Anda di halaman 1dari 8

7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS ILMU KHAS

TAJUK PEMBENTANGAN :
MATLAMAT
PENDIDIKAN JASMANI

DISEDIAKN OLEH:
HILDA ENTERING
MARGRETTA AK WATSON UTONG
PENGENALAN

PJK merupakan satu-


satunya mata pelajaran
yang dapat menghasilkan
pendidikan yang
menyeluruh meliputi
domain psikomotor,
kognitif, afektif, sosial dan
emosi (Bucher 1979).
MATLAMAT PJ

Pendidikan Jasmani bertujuan


membantu pelajar menjadi
cergas melalui pembelajaran
aktiviti fizikal dan amalan
kecergasan.
Pembentukan individu yang
seimbang dari aspek jasmani,
emosi, rohani, sosial dan intelek.
MATLAMAT PJ
MATLAMAT PJ
MATLAMAT PJ
Menyediakan
kepimpinan yang
berkemahiran dan
prasarana yang
mencukupi ynd
dapat Objektif Teknikal
menyediakan
peluang bagi
individu atu Objektif Gabungan
kumpulan untuk
bertindak dalam
situasi fizikal yang Objektif Iringan
menyegarkan,
meransang dan
mencergaskan
minda serta
berwibawa
MATLAMAT PJ
-TAMAT-