Anda di halaman 1dari 3

1)

)setiap perkara
berdasarkan niat)
Dalil (Hadis):
,
.

( 1
Tidak disyaratkan niat dalam mana-mana jenis ibadah yang ia bukan jenis adat atau ia tidak akan
kesamaran dengan yang lain

Cth: Berzikir

( 2
Disyaratkan tayiin (menentukan) dalam mana-mana amalan yang mempunyai persamaan, tetapi
tidak disyaratkan tayiin pada amalan yang tidak kesamaran yang lain

Cth: Solat disyaratkan tayin

( 3
sesuatu amalan yang tidak disyaratkan baginya sama ada secara jelas atau terperinci, maka
ditayinkannya dan tersalah tayin itu maka ia tidak memudaratkan (tidak batal).

Cth: Menetapkan tempat mendirikan


solat.

( 4
amalan-amalan yang disyaratkan tayin jika tersalah tayin maka ia membatalkan amalan kita.

Cth: Niat solat Zohor ketika solat


zohor

( 5
Amalan yang wajib ditarid baginya secara ringkas dan tidak disyaratkan tayinnya secara terperinci
apabila ditayinkan dan tersalah maka ia menjadi mudarat (batal)

Cth: Niat solat jenazah wanita,


tetapi ternyata jenazah lelaki

6 )

Cth: Niat solat jenazah wanita,


tetapi ternyata jenazah lelaki

Niat seseorang yang dilakukan dalam sumpah boleh mengkhususkan ucapan dan perkataan yang
am, boleh mengikatkan lafaz yang mutlak dan menerangkan lafaz yang mujammal

Cth: Sembahyang jenazah, tidak


perlu dinyatakan dengan niat fardu
kifayah.

( 7
.perkara fardhu tidak disyaratkan mentayinkan fardhu ain

( 8
Yang diambil kira dalam masalah akad atau kontrak ialah tujuan dan matlamatnya, bukan berdasarkan kepada lafaz dan
.kalimah-kalimah sahaja

Cth: Hibah apabila disyaratkan


bayaran.


)Kaedah
Fiqhiyah
)

( 2
) Yakin

Tidak Dihilangkan
Dengan Syak)

Dalil (Yunus:36) :


( 1

Cth: Seseorang yakin suci namun ragu


berhadas, ia dikiran suci.

Asal Sesuatu Perkara Kekal Mengikut Keadaan Sebelumnya

( 2

Asal sesuatu perkara bebas daripada tanggungjawab

( 3

Cth: Dalam sesuatu kes pendakwaan.


Cth: Seseorang yang berhutang dan ia
menyatakan telah membayarnya.

Asal pada perkara-perkara yang baru muncul itu tiada


( 4

Asal masalah pada setiap yang baru berlaku itu hendaklah dianggarkan
berlakunya pada waktu yang terhampir

( 5

Asal pada (kebanyakan) perkara adalah harus sehingga ada dalil yang
menunjukkan ianya haram

( 6

Asal pada faraj wanita adalah haram

( 7

Tidak boleh dikira yang telah ternyata salahnya

Cth: Seseorang yang berwudhu daripada


sebuah perigi beberapa hari, dan
mendapati ada bangkai pada hari
berikutnya.
Cth: Halal memakan binatang yang tidak ada
tanda binatang yang diharamkan.
Cth: Seseorang yang ingin berkahwin dengan
perempuan yang dia tidak yakin samada
perempuan itu mahramnya atau ajnabi. .
Cth: Seseorang solat dalam keadaan
menyangka ia suci, kemudian ternyata ia
berhadas, solat itu tidak sah.

( 3

) Kesukaran menjadi sebab


kemudahan)

( 1
Sesuatu perkara apabila sempit ia jadi luas
2
Sesuatu perkara apabila ia luas ia menjadi sempit

Dalil Al-Hajj:78);

Cth:Harus menggunakan bekas daripada


emas dan perak untuk berwudhu, kiranya
tiada bekas lain.
Cth: Seseorang yang dalam keadaan lapang,
hendaklah segera melakukan solat di awal
waktu.

( 1
Darurat mengharuskan yang dilarang

Cth: Harus memakan bangkai ketika


kelaparan untuk menyelamatkan nyawa.

2)
Sesuatu yang diharuskan kerana darurat dihadkan
menurut kadar darurat sahaja

Cth: Doktor harus melihat aurat pesakit pada


anggota yang sakit sahaja.

( 4
(Kemudharatan hendaklah dihilangkan)

3)
Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengaan
kemudharatan juga

Cth: seseorang tidak boleh merosakkan diri


orang lain untuk menghindarkan dririnya dari
bahaya.

:Dalil (Al-Maidah:64)

4)
Kemudaratan lebih berat dihilangan dengan
melaksanakan kemudaratan lebih ringan

Cth: Menebang pokok orang lain apabila ia


condong ke atas rumahnya.

5)
Hajat menepati seperti darurat juga sama ada
umum ataupun khusus hajat itu.
( 6
Menolak kerosakan lebih utama dari mengambil
kebaikan
( 7
Apa yang diizinkan kerana uzur akan hilang
keizinan itu dengan sebab hilangnya keuzuran
( 8
Ditanggung mudharat khusus untuk menolak
mudharat umum.
( 9
Kemudharatan perlu dibendung semampu yang
dapat.
( 10
Kemudaratan yang terjadi tidak dapat dianggap
telah lama terjadinya.

Cth: Harus melihat bakal isteri untuk tujuan


perkahwinan
Cth: Seseorang ditegah menguruskan harta
miliknya, sekiranya ia membahayakan orang
lain.
Cth: Tayammum tidak diizinkan dengan ada
air sebelum masuk waktu solat.
Cth: Peniaga dilarang menaikkan harga
barang sesuka hati.
Cth: Usaha Abu Bakar mengumpul dan
membukukan al-Quran supaya tidak hilang.
Cth: Diharuskan menghalang doktor
berpenyakit sawan merawat pesakit.

( 1
Apa yang kukuh atau ditetapkan oleh adat
kebiasaan.

( 5
(Adat dijadikan sebagai
hukum)
Dalil (an-Nisa:19):

Cth: Berkaitan dengan ketetapan haid.

.

2)

Adat yang diiktibar apabila berlaku berterusan
atau kebiasaan dan lebih banyak berlaku

Cth: Seseorang yang melanggan majalah dan


langganan biasanya dihantar ke rumah.

3)
Berlaku pertentangan di antar uruf dengan
syarak

Cth: Seseorang bersumpah tidak makan


daging, tidak dikira melanggar sumpah
sekiranya makan bangkai.

4)
Berlaku pertentangan di antar uruf dengan
bahasa

Cth:Ditanggung ucapan orang yang bernazar


berdasarkan bahasa dan urufnya.

5)
Berlaku pertentangan antara uruf umum dan
uruf khusus

Cth: Kebiasaan umum sesuatu kaum


mengurung ternakan mereka waktu malam
dan menjaga tanaman mereka waktu siang.

6)
Yang diamalkan oleh orang ramai, merupakan
hujah yang wajib beramal dengannya.

Cth: Perkara yang berkaitan dengan sukatan


dan timbangan.

7)
Hakikat ditinggalkan dengan ada petunjuk
menurut adat.

Cth: Seseorang membeli barang dengan


membayar deposit atau pendahuluan sahaja.

8)
Yang diiktibar ialah yang biasa serta meluas
berlaku, bukan nadir.

Cth: Tidak diterima saksi orang yang


bermusuh dengan orang yang disaksikan.

9)
Menentukan dengan dasar uruf seperti
menentukan berdasarkan nas.

Cth: Di Malaysia sewa rumah yang dikenakan


terhadap penyewa tidak termasuk bayaran air
dan elektrik.