BAB 4 KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

PENGETAHUAN

PENGUKUHAN
MASTER

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1. Menyatakan perpecahan di kalangan pembesar membuka ruang kepada penjajahan keluarga Brooke. 2. Memperihalkan kerakusan keluarga Brooke meluaskan kuasa. 3. Meceritakan tindakan keluarga Brooke memantapkan pentadbiran Sarawak. 4. Membincangkan perubahan ekonomi semasa pemerintahan keluarga Brooke. 5. Menilai perubahan sosial yang dilaksanakan oleh keluarga brooke di Sarawak.

PENGETAHUAN
4.1 4.2 4.3 4.4 PERPECAHAN MEMBUKA RUANG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE MELUASKAN KUASA KELUARGA BROOKE MEMANTAPKAN PENTADBIRAN PERUBAHAN EKONOMI DI BAWAH PENTADBIRAN KELUARGA BROOKE PERUBAHAN SOSIAL DI BAWAH KELUARGA BROOKE
ms 76 -80 ms 81 - 82 ms 83 - 86 ms 87 - 91 ms 92 -96

4.5

4.1

PERPECAHAN MEMBUKA RUANG PENJAJAHAN Ketua tempatan digelar; i. Menteri Darat ii.Temenggung / Orang Kaya Tugas mereka; i. melaksanakan arahan dan memunggut cukai

ms 76 -80

Sultan Brunei melantik ketua tempatan dan bahagikan kepada daerah. Ditadbir oleh Orang Dayak dan Orang Melayu

Kurun ke-19 Pangeran Indera Mahkota (PIM)dilantik sebagai pembesar dan wakil kesultanan Brunei di Sarawak. Mengambil alih kuasa politik pembesar tempatan, kerana kekayaan bahan galian seperti; Antimoni danEmas.

Pangeran Raja Muda Hashim meminta bantuan seorang perdagang British iaitu James Brooke dan tawar jawatan Gabenor

Penentangan orang Bidayuh yang dipimpin Datu Patinggi Ali Tujuan penentangan untuk membebaskan Sarawak dari pemerintahan kesultanan Brunei .

Tindakan PIM cetus kemarahan i. Mengambil alih kuasa pentadbiran & perdagangan Antimoni dan Emas . ii. Mengenakan cukai yang tinggi. iii. Orang Bidayuh berkerja di lombong tanpa upah.

Kebangkitan tersebut berjaya ditamatkan tetapi Pangeran Raja Muda Hashim melengahkan janjinya telah menyebabkan J.Brooke marah dan membedil Kuching.Akhirnya Pangeran Raja Muda Hashim menandatangani perjanjian pada 1841.

Sultan Brunei menyerahkan Sarawak Tanjung Datu ke Sg Samarahan dan segala hasil cukainya diserah kepada J Brooke dan perwarisnya.

Sultan Brunei mengiktiraf J Brooke sebagai Raja Puteh Sarawak.

4.1

PERPECAHAN MEMBUKA RUANG PENJAJAHAN

ms 76 -80

1846

Sultan Omar Ali Saifuddin mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Sarawak yang merdeka

1842

PERPECAHAN MEMBUKA RUANG PENJAJAH

Sultan Omar Ali Saifuddin mengiktiraf perjanjian antara Pengeran Raja Muda Hashim dengan James Brooke

1841

Pangeran Raja Muda Hashim melantik James Brooke sebagai Gabenor dan Raja Sarawak

1840

Kebangkitan menentang dan pemerintahan wakil Kesultanan Brunei di Sarawak

1836

Pangeran Raja Muda Hashim meminta bantuan James Brooke untuk penentangan di Sarawak

4.2

KELUARGA BROOKE MELUASKAN KUASA Batang Lupar, Saribus, Sadong dan Sg Kerian Mukah, Oya, Tatau, dan Bintulu serta kawasan Sg Baram 1853

ms 81 - 82

Tanjung Dato ke Sg Samarahan

Sg Rajang JAMES BROOKE

1842

JAMES BROOKE

JAMES BROOKE

1861

1841

JAMES BROOKE

CHARLES BROOKE

1883

CHARLES BROOKE Kuching dan Lembah Sg Sarawak 1905 Tanjung Kidurun ke Sg Baram

Lawas

4.3

KELUARGA BROOKE MEMANTAPKAN PENTADBIRAN

ms 83 - 86

Memperkenalkan sistem pemerintahan beraja di Sarawak

Pemantapkan pentadbiran oleh James Brooke

Mendapat sokongan penduduk dan pemimpin seperti Datu Patinggi, Datu Bandar dan Datu Temenggung

Menjadikan pembesar sebagai penasihatnya dalam hal undang-undang dan adat tempatan Membentuk Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri Membahagikan sarawak kepada 5 bahagian

Melicinkan pentadbiran dengan membentuk jabatan seperti Jabatan Kehakiman, Jabatan Polis, Jabatan Kastam dan Cukai serta Jabatan Pos.

Mewujudkan Mahkamah

kes Sivil: orang Melayu,orang Dayak dan orang Cina diadili oleh ketua-ketua mereka. Kes Jenayah atau kes yang melibatkan lebih dari satu suku kaum akan dihakimi oleh Raja Sarawak, Residen atau Timbalan Residen.

4.3

KELUARGA BROOKE MEMANTAPKAN PENTADBIRAN

ms 83 - 86

Perjanjian 1888
-

Perlembagaan 1941
Charles Vyner Brooke(CVB) mengistiharkan perlembagaan sempena perayaan 100 tahun pentadbiran keluarga Brooke

British melindungi Sarawak dari serangan musuh Keluarga Brooke memerintah negeri dengan bebas Hal ehwal luar negeri adalah di bawah kawalan British.

-

Kandungan Perlembagaan 1941
CVB menyerahkan kuasa mutlaknya kepada Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. Raja Sarawak memerintah dengan nasihat Majlis Tertinggi Majlis Negeri diberi kuasa meluluskan undang-undang dan menguruskan kewangan Raja Brooke sendiri akan melantik ahli Majlis tertinggi dan Majlis Negeri.

-

4.3

KELUARGA BROOKE MEMANTAPKAN PENTADBIRAN

ms 83 - 86

Penglibatan pemimpin tempatan bagi memantapkan bagi pentadbiran Brooke Majlis Tertinggi
Keanggotaan Residen Bahagian Pertama Empat Orang Datu Melayu

Majlis Negeri
Keanggotaan: Ketua kaum Bumiputera

Majlis Bahagian
Keanggotaan: Residen, Penolong Residen, Pegawai Daerah, Penolong Pegawai Daerah, Penghulu, Pegawai Anak Negeri, Ketua Kampung

Tujuan

Tujuan

Tujuan

i. Menasihati James Brooke. ii. Membuat dasar dan meluluskan ndangundang.

Memberi peluang Bumiputera bersidang 3 tahun sekali bagi menyuarakan pandangan dan mengambil bahagian dalam pentadbiran

Menasihati Residen, mengetuai operasi ketenteraan, menjaga keamanan dan mengutip cukai.

4.4

PERUBAHAN EKONOMI DI BAWAH PENTADBIRAN KELUARGA BROOKE

ms 87 - 91

Memberi peluang kepada kaum Cina untuk bergiat dalam perlombongan dan perdagangan. Mereka tidak mengalakkan kemasukan pelabur secara besar-besaran Mempergiatkan penjualan hasil hutan Memperkenalkan tamanan baru seperti Getah dan Tembakau. Menumpukan pembangunan di bahagian pertama dan kedua

Mempergiatkan aktiviti perlombongan i. Emas, di Bau ii. Antimoni di Bau dan Kuching iii. Cari gali minyak oleh The Anglo Saxon Oil Company Mempergiatkan tanaman tradisional seperti Kelapa , Gambir, dan lada Hitam serta Sagu. Meneroka kekayaan hasil hutan seperti Sarang Burung, Getah Jelutong dan Rotan.

Mengeluarkan mata wang syiling.

Usaha Brooke menjaga kepentingan ekonomi

4.5

PERUBAHAN SOSIAL DI BAWAH KELUARGA BROOKE

ms 92 -96

Orang Melayu dalam pentadbiran

Orang Sikh sebagai polis

Orang Iban dalam ketenteraan

Brooke mengamalkan Dasar Pecah dan Perintah

Orang India berniaga kain

Orang Cina dalam perlombongan, pertanian dan perdagangan

Kaum Bumiputera di pedalaman

Pertempatan orang Cina di bandar-bandar seperti Miri, Bintulu dan Sibu

4.5

PERUBAHAN SOSIAL DI BAWAH KELUARGA BROOKE

ms 92 -96

Pengangkutan
Memajukan sistem pengangkutan air Mengadakan perkhidmatan udara Perkhidmatan Hospital dan klinik Memperkenalkan perkidmatan pos, telegraf dan telefon

Pendidikan
Pendidikan moden kurang diberi perhatian Mendirikan sekolah untuk orang Melayu dan Cina Masyarakat Dayak tidak dibina sekolah kerana Brooke ingin mengekalkan cara hidup tradisional mereka Sekolah rendah dengan B Melayu sebagai bahasa pengantar telah diwujudkan Sekolah Inggeris didirikan oleh Mubaligh Kristian Sekolah Cina diuruskan oleh orang Cina Jabatan Pelajaran ditubuhkan

PENGUKUHAN
4.1 4.2 4.3 4.4 PERPECAHAN MEMBUKA RUANG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE MELUASKAN KUASA KELUARGA BROOKE MEMANTAPKAN PENTADBIRAN PERUBAHAN EKONOMI DI BAWAH PENTADBIRAN KELUARGA BROOKE PERUBAHAN SOSIAL DI BAWAH KELUARGA BROOKE
ms 76 -80 ms 81 - 82 ms 83 - 86 ms 87 - 91 ms 92 -96

4.5

4.1

PERPECAHAN MEMBUKA RUANG PENJAJAHAN

ms 76 -80

1. Sebelum tahun 1842, negeri Sarawak terletak di bawah pemerintahan kerajaan A B C D Brunei Sulu Melaka Johor Lama

A

2. Apakah tindakan Pangeran Indera Mahkota di Sarawak ? A B C D Menggantikan tempat Pangeran Raja Muda Hashim Menghalang Brooke daripada menguasai Sarawak Mengambil alih kuasa politik pembesar tempatan Sarawak Melumpuhkan kegiatan perlombongan haram di Sarawak.

C

4.2

KELUARGA BROOKE MELUASKAN KUASA

ms 81 - 82

3. James Brooke dan Charles Brooke telah meluaskan kawasan pemerintahan mereka dengan bantuan… A. Sultan Brunei B. Sultan Melaka C. Angkatan Laut Belanda D. Angkatan Laut British

D

Tahun 1861 1883 1905

Peristiwa Brooke menghapuskan kekacauan di Sg. Rajang Sultan Brunei menyerahkan Sg. Trusan kepada Charles Brooke X

4. Berdasarkan jadual di atas, apakah kawasan X yang dibeli oleh Charles Brooke ? A B C D Lawas Saribas Labuan Batang Lupar

A

4.3

KELUARGA BROOKE MEMANTAPKAN PENTADBIRAN

ms 83 - 86

Raja Sarawak

X

Majlis Negeri

Majlis Bahagian

5.Rajah di atas menunjukkan struktur pentadbiran Sarawak dalam pentadbiran Brooke. Apakah X A Majlis Kerja B B Majlis Tertinggi C Majlis Undangan D Majlis Mesyuarat Negeri Datu Bandar Datu Patinggi Datu Temenggung 6. Senarai di atas ialah pembesar yang telah dilantik semula ketika pemerintahan keluarga Brooke. Mengapakah tokoh tersebut dilibatkan dalam pentadbiran Brooke ? A B C D membantu menentang Sultan Brunei membantu kerja dalam pentadbiran memajukan ekonomi Sarawak memenuhi desakan rakyat

B

4.4

PERUBAHAN EKONOMI DI BAWAH PENTADBIRAN KELUARGA BROOKE

ms 87 - 91

Ditanam di tebing Sg. Oya, Mukah dan Bintulu Eksport utama pada kurun ke -19 Kilang memproses diusahakan oleh pedagang Cina Senarai di atas menunjukkan tanaman tradisional yang diusahakan di Sarawak. Jenis tanaman yang dimaksudkan ialah A B C D sagu nanas lada hitam kelapa sawit 8. Tembakau di tanam di Lundu dan dieksport ke A. London B. Liverpool C. Manchester D Blackpool

7

A

A

4.5

PERUBAHAN SOSIAL DI BAWAH KELUARGA BROOKE

ms 92 -96

Kaum Melayu Iban Cina

Kegiatan ekonomi Pentadbiran Ketenteraan Perlombongan/perdagangan

9. Rajah di atas menunjukkan dasar pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak. Mengapakah dasar tersebut dilaksanakan ? A B C D keamanan Sarawak terpelihara kemudahan asas dapat dibangunkan kedudukan keluarga Brooke terus kukuh kemajuan ekonomi Sarawak berkembang pesat

C

10. Mengapakah pendidikan moden kurang diberi perhatian oleh keluarga Brooke? A. memerlukan modal yang besar B. pendudukan tempatan kurang berminat C. rakyat memintingkan pendidikan agama D. kurang sesuai untuk penduduk tempatan

D

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful