Anda di halaman 1dari 18

BAB 6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM


DAN SUMBANGANNYA
6.1 KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN
6.1.1 Konsep Khalifah
6.1.2 Syarat & cara pemilihan khalifah
6.1.3 Tugas khalifah
6.1.4 Sumbangan khulafa Al-Rasyidin

6.2 KERAJAAN BANI UMAIYAH


6.2.1 Pembentukan
6.2.2 Sumbangan
6.2.3 Kejatuhan

6.3 KERAJAAN BANI ABBASIYAH


6.3.1 Pembentukan
6.3.2 Sumbangan
6.3.3 Kejatuhan
6.4 KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH
6.4.1 Pembentukan
6.4.2 Sumbangan
6.4.3 Faktor penyebaran Islam ke Eropah

6.5 PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN LAIN DI DUNIA


6.5.1 Cara pertembungan
6.5.2 Kesan pertembungan
KONSEP KHALIFAH

ARAB AGAMA
• T.jawab memelihara
keharmonian agama Islam
• Pengganti(Khulafa) yg.dsampaikan oleh
• Melaksanakan N.Muhammad s.a.w
tanggungjawab • T.jawab mengekalkan
pemerintahan krjn. Islam keharmonian kestabilan
selepas dilaksanakan oleh umat Islam
N.Muhammad s.a.w
BAIK LAKSANA SIHAT
CERDAS
PTAH ALLAH

ISLAM

SEMPURNA
SYARAT-SYARAT
KHALIFAH

ADIL

WARAK

PANDAI
P.TAHUAN LELAKI
M.TADBIR PATUH
ISLAM MERDEKA
TUGAS KHALIFAH

• Meneruskan ajaran Islam


• Mengekalkan perpaduan ummah
• Melaksanakan hukum syariah
• Mempertahankan agama Islam
• Menjaga kebajikan rakyat
• Pembangunan ekonomi (baitulmal, kharaj,
jizyah,zakat)
KAEDAH
PEMILIHAN KHALIFAH

• Musyawarah/syura (cth. S.Abu Bakar)


• Cadangan satu nama(cth.Saidina Umar)
• Pemilihan beberapa calon(cth.S.Uthman)
• Pencalonan Kelompok masyarakat (S.Ali )
Kumpul tulisan
Al-Quran

Memperkenalkan
Undang2 tanah
Membayar gaji tentera

Sumbangan
Kh.Abu Bakar Membahagikan tanah
Kpd 10 wilayah

Mengatasi perpecahan Mengatasi ancaman luar


Umat Islam (murtad, al-Riddah) (Parsi/Rom Timur)
SUMBANGAN
KH.UMAR AL-KHATTAB

POLITIK EKONOMI
Dasar Pentadbiran SOSIAL
Pengajaran Al-Quran Terusan & Taliair
Majlis Syura Teroka Tanah Baru
Pbhgian Wliyah Guru Ag.- Wilayah
Kalendar Islam Usaha Tanah Terbiar
Jabatan-Jabatan Cukai
Jab.Hakim Sis.Tentera
(Tetap/Sukarela) (Jizjay & Kharaj)
(Gaji Tinggi) Baitumal
Kukuhkan Peluasan
Peranan Wilayah Islam
Baitumal

SUMBANGAN
KH.UTHMAN B.AFFAN
Pertahanan
Negara(Tentera
Laut/Senjata)

Bina Jalan
Raya,Jambatan Selaras Bacaan
,Rumah Rehat Al-Quran
(Pengembara) (Qiraat)
SUMBANGAN
KH.ALI B. ABU TALIB

KEKALKAN MARKAS JIZYAH


KEAMANAN TENTERA DITERUSKAN
KERAJAAN BANI UMAIYAH

• TAHAP 1 • TAHAP 2

• Pengasas: Muawiyah b.Abu • Pengasas: Abdul Rahman al-


Suffian Dakhil
• Tempoh : 661M – 750 M • Tempoh : 756M – 1031M
• Pusat Pentadbiran : Damsyik • Pusat Pentadbiran : Cordova
• Pemimpin : Bergelar Khalifah dan Andalusia
• Pemimpin : Bergelar Amir
SUMBANGAN BANI UMAIYAH TAHAP 1

• POLITIK &PENTADBIRAN • SOSIAL

• Kota Basrah pusat penyebaran ilmu


• 4 Asapek pentadbiran (Hijabah, • Lahir bbp. Tokoh bahasa dan sastera
Urusetia, Wazarah, Khalifah) serta agama
• 4 Jabatan ( Cukai, Surat- • Bahasa Arab sebagai bahasa rasmi
menyurat, Urusan Am , Urusan • Perkenalkan tanda bunyi dan baris pada al
– Quran
Cop Mohor Pemerintah)
• Membina hospital penyakit kusta
• Tubuhkan Diwanul-Jundi • Terjemah buku-buku ke Bahasa Arab
((Jab.Ketenteraan Darat & Laut) • Kembangkan ilimu kimia & astronomi
• Perundangan berasaskan ijtihad
berpandukan al-Quran, sunnah dan ijmak
SUMBANGAN BANI UMAIYAH TAHAP 2

• PENDIDIKAN / SENI BINA • EKONOMI

• Cordova sbg. Pusat pengajian • Tubuhkan baitulmal


tinggi di Eropah • Sumber pendptn negara
• Codova sbg pusat kegemilangan bertambah dari cukai kharaj,
ilimu dan jmabatan ilimu antara jizyah, zakat,usyur dan ghanimah
dunia Islam dan Eropah • Cordova pusat perdgan a/bangsa
• Bina perpustakaan ( 17 buah ) • Andalusia – hasilkan brgn
• Bina pusat penterjemahan karya tembikar, perhiasan emas dan
Yunani ke bahasa Arab perak serta senjata
• Bina masjid Cordova • Bina saliran
• Penyelidikan utk dptkan bijih
benih berkualiti
SUMBANGAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH

• Baghdad sbg pusat intelektual &penyebaran ilmu


• Membina Baitulhikmah sbg.institusi keilmuan
• Menterjemah karya falsafah & sains bahasa Yunani ke b.Arab
• Sistem penulisan (mencatat idea/mengumpul & mengarang
• Lahir gol.ulama dlm.bidang penulisan
• Melakukan pembaharuan & penambahbaikan karya b.Sanskrit
/Yunani yg.telah diterjemahkan
• Meningkatkan penyelidikan di pusat pengajian tinggi & hasil
penyelidikan tersebar ke Eropah
SUMBANGAN KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH

• Wujud sebuah empy.Islam • Perkenalkan


• Istanbul sbg.pusat sist.menggalakkan
pentd.dunia Islam kecemerlangan individu di
• Sultan Salim 1-dianggap kaw. Balkan
‘pelindung umat Islam seluruh • Perkenal sist.madrasah
dunia’ dlm.sist. Pendidikan
• Perkenal sist.perundangan • Akademik(sek./maktab
oleh Sul.Suleiman 1(Kanun tentera/kolej perubatan)
Suleiman) • Penulisan ensiklopedia
• Perkenal jwt.Kadi & mufti – • Bina perpustakaan di
pentad.Islam masjid/hospital/rumah
• Memperkenalkan jwt.Sheikh- • Istanbul sbg.pusat pertemuan
ul-Islam (Ketua ulama) jalinan perdg. Timur-Barat
FAKTOR-FAKTOR PENYEBARAN ISLAM KE EROPAH

• Pegangan akidah &akhlak yg.tinggi • Gereja Greek Ortodoks tidak


• Tentera Islam mempunyai smgt. lagi mjadi plindung kpd. Masy.
• Gazi
• Peranan institusi Gereja
• Sist.ketenteraan yg.tersusun & guna
senjata moden hancur
• Mpunyai tentera berkuda(Infrantri & • Krjn.Uthmaniyah mjlnkan
Jenassari) dasar diplomasi & tolenransi
• Mpunyai armada tentera laut yg. Kuat
• Keadaan politik yg. tidak stabil dErop.
• Dasar sosial Islam bteraskan
kclangan individu & bukan
• Permintaan mrj.John vi Cantacuzens
meminta bantuan Orhan keturunan
• Kelemahan & kjatuhan • Bian infrastruktur
krjn.Byanzantine
(sek.,hospital, kaw.perdg)
• Penghijrahan org.Turki &
usaha pendakwah
PERTEMBUNGAN TAM. ISLAM DGN. TAM. LAIN DI
DUNIA

CARA-CARA PERTEMBUNGAN

• Melalui perdagangan dan perniagaan


• Melalui hubungan diplomatik
• Melaui penaklukan dan ketenteraan
• Melalui pertembungan kebudayaan
• Melalui pertembungan intelektual
Mengubah sist.kehidupan org. Islam

Sist.perundangan basaskan Al-Quran & al-hadis

Lahir kerajaan-kerajaan Islam di benua lain


KESAN PERTEMBUNGAN

Kenalkan sist. Kerajaan pusat

Orang Islam kuasai ekon. Perdgan a/bangsa

Pengaruhi proses urbanisasi dan oganisasi sosial di


Eropah

Cendikiawan Isalm dan bukan Islam dpt. Bertukar


pendapat

Proses terjemahan hasilkan budaya ilmu yg.tinggi

Lahir tokoh-tokoh Islam .

Perlihatkan keindahan seni bina

Perkembangkan dunia kesusasteraan

Pelopori bidang pengembaraan dan penerokaan