Anda di halaman 1dari 10

BAB 4

ISLAM DAN PERKEMBANGNYA DI MEKAH

MASYARAKAT ARAB JAHILIAH


DEFINISI
 JAHILIAH

BERASAL DARI PERKATAAN ARAB BERMAKSUD TIDAK


MENGETAHUI DAN TIDAK MEMPUNYAI ILMU
PENGETAHUAN.
 MASYARAKAT INI HIDUP DI SEMENANJUNG TANAH ARAB

SELEPAS RUNTUH EMPANGAN MAARIB DI SABAK SEHINGGA


TURUNNYA WAHYU ALLAH KEPADA NABI MUHAMMAD S.A.W.
CIRI - CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIAH

SOSIAL

 MENGAMALKAN PERBUATAN
TIDAK BERMORAL BERJUDI DAN
MINUM ARAK
 MENUNJUKKAN TELAH
SEMPURNA SESEORANG SEBAGAI EKONOMI
LELAKI
 WANITA DIPANDANG RENDAH  AKTIVITI PERNIAGAAN
OLEH MASYARAKAT BERASASKAN RIBA.
 BAYI PEREMPUAN DITANAM  MEREKA MEMENTINGKAN
HIDUP-HIDUP KERANA
KEUNTUNGAN DAN KEKAYAAN.
DIKATAKAN MENJATUHKAN
MARUAH KELUARGA  KEGIATAN MEROMPAK DAN
 LELAKI BOLEH BERKAHWIN MERAMPAS BARANGAN KAFILAH
BEBERAPA WANITA SEKALIGUS MENJADI PUNCA REZEKI
 MEROMPAK SEBAGAI SATU
KEWAJIPAN SETIAP INDIVIDU
DALAM KABILAH
 GOLONGAN KAYA MENINDAS
GOLONGAN MISKIN
POLITIK

 MENGAMALKAN SISTEM KABILAH


BERASASKAN CARA HIDUP
BERPUAK-PUAK DAN
BERKELOMPOK.
 MENGAMALKAN SEMANGAT
SEMANGAT ASSABIYAH ATAU
AGAMA DAN KEPERCAYAAN KESUKUAN YANG TEBAL
 SUKA BERPERANG SEKALIPUN
 EMPAT BENTUK KEPERCAYAAN DISEBABKAN PEKARA KECIL
IAITU MENYEMBAH BERHALA.
ANIMISME, SAMAWI DAN MENILIK
NASIB
 MEMPERCAYAI ROH ORANG MATI
MENJADI BURUNG .
KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD S.A.W. SEBELUM
DILANTIK MENJADI RASUL

o KETURUNAN BANI QURAISY.


o BAPANYA ABDULLAH BIN ABDUL MUTALIB.
o IBUNYA AMINAH BINTI WAHAB.
o DILAHIRKAN 20 APRIL 570M.
o BAGINDA DISUSUI OLEH HALIMATUL SA’DIYAH.
o BERUSIA 6 TAHUN IBUNYA MENINGGAL DUNIA LALU
DIPELIHARA OLEH DATUKNYA.
o SELEPAS DATUKNYA MENINGGAL DUNIA BAGINDA DIPELIHARA
OLEH BAPA SAUDARANYA ABU MUTALIB.
o PERNAH MENJADI PENGEMBALA KAMBING
o MAHIR SELOK BELOK PERNIAGAAN DAN MENGIKUTI
PERNIAGAAN BAPA SAUDARANYA KE SHAM SEWAKTU BERUSIA
12 TAHUN.
o SEORANG PENDETA NASRANI BERNAMA BUHAIRA
BAGINDA AKAN MENJADI RASUL.
o BAGINDA PERNAH MENGETUAI PERDAGANGAN KHADIJAH
WANITA KAYA MEKAH
o KHADIJAH MEMBERI KEPERCAYAAN KEPADA BAGINDA
KERANA KEMULIAAN BUDI PEKERTI DAN SIFAT AMANAH.
o KEBIJAKSANAAN BAGINDA DALAM PERNIAGAAN MEMPEROLEHI
KEUNTUNGAN BERLIPAT GANDA
o KETIKA BERUSIA 25 TAHUN BAGINDA BERKAHWIN DENGAN
KHADIJAH
o BERJAYA MENYELESAIKAN SENGKETA PUAK KETIKA
MELETAK SEMULA HAJAR ASWAD DI MEKAH
.

MEMILIKI 4 SIFAT TERPUJI TU SIDDDIQ ( BERKATA BENAR)


AMANAH (DIPERCAYAI) TABLIQ (MENYAMPA1KAN) DAN
FATANAH (BIJAKASANA)
• MEMPUNYAI SIFAT KEPIMPINAN - MENYELESAIKAN
PERSENGKETAAN KETIKA MELETAKAN HAJAR ASWAD DI KAABAH.
• MEMPUNYAI SIFAT PENGASIH TERHADAP KELUARGA
• MENGAMALKAN CARA HIDUP SEDERHANA
• SENTIASA MERENDAH DIRI DAN BERGAUL DENGAN SEMUA
• LAPISAN MASYARAKAT.
• BERSIFAT PENYAYANG TERHAPAP ORANG TUA DAN KANAK KANAK.
• MEMPUNYAI SIFAT PEMAAF - ARAB QURAISH YANG DITAWAN
• SEMASA MENDUDUKI KOTA MEKAH DIMAAFKAN.
• SEORANG YANG BIJAKSANA - PERJANJIAN HUDAIBIYAH YANG BERAT
• SEBELAH DITERIMA SEBAGAI SATU HIKMAH DAN ISLAM DAPAT DIIKTIRAF
• SERTA DISEBARKAN.

• SIDDIQ FATANAH AMANAH FATANAH


KERASULAN NABI MUHAMMAD S.A.W.

WAHYU PERTAMA DITURUNKAN MELALUI PEMBACAAN SEORANG


IALAH SURAH AL ALAQ AYAT ITU AKAN MENDAPAT DAN
1HINGGA 5 MENAMBAHKAN ILMUNYA DAPAT
MEMBINA MASYARAKAT

WAHYU KEDUA IALAH SURAH MERUPAKAN PENGISYTIHARAAN


AL - MUDDASIR AYAT 1 HINGGA 7 BAGINDA SEBAGAI RASULLULAH
DAN MENWAJIBKANYA
MENYAMPAIKAN AJARAN ISLAM
KEPADA SELURUH MANUSIA.

MERANCANG UNTUK MENGUBAH


AQIDAH MASYARAKAT ARAB DENGAN
MENANAM KEIMANAN KEPADA ALLAH
PENYEBARAN ISLAM DI MEKAH

SECARA RAHSIA SELAMA 3 TAHUN

DIMULAKAN PADA AHLI KELUARGA DAN SAHABAT YANG RAPAT

MENJADIKAN RUMAH AL ARQAM SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN ISLAM

SECARA TERBUKA KEPADA KELUARGA ABU MUTALIB SETELAH


TURUNYA AYAT AL QURAN

MENGADAKAN MAJLIS CERAMAH DI RUMAH ALI BIN ABU TALIB

SECARA TERBUKA KEPADA ORANG RAMAI SETELAH TURUNNYA


AYAT AL QURAN AL- HIJR AYAT 94

MENGADAKAN CERAMAH DI BUKIT SAFA KEPADA SEMUA KETUA


PUAK KOTA MEKAH
REAKSI MASYARAKAT ARAB TERHADAP ISLAM
PENERIMAAN PENENTANGAN
 TERTARIK KEPADA AJARAN ISLAM  PERBEZAAN KEPERCAYAAN ISLAM
MEMBERI LAYANAN SAMA KEPADA BERASASKAN KEPADA ALLAH
SEMUA MANUSIA  ARAB QURAISH MENYEMABH BERHALA
 DITERIMA KERANA KEMURNIAAN  PRINSIP TARAF MANUASA SAMA
AJARANNYA BERTENTANGAN DENGAN ARAB JAHILIAH
 KEBIJAKSAAN BAGINDA  PERSAUDARAAN ISLAM BERTENTANGAN
BERDAKWAH SECARA BERHIKMAH DENGAN ASSABIYAH.
 TIDAK MEMAKSA ORANG RAMAI  AMALAN PERBUATAN SEPERTI MEROMPAK
MEMELUK ISLAM DAN MENINDAS DILARANG OLEH ISLAM.
 MEMBANDINGKAN NILAI AKHLAK  TANGGAPAN SALAH MENERIMA ISLAM
JAHILIAH DENGAN TERPAKSA TUNDUK KEPADA KEPIMPINAN
NABI.
ISLAM  ISLAM MENGGUGAT KEPIMPINAN KOTA
 JAWAPAN MENGENAI ISLAM MEKAH
BERLANDASKAN AL QURAN  MENGGUGAT EKONOMI ARAB JAHILIAH
 BERJAYA MENANAMKAN KEIMANAN KHASNYA PENGUKIR PATUN G
KEPADA PENGIKUTNYA
 KEPERIBADIAN BAGINDA YANG
BERAKHLAK MULIA
BERHIJRAH KE TAIF
BERHIJRAH KE HABSYAH
MENYEBARKAN ISLAM TETAPI
UNTUK MENDAPATKAN
MENDAPAT TENTANGAN
PERLINDUNGAN

NABI
NABIMUHAMMAD
MUHAMMADS.A.W.
S.A.W.
MENYELESAIKAN
MENYELESAIKANMASALAH
MASALAH
AKIBAT
AKIBATPENENTANGAN
PENENTANGANARAB
ARABQURAISY
QURAISY

BERHIJRAH KE MADINAH
SETELAH MENDAPAT PERINTAH
ALLAH PADA
622M