Anda di halaman 1dari 17

`THE THINK BOARD

NOREHAN BTE MOHAMED SHAHAROUN


JABATAN MATEMATIK
IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK

BETUL KE SALAH?

MEMPERKUKUHKAN
KEFAHAMAN
MATEMATIK

MENJELASKAN IDEA
MATEMATIK

KOMUNIKASI DALAM MATEMATIK

MEMBANTU
PEMBELAJARAN
BERMAKNA

GURU MEMANTAU
PEKEMBANGAN
KEMAHIRAN MURID

Pelajar yang memahami suatu idea matematik mampu


(i)

mengenal idea tersebut yang terkandung dalam


berbagai sistem perwakilan kualitatif

(ii) Memanipulasi dengan fleksibel idea tersebut dalam


sistem perwakilan yang tertentu
(iii) Menterjemah idea tersebut secara tepat daripada
suatu sistem perwakilan kepada sistem perwakilan
yang lain.
(Lesh,Post and Behr (1987)

`THINK BOARD(PAPAN FIKIR)


Haylock(1984) telah menyarankan penggunaan ` think
board (papan fikir) sebagai suatu aktiviti bagi
membantu murid membuat perkaitan antara berbagai
perwakilan Matematik iaitu secara lisan dan bertulis,
melalui gambar/gambarajah, bahan konkrit dan simbol.
Dapat mengembangkan strategi dalam memperihalkan
konsep-konsep matematik.

4 sektor berlabel angka/simbol/ayat


matematik,gambar, bahan konkrit dan masalah
bercerita/cerita . Boleh diperbuat daripada papan,
kad manila atau lukis sahaja pada kertas.

Bagaimana
aktiviti dijalankan?
(
-

Dijalankan secara kumpulan /berpasangan


/individu

Guru boleh mulakan pada satu titik permulaan

2+3=

dengan meletakkan kad ayat matematik :


pada sektor ayat matematik.
-

Murid-murid mewakilkan ayat matematik tersebut


pada sektor masing-masing ( gambar,masalah
cerita atau bahan konkrit. Murid beritahu apa
yang dia sedang lakukan .Perwakilan ini dibuat
secara bergilir. Dan boleh tukar kedudukan

SIMBOL
(PELAJAR C)

KONKRIT
(PELAJAR
A)

GAMBAR
(PELAJAR B)

MASALAH BERCERITA
(PELAJAR D)

MENGGUNAKAN ISTILAH-ISTILAH MATEMATIK


DALAM SESUATU KONSEP

Contoh untuk konsep algebra dalam Wong & Veloo,2004

SECARA INDIVIDU

Menggunakan papan putih

GURU-GURU LITERASI DAN NUMERASI


DI SK PALOH INAI,PEKAN PAHANG TELAH
DIDEDAHKAN KEPADA THINK BOARD (PAPAN FIKIR)
SEMASA KEMBARA LINUS IPGKPT 2012 DAN
MEREKA TELAH MENGUBAHSUAI KAN SECARA
KREATIF PAPAN FIKIR UNTUK LITERASI DAN
NUMERASI .PekanSK Paloh
Hinai_numeric2_Guru.wmv

REFLEKSI

CUBA UBAHSUAIKAN PAPAN FIKIR


UNTUK MATAPELAJARAN LAIN DI
SEKOLAH/ KURSUS DI IGKPT JIKA
INGIN DIGUNAKAN .