Anda di halaman 1dari 42

KESAN INTERAKSI

ANTARA TAMADUN
Muhammad Afiq
Maryanne Sima
Nazila
Pengenalan
Faktor- Faktor Interaksi Antara Tamadun
 Umumnya, interaksi antara tamadun
berlaku disebabkan sikap toleransi dan
saling hormat- menghormati antara
tamadun.
 Secara khususnya, interaksi berlaku atas
beberapa faktor iaitu:

Kepimpinan
Sikap pemimpin akan mempengaruhi proses
interaksi.
Sekiranya pemimpin bersikap adil,

bertoleransi dan menghormati


kebudayaan lain, maka proses interaksi
akan berlaku dengan aman.
Contoh pemimpin bertoleransi:

§ Nabi Muhammad tidak menyekat orang


Yahudi dalam pemerintahan Madinah
sebaliknya hak mereka dilindungi
undang- undang.

Sambungan…
 Sekiranya pemimpin bersikap menindas
dan tidak bertoleransi, interaksi yang
berlaku akan memberikan kesan negatif.
 Contoh:
§ Sultan Shamsudin Altamish ( India) yang
bertindak keras dengan penganut Hindu.
§ Han Wu Ti ( Dinasti Han) yang mengamalkan
dasar memihak kepada cendikiawan
Confusianisme berbanding sami Buddha.
Peranan Golongan Agamawan
 Sikap golongan agama menjadi penentu
kepda kerukunan hidup iaitu
kerukunan hidup bersama- sama insan
yang berbeza agama diterapkan.
§ Tamadun Islam- para ulama
§ Tamadun India- berteraskan agama Hindu
§ Kepercayaan Buddha – Sami
§ Fahaman Kristian- Paderi
 Sikap golongan agama yang berakhlak
seperti golongan ulama di Alam Melayu
memudahkan proses interaksi berlaku.
§
Geografi
 Kedudukan geografi yang strategik
dan laluan perdagangan utama
akan memudahkan interaksi antara
tamadun.
 Contohnya:
§ China- berinteraksi dengan tamadun lain
dengan pesat kerana ada 2 laluan iaitu
laluan sutera & jalan laut.
§ Laluan sutera (darat) : menghubungkan
China dengan Khurasan, Samarqand,
Xinjiang hingga ke Peking.
§ Jalan laut: Merentasi laut Arab ke Benua
Kecil India, Kepulauan Melayu hingga ke
Canton di tenggara China.
Sambungan…
§ Pelabuhan Melaka – kedudukan yang
strategik dalam laluan perdagangan
dan terlindung dari angin monsun
menjadikannya tumpuan
persinggahan pedagang.
§
 Kewujudan kedua- dua laluan
membolehkan negara2 terlibat
berinteraksi dan menjalankan aktiviti
perdagangan dan;
 Pelabuhan yang strategik membawa
kepada tumpuan persinggahan ramai
pedagang dan membawa kepada
Perkahwinan
 Faktor perkahwinan turut menyumbang
kepada interaksi tamadun.
§ Perkahwinan antara Megat Iskandar Syah
dan Puteri Pasai ( golongan bangsawan &
pemerintah).
§ Sementara menunggu perubahan angin
monsun, terdapat juga pedagang yang
bermukim berkahwin dengan penduduk
tempatan.
Perdagangan
 Perdagangan turut menyebabkan
berlakunya interaksi antara tamadun.
Sebagai contoh:
§ Hubungan perdagangan antara China dan
Arab sejak 3 M membawa kepada
pembinaan penempatan di Kwang Ho
(Canton), Chang Chow & Chuan Chow;
§ Seterusnya membawa kepada pembinaan
masjid di Guangzhou & Guanzhou
sehingga berlakunya proses Islamisasi di
wilayah tersebut.
Sambungan…
§ Di Alam Melayu, persinggahan pedagang
dari tamadun lain sementara menunggu
peralihan angin monsun membawa
kepada interaksi antara penduduk
tempatan dengan masyarakat tamadun
lain.
§
Misi Politik
 Hubungan diplomatik yang baik
menggalakkan interaksi berlaku secara
aman.

§ Contoh: Hubungan diplomatik antara Alam


Melayu dengan China sejak 1404 M yang
bertujuan mendapatkan perlindungan
China dari ancaman Siam.

§ Secara tidak langsung, Laksamana Cheng


Ho yang dihantar bagi menjalankan tugas
tersebut telah menggalakkan proses
Islamisasi di Alam Melayu.
KESAN POSITIF
ANTARA TAMADUN
TAMADUN CINA, INDIA,
MELAYU, EROPAH
Tamadun India & China
1.Penyebaran agama Buddha di negara
China.
 Agama buddha dibawa masuk ke China

pada kurun pertama Masihi.


 Maharaja China menghantar wakil ke India

untuk mendalami ajaran agama ini &


menyesuaikannya dengan budaya
masyarakat Cina spt doktrin ( prinsip
Doisme & Konfusionalisme )
2. Sains & teknologi

 Tamadun China membawa teknologi

membuat tebu (yang dipelajari dari


India) ke Kepulauan Melayu. Selain itu,
tamadun China juga bertanggungjawab
memperkenalkan perusahaan sutera di
Kepulauan Melayu.

3. Bidang bahasa , kesusasteraan &


kesenian
 Bidang fonetik di China menggunakan

tenik daripada ilmu fonetik Sanskrit yg


dipelajari melalui ajaran Buddhisme.

Tamadun India & Islam
1.Bahasa
 Muncul bahasa sebagai Urdu.

 Mempunyai tatabahasa Prakrit dgn

pembendaharaan kata Parsi, Arab, dan


Turki. Bahasa ini ditulis dgn skrip Arab
ttp diubah untuk mewakili bunyi bukan
Arab.
2. Pendidikan

 Org Hindu berpeluang mempelajari

bahasa Persia & cemerlang di


madrasah2 sehingga ada yg menjadi
guru. Malahan buku sains perubatan
turut ditulis dalam bahasa Persia oleh
ahli2 fizik Hindu.
3. Seni bina

 Bidang seni bina mngalami

perkembangan yg pesat pada zaman


Moghul dgn pembinaan bangunan
Kabuli Bagh di Panipat, Jami Masjid di
Sambal di Algra. Salah satu 7 keajaiban
di dunia ialah Taj Mahal, berkonsepkan
gaya Islam.
 Namun, penggunaan bahan, kerja2

ukuran masih bercirikan seni bina


Hindu.
Tamadun Islam, Yahudi, &
Kristian
1. Perlembagaan
 Dlm perlembagaan Madinah, hak2 Kristian

& Yahudi serta penganut2 agama lain


diberkan perlindungan.
 Hak ini berkaitan dgn kebebasan

mengamalkan tuntutan agama mereka


tanpa gangguan oleh umat Islam
termasuk Nabi Muhammad.
 Tokoh2 intelektual Yahudi & Kristian

memberi sumbangan dlm


penterjemahan buku2 Greek dlm
bahasa Arab.
Tamadun Islam & Tamadun
China
1. Penyebaran agama
 Perkahwinan campur antara pedagang

dgn wanita tempatan. Hasilnya


penyebaran Islam & mewujudkan
komuniti Islam tempatan Cina.
Tamadun Islam & Tamadun
Melayu
1. Perdagangan
 Tersebar agama Islam di Kepulauan

Melayu.
 Tulisan jawi byk mempengaruhi

perkembangan ilmu pengetahuan di


Kepulauan Melayu.
 Penggunaan istilah, perundangan,

kesusasteraan , kebudayaan berupa


pakaian & makanan.
Tamadun Melayu & Tamadun
India
1. Perdagangan
 Agama Hindu & Buddha disebarkan.

2. Bahasa

 Menerima pengaruh bahasa Sanskrit yg

diubah menjadi kosa kata bahasa


Melayu.
 Contohnya:
 Dosa = dosa
Drohaka = derhaka
Maharddhika = merdeka
Prakara = perkara
Tamadun China & Tamadun
Jepun
1. Agama & tulisan
 Tamadun China mengembangkan agama

Buddha dalam Tamadun Jepun. (Agama


Shinto)
 Tulisan Cina menjadi asas kepada

pembentukan tulisan Jepun. (Hiragana


& Katakana)
2. Unsur kebudayaan

 Minum teh, seni taman, dan struktur

binaan bandar.

3. Ajaran falsafah konfusianisme


 Ajaran yang berasal dari China ini telah

diasimilasikan oleh tamadun Jepun.


 Ajaran yang memberikan penekanan

kepada institusi keluarga ini telah


memperkukuhkan intstitusi keluarga
Jepun.
Tamadun Jepun & Tamadun
Barat
1.Penyebaran agama

 Orang Portugis yg berdagang telah

menyebarkan agama Kristian di


Kagoshina.
 2. Aspek kebudayaan
 Jepun menukar dasar kepada dasar

membuka pintu. Contohnya: org Jepun


mula memakai kasut Barat untuk
menggantikan terompah, sudu & garfu
bagi menggantikan penyepit.

 3. Bidang ekonomi
 Sistem bank yang moden diwujudkan

yang berperanan memulihkan nilai


matawang Jepun.
KESAN NEGATIF KE ATAS
PERTEMBUNGAN TAMADUN
 Penduduk Kristian Eropah telah
membunuh orang Yahudi secara
beramai-ramai pada abad ke-9, ke-18
dan Perang Dunia Kedua. Hal ini
disebabkan oleh faktor:
 Agama
 Falsafah
 Ketidakseimbangan ekonomi
 Sosial
 Pada zaman Pertengahan di Eropah,
Perang Salib telah berlaku di antara
orang Islam dengan penganut agama
Kristian kerana tindakan agresif
pemimpin Kristian dan faktor lain
termasuk politik, ekonomi dan sosial.
 Di India, penganut Islam dan Hindu sering
berperang, tegang serta saling
berbunuhan.
 Hubungan antara Tamadun India dan
Tamadun China juga mengalami
masalah, di mana pada peringkat awal,
perkembangan agama Buddha di
Negara China mendapat tentangan
hebat daripada penganut Confucious.
Para sami Buddha ditangkap,
dipenjarakan dan kuil-kuil Buddha turut
dimusnahkan.
 Hubungan antara Tamadun Islam dan
Tamadun China mengalami masalah.
 Pada tahun 751M, Panglima Ziyad bin Saleh
telah menyerang Negara China
sedangkan pada masa itu hubungan baik
telah wujud antara Empayar Abbasiyah
dengan Dinasti Tang.
 Masalah cemburu dengan kemakmuran
orang Islam di Negara China pada zaman
Dinasti Han dan masalah perbezaan
agama juga menyebabkan berlaku
pemberontakan dan penghijrahan orang
Islam Cina ke Asia Tenggara.
 Setiap tamadun dalam sejarah manusia
mengalami zaman kemerosotan
masing-masing. Menurut pendapat
Ibnu Khaldun, kemerosotan sesebuah
tamadun disebabkan putaran sejarah.
Pada awalnya, ia berjaya kerana
mengamalkan nilai-nilai murni, tetapi
selepas mencapai kejayaan, nilai-nilai
tersebut merosot kerana limpahan
kemewahan dan penyelewengan.
 Terdapat sarjana yang berpendapat
bahawa sesebuah tamadun merosot
bukanlah disebabkan oleh hukum
sejarah. Kemerosotan boleh dielakkan
sekiranya mereka belajar dari sejarah
dengan mengekalkan nilai-nilai yang
baik.
 Berdasarkan sejarah, sesebuah tamadun
merosot disebabkan faktor-faktor
berikut:
 Wujudnya jurang perbezaan yang ketara
di antara yang miskin dengan kaya.
 Berdasarkan sejarah, sesebuah tamadun
merosot disebabkan faktor-faktor
berikut:
 Berleluasanya penindasan dan
kezaliman sehingga hak-hak asasi
manusia diketepikan.
 Berdasarkan sejarah, sesebuah tamadun
merosot disebabkan faktor-faktor
berikut:
 Keruntuhan moral dan nilai dalam
masyarakat, terutama di kalangan
pemimpin.
 Berdasarkan sejarah, sesebuah tamadun
merosot disebabkan faktor-faktor
berikut:
 Wujud sikap tertutup dan tidak mahu
menerima perubahan, terutama dari segi
sains dan teknologi, struktur politik,
ekonomi dan sosial. Hal ini demikian
kerana sikap tertutup menghalang
kepada peningkatan daya kreativiti dan
seterusnya menyebabkan masyarakat
tersebut hidup dalam kemunduran.
Misalnya, Tamadun Islam Uthmaniyah
runtuh kerana sikap tertutup mereka
yang tidak mahu menerima perubahan
teknologi dan sosial.
 Berdasarkan sejarah, sesebuah tamadun
merosot disebabkan faktor-faktor
berikut:
 Berlakunya malapetaka atau bencana
alam yang menyebabkan kerosakan
besar-besaran. Bagaimanapun, faktor ini
adalah di luar kemampuan manusia
untuk menghalangnya daripada terjadi.
 Berdasarkan sejarah, sesebuah tamadun
merosot disebabkan faktor-faktor
berikut:
 Ketidakstabilan politik juga dianggap
sebagai kelemahan yang membawa
kepada kemerosotan dan keruntuhan
sesebuah tamadun.
 Tamadun Mesopotamia yang tidak
mempunyai sistem pertahanan semula
jadi seperti Mesir.
 Empayar Melaka yang runtuh akibat tamak
kuasa, tidak bersatu dan serangan
Portugis pada tahun 1511M.
MEREKA YANG MELUPAI
SEJARAH PASTI AKAN
MENGULANGINYA.
George Santayana