Anda di halaman 1dari 14

Pendidikan Agama Islam tingkatan

5 (Sirah dan Tamadun Islam)

SYEIKH MUHAMMAD
ABDUH
(tokoh islah teragong)
MAKSUD ISLAH

-Usaha untuk mengembalikan sesuatu


keadaan kepada sesuatu keadaan yang lebih
betul
-Penyelesaian perbalahan dengan jalan baik
atau jalan damai
RIWAYAT HIDUP
• -Muhammad B. Abduh B. Hasan Khairullah
• 1265 H / 1849 M
• Kg. Mahallat Nasr, Mukim Sujubrakhit, Daerah
Buhairah, Mesir.
• Dibuang negeri sbb dituduh terlibat dalam
Pemberontakan Urabi (1882 M)
• Terbit majalah al-Urwah al-Wuthqa di Perancis
bersama Sayid Jamaluddin al-Afghani
• Meninggal (1905 M/ 1314 H) Iskandariah, Mesir
JAWATAN YANG PERNAH
DISANDANG
• Guru (Masjid al-Husaini, Mesir)
• Pensyarah ( Darul ‘Ulum, Mesir)
• Guru (Sek. as-Sultaniah, Beirut)
• Ketua Editor (akhbar al-Waqa’i’a al-
Misriyah, Mesir)
• Ketua Hakim (Mahkamah Rayuan, Mesir)
PENDIDIKAN
• Belajar tulis & baca sejak kecil dgn
bapanya.
• Hafaz al-Quran umur 10 thn
• Sempurnakan tajwid dan belajar bahasa
Arab di Masjid al-Ahmadi.
• Menuntut di Uni. al-Azhar & mendapat
ijazah 1877.
• 1896, mendalami bidang akademik &
pemikiran Islam.
KEPERIBADIAN
• Berani menyatakan idea2 islahnya.
• Tegas tetapi penyanyang
• Tokoh yg berketerampilan
• Kreatif
ALIRAN PEMIKIRAN &
PERJUANGAN
Akidah - seru umat Islam ke jalan benar.
- menolak konsep Taqlid al-
A’ma(taklid buta)
- ajak umat Islam belajar Fardhu Ain
& Kifayah
Integrasi Ilmu - ilmu Fardhu Kifayah
dimasukkan dalam
kurikulum sekolah &
universiti
- mengubah sukatan
pengajian di Uni. al-Azhar
sebagai model kepada pusat
pengajian tggi lain di dunia.
Kecekapan Pentadbiran – melakukan
pengislahan
dalam sistem
pentadbiran
kehakiman.
FAKTOR PENGISLAHAN DALAM
PENDIDIKAN
• Inspirasi Gerakan Islah as-Sayid Jamaludin al-
Afghani.
• Kesedaran keperluan Islah dalam kurikulum
sekolah dan universiti yg ketinggalan zaman.
• Sistem pendidikan yang menjurus taklid buta
dan pasif.
• Gaji guru yg rendah.
• Kurang prasarana pendidikan serta bantuan kpd
golongan miskin.
KAEDAH ISLAH
• Proses pengajian , Masjid al-Husain, Darul
Ulum & Uni. Al-Azhar.
• Media massa, spt: majalah al-Urwatul
Wusqa akbar al-Waqa’I al-Misriyah & al-
Ahram.
• Karya2 ilmiah, spt: risalah al-Tauhid, al-
Tahrir Fi Islah al-Mahakim al-Syariah &
tafsir Juz Amma.
• Melalui jawatan yg disandang.
SUMBANGAN
• Mengubah pandangan umat Islam yg melakukan taklid Al-A’ma.
• Berjaya beri gambaran yg jelas tentang keperluan umat Islam
kpd Islah khususnya bidang pendidikan.
• Beri kesan terhadap perkembangan ilmu
a) kenalkan subjek math, geometri,
algebra, sej, khat
b) wujudkn piawaian dlm penganugerahan
sijil.
c) wujudkn farmasi khusus utk pelajar Uni. Al-Azhar.
d) sediakn peruntukan gaji guru.
e) memperbaiki asrama pelajar dgn aspek2
keselamatan & kesihatan
KARYA-KARYA
• Risalah al-Tauhid
• Tafsir Juz Amma
• Tafsir surah al-’Asr
• Syarhu Nahjl Balaghah
• Syarhu Maqamat al-Badi’
• Al-Islam wa ar-Raddu ‘ala Muntaqidih
Ahli Kumpulan Cempedak Goreng

• Razali (ketua)
• Rizki
• Sawidi
• Zupranjani