Anda di halaman 1dari 15

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

PROJEK KAJIAN SENI VISUAL


KERTAS 3
970/3

Soalan 1
Sebuah badan bukan kerajaan

akan mengadakan satu pameran


seni visual berkaitan dengan
keamanan dunia. Anda telah
dipelawa untuk menyertai
pameran tersebut. Penganjur
pameran menentukan bahawa
karya yang dipamerkan hendaklah
menggunakan media campuran.

Soalan 1
Anda dikehendaki membuat kajian

dengan memberikan fokus kepada


analisis tentang tema dan
menghasilkan karya yang sesuai
untuk pameran tersebut. Karya
anda boleh dihasilkan dalam bentuk
sama ada:
2D (catan relief) atau 3D (arca)

(2D) Catan/Lukisan/ Cetakan


(media campuran)
Saiz 60cm x 90cm
Hasil bebas
Contoh

Arca (3D)
Saiz 30cm panjang x 30cm

lebar dan 60cm tinggi.


Contoh

Tugasan dan Tatacara


A. Cadangan Pengkaryaan (Proposal)

Permasalahan
Kajian

Menghasilkan karya seni


2D ( Media Campuran)
atau
3D (Arca) - Pilihan
Bertemakan Keamanan
Dunia
contoh-contoh Isu
keamanan dunia

Tugasan dan Tatacara


A. Cadangan Pengkaryaan (Proposal)

Penentuan Tema
Keamanan
Dunia
Definisi:
i. Aman
ii. dunia

Rumusan Definisi

Tugasan dan Tatacara


A. Cadangan Pengkaryaan (Proposal)

Penentuan Konsep
Isu Keamanan
Dunia
Isu
Negatif
peperangan
- Palestine
- Syria
penghapusan
etnik
jenayah

Isu Positif
keselamatan

pembangunan/kem
ajuan
Pemeliharaan alam
Nilai Kemanusiaan
kesihatan,

Tugasan dan Tatacara


A. Cadangan Pengkaryaan (Proposal)

Penentuan Subjek
Peperangan vs
Kemajuan
Subjek
fokus kepada
peperangan yang
berlaku di Palestin

(contoh)

Subjek
Fokus kepada
kemajuan yang
dicapai di Malaysia
atas faktor
keamanan

Tugasan dan Tatacara


A. Cadangan Pengkaryaan (Proposal)

Subjek dan Kandungan


Simbol Keamanan

(contoh)

Fokus kepada simbol-simbol keamanan


seperti burung merpati(perutusan
keamanan) , rama-rama (kebebasan) dll.
Kandungan
Penjelasan terperinci mengenai
subjek dipilih

Jalinan
Rupa

Nilai

Garisan

Warna
Unsur Seni

Pendekatan Aspek Formal


Prinsip Rekaan
Harmoni
Kontra

Penegas
an
Kadar
banding

Pilih prinsip yang


sesuai dengan tema
dan kandungan
subjek

Pergera
kan
Ekonomi

Keseimban
gan
Kepelbagai
an

Pendekatan Aspek Formal


Media Campuran
Definisi
Contoh Karya 2D Media Campuran
Yang Dipilih

Tugasan dan Tatacara


A. Cadangan Pengkaryaan (Proposal)

Gaya Penghasilan
Realisti
k

Semi Abstrak

Realisti
k

Pernyataan kepentingan projek


dan keaslian
Dapat menghayati isu keamanan dunia
Menghargai keamanan
Mengetahui isu yang berlaku di negara-

negara yang lain


Bersyukur
Menghayati Nilai-nilai kemanusiaan
Nilai tambah terhadap ilmu dalam bidang
seni visual
Mengenal tokoh dalam dan luar negara
Dll
* Bagi setiap isi, huraikan dan beri contoh

Sumber dan Rujukan contoh


penulisan
Buku:
1. Mazlan Mohammad Pendidikan Seni 2 : Kurikulum
Pendidikan Seni, Kumpulan Budiman Sdn Bhd.,
1997, hal 14
Internet:
2.Di atas talian pada 20 Julai 2011, jam 9.17pm
http://cikgusenismkbk.blogspot.com/2011/05/teknikKamus :
3. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi ke-5, (1991), Kuala Lumpur,
peribahasa,
terbitan DBP, hal925
Suratkhabar:
4. Seni cetakan hasil inspirasi sebuah kehidupan, Ani Awang, Utusan Malaysia
23.06.2006, ms15

Anda mungkin juga menyukai