Anda di halaman 1dari 25

Kumpulan 3

Tutorial 3:

Feryn Fanera Jeffery


Lee Wei Zher
Raathigaa a/p Madhavan
Tiong Chiong Hung

PENGURUSAN
KESIHATAN,KESELAM
ATAN DAN MAKANAN
DI PRASEKOLAH

PENGURUSAN KESIHATAN
Mengikut WHO kesihatan

didefinisikan sebagai satu keadaan


yang sempurna dari segi fizikal
mental /emosi, rohani dan sosial.
Kesihatan juga merupakan satu
proses dinamik yang sentiasa
berubah serta boleh diperoleh
melalui pemupukan ilmu
pengetahuan, sikap, amalan yang
seimbang dan berterusan.

Sambungan
konsep.
Mengikut Hugh Hawes et.all, kesihatan

merupakan keadaan kesejahteraan fizikal,


mental dan sosial bukan hanya sekadar
bebas dari penyakit sahaja.
Sekiranya salah satu daripada unsur- unsur
yang disebutkan mengalami gangguan
bermakna individu tersebut tidak sihat.

Penjagaan Kesihatan
Kanak-Kanak
Mengawal vector dan agen yang menyebabkan

penyakit.
Menyediakan air yang mencukupi
Mewujudkan persekitaran kerja yang sihat.
Mengawal pencemaran.
Mempastikan persekitaran prasekolah
yang sihat,selesa dan selamat.
Mempastikan sanitasi makanan dan minuman yang
baik.

Memastikan Murid Prasekolah


Mendapat Pemeriksaan Kesihatan Diri
Dan Pemeriksaan Gigi

Memastikan Murid Mengeahui


Cara Mencuci Tangan Dengan
Betul

KESELAMATAN DI
PRASEKOLAH
Konsep keselamatan merujuk kepada

langkah-langkah yang dilaksanakan oleh


individu atau kumpulan untuk mengelakkan
kemudaratan seperti kemalangan, kecedaraan
atau kematian.
Tanpa amalan keselamatan kanak-kanak
akan merasa takut, bimbang dan mudah
terdedah kepada sesuatu yang
memudaratkannya secara sedar atau tidak.

Sambungan.
Tanpa keselamatan yang terjamin, pendidikan tidak

dijalankan secara berkesan kerana dihantui oleh


kebimbangan dan takut yang tidak menentu.
Oleh itu satu sistem perlindungan yang adil
hendaklah diberikan kepada kanak-kanak supaya
dapat memenuhi tuntutan keperluan ketenteraman,
kedamaian, perlindungan, bebas dari resah, bebas
dari ketakutan di mana semuanya merupakan
aspek keselamatan.
Ketiadaan keselamatan ini akan menimbulkan satu
keadaan yang membahayakan kepada kanak-kanak.

Prinsip keselamatan kanak-kanak:

Bahan Permainan besar dan berbucu bulat.


Soket elektrik tidak dapat dijangkau oleh

kanak-kanak.
Pastikan lantai kelas tidak licin.
Ruang dapur adalah tempat larangan dan
bukan laluan bagi kanak-kanak.
Di ruang luar kelas, longkang perlu bertutup,
alat permainan perlu dipastikan
keselamatannya.
Kawasan perlu berpagar.

Peralatan Prasekolah Yang Selamat


dan Tidak Mempunyai Bucu Tajam

Taman Permainan yang selamat

Sambungan
Latihan kecemasan perlu dibuat sekurang-kurangnya 2

kali setahun. Contohnya latihan kebakaran yang mana


prosedur-prosedur tertentu perlu diikuti :
a ) Pastikan satu kawasan lapang yang agak jauh di
luar bangunan untuk kanak-kanak berkumpul.
b) Sediakan pelan arah laluan ke tempat tersebut.
c) Kanak-kanak dilatih mengikut laluan dan
bergerak secara tenang jika berlaku kecemasan.
d) Sediakan pelan arah laluan ke tempat tersebut.

Pertolongan Cemas

Pertolongan cemas merupakan rawatan awal

untuk mereka yang cedera atau sakit. Ia


merupakan khidmat penjagaan yang diberikan
oleh seseorang yang mengambil berat terhadap
keselamatan mangsa yang malang apabila
berlaku sesuatu kemalangan atau kecederaan.
Pertolongan cemas memiliki batasannya yang
tersendiri, kerana bukan semua penyelamat
merupakan ahli paramedik atau pun doktor,
namun begitu ia merupakan satu elemen yang
penting dan amat diperlukan di dalam sistem
perubatan yang menyeluruh.

Prinsip-prinsip pertolongan
cemas
Menyelamatkan nyawa mangsa
Mengelakkan komplikasi atau keadaan
Jangan panik dan perlu bertenang.
Lakukan perkara yang sepatutnya
dilakukan mengikut tertibnya dengan logik.
5. Jangan cuba untuk menjadi wira. Hubungi
atau dapatkan bantuan secepat mungkin.
6. Jika kita mengesyaki ada bahagian anggota
yang patah, jangan gerakkan mangsa
tersebut.
1.
2.
3.
4.

PENGURUSAN MAKANAN
Konsep

Makanan dan
Pemakanan

Makanan adalah sesuatu yang secara

fizikalnya boleh dikenali sama ada daripada


segi warna, bentuk, tekstur, bau dan rasa.
Pemakanan ialah sains berkenaan zat-zat
atau khasiat atau nutrien-nutrien dalam
makanan. Biasanya status kesihatan
seseorang akan menentukan keperluan
pemakanannya.

Pengurusan perkhidmatan makanan untuk

kanak-kanak prasekolah sangat penting kerana


kualiti pemakanan mempunyai kesan langsung
ke atas pertumbuhan, perkembangan serta
kesihatan kanak-kanak pada masa depan.
Kanak-kanak perlu menerima makanan yang
berkhasiat, bermutu tinggi dan seimbang
kerana makanan yang tidak berkualiti
menjejaskan perkembangan kanak-kanak.
Oleh yang demikian, ibu bapa juga perlu
terlibat secara langsung dalam program
pemakanan di prasekolah.

Konsep makanan dan pemakanan


dalam pendidikan di prasekolah
Meningkatkan kesihatan kanak-kanak.
Membina kelaziman dan minat kanak-

kanak supaya makan makanan


berkhasiat.
Meningkatkan proses perkembangan
dan pertumbuhan yang positif.
Memelihara adab sopan dan peraturan
makan.

Sambungan
Berpeluang memperoleh bimbangan

ilmu pengetahuan tentang pemakanan,


vitamin dan nilai-nilai positif di dalam
membina gaya hidup yang sihat.
Kanak-kanak diterapkan rasa bersyukur
dengan rezeki yang diberi.
Memantapkan daya ketahanan kanakkanak dari segi fizikal, emosi atau rohani.

Objektif Program Amalan Pemakanan Berkhasiat


kanak-kanak:
Mempromosi hidup gaya sihat untuk kanakkanak prasekolah.
Di samping emenuhi keperluan sosial, menjadi
tanggung jawab pihak pengurusan prasekolah
untuk memastikan perancangan perkhidmatan
makanan dilaksanakan dengan kesedaran dan
komitmen yang tinggi baik dalam pemesanan
kelengkapan pembelian makanan mahu pun
yang dipertanggungjawabkan untuk memasak
di dapur dan menyediakan kemudahan.

Sebagai guru yang mengurus prasekolah

anda perlu mempunyai pengetahuan dalam


aspek pemakanan. Terdapat 5 komponen
utama yang perlu dikenal pasti dan dikuasai :
1.
2.
3.
4.
5.

Pengetahuan
Pengetahuan
Pengetahuan
Pengetahuan
Pengetahuan
makanan

diet
berkenaan vegetarian
keperluan air
keperluan susu
berkenaan keracunan

Memastikan Murid Prasekolah Memakan Makanan


Berkhasiat Seperti Dalam Piramid Makanan

Beberapa perkara penting yang perlu dititik


beratkan dalam perancangan perkhidmatan
makanan
Merancang menu yang seimbang yang memiliki nutrien

yang baik.
Membeli makanan.
Membuat penyeliaan pada makanan yang ditempah dan

masukkannya dalam inventori.


Mengawasi keperluan dapur.
Mengekalkan kepuasan yang tinggi iaitu pengurusan,

penyediaan makanan dan tempat membuang sampah.

Mengawal perbelanjaan makanan dan membuat

laporan kepada pengurusan.


Menghargai keperluan dan perbezaan budaya
dalam pemakanan setiap kanak-kanak.
Mengetahui keperluan dan cara komunikasi yang
sesuai berkenaan pemakanan kanak-kanak.
Menyediakan pemeriksaan kesihatan bagi
pengendali makanan.
Menyimpan rekod pemakanan kanak-kanak.
Menyediakan rekod dan kapasiti pemakanan.
Membina kerjasama dan persefahaman antara
guru, ibu bapa dan pihak pengurusan.

RUJUKAN
Noriati A. Rashid (2010). Asas Kepimpinan

Profesionalisme Guru. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.


Izzh Khalil (2011). Pengurusan Kesihatan,keselamatan

dan makanan. Dicapai dari


http://www.slideshare.net/izzahkhalil/tajuk-4-pengurusankesihatan-keselamatan-dan-makanan
Aiza Husnah A. Rahim (2009). Keselamatan Prasekolah.

Dicapai dari
http://www.slideshare.net/nurulanwar/keselamatan-diprasekolah-1791676?next_slideshow=1