Anda di halaman 1dari 63

03/02/10 MIKROEKONOMI 1

Ekonomi merupakan satu sains


sosial yang mengkaji tentang
gelagat / perlakuan manusia
menggunakan faktor pengeluaran
yang terhad untuk memaksimumkan
kehendak manusia yang tidak
terhad.

03/02/10 MIKROEKONOMI 2
UNIT-UNIT EKONOMI

• Definisi setiap unit ekonomi/Objektif


• ISI RUMAH – Memaksimumkan kepuasan
• FIRMA – Memaksimumkan keuntungan
• KERAJAAN – Memaksimumkan kebajikan
masyarakat.
• SEKTOR LUAR -

03/02/10 MIKROEKONOMI 3
• SUMBER EKONOMI / FOP:

• Merupakan input yang secara relatif bersifat kekurangan


yang diperlukan dlm proses pengeluaran barang dan
perkhidmatan. Terdiri daripada:

• Buruh – Individu yang menawarkan tenaga secara mental dan


fizikal untuk menghasilkan output: Contoh Buruh Mahir,
separuh mahir, tak mahir.
• Tanah – Sumber alam semulajadi yang merangkumi sumber di
daratan, lautan dan di dalam bumi. Contoh hutan, galian.
• Modal – Barang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai input
bagi mengeluarkan barangan lain. Contoh: bangunan, mesin,
jentera.
• Usahawan – individu yang mempunyai kemahiran
mengabungkan FOP untuk menghasilkan barang dan
perkhidmatan.
03/02/10 MIKROEKONOMI 4
PUNCA MASALAH EKONOMI

SUMBER ADALAH TERHAD TETAPI


KEHENDAK TIDAK TERBATAS

03/02/10 MIKROEKONOMI 5
MASALAH EKONOMI

1. KEKURANGAN
2. PILIHAN
3. KOS LEPAS

03/02/10 MIKROEKONOMI 6
Masalah ekonomi

 Masalah ekonomi yang dihadapi oleh unit-unit ekonomi


ialah:

1. Kekurangan
• Merupakan satu konsep yang membandingkan antara
sumber ekonomi yang bersifat kekurangan dengan
kehendak manusia yang tidak terhad.

• (Individu kekurangan pendapatan, Firma kekurangan FOP


– input, Kerajaan kekurangan sumber hasil).

• Kekurangan memaksa unit-unit ekonomi membuat pilihan.

03/02/10 MIKROEKONOMI 7
2. Pilihan

• Masalah pilihan ialah masalah memilih


barang dan perkhidmatan yang hendak
dikeluarkan. Masalah ini wujud kerana
kekurangan sumber.

03/02/10 MIKROEKONOMI 8
3. Kos Lepas
• Kos lepas ialah pilihan kedua terbaik
yang terpaksa dilepaskan kerana
membuat pilihan ke atas / atau
mengeluarkan sesuatu barang atau
perkhidmatan yang pertama terbaik.

• Contoh antara membina sekolah dengan


hospital. Jika kerajaan memilih untuk
membina sekolah maka kos lepas ialah
membina hospital.
03/02/10 MIKROEKONOMI 9
Unit Kekurangan Pilihan Kos lepas
Ekonomi

Individu Pendapatan Buku atau Buku


Handset

Firma Faktor Intensif Modal


Pengeluaran buruh @
modal

Kerajaan Hasil Kerajaan Kem tentera Kem tentera


@ sekolah

03/02/10 MIKROEKONOMI 10
Masalah Asas Ekonomi

Terdapat 3 masalah asas ekonomi:

1. Masalah apa dan berapa barang yang


hendak dikeluarkan
• Wujud sebab FOP terhad tapi kehendak
tidak terhad.
• Terpaksa buat pilihan untuk menentukan
jenis barang yang hendak dikeluarkan
• Keluarkan barang yang perlu – kehendak –
kepuasan.
03/02/10 MIKROEKONOMI 11
Sambungan:

• Melihat jumlah permintaan supaya


tidak berlaku lebihan atau kurangan.
• Bergantung kepada jumlah FOP yg
diperuntukkan.

03/02/10 MIKROEKONOMI 12
2. Bagaimana barang hendak
dikeluarkan

• Merujuk kepada teknik pengeluaran


yang paling cekap dan harga relatif
yang paling rendah.
• Intensif modal atau intensif buruh.

03/02/10 MIKROEKONOMI 13
3. Untuk siapa barang hendak
dikeluarkan
• Diselesaikan melalui corak pengagihan
kekayaan/ pendapatan dan kuasa beli.
• Keluarkan barang kepada golongan yg
mampu membayar.
• Biasanya barang mahal diminta oleh
golongan berpendapatan tinggi dan
sebaliknya
03/02/10 MIKROEKONOMI 14
BIDANG KAJIAN EKONOMI

• MIKROEKONOMI
- Satu cabang ekonomi yang mengkaji perlakuan
dan pilihan manusia dalam unit ekonomi yang
kecil. Mengkaji unit-unit ekonomi sahaja.

• MAKROEKONOMI
- Makroekonomi menjelaskan tentang kegiatan
ekonomi secara keseluruhan serta interaksi
antara sektor isirumah, firma kerajaan dan
negara asing dalam menentukan tingkat
pencapaian ekonomi.

03/02/10 MIKROEKONOMI 15
1.1.2 . SKOP KAJIAN MIKROEKONOMI

Skop kajian terdiri daripada:

a. Permintaan
b. Penawaran
c. Teori pengeluaran dan kos
d. Struktur pasaran
e. Peranan kerajaan dalam ekonomi

03/02/10 MIKROEKONOMI 16
1.1.3 . SKOP KAJIAN MAKROEKONOMI

Skop kajian terdiri daripada:

a. Pendapatan Negara
b. Tingkat Harga Umum
c. Guna Tenaga
d. Imbangan Pembayaran

03/02/10 MIKROEKONOMI 17
1.1.4 . PENGKELASAN JENIS BARANG

a.1. Barang Percuma

• Penawarannya tidak terhad.


• Penggunaannya tidak perlu dibayar
• Boleh didapati secara percuma tanpa perlu
mengorbankan barang lain.
• Ditawarkan oleh alam semulajadi anugerah
Allah.
• Tidak mempunyai kos lepas - harga.
• Contoh udara, cahaya matahari, air hujan,
air sungai dan sebagainya.
• **Hadiah yang diterima secara percuma
bukan barang percuma.
03/02/10 MIKROEKONOMI 18
a.2. Barang Ekonomi

• Penawarannya terhad.
• Mempunyai harga dan kos lepas.
• Manusia terpaksa mengorbankan
sebahagian barang lain untuk
mendapatkannya.
• Contoh makanan, pakaian dan
sebagainya.
• Semua jenis barang yang ada di dalam
dunia ini adalah barang ekonomi ,
kecuali barang percuma.
03/02/10 MIKROEKONOMI 19
b.2. Barang Perantaraan

• Barang yang mesti diproses semula


sebelum boleh dijadikan barang akhir
dan barang siap.
• Digunakan untuk mengeluarkan
barang lain.
• Permintaannya dikenali permintaan
berkait atau permintaan terbitan .
• Contohnya bahan mentah – getah,
kelapa sawit, bijih timah dll.
03/02/10 MIKROEKONOMI 20
c.1. Barang Awam.

• Barang yang ditawarkan kepada semua


individu tanpa pengecualian.
• Mempunyai sifat kegunaan bersama.
• Ditawarkan oleh kerajaan kepada orang
ramai .
• Ada kos lepas
• Penggunaannya tidak perlu dibayar.
• Contoh jalanraya, lampu jalanraya,
balairaya dsb.

03/02/10 MIKROEKONOMI 21
1.2 Keluk Kemungkinan
Pengeluaran

1.2.1.a. Takrif KKP


KKP merupakan satu keluk yang
menunjukkan tingkat maksimum
kombinasi dua barangan yang boleh
dikeluarkan dengan menggunakan
semua sumber yang sedia ada pada
tingkat teknologi yang tertentu.

03/02/10 MIKROEKONOMI 22
1.2.1 b. Andaian KKP:

i. Ekonomi mencapai guna tenaga penuh.


ii. Ekonomi hanya mengeluarkan dua
barang sahaja.
iii. Tingkat teknologi adalah tetap.
iv. Jumlah faktor pengeluaran adalah
tetap dan tidak berubah.

03/02/10 MIKROEKONOMI 23
JADUAL KKP

Kombinasi A B C D E

Rumah 0 1 2 3 4

Kereta 100 90 75 55 0

03/02/10 MIKROEKONOMI 24
1.2.1.c. Keluk Kemungkinan
Pengeluaran
Kereta

10 A
090 B

C
75

D
55

E Ruma
0 1 2 3 4 h

03/02/10 MIKROEKONOMI 25
• Titik A –rumah 0 unit dan kereta 100 unit.
• Titik E – rumah 4 unit dan kereta 0 unit.
• Ini menunjukkan jika semua FOP digunakan
untuk mengeluarkan rumah maka tiada
kereta yang dapat dikeluarkan dan
sebaliknya untuk titik E.

• Pergerakan dari titik A ke B – Jika


masyarakat memilih untuk mengeluarkan 1
unit rumah, maka sebanyak 10 unit kereta
terpaksa dilepaskan (100-90)
03/02/10 MIKROEKONOMI 26
• Dari titik B ke titik C – Tambahan
pengeluaran rumah sebanyak 1 unit
iaitu dari 1 unit kpd 2 unit
menyebabkan masyarakat terpaksa
melepaskan 15 unit kereta iaitu dari 90
unit kepada 75 unit.
• Ini menunjukkan kos lepas bagi
tambahan 1 unit rumah ialah 10 unit
kereta.

03/02/10 MIKROEKONOMI 27
KENAPA KKP BENTUK
CEMBUNG?
• Mengambarkan bahawa semakin banyak
sesuatu barang yang hendak
dikeluarkan maka semakin banyak
barang lain yang harus dilepaskan.
ATAU
• Sejumlah barang lain (brg x) yang
terpaksa dikurangkan dengan jumlah yang
semakin bertambah bagi mendapatkan
tambahan satu unit barang (brg y),

• Ini menunjukkan kos lepas yang


semakin meningkat.
03/02/10 MIKROEKONOMI 28
JADUAL KKP MALAR

Kombinasi A B C D E

Rumah 40 35 25 15 0

Kereta 0 1 2 3 4

03/02/10 MIKROEKONOMI 29
KELUK KKP MALAR
Ruma
h
A
40

B
35

25 C

D
15

E
0 1 2 3 4 Kereta

03/02/10 MIKROEKONOMI 30
KENAPA KKP MALAR?

• KKP berbentuk garis lurus yang mencerun


ke bawah dari kiri ke kanan

• Mengambarkan kos lepas adalah malar


iaitu kos lepas sesuatu barang adalah
tetap walaupun pengeluaran barang lain
bertambah secara terus-menerus.

03/02/10 MIKROEKONOMI 31
1.2.1.d KONSEP KECEKAPAN KKP

Kereta

10 A
090 B

C ●Y
75

D
55
●X

E Rumah
0 1 2 3 4

03/02/10 MIKROEKONOMI 32
i. Kekurangan

• Kombinasi pengeluaran yang berada di


sepanjang KKP.
• Contoh titik A, B, C
• Apabila semua sumber ekonomi telah
digunakan, masyarakat tidak akan
dapat menambah suatu barang tanpa
mengurangkan barang yang lain.
• Cth: Tambah kereta, kurangkan rumah
03/02/10 MIKROEKONOMI 33
ii. Pilihan

• Di tunjukkan oleh pergerakan disepanjang


KKP yang merupakan pilihan kecekapan.
• Masyarakat boleh memilih sebarang kombinasi
disepanjang KKP sama ada untuk
mengeluarkan satu barang sahaja (titik A & E)
atau 2 barang titik B, C dan D.
• Jika masyarakat memilih mengeluarkan lebih
suatu barang, maka barang lain perlu
dikurangkan kerana masalah kekurangan.

03/02/10 MIKROEKONOMI 34
iii. Kos Lepas

• Jika masyarakat membuat pilihan, mereka


perlu menanggung kos lepas.
• Contohnya pilihan untuk menambahkan
bilangan rumah dari 2 kepada 3 unit,
maka kos lepasnya ialah 20 unit kereta
( 75-55 unit kereta)
• kecerunan KKP menggambarkan bentuk
kos lepas sama ada kos lepas meningkat
atau kos lepas malar

03/02/10 MIKROEKONOMI 35
Pembaziran dan Pengangguran
• Sebarang titik yang berada di
dalam/bawah KKP seperti titik X,
penggunaan sumber ekonomi adalah
tidak cekap.
• Pengeluaran dapat dilakukan tetapi
tidak mencapai tahap maksimum
kerana factor pengeluaran tidak
digunakan sepenuhnya.
• Titik terletak di bawah keluk
kemungkinan pengeluaran.
03/02/10 MIKROEKONOMI 36
Keluaran yang tidak mampu
dicapai

• Kombinasi pada titik Y menunjukkan


kombinasi barang yang tidak dapat
dikeluarkan/capai

Hanya dapat dicapai sekiranya

i. faktor pengeluaran bertambah


ii. teknologi berubah.

03/02/10 MIKROEKONOMI 37
PERUBAHAN KKP :
TEKNOLOGI
Brg y Brg y

Qy Qy
o 1
Qy
o

Brg x Brg x
Qx Qx Qo
o 1
Perubahan teknologi
Perubahan teknologi pengeluaran barang Y >
pengeluaran barang X dari perubahan teknologi
sahaja
03/02/10 MIKROEKONOMI barang X 38
PERUBAHAN KKP : Kuantiti
Sumber
Brg y

Qx Perubahan KKP secara


1 selari

Qy
o

Brg x
Qx Qx
o 1
03/02/10 MIKROEKONOMI 39
1.3 . SISTEM-SISTEM EKONOMI
• Merupakan satu unit organisasi yang
menyelesaikan masalah asas ekonomi
dalam sistem-sistem ekonomi.
• Sistem-sistem ekonomi terdiri daripada:
a.Sistem Ekonomi Kapitalis/Pasaran Bebas
b. Sistem Ekonomi Sosialis/Perancangan
Pusat
c.Sistem Ekonomi Campuran

03/02/10 MIKROEKONOMI 40
a. Sistem ekonomi kapitalis
 Dikenali juga sebagai sistem ekonomi Laissez – faire
 Tidak terdapat sebarang campurtangan kerajaan dalam
semua keputusan ekonomi.
 Pengeluaran barang dan perkhidmatan ditentukan oleh
kuasa permintaan dan penawaran (Mekanisme Harga).

• Matlamat:
- Motif pengeluar adalah untuk memaksimumkan
keuntungan. Oleh itu wujud persaingan dalam
pengeluaran.
• Pemilikan:
- Faktor pengeluaran dimiliki oleh pihak persendirian.

• Keputusan Ekonomi
- Ditentukan oleh pihak swasta melalui permintaan dan
penawaran
03/02/10 MIKROEKONOMI 41
 Kebaikan Sistem Ekonomi Kapitalis

• Mementingkan kebajikan pengguna - sebab


individu bebas membuat keputusan dan kepuasan
dapat dimaksimumkan.
• Menggalakkan persaingan - firma dapat
meningkatkan kecekapan dan terus kekal dalam
industri.
• Menggalakkan perkembangan teknologi dan reka
cipta - dapat menjimatkan kos dan meningkatkan
daya pengeluaran.
• Kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi
bagi pengguna dan pengeluar .
• Pasaran memberikan maklumat yang tepat kepada
pengeluar - maklumat tentang jumlah DD penting
untuk hasilkan barang - untung maksimum.
03/02/10 MIKROEKONOMI 42
 Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis

• Kegagalan dalam menyediakan barang awam -


sebab tujuan firma untuk mendapatkan keuntungan.
• Ketidakstabilan ekonomi - kerana harga ditentukan
oleh mekanisme pasaran.
• Ketidakadilan dalam agihan pendapatan - golongan
meskin terabai kerana jurang perbezaan pendapatan
yang besar antara golongan kaya dan meskin.
• Mewujudkan monopoli dalam pengeluaran -
persaingan menyebabkan hanya firma besar saja
yang terus dapat bertahan.
• Kesan luaran negatif (eksternaliti) - tujuan firma untuk
memaksimumkan keuntungan menyebabkan
tanggungjawab sosial diabaikan.

03/02/10 MIKROEKONOMI 43
 Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi

- Dalam sistem ekonomi kapitalis, masalah apa dan


berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan
bergantung kepada kuasa permintaan dan
penawaran (mekanisme harga).

- Masalah bagaimana barang hendak dikeluarkan


bergantung kepada intensif buruh atau intensif
modal untuk meminimumkan kos pengeluaran
supaya motif pengeluar untuk memaksimumkan
untung dapat dicapai.

- Masalah untuk siapa barang dikeluarkan bergantung


kepada agihan pendapatan isirumah.

03/02/10 MIKROEKONOMI 44
b. Sistem Ekonomi Sosialis

• Semua FOP dimiliki oleh kerajaan.

• Matlamat :
- Motif pengeluaran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan tiada motif keuntungan.

• Pemilikan :
- Semua sumber adalah milik kerajaan.
- Tidak wujud persaingan dalam pengeluaran.

• Keputusan Ekonomi
-Kerajaan akan menentukan jenis barang yang hendak
dikeluarkan.

03/02/10 MIKROEKONOMI 45
Kebaikan Sistem Ekonomi Sosialis

– Pengagihan pendapatan adalah saksama - sebab


semua faktor milik kerajaan dan tiada harta
persendirian.
– Penggunaan sumber ekonomi yang cekap - pengeluaran
barangan dikawal oleh kerajaan dan ini menjamin
kecekapan penggunaan sumber.
– Matlamat sosial sentiasa diutamakan – kerana kerajaan
lebih fokus kepada barang awam.
– Keadaan ekonomi lebih stabil - kerana ekonomi tidak
dipengaruhi kesan turun naik harga sebab dikawal oleh
kerajaan.
– Harga dan kos rendah - sebab dasar pemilikan negara
menyebabkan tiada persaingan
03/02/10 MIKROEKONOMI
untuk pengiklanan. 46
Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis

• Kehilangan kuasa untuk memiliki


kekayaan – tidak bebas memiliki kekayaan
dan mengumpul harta kekayaan.
• Pekerja kurang motivasi dan inisiatif
untuk kerja kuat.
• Pembaziran sumber - kerajaan memilih
insentif buruh dan daya pengeluaran
jatuh.
• Pentadbiran kurang efisien – wujud
birokrasi.
03/02/10 MIKROEKONOMI 47
Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi

• Apa dan berapa banyak barang yang hendak


dikeluarkan ditentukan oleh kerajaan bergantung
kepada keperluan untuk meningkatkan kebajikan.

• Bagaimana barang hendak dikeluarkan


bergantung kepada cara yang sesuai dan selaras
dengan matlamat ekonomi negara. Jika kerajaan ingin
menurunkan kadar pengangguran ia akan memilih
intensif buruh dan intensif modal jika ingin
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

• Untuk siapa barang dikeluarkan untuk semua rakyat


bergantung kepada keperluan isirumah.
03/02/10 MIKROEKONOMI 48
c. Sistem Ekonomi Campuran

• Merupakan gabungan daripada sistem ekonomi


kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis.

• Rasionalnya - kerajaan perlu campurtangan dalam


sistem pasaran bebas untuk mengurangkan
kelemahan yang wujud dalam pasaran bebas.
Contoh campurtangan kerajaan ialah seperti
perlaksanaan dasar kawalan harga, dasar
pencukaian dan subsidi.

03/02/10 MIKROEKONOMI 49
• Matlamat :
- Semua campurtangan kerajaan bertujuan membentuk sebuah
sistem ekonomi yang lebih mementingkan kebajikan sosial
daripada terlalu mementingkan keuntungan persendirian.

• Pemilikan :
- Kerajaan dan swasta

• Keputusan Ekonomi
- Semua keputusan ekonomi ditentukan oleh kerajaan dan
mekanisma harga, kerana sumber ekonomi dimiliki oleh
pihak kerajaan dan swasta. Firma bebas bersaing tapi
dikawal oleh pihak kerajaan.

03/02/10 MIKROEKONOMI 50
Kebaikan Sistem Campuran

– Wujudnya motif untung persendirian dan motif kebajikan-


Pengeluaran dibuat secara cekap dan kebajikan
pengguna sentiasa dijamin.
– Pertumbuhan ekonomi yang stabil- kerajaan boleh
merangsang pertumbuhan ekonomi apabila ekonomi
merosot dan mengurangkan inflasi jika ekonomi
melambung
– Penggalakan penggunaan teknologi- pengeluaran
menggunakan sumber secara cekap mendorong
peningkatan teknologi.
– Kawalan kerajaan- pengeluaran tertakluk oleh undang-
undang yang diwujudkan oleh kerajaan.

03/02/10 MIKROEKONOMI 51
 Penyelesaian Masalah Ekonomi

• Masalah apa dan berapa banyak yang hendak dikeluarkan


masih ditentukan oleh mekanisme pasaran tetapi sekiranya
wujud kelemahan (samada membebankan
pengguna/pengeluar), kerajaan akan campurtangan.

• Masalah bagaimana barang dikeluarkan bergantung


kepada teknik pengeluaran yang paling cekap samaada
intensif buruh/modal.

• Masalah untuk siapa barang dikeluarkan bergantung


kepada agihan pendapatan isirumah dan pada masa yang
sama kebajikan masyarakat tidak diabaikan.

03/02/10 MIKROEKONOMI 52
• Tujuan Campurtangan kerajaan dalam
Sistem Ekonomi Campuran

• Mewujudkan kestabilan ekonomi.


• Menyediakan barang awam
• Mengelakkan amalan monopoli.
• Merapatkan jurang perbezaan pendapatan.
• Menghapuskan kesan luaran yang
negatif.
• Mengawal aktiviti pengeluaran yang
bertentangan dengan undang-undang.
03/02/10 MIKROEKONOMI 53
• Bentuk Campurtangan Kerajaan

• Mengenakan peraturan dan undang-undang.


• Penentuan tingkat harga - menetapkan dasar
harga maksimum dan dasar harga minimum
serta kuota.
• Pencukaian - mengenakan cukai tak langsung
kepada pengeluar. Hasil kerajaan naik dan
untung berkurangan.
• Subsidi - mengurangkan kos pengeluaran.

03/02/10 MIKROEKONOMI 54
1.3.2 Sistem ekonomi Islam
• Merupakan sistem ekonomi yang
dijalankan berlandaskan hukum
syarak dengan menjadikan Al-Quran
dan Hadis sebagai sumber rujukan.
Contoh negara yang
mengamalkannya ialah Arab Saudi
dan Mesir.

03/02/10 MIKROEKONOMI 55
Prinsip Ekonomi Islam

• Hubungan manusia dengan Pencipta

• Hubungan manusia dengan manusia

• Hubungan manusia dengan alam

• Tanggungjawab manusia sebagai


pemegang amanah.

03/02/10 MIKROEKONOMI 56
b. Ciri-ciri Ekonomi Islam
• Terdapat lima ciri penting dalam sistem ekonomi ini iaitu:
1. Matlamat :
• Keseimbangan antara kepentingan individu dan
masyarakat.
2. Pemilikan Harta
• Terdapat hakmilik individu dan hakmilik umum.
• 3. Peranan kerajaan
• Kerajaan berfungsi mengawal aktiviti ekonomi dan melaksana
hukuman yang ditetapkan dalam Al-Qura’an
• 4. Sistem zakat
• Sistem zakat berfungsi menyeimbangkan agihan pendapatan.

03/02/10 MIKROEKONOMI 57
c.Penyelesaian Masalah Ekonomi:
Penyelesaian masalah asas ekonomi
hampir sama dengan sistem
ekonomi Campuran. Apa dan berapa
banyak barang yang hendak
dikeluarkan bergantung kepada
mekanisme harga dan barang yang
haram tidak dibenarkan sama sekali.
Kerajaan campurtangan untuk
menjamin kestabilan ekonomi.

03/02/10 MIKROEKONOMI 58
Bagaimana barang hendak
dikeluarkan berdasarkan kecekapan
dalam pengeluaran dengan tidak
membebankan masyarakat. Manusia
sebagai pemegang amanah Allah
dan perlu menguruskan sumber
ekonomi dengan cekap serta
memakmurkan mukabumi dengan
tidak meninggalkan kesan luaran
yang negatif - pencemaran.
03/02/10 MIKROEKONOMI 59
Untuk siapa barang dikeluarkan -
setiap individu dijamin memperolehi
keperluan asas. Barang awam
dikeluarkan oleh kerajaan dan
barang ekonomi untuk mereka yang
mampu. Yang berpendapatan tinggi
akan memperolehi lebih banyak
barang dan perlu membayar zakat
dan yang kurang mampu dibantu
dengan sistem zakat - agihan
pendapatan lebih adil.
03/02/10 MIKROEKONOMI 60
 1.3.3 Perbandingan Sistem Ekonomi
Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis
dan Sistem Ekonomi Sosialis

Aspek perbandingan berdasarkan :

1. Objektif
2. Ciri
3. Pendekatan menyelesaikan masalah
asas

03/02/10 MIKROEKONOMI 61
Tugasan : senaraikan perbandingan sistem
ekonomi berdasarkan jadual
dibawah:
Sistem Ekonomi Ekonomi Ekonomi
Islam Kapitalis Sosialis
Objektif

Ciri

Pendekatan
Penyelesaia
n
Masalah

03/02/10 MIKROEKONOMI 62
03/02/10 MIKROEKONOMI 63