7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS
TAJUK PEMBENTANGAN : MATLAMAT PENDIDIKAN JASMANI
DISEDIAKN OLEH: HILDA ENTERING MARGRETTA AK WATSON UTONG

PENGENALAN
PJK merupakan satusatunya mata pelajaran yang dapat menghasilkan pendidikan yang menyeluruh meliputi domain psikomotor, kognitif, afektif, sosial dan emosi (Bucher 1979).

MATLAMAT PJ
Pendidikan Jasmani bertujuan membantu pelajar menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Pembentukan individu yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelek.

MATLAMAT PJ

MATLAMAT PJ

MATLAMAT PJ
Menyediakan kepimpinan yang berkemahiran dan prasarana yang mencukupi ynd dapat menyediakan peluang bagi individu atu kumpulan untuk bertindak dalam situasi fizikal yang menyegarkan, meransang dan mencergaskan minda serta berwibawa

Objektif Teknikal Objektif Gabungan Objektif Iringan

MATLAMAT PJ

-TAMAT-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful