinggi pada waktu itu.
2 Diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Suffian. Berikutan penyerahan oleh
Hassan bin Ali.
3 Penyerahan dilakukan bagi mengelakkan umat Islam berpecah belah.
4 Bermula dari 661 M hingga 750 M berpusat di Damsyik. Merupakan
tahap pertama dan masih guna gelaran khalifah.
5 Tahap kedua di Sepanyol diasaskan oleh Abdul Rahman al-Dakhil
atau Abd Rahman 1 di Cordova dengan Andalusia sebagai ibu kota.
6 Bermula dari 756 M hingga 1031 M. Gelaran ketua negara ialah Amir.

Bersambung… Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

7 Setelah Khalifah Ali bin Abu Talib meninggal dunia pada tahun 661 M,
maka berakhirlah pemerintahan kerajaan Islam mengikut sistem
syura.
8 Sistem warisan telah menggantikan sistem syura.
9 Jawatan ketua pemerintah kerajaan Islam diwarisi turun-temurun dan
dikenali sebagai pemerintahan monarki.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Aspek yang utama dalam pentadbiran

1 Sistem Khalifah - pelantikan khalifah menggantikan Nabi s.a.w.


2 Sistem wazarah - pelantikan wazir mengetuai sistem pentadbiran di
bahagian kerajaan pusat dan gabenor dilantik bagi mengetuai
pentadbiran wilayah.
3 Sistem urus setia - beberapa pegawai dilantik bagi mengumpul rekod,
mengurus surat. Bahagian yang diwujudkan: surat menyurat, cukai,
ketenteraan, polis, dan kehakiman.
4 Sistem hijabah - seorang pegawai ditugas untuk menjaga keselamatan
khalifah.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Ibn al-Nafis

1 Galen menunjukkan bagaimana jantung menyebabkan darah


bergerak dalam ebb turun naik, tetapi beliau tidak tahu bahawa
darah itu mengalir.
2 Kesilapan ini akhirnya dibetulkan oleh Ibn al-Nafis.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Ijtihad

1 Bermaksud menggunakan keupayaan berfikir semaksimumnya


untuk menghasilkan penetapan sesuatu hukum syarak berdasarkan
kaedah-kaedah tertentu.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Ijmak

1 Ijmak dari segi makna bahasa adalah azam atau tekad.


2 Ijmak ialah kesepakatan pendapat para ulama yang berijtihad
tentang sesuatu hukum.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Laman web

Ijtihad
http://en.wikipedia.org/wiki/Ijtihad

Ijmak
http://ms.wikipedia.org/wiki/Ijmak

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Bani Abbasiyah

Pusat intelektual dan


penyebaran ilmu
~ Baitul Hikmah
Yunani Sanskrit

Mengumpul
Suriani
Penterjemahan idea

Mencatat
Mengarang
Golongan ulama

Fikah, tafsir Sistem perundangan


sejarah * Kanun Suleiman
* Kadi
* Mufti
* Sheikh-ul-Islam
Nota Tambahan Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Bani Abbasiyah

1 Diasaskan pada tahun 750 M selepas Revolusi Abbasiyah berjaya


menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah.
2 Gerakan ini ditaja oleh Ali bin Abdullah secara sulit.
3 Pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz gerakan ini dikendalikan
secara terbuka.
4 Menjadikan Khurasan, Kufah dan Humaimah sebagai pusat operasi.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Baitulhikmah

1 Telah didirikan semasa zaman Khalifah Harun al-Rasyid (786 -


809 M).
2 Institusi ini mencapai kegemilangannya semasa zaman Khalifah
al-Ma’mum (813 -833 M).
3 Semasa zaman inilah aktiviti penterjemahan mencapai
kemuncaknya.
4 Kerja-kerja penterjemahan juga menjadi lebih sistematik.
5 Penterjemah bekerja secara berkumpulan dan diawasi oleh
seorang penyelaras.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kelebihan terjemahan

1 Terjemahan/penciptaan dapat buat perubahan karya. Hurai dan buat


penambaikan dengan memuatkan keterangan dan ulasan.
2 Peranan besar dalam kebudayaan dunia; pelihara ilmu daripada
lenyap dan pupus kerana terima hasil penulisan daripada zaman
gelap di Eropah.
3 Penubuhan institusi tingkatkan kegiatan penyelidikan hingga ke
Eropah, kemudian diterjemah ke bahasa asing dan mula
kebangkitan Eropah.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Bani Uthmaniyah

Seni bina Ekonomi


* Masjid * Perdagangan
Ilmu pengetahuan
~ Pusat pertemuan
* Sistem madrasah
dan jalinan
* Sekolah pengetahuan
perdagangan Timur
akademik
dan Barat berpusat
* Sekolah sastera Sumbangan
di Istanbul
* Maktab tentera Kerajaan
* Maktab teknik Bani
* Kolej perubatan Uthmaniyah Sistem perundangan
* Penulisan ensiklopedia * Kanun Suleiman
* Perpustakaan * Kadi
* Mufti
Sistem sosial
* Sheikh-ul-Islam
* Menggalakkan
kecemerlangan
individu

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Bani Uthmaniyah

1 Latar belakang terbentuk daripada kerajaan kecil semasa wujud


kelemahan dalam kerajaan Abbasiyah.

Faktor kemerosotan Kerajaan Bani Uthmaniyah


1 Pemimpin yang lemah.
2 Keruntuhan sistem pungutan cukai .
3 Pertambahan penduduk sangat pesat dan sukar dikawal.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Faktor Penyebaran Islam Ke Eropah

Faktor Penyebaran Islam Ke Eropah

~ Aqidah yang kukuh ~ Akhlak yang tinggi

~ Sistem ketenteraan yang ~ Semangat Ghazi


tersusun
-- Tentera berkuda, infantri ~ Senjata moden

~ Janissari ~ Kejatuhan Kerajaan


Byzantine
~ Politik yang tidak stabil di
Eropah ~ Dasar diplomasi dan
toleransi kerajaan Uthmaniyah
~ Penyalahgunaan kuasa gereja
~ Penghijrahan orang Turki ke
~ Dasar sosial kawasan Balkan

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Janissari

1 Kumpulan tentera infantri elit dalam sistem ketenteraan kerajaan


Uthmaniyah.
2 Kumpulan kanak-kanak yang diambil melalui sistem devshirme tidak
semua akan menjadi pentadbir.
3 Sebahagian daripada kumpulan tersebut akan diserapkan ke dalam
sistem ketenteraan Uthmaniyah.
4 Sebelum diserapkan ke dalam kumpulan Janissari, kanak-kanak
tersebut akan diberi latihan fizikal dan ketenteraan terutamanya
selok-belok dan taktik serta teknik peperangan.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Politik Eropah yang tidak stabil

1 Pertelingkahan dan peperangan, kerajaan kecil bantu kerajaan


Islam.
2 Tentera Islam ke Eropah atas jemputan Maharaja John VI
Cantacuzens untuk mendapatkan bantuan Uthmaniah (Orhan)
bagi dapatkan Kerajaan Byzantine.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Dasar sosial Islam

1 Berasaskan kecemerlangan individu bukannya keturunan.


2 Membina sekolah, rumah sakit dan kawasan perdagangan.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Semangat Ghazi

1 Merujuk pada semangat untuk menjadi pahlawan yang sanggup


berkorban untuk menyebarkan Islam.
2 Kekuatan semangat inilah yang membolehkan kerajaan
Uthmaniyah memperluas kuasanya ke Eropah dan juga menjadi
sebuah kerajaan Islam yang terbesar dan terkuat antara abad
ke-14 hinggalah abad ke-17.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Senjata moden

1 Meriam besar
2 Tentera berkuda/infantri
3 Kumpulan janissari elit dan terlatih 5 400 orang.
4 Tentera laut 300 buah kapal kawal laut Mediterranean.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Penghijrahan orang Turki ke Balkan dan usaha dakwah

1 Terutama ke Thrace, Lembah Maritsa, Utara Bulgaria. Albania pada


abad 14 dan 15 M.
2 Bina petempatan yang didiami mubaligh dan ahli sufi menekankan
toleransi dan assimilasi.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain Di Dunia

Bentuk Pertembungan

Perdagangan Penaklukan
Hubungan
dan dan
diplomatik
perniagaan ketenteraan

Intelektual Kebudayaan

Bersambung… Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Perdagangan dan perniagaan


* Perdagangan jarak jauh, Teluk Parsi, Laut Merah
* Nabi Muhammad s.a.w. berniaga ke Syam
* Canton, China

Bersambung… Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Intelektual
* Ahli fikir Islam dan bukan Islam
* Memperkembangkan ilmu

Bersambung… Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Hubungan diplomatik

* Kerajaan Umaiyah menghantar kumpulan peneroka ke utara


Gibraltar
* Bertembung dengan orang bukan Islam di Cordova, Valencia
dan Rhonda
* Pemahaman cara hidup, pandangan politik, keagamaan,
ekonomi dan pentadbiran

Bersambung… Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kebudayaan

* Islam ke Sepanyol
~ Bahasa Arab bahasa utama
* Lahir golongan Mozarab

Bersambung… Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Penaklukan dan ketenteraan


* Bertembung dengan Parsi
* Iraq dan Iran
* Berlaku interaksi dan asimilasi
* Mesir, Afrika Utara
~ Bertembung dengan Rom, Byzantine

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Golongan Mozarab

1 Orang tempatan yang beragama Kristian tetapi mengamalkan


kebudayaan Islam dan berbahasa Arab.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kesan Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain

Kesan Pertembungan

* Pemikiran politik dan


* Menguasai perdagangan penterjemahan
~ Teluk Parsi
~ Laut Merah
~ Laut Mediterranean * Ilmu mantik dan falsafah
~ Istanbul ~ Ibn Sina, Ibn Rushd

* Perkembangan * Kesusasteraan
penterjemahan ~ Omar Khayyam
~ Baitul Hikmah

* Melahirkan ramai
* Bidang pelayaran cendekiawan

Bersambung… Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kesan Pertembungan

* Perkembangan * Pelbagai bentuk kerajaan


pendidkan dan intelektual ~ Mughal di India
~ Matematik
~ Astronomi
~ Perubatan * Proses urbanisasi dan
~ Agama organisasi sosial
~ Sains dan teknologi
~ Golongan Mudejar

* Seni bina
* Perluasan kawasan ~ Masjid Cordova
~ Kawasan penyebaran ~ Masjid Biru
~ Kawasan diperintah

Bersambung… Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Masjid Biru

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Ibn Sina (980 - 1037 M)

1 Nama sebenarnya ialah Abu Ali Husain ibn Abdullah dan


dilahirkan di Bukhara.
2 Ibn Sina bukan sahaja ahli falsafah yang terkenal tetapi juga
terkenal dalam bidang perubatan.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Ibn Rushd (1126-1198 M)

1 Nama sebenar beliau ialah Abu Walid Muhammad bin Ahmad


dan dilahirkan di Cordova.
2 Selain terkenal sebagai ahli falsafah Islam, Ibn Rushd juga
ialah ahli perubatan dan astronomi.
3 Beliau juga pernah menjadi kadi.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Perluasan kawasan penyebaran Islam

1 Melahirkan bentuk kerajaan dan masyarakat


2 Memboleh orang Islam menguasai ekonomi dengan memastikan
keselamatan laluan perdagangan.
3 Pedagang Islam berjaya berdagang hingga ke India, Ceylon,
Kepulauan Melayu, China, Sepanyol, Selatan, Perancis, Armenia
dan selatan Gurun Sahara.
4 Menguasai Istanbul iaitu pusat pertembungan dunia timur dan
barat.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Golongan Mudejar

1 Orang Islam setempat (minoriti) yang terus tinggal di kawasan


pemerintahan orang Kristian.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Mempengaruhi proses urbanisasi dan organisasi sosial

1 Mempengaruhi penyelarasan undang-undang yang saksama.


2 Kebudayaan dan intelektual

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Masjid Biru

1 Masjid Biru juga dikenali sebagai Masjid Sultan Ahmed adalah


masjid bersejarah di Istanbul, bandar raya terbesar di Turki
dan ibu negara Empayar Uthmaniyyah (dari 1453 hingga ke
1923).
2 Masjid ini adalah salah satu dari beberapa buah masjid yang
dikenali sebagai Masjid Biru oleh kerana jubin birunya
menghiasi dinding di bahagian dalamnya.
3 Ia dibina di antara 1609 dan 1616, sewaktu pemerintahan
Ahmed I.

Menu Keluar
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Laman web

Majlis Biru
http://ms.wikipedia.org/wiki/Masjid_Sultan_Ahmad

Menu Keluar
Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Teori Kedatangan Islam Ke Asia Tenggara

Teori Dikemukakan oleh Bukti

Dari * John Crawford * Catatan China


Tanah ~ Prof. Syed Naguib * Perdagangan Arab ke China dan
Arab al Attas singgah di Asia Tenggara
* Perkampungan Arab di Sumatera
Utara
* Pengaruh Arab
~ Tulisan
~ Budaya
~ Sastera

Bersambung… Menu Keluar


Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Teori Dikemukan oleh Bukti

Dari * Emanuel Gadinho * Peniaga China Islam dari Khan Fo


China Eredia (Canton) menyebarkan Islam kepada
C S.Q Fatimi masyarakat Asia Tenggara
* Perpindahan beramai-ramai pedagang
Islam Canton ke Asia Tenggara
* Batu Bersurat Terengganu
* Persamaan unsur seni bina China
dengan Asia Tenggara
Dari * Snouck * Hubungan perdagangan antara India
India Hurgronje dan Asia Tenggara
* Batu mermar pada batu nisan di Pasai
mempunyai ciri buatan India
* Masyarakat Asia Tenggara mempunyai
hubungan rapat dengan India

Menu Keluar
Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Batu Bersurat
Terengganu

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Teori

1 Prinsip yang merupakan asas pembentukan sesuatu ilmu


pengetahuan, pendapat atau pernyataan yang dikemukakan
oleh seseorang untuk menerangkan sesuatu perkara.

Menu Keluar
Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Bukti tambahan tentang kedatangan Islam


dari Semenanjung Tanah Arab

1 Kebanyakan kitab agama yang dikarang dalam Bahasa Melayu


pada peringkat awal menggunakan bahasa serta gaya penulisan
yang dipengaruhi oleh Bahasa Arab.
2 Tiada unsur India atau China dalam kitab yang dikarang oleh
ulama tempatan pada peringkat awal.
3 Kitab tempatan seperti tauhid, tafsir al-Quran dan hadis didapati
menggunakan Bahasa Arab dan sumber rujukan dari
Semenanjung Tanah Arab.

Menu Keluar
Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Bukti tambahan tentang


kedatangan Islam dari China

1 Pada tahun 1953 sepasang batu nisan yang mempunyai


tulisan ayat-ayat al-Quran dan kalimah Arab bertarikh
1028 M telah ditemui di Kampung Permatang Pasir, Pulau
Tambun, Pekan, Pahang.
2 Penemuan ini menunjukkan bahawa Islam telah sampai
ke kawasan Pantai Timur Tanah Melayu sebelum abad
ke -13.
3 Pandangan ini mendakwa Islam telah dibawa oleh mubaligh
China Islam menerusi Laut China Selatan, ke Phang Rang di
Indo China, dan ke Pekan, Pahang.

Menu Keluar
Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Batu Bersurat Terengganu

1 Batu Bersurat Terengganu yang dianggarkan telah berusia lebih


kurang 700 tahun ini merupakan batu bersurat yang mempunyai
ukiran yang paling tua dan tulisan Jawi pertama ditemui di Malaysia.
2 Ia membuktikan Islam telah sampai ke Terengganu sebelum 1326
atau 1386.
3 Batu ini ditemui separuh tenggelam selepas banjir surut di tebing
Sungai Tersat di Kuala Berang, Hulu Terengganu pada tahun 1899.

Menu Keluar
Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Laman web

Batu Bersurat Terengganu


http://ms.wikipedia.org/wiki/Batu_Bersurat_Terengganu

Menu Keluar
Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Cara penyebaran Islam Di Asia Tenggara

Cara-cara penyebaran Islam

Peranan pusat kebudayaan Pengislaman raja dan


* Perlak golongan bangsawan
* Melaka * Amalan diikuti oleh rakyat
* Riau * Raja Malik al-Salih
* Aceh * Megat Iskandar Syah
* Samudera - Pasai

Peranan mubaligh
Perkahwinan * Pendakwah
* Perkahwinan kerabat diraja * Ulama
* Perkahwinan pedagang * Ahli Sufi
dengan penduduk ~ Wali Songo, Hamzah
tempatan Fansuri

Bersambung… Menu Keluar


Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Cara-cara penyebaran Islam

Keistimewaan Islam
Kelahiran kerajaan Islam
* Konsep Tuhan yang Maha
* Perlak
Esa
* Acheh
* Keadilan, hak individu
* Melaka
* Kebahagiaan dunia dan
* Sulu
akhirat
* Sumadera-Pasai
* Demak
* Mataram
Perdagangan
* Pedagang Islam, Arab,
China, India

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Peranan pusat kebudayaan

1 Pusat kebudayaan telah wujud di Perlak, Samudera-Pasai, Riau


dan Acheh.
2 Pusat keilmuan dan penyebaran Islam.
3 Wujud institusi pendidikan dan golongan cerdik pandai
4 Zaman Kerajaan Samudera-Pasai, bandar ini menjadi pusat
penterjemahan kitab Arab ke Melayu. Antaranya Kitab al-Dur
al-Manzum dihantar oleh Sultan Mansur Shah. Diterjemah
oleh Makdun Patakan.
5 Cerdik pandai Samudera-Pasai jadi pakar rujuk tentang agama.
6 Hasil kesusasteraan Zaman Melaka dipengaruhi tulisan Arab.

Menu Keluar
Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Perdagangan

1 Pedagang China, India dan Arab.


2 Hubungan dengan pelabuhan-pelabuhan di Selat Melaka, Teluk Siam,
Indo China, Kepulauan Rempah seperti Maluku dan Makasar. Pusat
kegiatan manusia dari pelbagai tempat .
3 Islam menjadi ikutan kerana kemurnian Islam dan tingkah laku
pendakwah serta pedagang.
4 Semangat ingin mendakwah wujudkan perkampungan pedagang Islam.
5 Pedagang juga membawa para ulama.
6 Sifat pedagang dan ulama berhemah, lemah lembut dan mahmudah:
sopan santun, ikhlas, dan lemah lembut.
7 Wujud hubungan baik pedagang dengan penduduk tempatan.
8 Jawatan syahbandar diberi kepada pedagang Islam kerana kejujuran
dan amanah.

Menu Keluar
Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Penyebaran Islam Di Asia Tenggara

Sistem pendidikan
* Untuk semua golongan rakyat
* Pendidikan formal
~ Pondok/dayah
* Masjid, surau, istana, rumah tok guru

Cara hidup
* Cara hidup Islam
~ Bersongkok, tudung
* Nilai akhlak Islam

Ekonomi
* Baitulmal
* Zakat, sedekah
* Riba, penindasan dilarang
* Nilai murni ekonomi Islam

Bersambung… Menu Keluar


Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Penyebaran Islam Di Asia Tenggara

Pemerintahan dan pentadbiran


* Institusi kesultanan
* Mufti menjadi penasihat raja
* Penggunaan gelaran-gelaran
* Islam agama rasmi
* Unsur-unsur Islam diserap
* Undang-undang Syariah
* Semangat jihad

Kesenian
* Seni khat
* Seni bina
* Seni ukir

Bersambung… Menu Keluar


Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Penyebaran Islam Di Asia Tenggara

Bahasa dan kesusasteraan


* Tulisan jawi
* Bahasa Melayu
~ Lingua-franca
* Syair, gurindam, hikayat ada
* Pengaruh Arab

Laman web
Islam di Asia Tenggara
http://akulelaki.files.wordpress.com/2008/02/
bab-7-islam-di-asia-tenggara.doc

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Penggunaan gelaran Sultan kelebihannya

1 Kukuhkan kedudukan kerajaan Islam.


2 Jamin kewibawaan raja.
3 Setaraf dengan kerajaan Islam lain.
4 Memupuk semangat persaudaraan di kalangan umat Islam.

Menu Keluar
Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Undang-undang Syariah diperkenalkan

1 Di Melaka dimasukkan dalam Hukum Kanun Melaka.


Diperkenalkan oleh Sultan Muzaffar Shah. Zaman Sultan
Alaudin Riayat Shah hukum syariah diamalkan dengan tegas.
2 Tidak dapat dijalankan sepenuhnya kerana ada undang-undang
adat.
3 Antara aspek syariah yang ada :
Jenayah kecurian, pembunuhan, urusan pernikahan, perniagaan
serta pembahagian harta pusaka.
4 Di Acheh Kanun yang sama ialah Kanun Mahkota Alam

Menu Keluar
Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Konsep Jihad

Semangat penentangan terhadap penjajahan


Tokoh agama yang membicarakan jihad :
1 Syeikh Nuruddin al-Raniri.
2 Abdul Rauf Singkel.
3 Syeikh Daud Pattani @ Syeikh Daud bin Abdullah bin
Idris al-Pattani :
Membolehkan orang Melayu belajar agama Islam dan Bahasa
Melayu terutama Jawi.

Maksud Jihad ~ Menegakkan Islam menentang kemiskinan dan


capai kehidupan yang sempurna.

Menu Keluar
Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara

Bahasa Melayu menjadi:


1 Bahasa lingua-franca.
2 Bahasa ilmu.
3 Menjadi lebih mantap.
4 Hasil kesusasteraaan Melayu terpengaruh dengan bentuk,
gaya dan tatabahasa Arab.
5 Penggunaanya dalam banyak bidang seperti bidang
ekonomi, politik, kesusasteraan, lingua-franca .
6 Abad ke 17 M digunakan sebagai bahasa persuratan,
perhubungan antara wilayah, ilmu pengetahuan dan dakwah.

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Pentadbiran
* Istilah Zillullah fil-alam
* Zillullah fil-ardh
* Khalifatul Mukminin
* Salasilah keturunan nasab Iskandar Zulkarnain
* Dibantu oleh ulama
* Konsep daulat dikaitkan dengan adat Islam

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Ulama sebagai penasihat Sultan

1 Melaka: Makhdum Sayid Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar,


Maulana Sadar Jahan, Maulana Jalaludin, Qadi Yusuf.
2 Kelantan : Tuk Pulau Condong
3 Terengganu: Tuk Pulau Manis

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Peranan adat

1 Menjamin keselamatan
2 Mengawal pelakuan dalam masyarakat
3 Menentukan hak pewarisan harta
4 Menentukan bidang tugas
5 Mewujudkan masyarakat bersistem dan berorganisasi
6 Merapatkan tali persaudaraan

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Pengaruh Islam Terhadap Sosiobudaya

Perundangan

Tidak bertulis Bertulis


Adat perpatih Pengaruh Islam
* Negeri Sembilan dan Naning * Hukum Kanun Melaka
* Musyawarah * Undang-undang Laut Melaka
* Kahwin berbeza suku * Undang-undang Pahang
* Jurai keturunan sebelah ibu * Undang-undang Kedah
* Warisan harta perempuan * Undang-undang Perak
* Matrilineal * Undang-undang Johor
Adat temenggung
* Patrilineal
* Jurai keturunan bapa
* Warisan harta lelaki
* Kahwin ikut hukum Islam
* Mazhad Syafie

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Adat Perpatih

1 Anak buah memilih Buapak, Buapak memilih Lembaga,


Lembaga memilih Undang dan Undang memilih Yamtuan atau
Yang Dipertuan Besar.

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Hukum Kanun Melaka

1 Terdapat 44 fasal dalam Hukum Kanun Melaka dan hukum ini


mempunyai 46 naskah salinan yang disebut dengan pelbagai
nama. Undang-undang Laut pula mengandungi 24 fasal.

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Undang-undang Pahang

1 Telah digubah sewaktu pemerintahan Sultan Abdul Ghaffur


Muhyuddin yang memerintah antara tahun 1592 -1614.

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Undang-undang Kedah

1 Mempunyai empat bahagian, iaitu undang-undang


pelabuhan, undang-undang tentera yang bertarikh 1667,
Hukum Kanun Dato’ Star dan Undang-Undang 1784.

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Undang-undang Perak

1 Turut dikenali sebagai Undang-undang 99 yang dibawa oleh


seorang Arab bernama Sayyid Husain al-Furadz pada abad ke-17.

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Undang-undang Johor

1 Bertarikh 1789 dan didasarkan pada Undang-undang Laut dan


Hukum Kanun Melaka

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Laman web

Adat Perpatih
http://ms.wikipedia.org/wiki/Adat_Perpatih

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Pendidikan

Tidak formal Formal

* Di peringkat keluarga * Untuk semua golongan


* Moral * Menekankan pengajaran al-Quran
* Cara * Istana
~ Pendengaran ~ Pusat pengajian agama
~ Pemerhatian ~ Tempat menyimpan buku hikayat
~ Penglihatan ~ Pentadbiran dan politik
* Cerita-cerita lisan * Masjid dan surau
* Pantang larang ~ Tempat pertemuan masyarakat
* Pantun, peribahasa dan ~ Fikah, tajwid, bacaan sembahyang
teka-teki * Pondok
~ Tersusun dan menyediakan pelajar
menjadi guru agama
* Madrasah
~ Ada sukatan, kelas, mudir, ikut tahap
Nota Tambahan Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Pondok

1 Perkataan pondok berasal daripada perkataan Arab,


al-Funduq yang bermakna rumah tumpangan

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Bahasa dan kesusasteraan


* Tulisan jawi
~ Pembacaan dan tulisan
* Perbendaharaan kata
~ Adat, adil, daulat, hakim,
hukum
* Kesusasteraan
~ Prosa dan puisi
~ Hikayat Nabi Muhammad s.a.w.
~ Hikayat Nabi Yusuf
~ Hikayat Abu Bakar

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Tulisan jawi

1 Peri penting tulisan jawi ini dalam Sejarah Melayu terserlah


kerana terdapat ayat dalam bahasa Sanskrit, tetapi ditulis
dalam tulisan jawi (bukan lagi tulisan Pallava).

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Gaya hidup

* Akhlak
~ Amalan protokol; lafaz ikrar
~ Hormat orang tua
~ Ziarah hendaklah beri salam
~ Makan baca bismillah
~ Gotong-royong

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Kesenian
* Seni bina
~ Masjid —> mihrab
Contoh : Masjid Kampung Laut
~ Istana
* Motif : tumbuhan, bunga,
geometri
* Epigrafi
~ Batu bersurat
~ Batu nisan
* Tulisan khat
* Persembahan
~ Tarian, muzik, nyanyian
~ Dabus
~ Rebana, kompang
~ Ghazal

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Mihrab

1 Suatu ceruk atau tonjolan di hadapan yang menunjukkan


arah kiblat serta tempat untuk imam dalam solat jemaah.

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Tulisan khat

1 Antara jenis tulisan khat, termasuklah khat thuluth, diwani (ad-diwari),


kufi, diwani Jali (al-Jali ad-diwari), farisi(al-Farsi), nasakh dan
riq’ah(rakaah) dan al-ijazah.
2 Tulisan kufi berasal dari Kufah, Iraq.
3 Bentuk asasnya adalah lurus dan menegak sementara jenis nasakh
pula berbentuk melengkung dan geometri.
4 Jenis ini telah muncul pada abad ke-11 di Baghdad.

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Pengaruh Islam Terhadap Ekonomi

Perdagangan Mata wang Cukai

Abad 12 M - 18 M * Mata wang timah * Cukai tetap


* Didominasi oleh ~ Melaka - berbentuk ~ 6 % kepada pedagang
pedagang Islam bulat India, Ceylon, Arab,
* Saranan Islam ~ Johor - wang katun Siam dan Pegu
* Contoh daripada Nabi ~ Kedah - berbentuk ~ 5 % kepada pedagang
Muhammad s.a.w. ayam jantan China dan Jepun
* Kedudukan strategik * Mata wang emas * Cukai diraja
* Kemudahan dan ~ Kedah ~ 3 % orang asing dari
pentadbiran ~ Johor - kupang Kepulauan Melayu
* Undang-undang ~ Kelantan - kijang ~ 6 % orang asing lain
* Sistem timbang dan * Terdapat nama sultan, * Zakat
sukat pangkat dan gelaran
seperti Khalifatul
Muslimin

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Sistem timbang dan sukat

1 Diperkenalkan dalam aktiviti perdagangan di Melaka.


2 Soal sukat dan timbang telah diletakkan di bawah tanggungjawab
syahbandar.
3 Peratusan timbang dan sukat di Melaka menggunakan sistem
tahil dan kati.

Menu Keluar
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Mata wang

1 Portugis di Melaka telah memperkenalkan mata wang yang


bernama bastardos, soldos dan dinheiros.
2 Sewaktu Belanda di Melaka pula, mata wang yang digunakan
ialah ducats, lion dollars, rix dollars dan syiling Belanda.

Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Ciri-ciri Zaman Gelap

Kegiatan ekonomi yang terhad


Pusat pemerintahan yang * Perdagangan terhad
lemah * Bertumpu kepada sektor pertanian
* Kemunculan baron * Sistem tukar barang
* Memberi perlindungan
kepada petani
~ Petani bayar cukai yang Kongkongan gereja
tinggi * Berkuasa
~ Ada yang jadi hamba * Memiliki harta
* Raja beri perlindungan * Fokus kepada agama dan akhirat
kepada baron
~ Bayar cukai kepada raja
~ Sistem feudal Kelembapan ilmu pengetahuan
~ Raja berkuasa mutlak * Mengalami kemerosotan dalam
bidang ilmu pengetahuan

Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Renaissance Di Eropah

Renaissance (1350 M - 1600 M)

* Bermula di Itali
* Bermaksud "kelahiran semula''
* Tumpuan konsep Humanisme

Keluarga Medici Venice, Genoa, Florence, Rom, Milan

Faktor Kesan

Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Faktor

* Semangat inkuiri
* Pertembungan budaya, bahasa dan agama
* Perkembangan sebagai pusat perdagangan
* Peranan golongan patron
* Peranan pihak paus dan gereja

~ Leonardo da Vinci ~ Gereja Katedral Rom


~ Michaelangclo ~ Monalisa
~ Rafael ~ The Prince
~ Ghiberti ~ The Last Supper

Tokoh-tokoh Zaman Renaissance Kesan

Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Kesan

* Politik - Monarki baru di Portugal, Castile, Aragon, England,


Perancis, Belanda
* Ekonomi
~ Perdagangan antarabangsa
~ Penjelajahan dan penjajahan
* Sosial
~ Bersedia menzahirkan emosi melalui muzik, lukisan, ukiran
~ Pemikiran logik
* Pelbagai bidang ilmu
~Biologi, fizik, kimia, perubatan, geografi, muzik

Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Leonardo da Vinci

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Leonardo da Vinci (1452 - 1519)

1 Leonardo menjadi contoh terbaik manusia Renaissance yang ideal dalam


membangunkan dan membina bakat seseorang.
2 Beliau adalah versatil, menguasai kesemua bidang ilmu termasuk seni
bina, seni lukis, seni ukir, kejuruteraan, botani, falsafah, geografi serta
perang dan strategi ketenteraan.
3 Beliau telah mendahului zamannya serta mempunyai semangat inkuiri dan
ingin mencari jawapan bagi segala kejadian alam.

Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Tokoh-tokoh Zaman Renaissance Muzik


Muzik
1 Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Lukisan
1 Michelangelo (1475-1564)
2 Raphael (1483-1520)

Ukiran
1 Ghiberti (1378-1455)

Sains
1 Nicholas Copernicus (1473-1543)
2 Galileo Galilei (1564-1642)

Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Muncul monarki baru

Kemunculan monarki baru yang mempunyai kekuatan dan


kekuasaan yang diasaskan melalui kewujudan kerajaan pusat
dan kesatuan kebangsaan.

Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Laman web

A Journey Through the Renaissance


http://library.thinkquest.org/C005356/activities.htm

Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Gerakan Reformation

Gerakan Reformation Abad Ke-16

Maksud Faktor Kesan Tokoh-tokoh

Bersambung… Menu Keluar


Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Maksud
* "Reform"
~ Melaksanakan perubahan terhadap sesuatu untuk
menghasilkan sesuatu yang lebih baik
* Bermula di Jerman

Bersambung… Menu Keluar


Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Faktor

* Kritikan terhadap gereja Katholik


* Rasuah, penyelewangan
* Tidak mengikut ajaran Bible sebenar
* Mesin cetak dicipta oleh Johann Gutenberg
* Penentangan amalan Indulgence oleh Martin Luther

Bersambung… Menu Keluar


Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Kesan

* Perpecahan agama Kristian


~ Katholik dan Protestant
* Perang keagamaan
* Kesan jangka panjang
~ Toleransi antara penganut
* Kuasa gereja dicabar secara terbuka
* Kuasa gereja berkurang

Bersambung… Menu Keluar


Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Tokoh-tokoh
* Martin Luther (Jerman)
* Huldreich Zwingli (Switzerland)
* John Calvin
* Raja Henry VIII (England)

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Zaman reformation

Maksud:
Perubahan
~ Melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu
untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau untuk membentuk
sesuatu yang baru.

Gerakan
~ Merupakan suatu gerakan yang berlaku di Eropah Barat pada abad
ke-18 yang mempunyai kaitan dengan agama Kristian.

Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Sebab Reformation

Kepincangan gereja
- Berlaku kepincangan, rasuah dan penyelewengan apabila pihak Gereja
Rom telah meningkatkan usaha pembangunan keduniaan.

Amal gaya hidup bangsawan


- Golongan penguasa Gereja lebih cenderung mengamalkan gaya hidup
para pemerintah dan bangsawan yang tidak mencerminkan kehidupan
keagamaan.

Bantah dan Protestan


- Luther memperkenalkan mazhab Protestan yang berasal daripada
perkataan protesting yang bermaksud membantah yang mempersoalkan
kewibawaan Gereja Rom Katolik dan golongan paderi.

Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Penjelajahan Dan Penerokaan

Sebab-sebab Penjelajahan
Galakan pemerintah
* Sepanyol (Ratu Isabella dan Ferdinand Aragon)
* Portugal (Putera Henry)
* England (Ratu Elizabeth I)
Semangat kebanggaan
* Persaingan untuk kemasyhuran dan kebanggaan

Agama
* Menyebarkan agama Kristian
Ekonomi
* Menguasai barangan emas, sutera, rempah-ratus
* Memecahkan monopoli pedagang Islam

Bersambung… Menu Keluar


Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Gold, Gospel, Glory


Kesan terhadap masyarakat setempat
Politik Ekonomi Sosial
* Penguasa * Kawasan luar * Penyebaran agama
tempatan Eropah menjadi Kristian
terpaksa membuat pembekal kepada * Eksploitasi buruh
perjanjian dengan keperluan * Penghijrahan
wakil Eropah masyarakat Eropah

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Sikap untuk menerima perubahan bagi mencapai


kemajuan melalui Zaman Renaissance hingga
zaman penjelajahan dan penerokaan di Eropah
Ilmu
- Kepentingan penerokaan ilmu pengetahuan.

Inkuiri
- Semangat inkuiri untuk melakukan perubahan.

Gigih
- Kegigihan dalam mencapai sesuatu matlamat.

Berani
- Keberanian menghadapi cabaran tanpa mengira risiko yang
bakal dihadapi semasa meneroka lautan serta daratan.

Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Laman web

Dunia Moden Awal


http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html

Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Revolusi Pertanian

Negara Pertama Britain


Faktor-Faktor
Sistem penggunaan dan Pertanian komersial Teknik dan kaedah saintifik
pemilikan tanah * Peningkatan kuantiti * Sistem penggiliran tanaman
* 1761 dan 1792 Akta dan kualiti membawa * Peralatan dan rekaan mesin
Pemagaran lebihan produk ~ Flying Shuttle
* Wujud ladang * Dagangkan ~ Spinning jenny
* Petani berhijrah ke
~ Water frame
bandar
* Baja dan racun
* Sistem saliran

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Revolusi Pertanian
Sebab berlaku Revolusi Pertanian di Britain
1 Milik tanah dapat kelulusan
Perubahan dalam penggunaan dan pemilikan tanah persendirian
setelah tuan tanah mendapat kelulusan Parlimen untuk memagar
tanah awam bagi membolehkan penanaman secara ladang.
2 Tanaman bergilir
Kaedah penanaman secara bergilir diperkenalkan oleh Lord
Townshend dengan menanam pelbagai jenis tanaman secara
berterusan sepanjang tahun.
3 Jentera pertanian
Terdapat alat yang dicipta oleh Jethro Tull untuk kegunaan menggali
dan menugal serta penanaman biji benih dapat dilakukan dengan
pantas.
4 Pemasaran produk didagangkan
Lebihan produk dapat diperdagangkan melalui kaedah pemasaran
yang meluas.

Bersambung… Menu Keluar


Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Kesan Revolusi Pertanian di Britain

1 Pertanian menjadi punca ekonomi negara.


2 Peladang jadi pedagang
Para peladang besar menjadi pedagang antarabangsa.
3 Makanan mencukupi
Menyediakan makanan yang cukup kepada tenaga buruh industri
di bandar.
4 Pertanian skala besar
Muncul sistem ekonomi skala besar dengan pembukaan ladang
pertanian membolehkan rakyat bekerja sebagai buruh ladang dan
mewujudkan golongan buruh dan majikan.

Bersambung… Menu Keluar


Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Sistem tanah di Britain

1 Tanah awam
2 Tanah milikan persendirian

Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Revolusi Perindustrian

Revolusi Perindustrian di Britain


Faktor-Faktor
* Revolusi pertanian Rekaan sains dan teknologi * Semangat dan kegiatan
~ Penyediaan modal * Mesin berkuasa wap keusahawanan
~ Bahan makanan ~ Thomas Newcomen
~ James Watt
Kesan
* Kegiatan pembuatan * Peningkatan perdagangan * Kemajuan bidang
dan pengilangan antarabangsa pengangkutan
~ Sumber utama ekonomi ~ Kereta api
negara ~ Laut

Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Imperialisme Barat Di Asia

Faktor-faktor Kedatangan Kuasa Barat

Kuasa imperialis : Britain, Perancis, Amerika Syarikat, Belanda, Jerman, Itali

* Bahan mentah
* Perkembangan pengangkutan
~ Jalan kereta api
~ Kapal wap
* Menyebarkan tamadun dan agama
* Status dan simbol kemegahan sebagai kuasa yang kuat
* Tanggungjawab
~ "White man's burden"
~ Mission civilisatrice
~ The blessing of the Anglosaxon Protection

Bersambung…
Menu Keluar
Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Faktor-faktor Kedatangan Kuasa Barat

Kesan Imperialisme Terhadap Asia Tenggara

Politik Ekonomi Sosial


* Sistem penasihat dan pentadbir * Ekonomi berasaskan * Pendidikan Barat
Barat diperkenalkan perdagangan diperkenalkan
* Perundangan Barat diguna di * Bijih timah * Buruh luar diimport
Asia Tenggara * Getah ~ Masyarakat majmuk
* Persaingan kuasa Barat berlaku * Petroleum
untuk campur tangan

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Imperielisme

1 Imperialisme boleh diertikan sebagai penguasaan sesebuah


negara yang lebih kuat terhadap negara yang lemah.
2 Penguasaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi
politik dan ekonomi.
3 Kegiatan negara kuat mengeksploit negara yang lemah berlaku
dengan rancak selepas Revolusi Perindustrian di Eropah.

Bersambung… Menu Keluar


Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

Kegunaan kuasa enjin wap dan perkembangan kereta api


1 Awal tahun 1800-an
Enjin berkuasa wap digunakan untuk memacu bot di air.
2 Tahun 1820-an
Enjin berkuasa wap mula digunakan untuk memacu kenderaan di darat.
3 Tahun 1829
Lokomotif rekaan George Stephenson dengan jayanya dipacu
menggunakan enjin berkuasa wap .
4 Tahun 1840-an
Menjelang dekad ini era pembinaan kereta api dan rel telah bermula di
Eropah dan Amerika Syarikat.
5 Tahun 1879
Kereta api pertama beroperasi di Tanah Melayu di antara Port Weld dan
Taiping.

Menu Keluar
Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Ekonomi Tradisional

Ekonomi tradisional

Menangkap Mengumpul
Menternak
ikan hasil hutan

Bertani Melombong

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Ekonomi tradisional
Sara Diri
1 Mengamalkan ekonomi secukup hidup.

Tujuan lebihan untuk pertukaran barangan


1 Lebihan pengeluaran digunakan semula oleh keluarga untuk tujuan
penukaran barangan, kenduri-kendara, pembayaran zakat dan
sedekah serta disimpan untuk satu tempoh.

Tanaman makanan
1 Mengusahakan tanaman makanan.

Ternakan makanan
1 Menternak binatang seperti ayam, itik, lembu dan kerbau untuk
menambah sumber bekalan makanan.

Tangkapan ikan tradisi


1 Penangkapan ikan menggunakan tali kail, bubu dan jala.

Menu Keluar
Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Ekonomi Dagangan

* Mengalami kemerosotan pada 1929 - 1932


* Rancangan Sekatan Stevenson
~ Mengawal kejatuhan harga
~ 1922 - 1928

* Gambir
* Ubi kayu Pemodal
Abad ke-19 * Lada hitam * China
* Tembakau * Eropah
* Kopi

Faktor perkembangan getah

Bersambung… Menu Keluar


Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Faktor perkembangan getah

Galakan dan
Buruh Kemasukan Peranan
sokongan
asing modal asing H.N Ridley
British

Perkembangan
Kemajuan
industri pembuatan
infrastruktur
berasaskan getah

Bersambung… Menu Keluar


Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Perlombongan

Bijih Timah

Pengusaha Cina Pelombong Eropah


* Pertengahan abad ke-19 * Awal abad ke-20
* Dikawal dan dipantau * Modal besar :
oleh pembesar Melayu ~ Penggunaan kapal korek
* Harga ditentukan oleh * Enakmen dan undang-undang
pembesar ~ Penguasaan British pada
semua peringkat

* Pada abad ke-20 bercorak intensif modal


* Terdapat pembesar Melayu memajakkan lombong kepada
saudagar China dari Negeri Selat

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Penghasilan gambir

1 Gambir dihasilkan dengan merebus daun gambir.


2 Setelah hampir kering, baki air yang tinggal akan ditapis
dan direbus lagi hingga menjadi pekat.
3 Seterusnya, air gambir yang pekat itu dituang ke dalam
acuan dan dibiarkan kering.
4 Selepas itu, barulah dipotong-potong kecil dan dijual.
5 Gambir merupakan salah satu bahan untuk dimakan
bersama sirih dan untuk mewarnakan belulang.

Laman web Menu Keluar


Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Laman web

Ekonomi Malaysia
http://arkib.gov.my/

Menu Keluar
Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Penggunaan Tenaga Buruh Luar

Buruh luar

China India

Sistem buruh
Tiket kredit
bebas (merdeka)

Sistem pengambilan
Sistem kontrak
kakitangan

Sistem pengambilan
Sistem kangani
rumah kongsi

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

China

Wilayah di China dan penghijrahan ke Tanah Melayu


1 Kwangtung, Kwangsi dan Fukien

Sebab-sebab kedatangan imigran China dan India ke Tanah


Melayu sejak abad ke-19
1 Kurang buruh tempatan.
2 British benar masuk.
3 Kemiskinan di negara sendiri.
4 Melayu tidak tentang.
5 Hubungan tradisi yang sudah ada.
6 Peluang kerja.
7 Kestabilan politik.

Menu Keluar
Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Sistem Kontrak

1 Perjanjian yang dibuat oleh buruh dari India dengan bakal


majikannya di Tanah Melayu.

Menu Keluar
Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Maksud kangani

1 Seorang yang diberi kepercayaan dan lesen oleh majikan untuk


mendapatkan tenaga buruh dari India.

Menu Keluar
Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Institusi Kewangan Dan Insurans

Perkembangan Mata Wang

Bank
* Zaman Melaka * 1850 Wang Perak Sepanyol
~ Emas, perak dan timah * 1897 Lembaga Pesuruhjaya Wang
* Dinar emas Kelantan keluarkan wang kertas Negeri Selat
* Kupang emas Terengganu di bawah Ordinan XIII
* Jongkong tampang di Pahang * Ejen pembayar
* Menyalurkan dana ke Tanah * Pedagang tempatan
Melayu ~ Menggunakan komprador -
* Mercantile Bank 1859 orang tengah
* The Charted Bank 1875 * 1913 Kwong Yik Bank (Bank tempatan)
* Hong Kong and Shanghai Bank * 1935 Ban Hin Lee
1894 * Kwong Lee Bank 1905
* Algemene Bank Nederland 1899 * 1947 Malay National Banking
* Mengutamakan pedagang Eropah Corporation

Bersambung… Menu Keluar


Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Kebakaran Insurans Nyawa

Perwakilan Tempatan

* Bousted and Company


* Khean Guan Insurans Ltd
mewakili Royal
* Straits Insurans Ltd
Insurance Company

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Perkembangan mata wang di Tanah Melayu

1 Mata wang – Melaka


Penggunaan mata wang emas, perak dan timah bermula semasa zaman
Kesultanan Melayu Melaka dalam kegiatan perdagangan.
2 Mata wang Sepanyol
Kedatangan para pedagang Eropah telah memperkenalkan penggunaan
mata wang perak Sepanyol selama 300 tahun digunakan di Negeri-Negeri
Melayu dan Negeri-Negeri Selat.
3 Wang Kertas
Pada tahun 1897, British telah menubuhkan sebuah pesuruhjaya dikenali
sebagai Lembaga.

Bersambung… Menu Keluar


Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

4 Bank ejen pembayar


Urusan perniagaan antarabangsa bertambah licin kerana bank
bertindak sebagai ejen pembayar kepada pengeksport dan
pengimport.
5 Bank Tempatan
Pada tahun 1913, bank tempatan yang pertama telah ditubuhkan di
Kuala Lumpur iaitu Kwong Yik Bank diikuti Bank of Malaya, Bank
Hin Lee Bank di Pulau Pinang.
6 Melayu tubuh bank
Pada tahun1947, orang Melayu menubuhkan bank yang pertama di
Kuala Lumpur dikenali sebagai Malay National Banking Corporation
Bhd.

Menu Keluar
Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Perkembangan insurans di Tanah Melayu

1 Perkembangan perdagangan
Perkhidmatan insurans diperkenalkan ekoran perkembangan ekonomi
dalam perdagangan antarabangsa
2 Jenis perkhidmatan
Perkhidmatan insurans yang ditawarkan ialah insurans maritim atau
lautan, insurans kebakaran, insurans harta, insurans perniagaan dan
kemalangan serta insurans nyawa.

Bersambung… Menu Keluar


Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

3 Insurans kebakaran
Insurans kebakaran menjadi penting kerana kebakaran sering
membawa kemusnahan misalnya, di Kuala Lumpur dan di Ipoh.
4 Cawangan insurans luar
Pada peringkat awal, syarikat insurans yang ada di Tanah Melayu
merupakan cawangan atau wakil syarikat insurans asing yang
beribu pejabat di luar negara.
5 Syarikat insurans tempatan
Straits Insurance Limited dan Khean Guan Insurance Limited ialah
syarikat insurans tempatan berpusat di Singapura dan Pulau Pinang.

Menu Keluar
Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Dasar British Terhadap Pertanian

Dasar British
Tanah Pekebun Kecil
* Enakmen Tanah Padi 1917 * Undang-undang Tanah Barat
~ Larang tanam getah di * Peraturan Tanah Perak 1879
kawasan penanaman padi * Kanun Tanah Selangor 1891
* Premium untuk permohonan * Peraturan Tanah Sungai Ujung 1887
tanah baru untuk getah dinaikkan * Tanah dibahagi mengikut
* 1930an pembukaan tanah baru kegunaan dan nilai komersial
untuk tanam getah dilarang * Cukai tanah diperkenalkan
* Rancangan Sekatan Getah * 1913 Akta Tanah Simpanan Melayu
Stevenson dan Rancangan * 1931 Land Order Sarawak
Peraturan Getah Antarabangsa * 1933 Land Settlement Order
untuk lindungi peladang Eropah * Land Order 1948
* Menubuhkan Jabatan Parit dan * Proklamasi III Perlindungan Hak
Tali Air untuk mengelakkan Peribumi Sabah 1889
pergantungan kepada beras import

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Sistem Pentadbiran Tanah

1 Sebelum pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun


1896, setiap negeri Melayu mempunyai sistem tanahnya sendiri dan
dikendalikan oleh Residen di negeri berkenaan.
2 Hanya pada tahun 1897, Enakmen Tanah Persekutuan yang
berasaskan Sistem Torrens yang dijalankan di Australia telah
diperkenalkan untuk menyelaraskan dan menyeragamkan perundangan
dan peraturan tanah di Negeri-negeri Melayu.
3 Undang-undang Tanah Simpanan Melayu diluluskan pada 25 November
1913 dan menjadi Enakmen Tanah Simpanan Melayu No.15 tahun
1913. Undang-undang ini mempunyai 16 seksyen kesemuanya.

Menu Keluar
Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Peribumi

1 Merujuk pada penduduk asal satu kawasan sebelum kedatangan


kuasa-kuasa Barat.
2 Di Malaysia, peribumi merujuk kepada orang Melayu dan orang Asli
di Semananjung dan pelbagai kumpulan etnik di Sabah dan Sarawak.
3 Peribumi Sarawak - Iban, Bidayuh, Melayu, Melanau, Murut, Kenyah,
Kelabit, Kayan, Bisayah, Penan dan sebagainya.
4 Peribumi Sabah - Kadazan, Dusun, Bidayuh, Murut, Bajau, Kedayan,
Iranun dan sebagainya.

Menu Keluar
Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Kesan-kesan Dasar Ekonomi

Kesan-kesan Dasar Ekonomi

Perkilangan Perbandaran Kesihatan

* Dimajukan untuk * Akibat kemajuan * Hospital


eksport ekonomi (Ipoh, Contoh : Taiping dan
* Berasaskan getah Kuala Lumpur) Kuala Lumpur
~ Syarikat Shum * Pusat * Pusat kesihatan kecil
Yip Leong pengangkutan * Hospital swasta
~ Syarikat Kasut Bata * Pusat ~ Tung Shin
* Berasaskan bijih timah perniagaan dan * Pusat Penyelidikan
~ United Engineers pentadbiran Perubatan 1900
* Perusahaan mengetin * Sanitary Board
nanas 1890an

Bersambung… Menu Keluar


Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Kesan-kesan Dasar Ekonomi

Pengangkutan dan Masyarakat Pendidikan


perhubungan majmuk vernakular

* Jalan kereta api * Petempatan, * Wujud sekolah


Contoh : Taiping ke pekerjaan Melayu, Cina,
Port Weld mengikut kaum Tamil
* Jalan raya * Tidak terdapat * Menggunakan
~ Selangor, Perak, interaksi sukatan, bahasa,
negeri pertama * Sukar capai guru, buku yang
* Tujuan untuk perpaduan berbeza
pengangkutan bijih * Wujud sekolah
timah dan getah ke Inggeris
pelabuhan * Menyukarkan
perpaduan

Nota Tambahan Menu Keluar


Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Sektor perkilangan

1 Sebelum abad ke -20, aktiviti kerajaan British di Tanah Melayu lebih


tertumpu terhadap pengeluaran bahan mentah terutamanya bijih
timah dan getah.
2 Hampir semua barangan perkilangan yang diperlukan telah diimport.
3 Keadaan ini telah memperlahankan perkembangan perusahaan
perkilangan di Tanah Melayu.
4 Ini adalah kerana barangan perkilangan yang diimport telah
mewujudkan saingan yang hebat kepada barangan perkilangan
tempatan yang sememangnya sedikit.

Menu Keluar
Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Perbandaran

1 Perbandaran bermaksud perubahan daripada pekan kecil atau


kampung kepada sebuah bandar hasil pertambahan fungsi
atau kegiatan ekonominya.
2 Perkembangan pesat ekonomi menyebabkan berlakunya proses
perbandaran terutama di kawasan yang kaya dengan sumber
semula jadi dan kawasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi
penjajah.

Menu Keluar
Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Masyarakat majmuk

1 Kewujudan masyarakat berbilang kaum telah menyebabkan


petempatan dan jenis pekerjaan rakyat berbeza-beza mengikut
kaum.
2 Bahasa pertuturan yang digunakan dalam kerangka kehidupan
sosial juga berbeza antara satu sama lain.
3 Secara keseluruhannya, nyatalah tidak terdapat kesepaduan dan
interaksi antara kaum yang meluas dan bermakna semasa zaman
penjajahan.

Menu Keluar
Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Sistem pendidikan vernakular

1 Sistem pendidikan yang wujud semasa zaman penjajah telah mengubah


sistem pendidikan tradisional di Tanah Melayu.
2 Masyarakat berbilang bangsa yang terdapat pada ketika itu telah
melahirkan sistem pendidkan vernakular.
3 Sistem pendidikan vernakular ialah sistem pendidkan yang menggunakan
bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar.

Menu Keluar