Anda di halaman 1dari 12

KULIAH 2

GPP 1063
PENGANTAR PENGAJIAN
PROFESIONAL

(KONSEP PENDIDIKAN DARI


PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT)

Pendidikan dari Perspektif Islam


Pendidikan menurut Islam ialah satu
proses berterusan untuk merubah,
melatih,
mendidik akal,
jasmani dan rohani manusia
berasaskan nilai-nilai Islam
bersumberkan wahyu bagi
melahirkan insan yang bertakwa
dan mengabdikan diri kepada
ALLAH SWT
untuk mendapat
kejayaan dunia dan akhirat.

Yusof Al-Qardhawi (1982)


Mendefinisikan pendidikan dalam Islam
sebagai satu proses pendidikann yang
mencakupi keseluruhan hidup termasuk
akaldan hati, rohani, jasmani, akhlak dan
tingkah laku.
Tujuannya untuk menyediakan manusia
bagi menghadapi hidup baik dalam
keadaan senang atau susah, dalam
keqadaan damai atyau perang.

Al-Tamimi (1985)
Pendidikan adalah satu proses yang
mampu memperbaiki kehidupan
dan mewujudkan keseimbangan
peribadi seseorang insan.
Islam mempunyai ciri-ciri keimanan,
akhlak dan ilmu. Sekiranya ciri-ciri
ini tiada, maka pendidikan tidak
membawa erti yang
sebenar.

Nahlawi (1985)
Matlamat penting Al-Quran adalah
mendidik manusia mengabdikan diri
kepada ALLAH
SWT . Untuk ini
Al-Quran menggariskan
matlamat yang antara lainnya:
a. Mendidik akal supaya berfikir dan
mengambil
iktibar.

Nahlawi (1985)

b. Pendidikan akhlak supaya manusia


beristiqamah
dgnnya
tenang dan mengambil petunjuk
dengan syariatnya.
c. Mendidik hati dan perasaan supaya
tunduk
hati dan halus
perasaannya.

Falsafah Pendidikan dalam Islam


Dr. Al-Syaibani (1979) mentakrifkan
Falsafah Pendidikan dalam Islam
sebagai usaha perlaksanaan teori dan
method yang berkaitan dengan
bidang pengalaman manusia.
Falsafah Pendidikan dalam Islam
merangkumi matlamat, kandungan
dan dasar pendidikan.

Falsafah Pendidikan dalam Islam


Meliputi setiap bidang berikut:
Al-imaniyah (pendidikan iman)
Al-Khuluqiyah (pendidikan akhlak)
Al-jismiyah (pendidikan jasmani)
Al-aqiliyah (pendidikan mental)
Al-nafsiyah (pendidikan jiwa)
Al-ijlimiyah (pendidikan sosial)
Al-jinisiyah (pendidikan seks)

Rumusan Pendidikan dari


Perspektif Islam
1. Berasaskan ajaran Al-Quran
2. Keesahan Tuhan (Tauhid)
3. Kepercayaan Pesuruh-Pesuruh
ALLAH SWT
4. Kepercayaan kepada wahyu-wahyu
Tuhan
5. Manusia ada potensi dalam
perkembangan moral dan
kerohanian

Rumusan Pendidikan dari


Perspektif Islam..
6. Setiap individu
bertanggungjawab
terhadap tindakan sendiri.
7. Kehidupan dunia dan akhirat.
8. Persamaan dan persaudaraan
sejagat
antara sesama umat
Islam.
9. Usaha memperbaiki diri.

Rumusan Pendidikan dari


Perspektif Islam..
10.Membentuk sifat-sifat
kesempurnaan
sebagai
manusia beriman, berilmu,
pengetahuan dan berakhlak
mulia serta beramal.
11.Menyepadukan ilmu keduniaan
dan ilmu akhirat.

Sekian
Terima
Kasih

Anda mungkin juga menyukai