Anda di halaman 1dari 13

LUKISAN PENDAWAIAN TIGA

FASA

LUKISAN PENDAWAIAN
Lukisan

yang menunjukkan alat


tambah dalam bentuk simbol
pendawaian.

Simbol pendawaian ini dilukis


mengikut kedudukan fizikal alat
tambah yang sebenar.

Kedudukan

fizikal punca tamatan


dan cara penyambungan

Talian

yang digunakan dalam


pendawaian ialah
Talian

Bumi (E)
Talian Neutral (N)
Talian Hidup (L)

FAKTOR
KEPELBAGAIAN
Faktor

kepelbagaian
ialah
untuk
pengiraan
anggaran
pengurangan
kadaran arus untuk kabel-kabel dan
alat-alat kawalan daripada kadaran arus
sebenar.

Faktor

kepelbagaian menganggapkan
bahawa bukan semua punca keluaran
disambungkan ke beban pada masa
yang
sama
di
dalam
sesuatu

PERATURAN IEE
KELONGGARAN BAGI KEPELBAGAIAN
Pemasangan isi
rumah individu,
termasuk blok rumah
individu

Jenis Persekitaran
Kedai kecil, stor,
pejabat dan
persekitaran tempat
persekitaran

66% dari jumlah


permintaan arus
100% dari jumlah
permintaan arus
hingga 10A
+50% dari sebarang
permintaan arus yang
lebih 10A ampere

90% dari jumlah


permintaan arus
100% beban penuh
dari perkakas yang
terbesar
+ 75% beban penuh
dari perkakas yang
selebihnya

3. Perkakas
pemasak

10 ampere
+30% beban penuh
dari pemasak yang
melebihi 10 ampere
+5 ampere sekira
soket alur keluar
bersama unit kawalan
pemasak

100% beban penuh


dari pemasak yang
terbesar
+80% beban penuh
dari kedua terbesar
+60% beban penuh
dari pemasak yang
selebih

4. Motor (selain dari

100% beban penuh

Maksud akan litar


akhir dibentuk dari
pengalir atau
perkakas suis di
mana kepelbagaian
digunakan
1. Lampu
2. Pemanas dan
kuasa
(tetepi lihat 3
hingga
8 dibawah)

Hotel kecil, rumah


penginapan dan
sebagainya

75% dari jumlah


permintaan arus
100% beban penuh
dari
+80% beban penuh
dari kedua yang
terbesar
+60% beban penuh
dari perkakas yang
selebihnya
100% beban penuh
dari perkakas yang
terbesar
+80% beban penuh
dari perkakas yang
terbesar
+60% beban penuh
dari pemasak yang
selebih
100% beban penuh

5. Pemanas air
( instantaneous
type)

100% beban penuh


dari perkakas yang
terbesar
+100% beban penuh
dari yang kedua
terbesar
+25% beban penuh
dari perkakas yang
selebih

100% beban penuh


dari perkakas yang
terbesar
+100% beban penuh
dari yang kedua
terbesar
+25% bebanpenuh
dari perkakas yang
selebih

100% beban penuh


dari perkakas yang
terbesar
+100% beban penuh
dari yang kedua
terbesar
+25% beban penuh
dari perkakas yang
selebih

6. Pemanas air
(thermostatically
controlled)
7. Pemasangan
pemanas lantai
9. Susunan
8.
Pemasangan stor
piawai
haba
ruang
dari litar
akhir
pemanas
menurut

Kepelbagaian tidak dibenarkan

Kepelbagaian tidak dibenarkan


100% dari permintaan 100% dari permintaan arus di litar
arus yang terbesar
terbesar
Kepelbagaian
dibenarkan arus di setiap
yang digunakan
+50% tidak
dari permintaan
+40% dari permintaan litar lain
lampiran 5
arus di setiap litar lain
10. Soket alur keluar 100% dari permintaan 100% dari
100% dari
selain dari yang arus yang terbesar
permintaan arus
permintaan arus
9
yang digunakan
yang terbesar yang yang terbesar yang
di atas dan
+40% dari permintaan digunakan
digunakan
perkakas
arus di setiap punca
+75% dari
+75% dari
pegun selain
yang digunakan
permintaan arus di
permintaan arus di
yang
setiap punca yang
setiap punca di
diberi di atas
digunakan
ruang utama
+40% dari
permintaan di

CONTOH PENGIRAAN

Sebuah rumah kediaman baru yang hendak dibina


memerlukan punca-punca elektrik satu fasa 240V seperti
berikut:

1) Litar lampu
(i) lampu kalimantang bil. 40 x 36 watt
(ii) kipas dinding bil. 8 x 36 watt
(iii) kipas siling bil. 6 x 60 watt
(iv) Down light (filament) bil. 20 x 20 watt
(v) lampu chendelliar (filament) bil. 5 x 2 KW
(vi) kipas dinding bil. 8 x 60 watt

(1) Beban litar lampu

(i) 40 lampu pendaflour (36 watt)


= 40 x 36x 1.8

= 2592 watt

= 8 x 36

288 watt

= 6 x 60

360 watt

= 20 x 20

= 200 watt

= 5 x 2 x 1000

= 10 000 watt

= 8 x 60

(ii) 8 unit kipas dinding (36 watt)


(iii) 6 unit kipas siling (60 watt)

(iv) 20 lampu down light 20 watt (filament)


(v) 5 lampu chendelliar 2 KW (filament)
(vi) 8 unit kipas dinding ( 60 watt)

(2)
I = P = 13920 = 58Amp
V
240

480 watt

13920 watt

(3)Permintaan arus selepas faktor


kepelbagaian:
66% daripada 58Amp
= 58 x 66 = 38.28Amp
100