Anda di halaman 1dari 12

Terapi Biblio

Definisi
Terapi ini melibatkan penggunaan buku-buku
untuk membantu individu menyelesaikan
masalah.
Merupakan satu teknik menstruktur interaksi
antara kaunselor dengan klien.
Pemudahcara dengan klien berasaskan
perkongsian secara mutual dengan idea
literatur yang dibaca.

Dalam konteks kaunseling kanak-kanak, kaunseling


biblioterapi adalah bacaan bahan penulisan yang
terbimbing bertujuan untuk memperoleh
pemahaman atau menyelesaikan masalah sejajar
dengan keperluan teraputik kanak-kanak (peroleh
ilmu,luahkan perasaan dan selesaikan masalah).
Ia juga dikenali sebagai bimbingan
bacaan.

melalui

Sejarah
Mula dikesan dari masa orang Yunani :
Terdapat sebuah papan kenyataan yang
tergantung di pintu masuk sebuah pusat sumber
dengan kata-kata: Tempat Merawat Jiwa .
(Zaccaria dan Moses dalam Nyystul,2003)

Diaplikasikan selepas Perang Dunia Kedua :


Anggota tentera yang cedera membaca dalam
tempoh pemulihan.
Mempercepatkan pemulihan.

Konsep
Fleshman dan Fryrear (dalam
Nystul,2003) menyatakan bahawa konsep
utama kaunseling biblioterapi berasal
daripada teori psikoanalisis Freud iaitu:
Unsur sejagat
Identifikasi
Celik akal
Penyelesaian masalah

Menambahbaik
kefahaman
tingkah laku
manusia dengan
motivasi

Memupuk
konsep kendiri
positif individu

Memupuk
penilaian dan
refleksi kendiri
individu secara
jujur

RASIONA
L

Melepaskan
tekanan emosi
atau mental

Menunjukkan
kepada klien
terdapat
pelbagai cara
bagi
menyelesaikan
masalah yang
dihadapinya

Menolong
individu
merancang
tindakan
konstruktif untuk
menyelesaikan
masalah yang
dihadapinya
Menimbulkan
minat terhadap
peristiwa yang
berlaku di
sekeliling

Menujukkan
kepada klien
bukan dirinya
sahaja yang
menghadapai
masalah tersebut

RASIONA
L

Menolong
individu
membincangkan
masalah secara
senang hati

Prosedur pelaksanaan
Memotivasika
n individu
menyertai
aktiviti
pengenalan

Mempunyai
masa yang
cukup untuk
membaca
bahan
berkaitan

Membenarkan
masa refleksi
dan penilaian

Penutup
merangkumi
penilaian
kaunselor dan
penilaian klien

Menyediakan
masa tindakan
susulan

Contoh Situasi
1
Seorang kanakkanak bersedih
atas pemergian
kedua ibu
bapanya yang
terlibat dalam
satu kemalangan.
Kanak-kanak
tersebut berasa
sangat kesunyian
dan tiada tempat
bergantung.

2
Kanak-kanak
membaca atau
dibacakan
dengan cerita
dan sesuatu
bahan bacaan
yang menarik.

Terhibur dan
Kesimpulannya
kesunyian yang
ia adalah
dirasakan akan
proses
berkurangan.
mengenal
manusia
melalui
ekspresi dalam
literatur dan
seni.

Kebaikan & Kelemahan


Kebaikan

Kelemahan

Bagus untuk individu yang

Tidak boleh dijalankan kepada

tidak boleh ditegur/ cepat

individu yang tidak boleh

terasa, proses dalaman

membaca.

secara tidak langsung.


Memupuk sikap membaca
Konsep do it yourself

Lebih efektif kepada individu


yang
lebih dewasa, lebih matang
untuk
memahami dan mengaplikasi
apa
yang dibaca.

Jenis Buku
Cerita pendek
Biografi
Buku bantu-kendiri
Cerita dongeng
Buku gambar

~ Sekian, terima
kasih ~