Anda di halaman 1dari 19

BAB

BAB10:
10:
DASAR
DASARBRITISH
BRITISHDAN
DANKESANNYA
KESANNYA
TERHADAP
TERHADAP EKONOMI
EKONOMINEGARA
NEGARA

1. Ekonomi Tradisional
2. Ekonomi Dagangan
3. Dasar British Terhadap Pertanian
4. Kesan-Kesan Dasar Ekonomi
Pengenalan Bab.
Semenanjung Tanah Melayu =
Suvarnabhumi (Bumi emas)

Pedagang India, China dan Eropah


Datang ke Tanah Melayu

Pertapakan British di Tanah Melayu


berlaku pada abad ke-18.

Memberi kesan pada sistem, bentuk


dan aktiviti ekonomi masyarakat
tempatan.
. EKONOMI
TRADISIONAL

Bertani Menternak

sara diri

Menangkap Memungut
Melombong
ikan Hasil Hutan
Ciri-Ciri
Ekonom
i Tradisi
Buruh onal
terhad

Pengkhususan Lebihan hasil


Teknologi Kerja
Tradisional

Aktiviti Pasaran yang kecil Berskala


keluarga. Kecil
EKONOMI DAGANGAN

merujuk
pada kegiatan pertanian
atau perlombongan
yang melibatkan
lebihan pengeluaran
untuk tujuan pemasaran
BURUH

CIRI-CIRI
EKONOMI
DAGANGAN

PASARAN MODAL

TEKNOLOGI
Perkembangan Ekonomi Dagang

Pembesar Melayu British kuasai kawasan


miliki kawasan lombong Lombong dan tanah subur
dan jual kepada pedagang
China, Jepun dan India

KESANNYA
Kemasukan buruh China
Dan India.

Pembangunan tak
Orang Melayu kekal Seimbang.
dalam ekonomi sara diri.

Kawasan luar bandar Dwiekonomi


terpinggir
Modal Teknologi

Konsesi Konsesi
Pajakan yang lama Tanah yang luas
Buruh
dari India. Dasar
Kerajaan
British.

Infrastruktur Industri
Faktor-faktor
kereta
Perkembangan
getah

H.N Ridley a ri k a t dan


Barangan Sy
getah modal
Bijih timah, emas, arang batu, bauksit, antimoni dan besi.

Bijih timah galian terpenting dan dilombongsebelum abad ke-20


oleh pembesar Melayu.

Cara pembesar mengawal kegiatan perlombongan bijih:


i. Pengusaha China perlu mendapatkan kebenaran untuk membuka
lombong.
ii. Hasil bijih timah dijual semula kepada pembesar.
iii. Pembesar menentukan harga bijih timah.
FAKTOR-FAKTOR PENGUASAAN
PEMODAL EROPAH

i.i. Teknologi
TeknologiKapal
Kapalkorek
korek

ii.
ii. Modal
Modalyang
yangbanyak
banyak

iii.
iii. Pengenalan
Pengenalanenakmen
enakmendan
danundang-
undang-
undang.
undang.
. Penggunaan Buruh Luar

BURUH CHINA = PERLOMBONGAN


BURUH INDIA=PERLADANGAN

FAKTOR-FAKTOR
KEMASUKAN Hubungan tradisi

Diterima oleh
Sektor perladangan
Orang Melayu
Dan perlombongan

Kestabilan politik
Galakan British
di Tanah Melayu
Buruh China Buruh India

a.1. Tiket Kredit 1. Buruh bebas atau


merdeka.
2. Pengambilan kaki
tangan. 2. Kontrak
3. Pengambilan
rumah kongsi. 3. Kangani
SISTEM TIKET KREDIT

Sin-kheh Tiket
Kheh-tau
Sin-kheh
Kheh-tau kumpulkan Bakal imigran dibekalkan tiket
Bakal imigran dari disebut Sin-kheh yang menentukan
kampung. Upah yang perlu pelabuhan yang
berdasarkan jumlah membuat ditujui serta
Imigran yang didapati. perjanjian menentukan ia
menjelaskan bebas atau
hutang secara berhutang.
bekerja dengan
majikan.
Tiba di pelabuhan
Kemasukan pemborong buruh
Pegawai mereka diawasi akan Pemborong
Pelindung oleh pegawai mendapatkan
buruh pelindung buruh
majikan untuk
buruh.Sistem ini mereka dengan
dimansuhkan bayaran tertentu.
kemudian
SISTEM PENGAMBILAN Majikan hantar pegawai ke China
KAKITANGAN untuk dapatkan buruh.
Majikan biayai tambang buruh.
Pegawai akan iringi buruh hingga
sampai.
SISTEM PENGAMBILAN RUMAH Rumah Kongsi di Tanah Melayu
KONGSI melantik Pegawai ke China untuk
dapatkan buruh.
Pegawai menanggung biaya buruh
dan serahkan ke Rumah Kongsi.
Pegawai akan menerima upah
bagi setiap buruh yang dibawa.
SISTEM BURUH MERDEKA ATAU BEBAS
•Buruh masuk atas pembiayaan sendiri.
•Individu tertentu aturkan kemasukan dan mereka bebas
pilih tempat dan pekerjaan.

SISTEM KONTRAK
•Majikan biayai kos kemasukan buruh ke Tanah Melayu.
•Buruh bekerja antara 1 hingga 3 tahun.
• Upah antara 9 hingga 13 sen sehari
•Dianggap satu bentuk perhambaan tidak ketara.
•Sistem ini digantikan dengan sistem Kangani.

SISTEM KANGANI
•Kangani bermakna tandil/ketua/pekerja/mandur.
•Majikan hantar kangani ke India untuk dapatkan buruh.
•Kos dibiayai oleh majikan.
•Kangani umpama Pengurus Agensi Buruh
•Sistem ini dihapuskan kerana penyelewengan Kangani.
BENTUK MATA WANG BENTUK MATA WANG
SEBELUM KEDATANGAN SELEPAS KEDATANGAN
KUASA EROPAH KUASA EROPAH.
Wang emas dinar,perak dan Wang Perak Sepanyol di Negeri-
timah di Melaka. negeri Melayu dan Negeri Selat.
Dinar emas di Kelantan Wang kertas Negeri-negeri Selat
Wang dan kupang emas di digunakan dalam aktiviti
Terengganu. perdagangan di negeri-negeri Selat.
Kesannya wang Tanah Melayu
makin terhapus.
Kesan-Kesan Perkembangan Institusi Kewangan
Di Tanah Melayu.

11..In Indduussttrri i
bbijijih 2.
2.Modal
Modaldari
ihttim
imaahh dari
ddaanngetah luar
luar
getah
bbeerrkemb Mudah
Mudah
kembaanngg
disalurkan.
disalurkan.

55..
3.
3.Bank
Bank PPeenngambilan
gambilan
menjadi
menjadiejen uunntu
ejen tunnggoolehh
pembayar
pembayar bbaannk melale
k melalu ii
kepada
kepada 4. kkaaddar faedalu
pedagang. 4.Perniagaan
Perniagaan ar faedahh..
pedagang. Antarabangsa
Antarabangsa
berjalan
berjalan
lancar.
lancar.
Jenis-jenis Insuran

Insurans Insurans Insurans


Maritim Kebakaran Harta

Insurans
Perniagaan dan
Insurans
Kemalangan
Nyawa