Pendidikan Agama Islam tingkatan 5 (Sirah dan Tamadun Islam

)
SYEIKH MUHAMMAD ABDUH (tokoh islah teragong)

MAKSUD ISLAH

-Usaha untuk mengembalikan sesuatu keadaan kepada sesuatu keadaan yang lebih betul -Penyelesaian perbalahan dengan jalan baik atau jalan damai

RIWAYAT HIDUP
• -Muhammad B. Abduh B. Hasan Khairullah • 1265 H / 1849 M • Kg. Mahallat Nasr, Mukim Sujubrakhit, Daerah Buhairah, Mesir. • Dibuang negeri sbb dituduh terlibat dalam Pemberontakan Urabi (1882 M) • Terbit majalah al-Urwah al-Wuthqa di Perancis bersama Sayid Jamaluddin al-Afghani • Meninggal (1905 M/ 1314 H) Iskandariah, Mesir

JAWATAN YANG PERNAH DISANDANG
• • • • Guru (Masjid al-Husaini, Mesir) Pensyarah ( Darul ‘Ulum, Mesir) Guru (Sek. as-Sultaniah, Beirut) Ketua Editor (akhbar al-Waqa’i’a alMisriyah, Mesir) • Ketua Hakim (Mahkamah Rayuan, Mesir)

PENDIDIKAN
• Belajar tulis & baca sejak kecil dgn bapanya. • Hafaz al-Quran umur 10 thn • Sempurnakan tajwid dan belajar bahasa Arab di Masjid al-Ahmadi. • Menuntut di Uni. al-Azhar & mendapat ijazah 1877. • 1896, mendalami bidang akademik & pemikiran Islam.

KEPERIBADIAN
• • • • Berani menyatakan idea2 islahnya. Tegas tetapi penyanyang Tokoh yg berketerampilan Kreatif

ALIRAN PEMIKIRAN & PERJUANGAN
Akidah - seru umat Islam ke jalan benar. - menolak konsep Taqlid alA’ma(taklid buta) - ajak umat Islam belajar Fardhu Ain & Kifayah

Integrasi Ilmu - ilmu Fardhu Kifayah dimasukkan dalam kurikulum sekolah & universiti - mengubah sukatan pengajian di Uni. al-Azhar sebagai model kepada pusat pengajian tggi lain di dunia.

Kecekapan Pentadbiran – melakukan pengislahan dalam sistem pentadbiran kehakiman.

FAKTOR PENGISLAHAN DALAM PENDIDIKAN
• Inspirasi Gerakan Islah as-Sayid Jamaludin alAfghani. • Kesedaran keperluan Islah dalam kurikulum sekolah dan universiti yg ketinggalan zaman. • Sistem pendidikan yang menjurus taklid buta dan pasif. • Gaji guru yg rendah. • Kurang prasarana pendidikan serta bantuan kpd golongan miskin.

KAEDAH ISLAH
• Proses pengajian , Masjid al-Husain, Darul Ulum & Uni. Al-Azhar. • Media massa, spt: majalah al-Urwatul Wusqa akbar al-Waqa’I al-Misriyah & alAhram. • Karya2 ilmiah, spt: risalah al-Tauhid, alTahrir Fi Islah al-Mahakim al-Syariah & tafsir Juz Amma. • Melalui jawatan yg disandang.

SUMBANGAN
• Mengubah pandangan umat Islam yg melakukan taklid Al-A’ma. • Berjaya beri gambaran yg jelas tentang keperluan umat Islam kpd Islah khususnya bidang pendidikan. • Beri kesan terhadap perkembangan ilmu a) kenalkan subjek math, geometri, algebra, sej, khat b) wujudkn piawaian dlm penganugerahan sijil. c) wujudkn farmasi khusus utk pelajar Uni. Al-Azhar. d) sediakn peruntukan gaji guru. e) memperbaiki asrama pelajar dgn aspek2 keselamatan & kesihatan

KARYA-KARYA
• • • • • • Risalah al-Tauhid Tafsir Juz Amma Tafsir surah al-’Asr Syarhu Nahjl Balaghah Syarhu Maqamat al-Badi’ Al-Islam wa ar-Raddu ‘ala Muntaqidih

Ahli Kumpulan Cempedak Goreng
• • • • Razali (ketua) Rizki Sawidi Zupranjani

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful