Anda di halaman 1dari 37

Topik 6: kewangan:

Mathematik kewangan
KEE WEE YONG
TAN ZI YAN
NG ZHE LER
CHRISTINA LAI YI TIAN
5 PISMP PC/PJ/RBT

NILAI MASA WANG


Nilai

wang berubah mengikut masa.

Pengurus

Kewangan perlu membuat


keputusan yang melibatkan nilai wang
pada masa akan datang (future) dan juga
nilai wang pada masa kini (present).

Pengertian Nilai Masa Wang


Wang

yang ada dalam tangan hari ini adalah

lebih bernilai daripada wang yang dijangka


diterima pada masa depan.
Kerana:

Boleh

dibelanjakan

Boleh

dilaburkan untuk dapat pulangan

Elak

Risiko

Nilai masa wang


Nilai

masa wang dapat menyelesaikan


perkara-perkara yang tidak diketahui seperti:
Kadar

Faedah,

Bayaran

Berkala,

Bilangan

Tempoh Masa,

Nilai

Sekarang (Present Value)

Nilai Masa Depan (Future Value).

Kepentingan Nilai Masa Wang Dalam


Kewangan Perniagaan
1.

Membantu pengurus membuat perbandingan ke


atas aliran tunai yang berlaku pada masa
berlainan.

2.

Membantu pengurus membuat analisis terhadap


aliran tunai masuk dan keluar melibatkan kadar
faedah tertentu bagi tujuan membuat keputusan
pelaburan.

3. Membantu pengurus mengaplikasikan


konsep bagi tujuan penyediaan jadual
pelunasan pinjaman, membuat keputusan
belanjawan modal dan membuat penilaian aset.
4. Membantu pengurus membuat keputusan
berkaitan kadar pulangan yang diperlukan hasil
dari aktiviti pelaburan dengan tepat

Konsep nilai masa depan


(future value / FV)
Nilai

masa depan wang tidak akan


sama dengan nilai masa kini akibat
inflasi.

Pampasan

kepada kesan inflasi


dibayar kepada pelabur dalam
bentuk kadar faedah tertentu.

Ada

kalanya pihak bank akan memberi


pembayaran faedah lebih daripada sekali
setahun.

Keadaan

ini dikenali sebagai


Pembayaran Kadar Kompaun Bukan
Tahunan.

Contoh

sekiranya seseorang melabur sebanyak


RM10 dengan kadar faedah 15% setahun,
maka pada penghujung tahun beliau akan
menerima bayaran balik berjumlah RM11.50
(Pokok = RM10.00 ; Faedah = RM1.50)

Nilai

masa depan (FV) adalah nilai wang masa


kini (PV) yang dikompounkan pada satu kadar
faedah (i) dalam sesuatu tempoh masa
tertentu (n)

Contoh:

Ali melabur RM100 dengan kadar 6%


setahun. Beliau melabur selama 3 tahun.
PENYELESAIAN:

KAEDAH 1 FORMULA/RUMUS
KAEDAH 2 JADUAL NILAI MASA HADAPAN

Kaedah

Pertama : Guna rumus (formula)

Dimana

i = 0.06 (Kadar faedah) ; n = 3 tahun


(Tempoh)
FV = PV (1 + i)n
FV = 100 (1 + 6%)3
FV = 100 (1 + 0.06)3
FV = 100 (1.1910)
FV = 119.10

Di mana
i = 0.06
(Kadar faedah)
n = 3 tahun (Tempoh)

Kaedah Kedua : Guna Faktor Jadual Nilai Masa Depan


(Dalam bentuk Jadual)

Nilai 1.1910 diperolehi daripada jadual. Lihat lajur masa


(3) dan baris kadar faedah (6).
FV = PV (FVIF i,n)

= PV (FVIF 6,3)
= 100 (1.1910)
= 119.10

Nilai 1.1910 diperolehi


drp jadual. Lihat lajur
masa (3) dan baris
kadar faedah (6).

Konsep Nilai Masa Kini (Present


Value/PV)
Nila

masa kini adalah nilai sekarang yang


perlu digunakan dalam sesuatu pelaburan.

Sekiranya

diketahui nilai masa depan wang


terkumpul serta kadar faedah dan tempoh,
maka nilai masa kini boleh dikirakan.

Contoh
1)Anda berpeluang memperolehi RM30,000, empat
tahun dari sekarang. Anda perolehi kadar faedah
12 peratus terhadap pelaburan anda. Berapakah
wang pelaburan yang perlu anda sediakan pada
masa kini?
PENYELESAIAN:

KAEDAH 1 FORMULA/RUMUS
KAEDAH 2 JADUAL NILAI MASA HADAPAN

Penyelesaian

Kaedah Kedua : Mengguna

Faktor Jadual Nilai


Masa Kini (Dalam bentuk

Jadual)
PV

= FV (PVIF i,n)
= 30 000 (PVIF 12, 4)

Nilai 0.6355
= 30 000 (0.6355)
diperolehi drp
= 19065 jadual masa kini.
Lihat lajur masa (4)
dan baris kadar
faedah (12).

Rumusan
Semakin

tinggi
kekerapan
pembayaran faedah berlaku, maka
semakin rendah nilai masa kini
yang diperolehi bagi sejumlah aliran
tunai yang masuk.

Latihan 1:
1

. Ahmad melabur wang berjumlah RM1,000


selama empat tahun dengan kadar faedah 7%
setahun.
Kirakan wang yang terkumpul pada penghujung
tahun keempat.

FV = PV (1 + i)n
FV = 1000 (1 + 7%)4
FV = 1000 (1 + 0.07)4
FV = 1000 (1.3108)
FV = 1310.80

Latihan 2:
2.

Anda ingin memperolehi RM1,000,000 dalam


tempoh 30 tahun. Kadar faedahnya adalah 9%.
setahun
Berapakah jumlah wang yang anda perlukan
sebagai permulaan untuk mencapai objektif anda?.


Penyelesaian:

Kaedah

pertama: guna rumus (formula)

FV = PV
PV =
PV =
PV =
PV = 75371.01

ANUITI
SUATU

SIRI PEMBAYARAN ATAU


PENERIMAAN PADA AMAUN YANG
SAMA BAGI TEMPOH MASA
TERTENTU
BAYAR

SEWA RUMAH RM300


SEBULAN UNTUK 5 TAHUN

TERIMA

ELAUN SARA HIDUP


RM500 SEBULAN UNTUK 48 BULAN

BAYARAN

PINJAMAN SECARA
ANSURAN PINJAMAN PERUMAHAN

JENIS ANUITI

Anuiti dibahagikan kepada dua jenis seperti dalam rajah


di bawah.

Anuiti yang berlaku di


penghujung tempoh
pembayaran atau
penerimaan tunai yang
berlaku pada setiap
akhir tempoh.
Contoh : Cukai pintu

Anuiti yang berlaku di


awal tempoh bayaran
sewa bulan yang dibayar
sebelum menduduki
premis.
Contoh : Sewa bangunan

Konsep Nilai Masa


Depan Anuiti (FVA)
Konsep

nilai masa depan anuiti digunakan


bagi mendapatkan nilai wang masa depan
apabila sesuatu amaun pelaburan atau
simpanan yang sama dilakukan secara
berulang-ulang dalam tempoh tertentu.

Peningkatan

amaun terkumpul berlaku


akibat pengkompaunan pada satu kadar
pulangan tertentu.

FORMULA
NILAI FAKTOR

RUMUS

JADUAL

Nilai masa depan (FV)

FV(1 i) n

(FVIF i,n)

Nilai masa depan anuiti


biasa (FVA)

FVA(1 i ) n 1

(FVIFA i,n)

Nilai masa depan anuiti


matang (FVA)

FVA (1 i ) n 1

Nilai masa kini (PV)

PV

(1 i )

(FVIFA i,n)(1+i)

(PVIF i,n)

1
(1 i) n

Nilai masa kini anuiti biasa PVA(1 i ) n 1


i (1 i ) n
(PVA)

(PVIFA i,n)

Nilai masa kini anuiti


matang (PVA)

(PVIFA i,n)(1+i)

PVA (1 i ) n 1

i (1 i )

(1 i )

PMT= amaun setiap bayaran anuiti


i
= kadar faedah
n
= bilangan bayaran anuiti

CONTOH
Datuk anda berjanji akan memberi anda
RM500 setahun untuk 5 tahun. Jika anda
simpan wang ini dalam bank pada kadar 6.0%
setahun, apakah nilai anuiti anda? (Andaikan
wang anda diterima pada akhir tahun)

S = RM500 (FVIFA 6%,5thn)


S = RM500 (5.6371)
S = RM2,818.55

(1 i ) n 1

JIKA ANUITI

ITU DITERIMA PADA


AWAL TAHUN?
S = 500(FVIFA 6%, 5thn) (1 + 0.06)
S = 500(5.6371)(1 + 0.06)
S = RM2,987.66

(1 i ) n 1

(1 i )
i

Konsep Nilai Masa


Kini Anuiti (PVA)
Proses

pendiskaunan alir tunai


anuiti bertujuan menentukan nilai
wang pada masa kini.

Ianya

penting dalam mendapatkan


kos pelaburan asal atau modal asas
yang dikeluarkan ketika pelaburan
dibuat.

Contoh
Sebuah

syarikat berpeluang melabur


RM20,000 hari ini dan akan
menerima hasil tahunan sebanyak
RM4,000 selama 6 tahun. Tentukan
sama ada projek ini menguntungkan
syarikat sekiranya kadar diskaun
adalah 12% setahun.

Penyelesaian

PVA

= PMT (PVIFA i,n)


= 4 000 (PVIFA 12, 6)
= 4 000 (4.1114)
= RM16,445.60

Nilai 4.1114
diperolehi drp
jadual masa kini
anuiti. Lihat lajur
masa (6) dan baris
kadar faedah (12).

Berdasarkan jawapan di atas, kita dapati


bahawa projek ini tidak menguntungkan
kerana nilai masa kini anuiti adalah
RM16,445.60 sedangkan pelaburan asal
yang dibuat adalah RM20,000.

LATIHAN

Sebuah syarikat pengurusan dana saham


amanah membuat pelaburan dalam bil
perbendaharaan Malaysia dengan amaun
sebanyak RM100,000 setiap tahun selama
lima tahun.

Berapakah amaun terkumpul di akhir


tempoh tersebut sekiranya faedah dibayar
adalah 6 % setahun.

Penyelesaian

Pengiraan : Mengguna Faktor Jadual Nilai


Masa Depan Anuiti (FVIFA dalam bentuk
Jadual)

Nilai 5.6371 diperolehi daripada jadual masa


depan anuiti. Lihat lajur masa (5) dan baris
kadar faedah (6).
FVA = PMT (FVIFA i,n)
= PMT (FVIFA 6,5)
= 100 000 (5.6371)
= RM563,710.00

Nilai 5.6371 diperolehi


drp jadual masa
depan anuiti. Lihat
lajur masa (5) dan
baris kadar faedah
(6).

Sekiranya pihak kerajaan mengisytiharkan


pembayaran faedah akan dibayar dua kali
setahun, amaun terkumpul boleh
ditentukan mengguna kaedah berikut :-

FVA = PMT (FVIFA i/m,nm)


= PMT (FVIFA 6/2, 5 x 2)
= 100 000 (FVIFA 3, 10)
= 100 000 (11.4640)
= RM1,1460,400.00

Nilai 11.4640 diperolehi


drp jadual masa depan
anuiti. Lihat lajur masa
(10) dan baris kadar
faedah (3).

LATIHAN
Seorang

pengusaha dikehendaki
membayar sewa kedainya pada
setiap awal bulan kepada pemilik
bangunan. Amaun bayaran sewa
adalah RM500 sebulan selama 12
bulan. Sekiranya kadar kompaun
ditetapkan pada kadar 8% setahun,
berapakah nilai masa depan bagi
anuiti matang.

Penyelesaian
FVA = PMT (FVIFA i,n) (1 + i)
= 500 (FVIF

)(1 +

8,1

0.08)
= 500 (18.977) (1.08)
= RM 10,247.58

Penjelasan
Pengiraan kaedah jadual nilai masa
Rumus: FVAAD = PMT (FVIFA i, n) (1 + i)
FVAAD= nilai depan anuiti matang pada tempoh n
PMT = amaun setiap bayaran anuiti
i = kadar faedah
n = bilangan bayaran anuiti
FVAAD= PMT (FVIFA i, n) (1 + i)
= RM500 (FVIFA 5%, 4) (1 + 0.05)
= RM500 (4.3101) (1.05)
= RM2,262.80

LATIHAN
Firma

XYZ mendapat bayaran sewa


sebanyak RM8,000 setiap awal tahun
selama 5 tahun. Peratusan pulangan yang
diperolehi daripada pelaburan hartanah
tersebut adalah 10% setahun. Nilai kini
anuiti?

PVA = PMT (PVIFA i,n) (1 + i)


= 8 000 (PVIFA 10, 5) (1 + 0.10)
= 8 000 (3.7908) (1.10)