Anda di halaman 1dari 20

SAHSIAH RASULULLAH

SEBAGAI SEORANG
PENDIDIK DAN CIRI-CIRI
YANG PATUT DITELADANI
OLEH GURU
OLEH :
NUR SYAFIQAH BT .ADAM
FAIZAH ZAKIAH BT. JUMAAT

BERI
BERI
PELUANG
PELUANG
KEPADA
KEPADA
MURID
MURID

MEMBERI
MEMBERI
PUJIAN
PUJIAN

MENEGUR
MENEGUR
DENGAN
DENGAN
BERI
BERI
INFORMASI
INFORMASI
KELEMBUTA
KELEMBUTA
N
N

SAHSIAH
SAHSIAH
RASULULL
RASULULL
AH
AH

UNSUR
UNSUR
KECINDAN
KECINDAN

KEBERANIA
KEBERANIA
N
N

KASIH
KASIH
SAYANG
SAYANG
KEADILAN
KEADILAN

MENEGUR DENGAN
BERI INFORMASI

;

Daripada Anas bin Malik, katanya: seorang Arab badwi telah
datang lalu dia kencing di satu penjuru masjid. Orang ramai
menyergahnya lalu Rasulullah s.a.w melarang mereka berbuat
demikian. Apabila dia selesai kencing, baginda menyuruh supaya
dituangkan satu timba air di atas tempat itu. (Muttafaq alayh)

Dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Muslim ada tambahan


Janganlah menyekat kencingnya.

Dalam riwayat lain pula ada dinyatakanRasulullah s.a.w. memanggilnya seraya bersabda: Sesungguhnya masjid-masjid
tidak boleh sama sekali kencing dalamnya dan tidak boleh juga ada kekotoran
padanya. Sebenarnya ia adalah untuk mengingati Allah s.w.t., bersembahyang dan
membaca al-Qur`an. (Muslim)

KESABARAN

Ibnu Saad meriwayatkan sebuah kisah dari Miqdad bin


Amr. Berikut ini penuturan dari Miqdad, Aku telah
menawan Hakam bin Kaisan, dan ia diputuskan oleh
panglima supaya dibunuh. Kemudian aku mengusulkan
supaya jangan dibunuh dulu, hingga ia kami hadapkan
kepada Rasulullah SAW.
Kemudian Hakam kami hadapkan kepada Rasulullah
SAW dan beliau mengajaknya masuk Islam dengan
kalimat yang sejelas-jelasnya. Melihat hal ini, Umar bin
Khaththab r.a bertanya kepada Rasulullah SAW., Ya
rasulullah, mengapa engkau berbicara panjang lebar
kepada Hakam? Orang ini tidak akan masuk Islam
selamanya. Izinkanlah saya memenggal kepalanya
agar dia masuk neraka Hawiyah.

Tetapi Rasulullah SAW tidak menyetujui usul Umar r.a,


sampai akhirnya (berkat kesabaran Nabi SAW) Hakam
masuk Islam. Lalu Umar r.a, berkata, Setelah aku
mendapati Hakam masuk Islam, aku pun berpikir karena
merasa bersalah. Aku menyesal dan meratapi ucapanku
yang aku nilai mendahului Rasulullah SAW, padahal
Beliau SAW lebih mengerti peristiwa yang akan terjadi
daripada aku, walaupun aku hanya berniat untuk
mengusulkan saja.
Kemudian Umar r.a menceritakan bahwa Hakam bin
Kaisan masuk Islam dan sangat baik agamanya. Dia ikut
berjihad fi sabilillah sampai akhirnya terbunuh dan syahid
di sekitar sumur Maunah dalam keadaan diridhai oleh
Nabi SAW dan ia masuk surga. Juga menurut cerita
Saad, hakam bin Kaisan bertanya kepada Nabi SAW.,
Apakah Islam itu? Beliau SAW mejawab, Engkau
menyembah Allah Saja dan bersaksi bahwa Muhammad
adalah hamba dan utusan-nya. Kemudian Nabi SAW
berpaling kepada para sahabat dan bersabda,
Seandainya aku menuruti kalian dan ia aku bunuh, ia

MEMBERI PUJIAN

Ibnu Umar menceritakan, pada suatu masa beliau


dan orang-orang lain sedang hendak melakukan
sembahyang di masjid. Pada waktu itu kedengaran
seorang lelaki berkata, Allahu akbar kabiran,
alhamdulillahi kathiran, wasubhanallahi bukratan
waasila. Selepas selesai sembahyang, Nabi
Muhammad SAWbertanya kepada orang-orang
yang ada, Siapakah tadi yang membaca ucapan
itu? Lelaki itu menjawab, Saya, ya Rasul Allah.
Lalu Nabi MuhammadSAWberkata, Saya kagum
dengan kata-kata itu. Pintu-pintu langit dibuka
kerana kata-kata itu. Dalam laporannya itu, Ibnu
Umar berkata, Semenjak saya terdengar Nabi
MuhammadSAWberkata begitu, saya tidak
pernah lupa mengucapkan kata-kata itu.
Catatan peristiwa ini ada dalam rekod koleksi
hadith-hadith autentik Muslim.

KECINDAN

Anas bin Malik berkata bahawa Rasulullah sallAllahu


`alaihi wasallam pernah berkata kepadanya yang
maksudnya:
Wahai pemilik dua telinga.(HR at-Tirmidzi dan
Abu Daud)
Rasulullah memanggil Anas begitu kerana Anas
merupakan seorang pendengar yang baik. Ketika
itu Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam sedang
bergurau dengan Anas.

KASIH SAYANG

Kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu


alaihi wa sallam juga terlihat dari sikapnya
pada setiap anak-anak yang ditemuinya. Setiap
kali Anas bin Malik melewati sekumpulan anakanak, ia pasti mengucapkan salam kepada
mereka. Beliau berkata: Demikianlah yang
dilakukan Rasulullah saw. (Muttafaq alaih)

KEADILAN

Dikeluarkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a berkata


bahwa seorang wanita telah mencuri pada zaman
Rasulullah saw ketika terjadinya penaklukan Makkah.
Lalu kaumnya menemui Usamah bin Zaid ra untuk
mendapatkan ampunan bagi wanita tesebut.
Aisyah berkata, Ketika Usamah menemui Rasulullah
saw dan memberitahu permintaan kaum itu, wajah
Rasulullah saw menjadi kemerah-merahan dan
bersabda, Apakah kamu berkata-kata denganku
mengenai hukuman Allah SWT (untuk mengubah
atau meringan-ringankannya)?

Usamah berkata, Ampunilah saya wahai Rasulullah.


Pada waktu petangnya Rasulullah saw berkhutbah
dihadapan orang banyak. Baginda memuji Allah seperti
biasa dan bersabda, Amma badu. Sesungguhnya telah
binasalah kaum yang terdahulu apabila orang-orang
mulia di kalangan mereka mencuri, mereka tidak
menghukumnya.
Tetapi apabila orang-orang rendah di kalangan mereka
mencuri, mereka menjatuhkan hukuman ke atasnya.
Demi Allah yang memegang jiwa Muhammad di dalam
tangan-Nya! Jika seandainya Fatimah binti Muhammad
mencuri pasti aku akan memotong tangannya.
Kemudian Rasulullah saw memerintahkan supaya
tangan perempuan yang mencuri itu dipotong, Setelah
itu bertaubat sungguh-sungguh dan menikah.

BERI PELUANG KEPADA


MURID

Abu Hurairah melaporkan, bahawa pada suatu masa


Rasulullah pernah bertanya,Siapakah antara saudarasaudara sekalian yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar
menjawab, Saya! Beliau bertanya lagi,
Siapakah antara saudara-saudara sekalian yang hari ini
menghantar jenazah? Abu Bakar menjawab, Saya! Beliau
bertanya lagi,
Siapakah antara saudara-saudara sekalian yang hari ini
memberi makan orang miskin? Abu Bakar menjawab, Saya!
Beliau bertanya lagi,
Siapakah antara saudara-saudara sekalian yang hari ini
melawat orang sakit? Abu Bakar menjawab, Saya!
Lalu Nabi Muhammad pun berkata, Seseorang yang
melakukan perkara-perkara tersebut sudah tentu masuk
syurga.- Hadith No. 543 dalam kitab Ringkasan Sahih Muslim

SEKIAN, TERIMA KASIH