PENDIDIKAN KESELAMATAN PKE 3102

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

DEFINISI

Pendidikan

Mengajar dan membimbing ke arah perolehan pengetahuan.

Keselamatan
 Kata

akar “selamat”.  Situasi yang bebas dari sebarang keadaan bahaya.

Pendidikan Keselamatan
 Proses

mendidik masyarakat untuk menghindari kemalangan dalam pelbagai situasi.

Keperluan Program

Menyedarkan ahli masyarakat tentang pentingnya keselamatan. Memberi kefahaman tentang tanggung jawab bersama. Menyediakan langkah-langkah dan persediaan tentang pencegahan kemalangan dan bahaya. Menyediakan sifat kepekaan dalam apa jua situasi terutama dalam ketika berada dalam zon selesa.

Keselamatan di Sekolah

Matlamat
 Mewujudkan

budaya selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan sokongan keluarga dan komuniti setempat.

Rasional
 Kerap

diabaikan.  Terdedah kepada bahaya.  Kurang kerjasama keluarga.  Keupayaan sekolah terbatas.

Sekolah Selamat

Objektif
Meningkatkan kefahaman mengenai tatacara dlm menghadapi sebarang isu keselamatan, kecemasan, kemalangan dan malapetaka.  Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keselamatan dalam perancangan dan perlaksanaan aktiviti sekolah.  Mewujudkan persekiataran sekolah yang sihat, selamat dan menyeronokkan.  Memastikan hak setiap individu warga sekolah dipertahan dan dijaga.  Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.  Menyediakan panduan bagi setiap tindakan yang perlu diambil.  Mewujudkan persekitaran untuk mental dan emosiyang sihat.

Definisi Sekolah Selamat

Persekitaran sekolah yang selamat di mana warga sekolah merasa selamat tanpa gangguan drp mana-mana pihak sama ada dari dalam mahupun luar.
Model Sekolah Selamat

Elemen Perancangan Sekolah Selamat
      

   

Kesedaran awam Penghayatan nilai murni Peraturan sekolah Pengurusan Kecemasan Kehadiran Basmi Ponteng Pencegahan Dadah Rokok dan Arak Perkongsian bijak Kawalan keselamatan Khidmat masyarakat Pengangkutan

       

 

Kesedaran sosial dan budaya. Kepimpinan Pelajar Penglibatan keluarga Program khas Pencegahan jenayah Aktiviti Kokurikulum Latar belakang ahli Pembangunan staf Perkhidmatan kesihatan sekolah Perundangan Penilaian dan Pemantauan

Perancangan Sekolah Selamat

Peluang untuk sekolah dan komuniti membentuk dan mengkaji strategi untuk mengatasi isu keselamatan setempat. Langkah Perancangan
 Menubuhkan  Fungsi  Peranan
 Sekolah  Komuniti  Keluarga

jawatan kuasa.


Jawatan Kuasa Sekolah Selamat
 

 

Menyediakan kod etika warga sekolah Menyedikan kod etika pihak luar (keluarga dan komuniti) Mempromosi kod etika Mendidik warga sekolah dan berkaitan tentang prosedur keselamatan Memastikan kesedaran di kalangan warga. Melaksana, menilai dan mengkaji semula semua dasar dan prosedur.

Harapan Sekolah Selamat

   

  

Bebas dari sebarang gangguan sama ada dlm tutur kata atau fizikal. Keselamatan harta benda terjamin Sikap positif semua pihak Kerjasama pelbagai pihak Tiada diskriminasi kaum, agama, sosioekonomi dan jantina. Layanan adil dan saksama Dihormati dan dihargai Bebas drp sbrg kemalangan, kecederaan dan penyakit.

Tanggung Jawab Sekolah Selamat
      

  

Bebas dari sentimen perkauman dan diskriminasi jantina Bersikap positif terhadap rang lain Menghargai perbezaaan yang wujud. Bersikap dan bertindak adil Kerjasama dan saling membntu. Mengamal kesopanan dan kesusilaan Elak sebarang kekerasan,perkauman, perbuatan sumbang. Niat yang betul dan ikhlas Tiada penderaan fizikal, mental dan emosi. Melaporkan setiap kes.

Polisi Sekolah Selamat

Prinsip
 Ambil

serius setiap aduan  Tindakan semerta bagi setiap aduan  Ambil kira perasaan  Layanan yang adil dan saksama  Selesaikan kes dengan sempurna  Maklumat tentang dasar dan tatacara seharusnya mudah dirujuk.  Tatacara seharusnya boleh difahami oleh semua pihak yang terlibat.

Polisi Sekolah Selamat

Tatacara Aduan
 Berbincang

terlibat  Khidmat orang tengah yang sesuai.  Berjumpa dengan guru besar/pengetua atau wakilnya.

terus dengan pihak yanvg

Penutup

Perlu ditingkatkan Keadaan Sekolah Selamat jika jenayah, dadah dan keganasan mula menular. Pastikan sekolah adalah tempat menimba ilmu tanpa gangguan fizikal, mental dan emosi. Mewujudkan perasaan selesa dan selamat di kalangan murid, ibubapa dan komuniti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful