Anda di halaman 1dari 27

Disiplin

Asertif
Canter
communicate to students
that you are serious
about teaching and
about maintaining a
classroom in which
everyone’s rights are
respected’
(Carolyn M.Evertson,
Edmund T.Emmer,
MurrayE.Worsham:153).
Pada pandangan ketiga-tiga
orang di atas ini, Model
Disiplin Asertif membantu
guru mengajar dan
menguruskan bilik darjah
secara efektif sekaligus
memastikan setiap murid
dihormati di dalam kelas
Membentuk satu
hubungan dan Guru menyatakan
persekitaran yang dengan
Dipelopori oleh positif antara jelas tentang
Lee Canter. guru dan murid. kehendak
dan perasaannya
kepada pelajar.

MODEL
ASERTIF
CANTER

Sesiapa yang
Satu set ingkar,
peraturan akan menerima
digubal oleh guru Sesiapa yang akibatnya
mengikut
peraturan
akan menerima
penghargaan
positif
Mereka medapati ramai guru kurang
daya mengawal tingkah laku yang
tidak ingin berlaku dalam bilik
darjah.
Model ini telah beransur-ansur
menggantikan pendekatkan disiplin
autoratif yang diutamakan pada
tahun 1970-an.
Falsafah disiplin Asertif adalah
berlandaskan kepentingan
pematuhan murid untuk menbentuk
alam belajar yang kondusif serta
berkesan untuk pembelajaran.
PRINSIP-PRINSIP
MODEL ASERTIF
CANTER
Model ini mempunyai beberapa prinsip
tersendiri.
Menurut Marlene Canter,
 “guru mempunyai hak untuk menentukan dan
mengamalkan peraturan dan mengarahkan murid
untuk mematuhinya”.

1. Guru harus memberi pengukuhan pada

tindakan yang wajar.


pTanggungjawab merupakan nadi disiplin asertif
dan guru harus bersifat asertif ketika
mengawal kelas.

2. Guru harus merangka sistem ganjaran dan


dendaan yang boleh dijadikan rujukan murid


mengenai tingkah laku yang baik dan buruk.


pCanter juga memberi pandangan beliau
terhadap guru asertif. Menurut Canter,
“guru asertif menggangap murid
mereka sebagai pesalah”.
pPada pandangan mereka jika mereka
ingin mengawal kelas tersebut dan
mengajar dengan berkesan mereka
hendaklah sentiasa bersifat tegas .
pPerbuatan mereka ini memberi rasa
tidak tidak selesa kepada murid-murid
di dalam kelas yang diajar oleh mereka.
3.

Mengikut Disiplin Asertif Canter, guru
berkuasa menetapkan peraturan bilik
darjah.
pGuru berhak merancang peraturan
bilik darjah dan meminta murid
mematuhinya.
pMurid yang mematuhi peraturan itu
akan diberi ganjaran dan
disebaliknya.

Ciri - ciri
Guru
Asertif
Ciri-ciri
Model Disiplin
Asertif Canter
1.Guru harus memberi pengukuhan pada
tindakan yang wajar.
2.
3.Tanggungjawab merupakan nadi disiplin
asertif dan guru harus bersifat asertif
ketika mengawal kelas.3. Selain
itu, guru harus merangka system
ganjaran dan dendaan yang boleh dijadikan
rukukan murid mengenai tingkah laku yang
baik dan buruk.

 4. Canter juga memberi pandangan beliau


terhadap guru asertif. Menurut Canter, “ guru
asertif mengganap murid mereka sebagai
pesalah”.

 5. Pada pandangan mereka jika mereka ingin
mengawal kelas tersebut dan mengajar
dengan berkesan mereka hendaklah sentiasa
bersifat tegas.

 6. Perbuatan mereka ini member rasa tidak


selesa kepada murid-murid di dalam kelas
yang diajar oleh merka.

 7. Mengikut Disiplin Asertif canter, guru


berkuasa menetapkan peraturan bilik darjah.

Cara
Aplikasi
Disiplin
Asertif
Jangan layan sebab yang ingin
diterima untuk tingkah laku yang
tidak diingini.
Tentukan peraturan yang guru
hendak melaksanankannya
dalam bilik darjah.
Tentukan akibat negatif kerana
tidak mematuhi peraturan bilik
darjah.
Jangan teruskan menghukum jika
teknik perbincangan boleh
megurangkan situasi
ketegangan.

Tentukan akibat positif untuk


tingkah laku yang sesuai,
misalnya peneguhan positif atau
ganjaran kumpulan pun boleh
dipertimbangkan.
Mengorganisasi suatu perjumpaan
dengan murid-murid dan
menjeladakan keperluannya
peraturan bilik darjah dipatuhi.
Boleh menyuruh murid menyalin
peraturan bilik darjah, dan kemudian
menyuruh mereka membawa balik
rumah untuk ditandatangani oleh ibu
bapa mereka.
Merancang program latihan asertif
dan melaksanakannya dengan
secepat mungkin.
Memahirkan diri dengan teknik
asertif:
- Apabila t/l yang tidak dingin
berlaku, ambil tindakan
mengikut peraturan bilik darjah
dengan serta merta.
- Mengenal pasti sebab berlakunya
dan menberi respons dgn t/l
yang sesuai
- Belajar menggunakan teknik
memecah rekod dengan
mengulang arahan dua atau kali
- Belajar mengaplikasikan teknik
ulangan positif yang merupakan
cara mengulangi peraturan
supaya semua muroid
mengetahui apa yang patut
dilakukan.
- Mengggunakan pujian kedekatan
dengan memuji murid sedekat
dengan rakan sedarjah yang
bertingkah laku buruk.
Sekiranya murid baru yang tidak
mengetahui tingkah laku dajah
yang diingini, mengajar mereka
dengan peraturan bilik darjah
atau melalui main peranan untuk
menggalakan tingkah laku yang
bertanggungjawab.
Kelemahan
akukan salah laku tidak boleh dianggap kebersanan program disiplin

oritarian di mana pelajar hanya akur kepada kehendak guru. Murid pe


Sekian ,
Terima
Kasih

Beri Nilai