Othman Bin Che Man

Peraturan Keselamatan Di Sekolah

Keselamatan Persekitaran (Fizikal)
Keselamatan Fizikal Sekolah  Definisi

Menjadikan sekolah tempat yang selamat.  Mewujudkan suasana yang kondusif.  Merangkumi semua aspek.

Kemudahan  Bangunan  Kawasan
 

Objektif
Menjadikan kawasan sekolah selamat untuk diduduki oleh semua warga.  Bahagian bangunan sekolah sesuai digunakan mengikut fungsi dan kegunaannya.  Memastikan sistem perparitan berada dalam keadaan sempurna.  Memastikan alat kebakaran mencukupi dan berfungsi dengan baik.  Memastikan pendawaian dan peralatan elekterik berfungsi dengan sempurna  Memastikan kantin berkeadaan baik dan bersih untuk penyediaan makanan.

Pendawaian dan Peralatan Elekterik
 Punca

kemalangan maut atau kritikal.  Kebocoran atau kegagalan fungsi akan mengundang kemalangan.  Perlu di atasi dengan kadar segera.  Pelajar – melaporkan  Pihak sekolah – usaha membaiki.  Juruteknik – orang yang berkelayakan dan mempunyai pengetahuan untuk membaiki.

Keselamatan Padang Permainan dan Gelanggang Sukan
 Kawasan

yang digemari oleh murid.  Perlu dipantau
 Rumput

yang pendek.  Permukaan yang rata dan lembut.  Peralatan yang berkeadaan baik.  Kerosakan perlu baiki dengan kadar segera.  Memupunyai peraturan yang jelas tentang penggunaan.

Keselamatan Tapak Ko Kurikulum
 Kawasan
 Tapak

Aktiviti Ko Kurikulum

perkhemahan  Tapak perkebunan
 Perlu

ada peraturan penggunaan  Peralatan yang disimpan dengan rapi  Penggunaan perlu pengawasan guru.  Perlu bersihkan diri.

Keselamatan Di Kawasan Gelap dan Sunyi.
 Perlu

di kenal pasti sebagai kawasan Gelap dan Sunyi.  Mempunyai papan tanda dan larangan memasuki .  Perlu pemantauan secara berkala.

Keselamatan Bangunan
 Merangkumi
 Bilik

Pentadbiran  Bilik darjah  Makmal  Bengkel  Setor

Bilik Pentadbiran dan Bilik Darjah
 Aspek

keselamatan perlu diawasi meliputi
 Pendawaian

elekterik yang baik, sempurna dan selamat.  Perabot yang sempurna dan berkeadaan baik, diselenggara dan dibaiki jika ada kerosakan.  Susunan perabot yang sempurna.  Pintu/tingkap tidak pecah. Tiada kaca tajam.  Sistem pengudaraan yang baik.

Makmal dan Bengkel
 Ciri-ciri

keselamatan yang perlu dimiliki

 Susunan

tempat kerja yang selamat  Peralatan/Radas disusun rapi ditempat yang selamat.  Bahan yang berbahaya seperti asid disimpan dan dikunci.  Sistem pengudaraan yang baik.  Alat pemadam api yang mudah dicapai.  Terdapat Kit Kecemasan
 

Setor
 Tempat

menyimpan peralatan dan bahan-bahan.  Perlu ada rak atau perabot yang boleh menampung penyimpanan peralatan.  Susunan peralatan dan bahan yang bersesuaian.  Ada tatacara pengeluaran dan penyimpanan peralatan.

Sekian, terima kasih.

Tamat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful