ISIKAN ISIKAN ISIAN

1

PENDAHULUAN
Ketua Setiausaha Kementerian / Ketua Jabatan hendaklah memastikan anggota masing-masing di semua peringkat mengikuti kursus sekurangkurangnya tujuh hari setahun
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2006. Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam.
“Pegawai Perkhidmatan Awam hendaklah mengikuti latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari setahun.
2

Mesyuarat Profesional KPM Bil. 7/2007 bertarikh 21 November 2007telah meluluskan kertas cadangan Konsep Pengoperasian Latihan Peningkatan Profesionalisme Bidang Pengajaran dan Pembelajaran bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, KPM dengan memberi penekanan pengoperasiannya secara ‘school-based’ selaras dengan konsep “let manager manage”
3

Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Pembangunan (JIPS) Bil. 3/2007 bertarikh 12 November 2007 telah menetapkan bahawa program peningkatan profesionalisme KPM diberi tanggung jawab kepada agensi-agensi berikut: a.Bahagian Pendidikan Guru (BPG) Latihan Peningkatan Profesionalisme dan Akademik Guru b.Bahagian Sumber Manusia (BSM) Latihan Peningkatan Perkhidmatan Staf Kumpulan Kakitangan Guru

4

c. Institut Aminudin Baki (IAB) Latihan Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan d. Bahagian Perancangan & Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD) Latihan Pegawai Pelapis dan Pakar KPM

5

PERUNTUKAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) – GURU (DG) tahun 2008

6

a.Cadangan Agihan ke JPN Kelantan

•Cadangan Agihan dari KPM – RM310,000. •Latihan-latihan yang diperlukan untuk pegawai DG di JPN/PPD

7

b. Cadangan agihan ke JPN Kelantan anjuran Ikhtisas/Bahagian – KPM
•Cadangan Agihan dari KPM –

RM480,000.00

8

c. Program PPSMI
Cadangan Agihan dari KPM –

RM260,000.00 • EMS • Ujian Diagnostik • Latihan Notebook
9

d. Program Kokurikulum Cadangan Agihan dari KPM – RM125,000.00 1. Kursus Kemahiran Asas  Unit Beruniform  Kelab dan Persatuan  Sukan Permainan 2. Kursus Kejurulatihan  Unit Beruniform  Kelab dan Persatuan  Sukan Permainan
10

3. Kursus Kepegelolaan dan Pentadbiran  Unit Beruniform  Kelab dan Persatuan  Sukan Permainan 4. Kursus Kepegawaian dan Pengadilan  Unit Beruniform  Kelab dan Persatuan  Sukan Permainan

11

e.Program Integrasi ICT Cadangan Agihan dari KPM – RM405,000.00     Web TV MyGfl ICTL SK dan SMK PPi ICT

12

f. Program PPD/Sekolah PTJ – Guru DG

Pembangunan

Staf

Cadangan Agihan RM2,875,000.00

dari

KPM

13

f. Program Pembangunan PPD/Sekolah PTJ – Guru DG

Staf

21000 (T&T)

AGIHAN PERUNTUKAN MENGIKUT OBJEK JUMLAH 24000 27000 29000
(Sewaan) (Bahan) (Perkhidmat an) 1,200,000.00 2,875,000.0 0 35,000.00 650,000.0 0

990,000.0 0

14

Isu-Isu Pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan
Pelaksanaan LDP di peringkat Bahagian-Bahagian dan JPN bertindan tindih. Kekerapan Guru meninggalkan sekolah bagi mengikuti kursus yang dikendalikan oleh pelbagai pihak di KPM.  Data PPP hadir kursus tidak selaras dan tiada pangkalan data yang tepat dari satu sumber maklumat.  Pengurusan kewangan (agihan dan kawalan peruntukan) kurang kemas. Sebahagian pelaksanaan LDP kurang efektif dan menepati keperluan sebenar.

15

Garis Panduan Pelaksanaan Analisis Keperluan Latihan dalam Perkhidmatan

16

1. Objektif Pelaksanaan Analisis Keperluan ; • Mengenalpasti keperluan kursus guruguru mengikut keutamaan • Mengenalpasti keperluan kursus guruguru mengikut keperluan (what courses are needed by which target groups)

17

1. Cadangan Bidang / Skop: 2.1 Pengetahuan dan Profesionalisme 3. Ilmu Pengetahuan Pendidikan dan Mata Pelajaran/ Bidang Pengkhususan 2. Kandungan dan Kaedah Pedagogi 3. Pengurusan Kurikulum 4. Kreativiti dan Inovasi Pedagogi

18

2.2 Kemahiran Profesionalisme 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kejurulatihan Penulisan Ilmiah Kajian dan Penyelidikan Akademik Kepimpinan Pengurusan Kewangan Pengurusan Strategik

19

2.3 Nilai dan amalan Profesionalisme 1. Nilai dan Etika 2. Komunikasi Berkesan

20

PERLAKSANAAN KURSUS

21

PERLAKSANAAN KURSUS Penggunaan premis-premis kerajaan IPG,BTPN,PKG,PPD,Sekolah,IPTA) Kursus Secara on-site dan in house. Diadakan pada hujung minggu di pusatpusat latihan berhampiran/sekolah. Kursus hujung minggu secara school based pada hari Sabtu secara berperingkat. Kursus dalam cuti persekolahan.
22

PELAPORAN PRESTASI Laporan prestasi perbelanjaan perlu dihantar ke PPD sebelum atau pada 1hb setiap bulan. Laporan prestasi perbelanjaan setiap sekolah dikumpulkan di PPD masingmasing dan disediakan laporan komposit dan dihantar ke JPN sebelum atau pada 3hb setiap bulan.
23

Semua PTJ sekolah / PPD hendaklah memastikan semua bil tuntutan pembayaran oleh pembekal dibayar dengan segera iaitu tidak lewat 14 hari dari tarikh bil-bil tersebut diterima selaras dengan arahan Ketua Setiausaha Negara. Kegagalan mana-mana PTJ untuk menyelenggarakan daftar bil seperti ditetapkan akan dikenakan surcaj selaras dengan perkara 18(e), atau prosedur kewangan 1952.
24

KRITERIA AKTIVITI PROFESIONAL KEGURUAN Kriteria penetapan jumlah aktiviti yang diambilkira untuk kehadiran kursus 7 hari setahun adalah bagi aktiviti professional berikut:

25

•Kursus •Bengkel •Taklimat Profesional (Cth: Tunjuk cara Kemahiran Seni Halus) •Seminar •Input in house •Hari Profesional Aktiviti professional yang melibatkan jangkamasa sekurang-kurangnya 6 jam terkumpul dianggap sebagai 1 hari berkursus.
26

SUMBER KEPAKARAN : PENCERAMAH/FASILITATOR/JURULATIH
PENCERAMAH/FASILITATOR/ JURULATIH 1. Guru Cemerlang •Di sekolah •Bidang kepakaran khusus Institusi Sekolah CTH: •GC Matematik Men •Rekriasi matematik •Teknik Cepat Membaca Sekolah Daerah Negeri CTH: •Sukan Permainan •Bulan Sabit Merah CTH: IPG IPTA INTAN IPTS dll •Bidang Mata Pelajaran •ICT •Prasekolah •Pemulihan •Pengurusan Perubahan •Pengurusan Bilik Darjah •Dll
27

Kepakaran

2.

Jurulatih

3.

Pensyarah

SUMBER KEPAKARAN : PENCERAMAH/FASILITATOR/JURULATIH
PENCERAMAH/FASILITATOR/ JURULATIH Institusi Kepakaran

CTH: 4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bahagian JPN PPD Guru Sumber Inovasi Pedagogi Pengurusan Tingkah laku Pengurusan Tekanan Motivasi Kecemerlangan CTH: 5. Perunding/Konsultan NGO Kemahiran Belajar ESQ dan Solf Skill Jurulatih Silat Jurulatih Renang
28

KEMU DAHA N PUS AT KU RSU S Selaras dengan fokus kursus berasaskan sekolah/setempat, pusat kursus adalah dalam lingkungan 25 KM. ( Kecuali sekolah di kawasan pedalaman dan yang tidak cukup kemudahan infrastruktur).

29

KEMUDAHAN PUSAT KURSUS

SEKOLAH
1. Dewan Kuliah •Kapasiti 70 ke atas •Kapasiti 40-70 •Kapasiti 40 ke bawah 2. Bilik Darjah Makmal •Komputer •Sains •KH •Muzik •Bahasa 3. 4. Dewan Besar Gimnisium

Bilanga n
CTH:

Kemudahan/ kelengkapan •Pendingin hawa •Kerusi/Meja •LCD •Pembesar suara •Kemudahan PC/Notebook •Akses Internet •Lain-lain peralatan yang sesuai dengan kursus
Nota: Bagi sekolah-sekolah di kawasan pendalaman kursus-kursus di urus dan dikendalikan oleh PPD/JPN. Sekolah-sekolah pendalaman adalah lebih menjimatkan diurus dan dikendalikan secara pakej sama ada di premis swasta atau kerajaan.

30

KEMUDAHAN PUSAT KURSUS

SEKOLAH

Bilangan

Kemudahan/ kelengkapan CTH: •Pendingin hawa •Kerusi/Meja •LCD •Pembesar suara •Kemudahan PC/Notebook •Akses Internet •Lain-lain peralatan yang sesuai dengan kursus

5.

Gelanggang

6.

Padang

7.

Dataran Kejat/Padang Kawat

8.

Pusat Pendidikan luar/Pusat Koko

9.

BTPN/PKG

Nota: Bagi sekolah-sekolah di kawasan pendalaman kursus-kursus di urus dan dikendalikan oleh PPD/JPN. Sekolah-sekolah pendalaman adalah lebih menjimatkan diurus dan dikendalikan secara pakej sama ada di premis swasta atau kerajaan.

31

• KEMUDAHAN DI PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH/GABUNGAN

SEKOLAH 1 . Dewan Kuliah •Kapasiti 70 ke atas •Kapasiti 40-70 •Kapasiti 40 ke bawah

Bilanga n CTH:

Kemudahan/ kelengkapan

2 Bilik Bengkel . 3 Dewan Besar . 4 Gimnasium . 5 Gelanggang . 6 Padang . 7 Dataran Kejat/Padang . Kawat 8 BTPN/PKG .

•Pendingin hawa •Kerusi/Meja •LCD •Pembesar suara •Kemudahan PC/Notebook •Akses Internet •Lain-lain peralatan yang sesuai dengan kursus

32

PENSIJILAN
Hanya Sijil Kehadiran / Penyertaan sahaja dikeluarkan oleh pihak penganjur

33

PELAPORAN PELAKSANAAN KURSUS Sekolah/Penganjur kursus membuat pelaporan yang lengkap termasuk perkara berikut: •Kehadiran •perjalanan kursus •pengurusan kewangan •borang maklum balas peserta ke JPN •Post Mortem
34

FAKTOR-FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN. 1. Menerima perubahan oleh semua pihak dan di semua peringkat; 3. Meningkatkan kursus Pengurusan kewangan, Akauntabiliti dan Integriti; 5. Menambah bilangan tenaga pengajar, tenaga kepakaran, jurulatih, fasilitator dan Key Personel mengikut bidang;

35

FAKTOR-FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN. 4. Menambah bilangan pegawai penyelaras, desk officer, pegawai data dan staf sokongan di Sektor Pengurusan Akademik; 5. Mengwujudkan pengkalan data dan perkongsian data Latihan guru; 6. Memantau perlaksanaan program dan pengurusan kewangan secara sistematik.

36

MODEL PENGOPERASIAN LDP

37

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) PERINGKAT JPN
JAWATANKUASA LDP : JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN Pengerusi : Naib Pengerusi: Setiausaha: Jawatankuasa: Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Unit Latihan, Sektor Pengurusan Akademik Pengarah IPG Ketua-Ketua Sektor Pegawai Pelajaran Daerah KPP Bahagian Teknologi Negeri Pegawai Kewangan JPN Pegawai Kaunseling dan Keutuhan Ketua Unit ICT / Maklumat
38

Pendidikan

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) PERINGKAT PEJABAT PELAJARAN DAERAH
JAWATANKUASA LDP : PEJABAT PELAJARAN DAERAH/BAHAGIAN Pengerusi : Pegawai Pelajaran Daerah Naib Pengerusi: PPPD Pengurusan Sekolah Setiausaha: Pegawai Latihan (LDP) Jawatankuasa: PPPD Kurikulum PPPD Kemanusiaan Pengerusi PKPSM Daerah Pengerusi MGB Daerah Pegawai Kaunselor Daerah/Gabungan Penyelia ICT

39

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH
JAWATANKUASA LDP : SEKOLAH MENENGAH Pengerusi: Pengetua Naib Pengerusi: Penolong Kanan I (Akademik) Guru Penyelaras LDP: Ketua Bidang/Guru Kanan Jawatankuasa Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Kokurikulum Penyelia Petang Ketua Bidang / Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kaunselor Guru Data Pengerusi Kelab/Bilik Guru Ketua Pembantu Tadbir
40

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) PERINGKAT SEKOLAH RENDAH
JAWATANKUASA LDP : SEKOLAH RENDAH Pengerusi: Guru Besar Naib Pengerusi: Guru Penolong Kanan Pentadbiran Guru Penyelaras LDP: Ketua Panitia / Guru yang hadir kursus LDP Jawatankuasa: Guru Penolong Kanan HEM Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Sesi Petang Ketua Panitia Guru Data Pengerusi Kelab/Bilik Guru Ketua Pembantu Tadbir

41

SEN ARA I TU GA S JK LDP PER INGKA T SEK OLAH
1.Mengurus • • • • • • • Surat rasmi Unit LDP JPN dan Penyelaras LDP PPD/PPG Kajian keperluan kursus di kalangan PPP di peringkat sekolah Maklumat Unit LDP JPN dan Penyelaras LDP PPD/PPG dan menyebarluaskan maklumat kepada PPP di sekolah Peruntukan kewangan dan perbelanjaan yang disalurkan melalui JPN Pelaporan prestasi perbelanjaan kepada pihak JPN Maklumat kursus/latihan /bengkel yang diadakan diperingkat sekolah Fail LDP dan mengemaskini dari semasa ke 42 semasa

SEN AR AI TUG AS JK LD P PER INGKA T SEK OLAH

2. Menyediakan maklumat/data PPP di sekolah, berkaitan LDP di dalam pengkalan data dan mengemaskinikannya setiap tiga bulan (Mac, Jun, Sept dan Disember) setahun 4. Mengadakan mesyuarat JK LDP peringkat sekolah 4. Menghadiri mesyuarat JK LDP peringkat PPD/JPN sekiranya dipanggil.

43

SENA RAI TU GAS JK LD P PER INGK AT SEK OLA H
5. Mencadangkan keperluan dan kepentingan kursus untuk PPP di sekolah . 3. Merancang dan melaksanakan kursus dalaman (in house traning) di peringkat sekolah 5. Melaksanakan hari professional peringkat sekolah 7. Menyimpan borang permohonan berkaitan dengan kursus dan latihan dari BPG KPM dan bahagian-Bahagian lain. 9. Memberikan kerjasama kepada unit LDP JPN/PPD berhubung dengan program LDP sekiranya diminta 10. Menyediakan pelaporan LDP dan cadangan penambahbaikan.
44

AGIHAN IKUT DAERAH PPD DAN SEKOLAH NEGERI KELANTAN

45

AGIHAN PERUNTUKAN LDP KE SEKOLAH OBJEK SEBAGAI 29000
PPD AGIHAN SEMASA (60%) SEKOLAH PTJ 1. PASIR MAS/TUMPAT 2. KOTA BHARU 3. BACHOK 4. PASIR PUTEH / MACHANG 5. TANAH MERAH / JELI 6. GUA MUSANG 7. KUALA KRAI 110,760.00 159,660.00 53,880.00 87,120.00 53,328.00 11,460.00 9,900.00 SEKOLAH BUKAN PTJ 230,700.00 271,440.00 92,160.00 191,100.00 101,520.00 79,740.00 82,800.00
46

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful