Anda di halaman 1dari 6

10.

3 Dasar British Terhadap Pertanian


(

a).Tanaman Baru-kopi,tembakau dan getah


(b).Tanaman komersial-Tanaman ladang
( c). Undang-undang Pemilikan Tanah
10.3.1. Undang-Undang Berhubung Tanah

A.Sebelum British- Peranan Golongan Bangsawan


-Undang-undang Adat
B. Penjajah British –Perubahan mengikut undang-undang British
- Penggunan rekod bertulis
contoh- Peraturan TanahPerak 1879.
- Kanun Tanah Selangor1891
(i). C. Pembahagian Tanah
dan Cukai Mengikut
Kegunaan
Tanah ladang
(ii). Tanah peribumi
(iii). Tanah
perlombongan
D. Penubuhan Pejabat
Tanah untuk mengutip
cukai
E. Pengenalan Sistem
Ekonomi Wang
Wang untuk urusan
jual beli, cukai, sewa
tanah dan lainlain.
F. Akta Tanah Simpanan Melayu
untuk menjamin kelansungan masa
depan orang-orang Melayu
G. 46.7% adalah untuk pertanian
H. Di Sarawak akta dikenali sebagai
Land Order ditubuhkan pada 1931.
I. Di Sabah dikenali sebagai
Proklamasi III.
10.3.2. Dasar British Terhadap Pekebun Kecil

(a).Pekebun kecil kebanyakan terdiri


daripada orang-orang Melayu.
(b).Enakmen Tanah Padi 1917 diperkenalkan untuk
melarang penanaman getah ke kawasan padi.
. ©.Orang-orang Melayu dibenarkan mengusahakan
penanaman getah secara kebun kecil.
(d).Menjelang tahun 1930an kejatuhan harga getah menyebabkan British
menjalankan dasar perlindungan kepada pemodal Eropah
 . Memperkenalkan
beberapa
rancangan seperti
Sekatan stevenson

Kesan penanaman getah


menyebabkan kita bergantung
kepada beras dari luar negara

Keutamaan pihak penjajah adalah


.
keuntungan
Polisi penjajah adalah lebih
kepada pemodal Eropah

Namun British cuba memikat hati


peribumi dengan
memperkenalkan Jabatan Parit
dan Tali Air 1930
untuk membantu penanaman padi