“PERANCANGAN STRATEGIK”

Pensyarah Bimbingan EN HAIRUDIN MOHD ALI & Muhamad Bustaman bin Abdul Manaf Institut Aminuddin Baki Genting Highland

KUMPULAN 1
AHLI KUMPULAN Haji Sakijan bin Muri - Pengerusi Ustazah Wan Habibah bt Wan Ibrahim-S/U Ustaz Dahalan bin Lahasan Ustazah Faseha bt Jelani Ustaz Md.Yusof Hj.Anim

FOKUS KAJIAN:

SMKA MAAHAD MUAR JALAN JUNID 84000 MUAR JOHOR

PENGE TUA : PN HJH HAMIZAH HASSAN

MUQADDIMAH

Pengurusan Stratgik merupakan satu proses bagi mendapatkan kerjasama , penglibatan ahli organisasi untuk mencapai matlamat dan objektif yang paling berkesan , proses yang bersifat berterusan adalah bertujuan membina halatuju, strategi, plan taktikal,plan tindakan dan operasi. Melalui proses ini setiap pendokong organisasi berupaya melaksanakan tugas lebih menepati keepada isu dan tindakan yang berkualiti.

Sambungan…….

Bagi memastikan proses strategi berlangsung dengan efektif setiap warga perlu mendapat maklumat yang terperinci dan jelas . Bagi melangsungkan tercapainya plan strategi jawatankuasa pelaksana perlu ditubuhkan Sebagai organisasi jawatankuasa perlaksana sewajarnya memberi fokus strateginya meliputi aspek :

         

Pengurusan dan Pentadbiran. Akademik Hem Ko Ko Asrama Shahsiah Kebajikan Pengiktirafan Iklim Bimbingan Kaunseling

Persediaan Perancangan

   

Memberi penjelasan/kefahaman tentang tujuan membina perancangan strategik dan faedahnya kepada organisasi kepada “senior management staf” Bentuk jawatankuasa kerja dan spesifikasi tugas Mengumpul semua mandat yang ada Semak tahap‘condition for success’ Beri penjelasan tentang peranan dan tugas setiap ahli untuk memastikan kefahaman

PENUBUHAN JAWATANKUASA INDUK
     

Pengerusi Pengetua Tim.Pengerusi Penolong Kanan 1 Naib Pengerusi 1 Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi 2 Penolong Kanan Kokurikulum Setiausaha Ketua Panitia Bahasa Melayu Jawatankuasa Guru Kanan Bidang Ketua-ketua –Panitia Guru Bimbingan Dan Kaunseling Ketua Warden Asrama Ketua Kerani Penyelaras PSS YDP PIBG

Perancangan Pembangunan Sekolah
Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4 Fasa 5 Fasa 6 Fasa 7 Fasa 8 Fasa 9 Pra perancangan Penetapan halatuju Analisis persekitaran Isu,matlamat,KPI Objektif Strategi Taktik Operasi Perlaksanan dan Penilaian Kajian semula

Fasa

1

PRA-PERANCANGAN
mengumpul maklumat penting

Lipatan sejarah SMKA MAAHAD MUAR

Tahun 1942 - Usaha Tuan Guru Haji Abu Bakar Bin Hj Hassan mendirikan sebuah sekolah berteraskan Islam.

Tahun

1963 – Sebuah sekolah telah didirikan di Jalan joned Muar dikenali dengan nama Almaahad Addini Al Arabi. Mempunyai satu blok bangunan berasal dari kayu hanya 3 kelas sahaja.Jumlah pelajar 15 orang sahaja sehingga tahun 3 dan melanjutkan pelajaran ke sekolah Naahad JB

Tahun 1966 - Jawatan kuasa seklah telah menyerahkan sekolah ini dibawah tadbiran Jabatan Agama Islam johor.
 Tahun

1972 – Jabatan telah membina sebuah bangunan tambahan.
Tahun

1977 -Atas desakkan orang ramai seklah ini di serahkan kepada kementerian pendidikan Malaysia.
Nama

:

NAMA PENGETUA SEMENJAK DIAMBIL ALIH OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN Bil
1

NAMA PENGETUA
Mohd. Ali bin Taib

DARI
1 Jan. 1977 1 Jan. 1979 1 Feb. 1980 25 Okt. 1983 1 Ogos 1984

HINGGA
31 Dis, 1978

2

Achok bin Mohd. Nor

30 Jan. 1980

3 4 5

Ismail bin Hj. Hassan Abdul Wahab bin Lebai Yahya Md. Salleh bin Hj. Ahmadi

1 Okt. 1983 1 Ogos 1984 1 Mac 198

NAMA PENGETUA SEMENJAK DIAMBIL ALIH OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN Bil 6 7 8 9 10 NAMA PENGETUA
Md. Saim bin Ithnin

DARI
1 Mac 1985 1 Ogos 1987 1 Mac 1989 16 Julai 2000 1 Dis. 2001

HINGGA
1 Ogos 1987

Mahmud bin Mohd. Rasid

28 Feb. 1989

Hjh. Aishah binti Hussein

5 Jun 2000

Md. Salleh bin Hj. Ahmadi Hjh. Hamizah binti Hassan

4 Mac 2001 Sekarang

ENROLMEN PELAJAR T1
MELAYU TINGKATAN 1 MUJAHID 1 ALIM 1 ARIF 1 HADI 1 DAIE JUMLAH L 17 19 18 16 19 89 P 23 20 19 20 19 101 JUMLAH BULAN INI 40 39 37 36 38 190

ENROLMEN PELAJAR T2
TINGKATAN L P J

2 MUJAHID 2 ALIM 2 ARIF 2 HADI 2 MURSYID 2 DAIE JUMLAH

15 16 18 15 11 12 87

19 20 18 18 21 20 116

34 36 36 33 32 32 203

ENROLMEN PELAJAR T3
TINGKATAN L P J

3 MUJAHID 3 ALIM 3 ARIF 3 HADI 3 DAIE JUMLAH

14 17 17 14 16 78

18 17 11 17 7 70

32 34 28 31 23 148

ENROLMEN PELAJAR T4
TINGKATAN L P J

4 MUJAHID 4 ALIM 4 HADI 4 DAIE JUMLAH

15 13 18 8 54

21 23 19 13 76

36 36 37 21 130

ENROLMEN PELAJAR T4
TINGKATAN L P J

5 MUJAHID 5 ALIM 5 ARIF 5 HADI 5 DAIE JUMLAH

16 19 18 19 11 83

20 15 12 13 23 83

36 34 30 32 34 166

36 34 30 32 34 166

JUMLAH BESAR

391

446

837

870

PRESTASI DISIPLIN MURID 2005 Perkara Ponteng sekolah Mencuri Bertumbuk Merosakkan harta sekolah Melawan guru Tidak membuat kerja rumah Mengeluarkan kata-kata lucah Pakaian tidak kemas Jumlah Kes 1 1 Peratus

MAKLUMAT GURU
MENGIKUT JAWATAN GURU PENTADBIRAN GURU CEMERLANG GURU KAUNSELORS BILANGAN 8 1 42 3

MAKLUMAT KAKITANGAN BUKAN GURU

N22

N17

N11

N1

R3

C17

Jum

L 1 2

P 1

L 0 4

P 4

L 1 2

P 1

L 2 5

P 3

L 2 2

P 0

L 2 2

P 0

L 8 17

P 9

PRESTASI KURIKULUM PMR
TAHUN 2002 2003 2004 2005 PERATUS (%) 100 98.7 100 99.4

PRESTASI KURIKULUM SPM

TAHUN 2002 2003 2004 2005

PERATUS (%) 100 100 100

PRESTASI KOKURIKULUM

KEMUDAHAN FIZIKAL
3 blok bangunan: 2. 25 bilik kelas 3. pejabat pentadbiran 4. bilik Pengetua 5. Bilik Penolong Kanan dan Guru Kanan 6. Sebuah bilik Guru 7. Sebuah Surau 8. Sebuah Dewan Seminar 9. Sebuah Perpustakaan 10. Dewan Besar 11. 3 blok Asrama

Fasa

2

Mendefinisikan Hala Tuju SMKA MAAHAD MUAR

TINJAUAN MANDAT
1.

Dasar Pendidikan Kebangsaan
- Akta Pendidikan 1996(Pindaan 2002)/ Akta 1152 Ibubapa boleh
didenda kalau tidak hantar anak ke sekolah - 1973 Laporan Murad( RMT ,SPBT, Biasiswa, Penekanan Kepada 3M - Peraturan Pendidikan (kurikulum Kebangsaan) 1997 P.U.(A) 531 - The Education Ordinan/1997 (No2 of 57) The schools (Tours ) Regulations 1957 - Surat Pek Unit Pendaftaran 1/1995 Penyeliaaan Perjalanan Pertubuhan / Persatuan Di Sekolah

2. Dasar Wawasan Negara 2001-2010 : - Rancangan Pembangunan Pendidikan
- Skim Pinjaman Buku Teks - Rancangan makanan Tambahan - Asrama Harian - Biasiswa

MANDAT
Rujuk

Akta Pendidikan 1996 Pekeliling Ikhtisas PKPA Perintah Am Arahan Perbendaharaan Surat Siaran JPN dan PPD

Mandat (Sambungan…..)
• Surat Pekelililing Ikhtisas (contoh) SPI 1/1985 -Penubuhan JK Bimbingan Pelajaran Sekolah SPI 2/1985 -Lencana /Logo dan Lagu Sekolah SPI 4/1985 – Sekolah sebagai Institusi Masyarakat SPI 5/1985 – Rancangan Mencantik dan Mengindahkan sekolah dan Kawasannya(Lanskaping) SPI 7/1986 – Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sek SPI 6/1988 – Panduan Tajaan Oleh Syarikat/ Badan Perniagaan Di Sekolah SPI 8/1988 – Keselamatan Diri Pelajar di Sek SPI15/1988- Penyeelenggaraan Dan Keceriaan Sekolah SPI 2/1989 - Rancangan Kesihatan Sek SP14/1989 -Menangani masalah ponteng di sek SPI 1/1996 – Sikap mengutamakan keceriaan dan kebersihan di kalangan pelajar SPI 1/1997 – Dasar dan Peraturan mengenai nama sek SPI 3/1997 – Proram dan Aktiviti sek yang melibatkan Dasar /Atau Pungutan Wang SPI 5/1997 – Sekolah sebagai kawasan larangan merokok SPI 6/1997 – Amalan kebersihan di sek

Mandat( sambungan…)
3. Peraturan Perkhidmatan Awam
Bil1/1999 Garis Panduan pelaksanaan Penandaarasan Dalam Perkhidmatan Awam Bil1/2001 Pek Pentadbiran Awam – Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Pemantauan Penguatkuasa Undang-Undang Di Peringkat Pentadbiran Daerah Bil 1/2002 Pek Pentadbiran Awam – Garis Panduan Semakan Semula Prosedur & proses Kerja Di agensi kerajaan Bil2/2002 Pek Pentadbiran Awam – Pemberian Anugerah Cemerlang Anggota Perkh Awam Bil1/1992 Pek Pentadbiran Awam - Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkh Awam Bil7/1991 Panduan mengenai kumpulan Meningkat Mutu Kerja KMK Bil6/1991 Panduan mengenai Peningkatan Produktiviti dalam Perkh Awam

4. Arahan Perbendaharaan - Tatacara kewangan/ Akauntabiliti 5. Surat Siaran JPN/PPD

MISI
MEMBANGUNKAN

POTENSI WARGA SMKA MAAHAD MUAR MELALUI PENDEKATAN BERSEPADU KE ARAH MELAHIRKAN INSAN YANG BERILMU, BERIMAN DAN BERAMAL

Ciri-ciri Misi Yang Baik
Ia adalah satu pernyataan ringkas dan padat yang menjelaskan perkara berikut: 1. Tujuan atau sebab ditubuhkan organisasi anda? Membangunkan potensi 2. Kepada siapa perkhidmatan diberikan? warga smka maahad muar 3. Apakah yang hasil akhir yang diingini? Melahirkan warganegara yang berilmu 4. Apakah nilai organisasi anda kepada pelanggan anda? Melahirkan insan yang berilmu, beramal, beriman. 5. Bagaimana ? Melalui Pendekatan bersepadu 6. Ringkas dan mudah diingati/difahami Ya

VISI
SMKA MAAHAD MUAR GEMILANG TAHUN 2010

HURAIAN VISI
       

Gemilang bermaksud banyak meraih kejayaan di peringkat kebangsaan Membuat anjakan paradigma dan berfikiran futuristik. Tetapkan posisi kejayaan masa depan : Tahun 2010 Menjelaskan what an organization to be : Menjadi Gemilang Memberi gambaran situasi yang lebih baik dimasa hadapan berbanding dengan visi yang lepas. Mudahdifahami : Ya Boleh memberi dorongan dan cabaran : “Gemilang” Kaitan Misi dan Visi :- Pelajar yang gemilang adalah pelajar yang berpotensi secara bersepadu. - Pelajar yang gemilang adalah pelajar yang berilmu dan merealisasikan ilmu dengan amalan seterusnya lahir iman kepada Allah SWT

PIAGAM PELANGGAN Kami warga SKBB dengan penuh komited dan berjanji untuk memberi perkhidmatan dan layanan terbaik kepada pelanggan kami seperti berikut: Murid: 1.1 P&P akan dimulakan tepat pada waktunya mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. 1.2 Proses P&P bermula pada hari pertama persekolahan. 1.3 Buku teks akan dibekalkan pada minggu akhir perskolahan bagi murid-murid yang layak. 1.4 Keputusan Peperiksaan akan diserahkan kepada pelajar setelah dua minggu tamat P&P 1.5 Buku latihan akan disemak dalam tempuh 3 hari 1.6 Setiap pelajar yang akan menduduki peperiksaan awam akan diberi kursus kemahiran belajar dan motivasi sekurang-

1.8

Memastikan kebajikan dan keselamatan murid dititikberatkan pada setiap masa. 1.9 Melaksanakan kegiatan kokurikulum secara berkesan sehingga mencapai matlamat yang ditetapkan melalui aktiviti yang terancang. 1.10 Memastikan murid yang berbakat diberi bimbingan dan galakan sepenuhnya sehingga mencapai peringkat tertinggi dalam bidang kokurikulum.

PIAGAM PELANGGAN 2. Ibu, Bapa dan Penjaga: 2.1 2.2 Memberi maklum balas sewajarnya terhadap semua urusan pelanggan dengan kadar segera. Memastikan ibu bapa dan penjaga yang berurusan di kaunter mendapat layanan mesra dan diselesaikan dalam masa 15 minit. 3. Stakeholders: 3.1 Memastikan setiap arahan dan permohonan daripada PPD, JPN dan KPM mendapat maklum balas dalam tempoh 3 hari.

PIAGAM PELANGGAN

Guru dan Kakitangan: 4.1 Memastikan setiap guru dan kakitangan dilayan secara adil dan saksama. 4.2 Mematuhi segala arahan dan dasar yang telah ditetapkan.

LENCANA SEKOLAH

BIRU : Melambangkan pepaduan JINGGA :Melambangkan Negeri bersultan HIJAU ; Melambangkan Agama Islam (Terdapat di bawah obor dalam tulisan jawi)

LENCANA SEKOLAH

RODA DAN MIKROSKOP Melambangkan sains dan teknologi OBOR Melambangkan pelajaran dan pengetahuan penyuluh hidup SELENDANG Melambangkan Negeri Beraja MASJID Melambangkan Agama Islam Yang Maha Suci NAMA SEKOLAH Terdapat di bawah obor dalam tulisan jawi

MOTO
Berilmu, Beramal dan Beriman

SLOGAN SEKOLAH

MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT

WARNA BENDERA Bendera sekolah berwarna putih dengan logo sekolah ditengah-tengah.

NILAI MURNI
 

   

AMANAH BERTANGGUNG JAWAB KOMITED JUJUR IKHLAS MUAFAKAT

LAGU SEKOLAH
Bergerak

Kami Majulah Bersama, Pelajar Agama Maahad Muar, Ke Arah Satu Cita Mulia, Untuk Nusa, Bangsa, Agama. Berusaha Kami Bersama Berbakti, Kebersihan, Keindahan Dijaga, Berdisiplin, Berilmu, Beriman, Beramal, Melahirkan Maruah Sekolah. Usaha Biar Jaya, Mempunyai Azam Cita-cita, Walau Aral Melintang, Takkan Kami Berputus Asa. Bergerak Kami Majulah Bersama, Pelajar Agama Maahad Muar, Ke Arah Satu Cita Mulia, Untuk Nusa, Bangsa, Agama.

PEKERJAAN IBUBAPA/PENJAGA
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PEKERJAAN Akauntan Bomba Doktor Guru Guru Agama Jurutera Juruteknik Kerja Sendiri JUMLAH 4 8 5 343 12 18 32 38

PEKERJAAN IBUBAPA/PENJAGA
9 10 11 12 13 14 15 16 Pegawai Kerajaan Pesara Petani Polis Tentera Tidak Berkerja Peguam lain-lain 35 71 42 7 3 394 2 152

PENDAPATAN IBUBAPA
BIL 1 2 3 4 5 JULAT GAJI > 10,000 5,000 - 9,999 3,000 - 4,999 1,000 - 2,999 <1,000 JUMLAH 8 138 228 317 178

Fasa

3

Analisis
Persekitaran

ANALISA SWOT Kekuatan (Strength-S)

Guru: S1- 10rang guru telah berkhidmat lebih 15 tahun di sekolah. S2- 4 orang guru ketua pemeriksa kertas SPM (B.Arab, Syariah, BI dan fizik) dan 8 orang guru pemeriksa kertas SPM S3- 4 orang guru ketua pemerika PMR (B.arab, BM, BI, Sej) dan 6 orang guru pemerika kertas PMR S4- 98% guru berpengalaman,komited dan sentiasa memberi kerjasama

ANALISA SWOT Kekuatan (Strength-S)

S5 80% pelajar duduk di asrama dan 20% duduk di luar S6 Murid terpilih, bermotivasi tinggi dan rajin. S7 Tidak ada kes disiplin berat yang berlaku di sekolah S8 Stafsokongan yang berpengalaman, rajin dan cepat bertindak S9 Ponteng sifar

ANALISA SWOT Kelemahan (W)

W11 Sambutan pelajar luar asrama kepada aktiviti sekolah pada aktiviti sekolah pada hari Sabtu kurang menggalakkan W12 Pelajar lebih berminat membaca buku kerja berbanding buku teks. W13 20% Pelajar tidak menepati masa, kurang bermotivasi,tidak hadir kelas tutorial.

ANALISA SWOT Kelemahan (W)

W1 Golongan pentadbir berkhidmat kurang 5 tahun W2 Tidak semua pelajar duduk di asrama W3 Bilik khas tidak mencukupi W4 Perpustakaan kecil W5 Kantin yang kecil W6 Tidak ada dewan besar W7 Asrama yang sesak W8 Tidak ada rumah untuk warden W9 Staf perempuan lebih ramai dari lelaki W10 Guru sering berkursus dan tidak terlibat dengan program sekolah

ANALISA SWOT Peluang ( O )

O1 Ada jawatankuasa permuafakatan komuniti O2 Komitmen yang tinggi daripada PIBG O3 15 % ibu bapa dapat pelajar berpendapatan RM 10,000 sebulan. O4 Berhampiran dengan PPD dan 3 buah SMK harian biasa O5 60% Ibu baba terdiri daripada golongan profesional 06 100% Ibu bapa sedia berbincang dengan guru masalahpembelajaran anak-anak mereka. 07 40% pelajar luar asrama menghadiri kelas tuisyen di wamtu malam. 08 100% pelajar asrama menghadiri kelas tuisyen asrama. 09 17 ekar tanah sekolah masih belum dibangunkan

ANALISA SWOT Cabaran ©

T1 Pelajar terpengaruh dengan budaya tidak sihat di luar sekolah. T2 Keselamatan p-elajar pergi dan balik sekolah kerana jalan raya yang sempit T3 Pencemaran bau dari haiwan ternakan jiran sebelah sekolah. T4 Segelintir ibu bapa yang tidak dapat menerima hakikat salah laku anak-anak mereka.

Fasa

4

Isu, matlamat dan KPI

Isu, Matlamat, KPI dan Sasaran
Bidang K U R I K U L U M Isu Strategik 2. Budaya pelajar gemilang pada tahap yang sedrhana Matlamat Strategik Meningkatka n budaya pelajar gemilang Indikator Prestasi 1.peratus pelajar membuat nota dari buku teks 2. % Pelajar merealisasik an kursus kemahiran belajari 3. %pelajar mengulangi 3 kali setahun Sasaran 06 07 08 09
70 80 90 100

10
100

70

80

90

100

100

70

80

90

100

100

Isu, Matlamat, KPI dan Sasaran
Bidang K U R I K U L U M Isu Strategik 1. Prestasi PMR gemilang belum tercapai Matlamat Strategik Meningkatk an prestasi pencapaian PMR dari segi kualiti. Meningkatk an keupayaan dalam menguasai BI dan BA Indikator Prestasi 1.% kelulusan PMR 2. % pencapaian tahap 9A 3. % lulus m/p dan BA
80 85 90 95 100

06
100

Sasaran 07 08 09
100 100 100

10
100

50%

55%

60%

65%

70

98

100

100

100

100

4. % lulus m/p BI

Isu, Matlamat, KPI dan Sasaran
Bidan g K U R I K U L U M Isu Strategik 3. Budaya Pengurusa n Kurikulum Gemilang Matlamat Strategik Meningkat kan budaya pengurusa n kurikulum gemiang Indikator Prestasi
% guru mahir mengkasilkan plan strategik setiap matapelajaran

Sasaran 06 07 08 09
70 80 90 100

10
100

Fasa

5

Objektif

Objektif
Jangka Pendek Akademik
100% pelajar lulus PMR dengan 70% pelajar mencapai 9A

Jangka Panjang Akademik

PMR 06
50%

07

08

09
65%

10
70%

55% 60%

SPM 06 07
35%

08

09
50%

10
55%

40% 45%

Objektif
Jangka Pendek (guru)  60% guru boleh menghasilkan plan strategik matapelajaran masing-masing.

Objektif

Jangka Panjang (guru) 06 07 08 09 10

70% 80% 90% 100% 100%

Objektif
Jangka Pendek (murid)

Budaya gemilang mencapai tahap 70%

Objektif

Jangka Panjang (murid) 06
70%

07
80%

08 09 10
90% 100% 100%

Fasa

6

strategi

PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN MATRIKS TOWS
KEKUATAN (S) S1- 80% pelajar tinggal di asrama. S2- Pelajar bermotivasi tinggi. S3- Pelajar pilihan. S4 - Tiada kes disiplin yang berat S5- Guru terlatih S6- Guru pemeriksa kertas PMR dan SPM S7- Ponteng sifar. KELEMAHAN (W) W1 – Pelajar minat membaca buku kerja W2 – 20 % pelajar tidak menepati masa W3- 20% pelajar tidak gadir toturial W4- 20% pelajar tinggal di luar. W5- Bilik khas tidak mencukupi.

PELUANG ( O ) O1- Permuafakatan komuniti O2 – Komitmen PIBG tinggi O3 – 15 % pendapatan ibu bapa melebihi 10.000.00 O4 - 60 % ibu bapa profesional O5- 100 % ibu bapa bersikappositif.

S–O
STRATEGIES ( S1, S2,S3,S4,S5 + O2, O3,O4,O5) Bina hubungan yang akrab dengan PIBG

W–O
STRATEGIES ( W1,W2, W3,W4 + O1,O2,O3,O4,O5, O6) Cari sumber kewangan untuk bina bangunan asrama tambahan

CABARAN (T) T1 - Pelajar terpengaruh budaya tidak sihat T2- Keselamatanpelajar tidak terjamin T3- Pencemaran bau

S–T STRATEGIES ( S1, S2,S3+ T1,T2,T3 )
Memberi kursus motivasi yang berterusan kepada pelajar yang berpotensi terpengaruh dengan budaya negatif.

W–T

PENJANAAN STRATEGI
Strategi S - O

S–O STRATEGIES ( S1, S2,S3,S4,S5 + O2, O3,O4,O5) Bina hubungan yang akrab dengan PIBG

PENJANAAN STRATEGI
Strategi W – O

W–O STRATEGIES ( W1,W2, W3,W4 + O1,O2,O3,O4,O5, O6) Cari sumber kewangan untuk bina bangunan asrama tambahan

PENJANAAN STRATEGI
Strategi S – T

S–T STRATEGI ( S1, S2,S3, T1,T2,T3 ) Memberi kursus motivasi yang berterusan kepada pelajar yang berpotensi terpengaruh dengan budaya negatif.

Fasa

7

taktikal

Pembinaan Pelan Taktikal
Isu Strategik Matlamat Strategik Indikator Prestasi (KPI) Budaya Pengurusan Kurikulum gemilang Meningkatkan Budaya Pengurusan Kurikulum gemilang % guru mahir mengkasilkan plan strategik setiap matapelajaran 60% guru boleh menghasilkan plan strategik matapelajaran masing-masing.

Objektif

Fasa

8

operasi

PELAN OPERASI
Nama Projek: Kursus Pengurusan Strategik Mata pelajaran
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1

Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengetua 1.2 Bentang kertas konsep 1.3 Lantik AJK 1.4 Agih Tugas 1.5 Tetap tarikh 1.6 Bincang kos 1.7 Jemputan 1.8Hal-hal lain Menyediakan surat menyurat Publisiti

Pengetua GPK 1

Mach 1 hari

2 3

SU Kurikulum GPK HEM

1 minggu Februari Minggu 3

PELAN OPERASI
Kursus Pengurusan Strategik Mata pelajaran
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

4 5

Aturcara majlis Hadiah Sijil Cenderamata

Setiausaha AJK

Februari Minggu 4 1 minggu

6

Mesyuarat penyelarasan Ucapan Pengerusi Bentang minit mesyuarat Mengesahkan minit Laporan Jawatankuasa

Setiausaha

1 hari

Sekian terima kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful