Anda di halaman 1dari 17

SKALA DAN JARAK

JARAK

 Ukuran jauh di antara dua tempat.

 Terbahagi kepada 2 :
 Jarak Mutlak.
 Jarak Relatif.
JARAK MUTLAK

 Jarak di antara dua poin atau tempat


yang diukur dalam unit tertentu seperti
meter atau kilometer.
 Jarak mutlak adalah tetap dan tidak
berubah-ubah.
JARAK RELATIF

 Jarak diantara dua tempat yang diukur


berdasarkan masa dan kos.
 Ukuran bagi jarak relatif adalah tidak
tetap dan sentiasa berubah-ubah.
 Jarak relatif sentiasa dipengaruhi jarak
mutlak.
SKALA

 Nisbah jarak pada peta dengan jarak


sebenar di permukaan bumi.
 Jenis-jenis skala :
 Skala Lurus
 Skala Penyata

 Pecahan Wakilan
Skala Lurus

 Satugarisan lurus yang dibahagikan


kepada beberapa bahagian yang sama
jaraknya.
Skala Penyata

 Dinyatakan dalam bentuk perkataan.


 Contoh :
1 cm mewakili 1 km.
 Hal ini bermakna 1 cm pada peta bersamaan 1 km di
atas permukaan bumi.
PECAHAN WAKILAN

 Skala yang dinyatakan dalam bentuk


nisbah.
 Contoh :
1 : 50 000
 Bermakna 1 unit ukuran di atas peta bersamaan
50 000 unit ukuran di atas muka bumi.
CARA MENGUKUR JARAK LURUS

Menggunakan Pembaris
MENGGUNAKAN PEMBARIS
CARA MENGUKUR JARAK LURUS

Menggunakan Jangka Tolok


MENGGUNAKAN JANGKA TOLOK
Cara Mengukur Jarak Lurus

Menggunakan Benang
MENGGUNAKAN BENANG
CARA MENGUKUR
JARAK MELENGKUNG

Menggunakan Benang
CARA MENGUKUR
JARAK MELENGKUNG

Menggunakan Jalur Kertas


MENGGUNAKAN JALUR KERTAS