Anda di halaman 1dari 46

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN, BANDAR

DARULAMAN, 06000 JITRA, KEDAH DARULAMAN.

Asas Mengenal Nombor Untuk


Guru Pemulihan
PKP 3183
Pensyarah Pembimbing: Encik Zainal Abidin Bin Nasir
Disediakan Oleh :
Ailin Wong
Stella Ting Wen Ging
Wong Chiew Yien

Soalan 5
a.
Bincangkan
mengenai
Hukum Tatatertib, Hukum
Taburan
dan
Hukum
Sekutuan.

Hukum
Tatatert
ib

Hukum
Taburan

Undan
gundan
g
Algebr
a

Hukum
Sekutua
n

Algebra
Algebra adalah bahasa di mana kita
menggambarkan corak.
Berbeza dengan mempunyai untuk
melakukan sesuatu berulang-ulang
kali, algebra memberikan anda cara
mudah untuk menyatakan bahawa
proses yang berulang-ulang.

Hukum Tatatertib

Pengenalan

Juga dikenali sebagai hukum tukar tertib atau hukum


komutatif.
Komutatif bererti dapat dipertukarkan.
Penambahan integer-integer juga mempunyai sifat
yang dipanggil kekalisan tukar tertib iaitu turutan
nombor-nombor yang perlu ditambahkan tidak akan
mempengaruhi jumlahnya.
Contoh: 3+2 = 2+3

3+2

2+3
=5

Bolehmenukar angkadan jawapannya tetap


sama untuk penjumlahan, atau pendaraban.
Contoh:
Kita dapat mempertukarkan untuk penjumlahan:

3+6=6+
3

Kita dapat mempertukarkan untuk pendaraban:

24=4
2

Contoh :
2x3=6

3x2=6
Hukum
komutatif

Latihan
1. Fatin mempunyai 5 batang pen berwarna
merah dan 3 batang pen berwarna hitam.
Zaim mempunyai 3 batang pen berwarna
merah dan 5 batang pen berwarna hitam.
Samakah jumlah batang pen yang dimiliki
Fatin dan Zaim?

Jawapan
Ternyata jumlah batang pen Fatin adalah
sama dengan jumlah batang pen Zaim.
o
o

5+3=8
3+5=8

o Jadi, 5 + 3 = 3 + 5.
Cara
penjumlahan
seperti
menggunakan sifat komutatif.

ini

HUKUM
TABURAN
a (b + c) = a b
+ a c

Pengenalan
Hukum taburan adalah suatu
hukum gabungan yang di mana
penggabungan bilangan terhadap
hasil operasi dari elemen-elemen.
Hukum
diterapkan
seperti pada
banyak lagi.

taburan
banyak
dalam
matematik
vektor, matriks dan

Hukum Taburan
kita akan dapat jawapan yang sama
untuk :
tambahkanbilangan
kemudiandarabkan
masing-masingdarabkan
secaraterpisah
a (b + c) = a b + a
kemudiantambahkan
c

Mari kita bersama-sama


menyaksikan klip video

Contoh-contoh
Berikut:
Jawabannya sama dengan:
Berikut:
Jawabannya sama dengan:

(2 + 4)5=
65= 30
25+45 = 10
+20= 30
(6 - 4) 3= 2 3=
6
63-43 = 18 -12=
6

Menggunakan :
Lebih mudah untuk memecahkan
pendaraban yang sulit :
Berapa 204 6?
204 6 = 2006 + 46 = 1,200 + 24 = 1,224

Atau menggabungkan :
Berapa 6 16 + 4 16?
6 16 + 4 16 =(6+4) 16 =10 16 = 160

enambahan Panjang

Contoh: 67 + 27 + 37 + 57 +
47
67 +27 +37 +57 +47
=(6+2+3+5+4) 7 =20 7 =140

Sifat Hukum Taburan Pendaraban Terhadap


Penjumlahan

Sifat distributif, iaitu sifat yang menghubungkan


operasi pendaraban terhadap penjumlahan
Jika a, b, c adalah bilangan bulat, maka
a. Hukum Distributif Penyebaran Kiri
Contoh :

a x (b+c) = (a x b)+(a x c)

b. Hukum Distributif Penyebaran Kanan


Contoh
:
(b+c)x
a = (b x a)+(c x

a)

Sifat Hukum Taburan Pendaraban Terhadap


Pengurangan

Sifat distributif, iaitu sifat yang


menghubungkan operasi pendaraban
terhadap pengurangan. Jika a, b, c adalah
bilangan bulat, maka
a. Hukum Distributif Penyebaran Kiri
Contoh :
a x (b-c) = (a x b) (a x c)

b. Hukum Distributif Penyebaran Kanan


Contoh :

(b-c) x a = (b x a) (c x a)

Soalan-soalan
1.7 x (3 + 4)
=(7 x 3) + (7 x 4)
= 21 + 28
= 49
2.5 x (5 + 7)
= (5 x 5) + (5 x 7)
= 25 + 35
= 60

3. 23 x (2 + 5)
= (23 x 2) + (23 x 5)
= 46 + 115
= 161
4. 68 x (15 + 6)
= (68 x 15) + (68 x 6)
= 1020 + 408
= 1428
5. 34 x (11 + 3)
= (34 x 11) + (34 x 3)
= 374 + 102
= 476

Hukum Sekutuan / Hukum Asosiatif


Associative Laws

Pengenalan
Berkaitan dengan operasi penambahan dan
pendaraban sebarang 3 nombor.
Mengelompokkan operasi bilangan
dengan urutan berbeza.
Contohnya,
a + (b + c) = (a + b) + c
a(bc) = (ab)c

Kurungan bergerak tetapi nombor


atau huruf tidak bergerak.

Ia tidak akan berfungsi dalam


operasi tolak atau bahagi.
Contoh:
3-(5-2)=(3-5)-2
3 - ( 3 ) = ( -2 ) - 2
0 = -4
15 ( 10 2 ) = ( 15 10 ) 2
15 ( 5 ) = ( 3 2 ) 2
3 = 3/4

Latihan

7 + (4 + 2) = 13, jadi
(7 + 4) + 2 =

13

4 + (__ + 5) = (4 + 7) + 5

5 (__ 9) = (5 8) 9

5 (2 9) sama dengan?

(5 2)
9

Di bawah yang mana ayat matematik


tambah menggambarkan hukum sekutuan?
A. 3 + (2 + 4) = (4 + 4) + 1
B. 3 + (2 + 4) = (3 + 2) + 4
C. 3 + (2 + 4) = (5 + 2) + 2
D. 3 + (2 + 4) = (2 + 6) + 1

Di bawah yang mana ayat matematik


darab menggambarkan hukum sekutuan?
A. 4 (3 6) = (6 6) 2
B. 4 (3 6) = (3 12) 2
C. 4 (3 6) = (4 3) 6
D. 4 (3 6) = (3 8) 3

9 + (3 + 4) = 16, hasilkan ayat


matematik bagi hukum sekutuan.

(9 + 3) +
4

Soalan 5
b. Bina soalan berdasarkan
cerita
berkaitan
operasi
bercampur.

OPERASI BERCAMPUR
COMBINE OPERATIONS

Melibatkan operasi tambah, tolak,


darab, bahagi dan kurungan.
KaedahBODMAS
ialah peraturan tentang operasi
mana yang hendak didahulukan
dalam menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan operasi
bercampur.

4 x 7 + (1+3) x 5 - 13
Penyelesaian

Langkah

=4 x 7+4 x 5- 13

Langkah 1: Kurungan
diselesaikan dahulu

=28 + 20- 13

Langkah 2: Darab atau


bahagi

=48- 13
= 35

Langkah 3: Tambah
atau tolak dari kiri ke
kanan

Musang,
beruang,rusadanmonyetmendapatsatu
kilogramkek.Mereka ingin bahagi kek itu.
Musangberkata:"kekinikecil, saya dapat bahagian kecil
cukuplah! Bagi saya ambil 20% kek ini dulu, lepas
itumonyetdapat 25% kek daripada kek yang selepas
saya ambil.Rusadapat 30% kek daripada kek yang
selepasmonyetambil.Beruangdapat 35% kek daripada
kek yang selepasrusaambil, baki kek itu beri saya,boleh?
Beruang,rusadanmonyetsetuju cadangan ini kerana
mereka berasamusangitu baik, hanya dapat bahagian
yang paling kecil daripada kek. Murid-murid yang cerdik,
betulkah musang itu dapat bahagian yang paling kecil
daripada kek itu?

Langkah Penyelesaian
1 kg =1000g

Fox= 20% daripada kek yang sempurna.


= 20% x 1000g = 200g (baki kek = 1000g - 200g = 800g)
Monyet= 25 daripada kek yang selepas fox ambil.
= 25% x 800g = 200g (baki kek = 800g - 200g = 600g)
Rusa= 30% daripada kek yang selepas monyet ambil.
= 30% x 600g = 180g (baki kek = 600g - 180g = 420g)
Beruang= 35% daripada kek yang selepas rusa ambil.
= 35% x 420g = 147g

Baki kek itu ialah 273g


Jumlah kek yang fox dapat ialah: 200g + 273g = 473g
Foxyang licik itu dapatbahagian yang paling besarkek itu!

c. Bina soalan mengenal


pembundaran.

Pembundaran
Suatu nombor boleh dibundarkan kepada sesuatu nilai
tempat yang tertentu dengan mengikut syarat pembundaran.
Syarat pembundaran:
1. Perhatikan digit di sebelah kanan nilai tempat yang hendak
dibundarkan.
2. Jika digit itu 5 atau lebih (bermakna 5,6,7,8,9)
- Tambahkan 1 kepada digit di nilai tempat yang hendak
dibundarkan
- Gantikan semua digit lain di sebelah kanannya dengan sifar
(0)
3. Jika digit itu kurang daripada 5 (bermakna 4,3,2,1,0)
- Kekalkan digit di nilai tempat yang hendak dibundarkan
- Gantikan semua digit lain di sebelah kanannya dengan sifar
(0)

85605
Nilai Tempat

Jawapan

Ribu

86000

Ratus

85600

Puluh

85610

Rujukan
Internet
Dilayari pada 21 Jun 2015 daripada laman web
http://educ4study.com/pengertian-hukum-komutatif/
Dilayari pada 21 Jun 2015 daripada laman web
https://www.mathsisfun.com/associative-commutative-di
stributive.html
Dilayari pada 21 Jun 2015 daripada laman web
http://kartikadew8.blogspot.com/2013/05/materi-matema
tika-kelas-5-sd-semester.html
Dilayari pada 22 Jun 2015 daripada laman web
http://www.whatcom.ctc.edu/home/showdocument?id
=1702
Dilayari pada 22 Jun 2015 daripada laman web
http://mas-kode.blogspot.com/2015/02/alat-peraga-hukum
-distributif.html

Dilayari pada 22 Jun 2015 daripada laman web


http://www.skwirk.com/p-c_s-12_u-203_t-562_c-5809/vic/maths/
whole-number/operations-with-whole-numbers/number-laws-assoc
iative-commutative-distributive
Dilayari pada 22 Jun 2015 daripada laman web
https://www.mathsisfun.com/associative-commutative-distributi
ve.html
Dilayari pada 22 Jun 2015 daripada laman web
http://www.mathsisfun.com/definitions/associative-law.html
Dilayari pada 22 Jun 2015 daripada laman web
http://global.britannica.com/topic/associative-law
Dilayari pada 22 Jun 2015 daripada laman web
http://hotmath.com/hotmath_help/topics/associative-laws.html
Dilayari pada 22 Jun 2015 daripada laman web
http://www.matematikaria.com/associative-commutative-distribu
tive.html
Dilayari pada 25 Jun 2015 daripada laman web
http://mhariati.blogspot.com/2010/03/combine-operationsopera
si-bercampur.html
Dilayari pada 26 Jun 2015 daripada laman web

Sekian Terima Kasih

Selamat Hari
Raya