Objektif : Di akhir unit ini, anda dapat …

Mentakrif peredaran bumi Menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi Menghuraikan kejadian empat musim

Peredaran Bumi
 Bumi beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya.  Peredaran lengkap mengambil masa 365 ¼ hari.

Simulasi Peredaran Bumi

Kesan Peredaran Bumi :
Peredaran bumi dan kecondongan paksinya akan menyebabkan : Perubahan ketinggian matahari tengah hari di langit Perbezaan panjang waktu siang dan malam Kejadian empat musim dalam setahun

Peredaran Bumi
21 Mac 21 Mac

21 Jun 21 Jun

22 Dis 22 Dis

23 Sept 23 Sept

Ekuinoks musim bunga
 Matahari tegak di Garisan Khatulistiwa  HU dan HS mengalami waktu siang dan malam yang sama panjang

Solstis musim panas
 Matahari tegak di Garisan Sartan  Waktu siang lebih panjang di HU dan waktu malam lebih panjang di HS  Kutub Utara mengalami 24 jam siang dan Kutub Selatan 24 jam malam

Ekuinoks musim luruh
Matahari tegak di Garisan Khatulistiwa HU dan HS mengalami waktu siang dan malam yang sama panjang

Solstis musim sejuk
 Matahari tegak di Garisan Jadi  Waktu siang lebih panjang di HS dan waktu malam lebih panjang di HU.  Kutub Utara mengalami 24 jam malam dan Kutub Selatan 24 jam siang.

LATIHAN

Aktiviti Pengukuhan

 Teka Silangkata

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful