Anda di halaman 1dari 4

‫اإل ْمت َِحانُ ال َّ‬

‫ش ْهري مارس ‪( ٢٠۱٠‬اللغة ال َع َربيَّة)‬


‫)‪(Tahun 5‬‬ ‫ِسة‬ ‫ِلسنة َ‬
‫الخام َ‬ ‫ل َّ‬
‫الس َنة ‪........................ :‬‬
‫َّ‬ ‫ِس ٌم ‪........................................ :‬‬
‫ا ْ‬

‫ألول ُ ‪ :‬ا ِْخ َت ْر ث َّم ْاك ُت ْب ا َِجا َبت َها فِي الف َِراغات‬
‫س َؤال ُ ْا َّ‬
‫‪.‬ال ُّ‬
‫‪Soalan Pertama : Pilih, Kemudian tulis jawapannya di tempat kosong tersebut.‬‬

‫‪10‬‬
‫‪۱‬‬
‫ ا ِْخ َت ْر ث َّم ا ْك ُت ْب ا َِجا َبت َها فِي الف َِراغات‬: ‫س َؤال ُ ْالثانِي‬
ُّ ‫ال‬.
Soalan Kedua : Pilih, Kemudian tulis jawapannya di tempat kosong tersebut.

?Umur kamu________________

?saudara kamu________________

?kamu bangun daripada tidur________________

?letaknya sekolah kamu________________

?kamu tulis surat ini________________

?kamu solat maghrib dan membaca al-Quran________________

12
٢
ِ ‫الص‬
‫ح ْي َحة‬ َّ ‫اإلجا َبة‬
َ ‫فق‬ ُ ‫س َؤال ُ ْالثال‬
ْ ‫ َو‬: ‫ِث‬ ُّ ‫ال‬.
Soalan Ketiga : Suaikan jawapan yang sesuai.

10
‫ اَ ْك ِملْ ُج َم ِل اآل ِت َية‬: ‫لراب ُع‬
َّ ‫س َؤال ُ ْا‬
ُّ ‫ال‬.
Soalan Keempat : Sempurnakan ayat tersebut.

Saya mengambil makan_________________ - ْ ُ‫أتناو ُل الف‬


‫طور‬ َ )١
Saya mengambil makan _________________ - َ ‫أتناول‬
ْ‫الغ َداء‬ َ )٢

Saya mengambil makan _________________ - ‫أتناول ال َع َشا ْء‬


َ )۳

06
۳
‫تب فِي الف َِرا َغات‬
‫ص ِح ْي َحة‪ ،‬ث َّم اَ ْك ْ‬
‫اإلجا َبة ال َّ‬
‫ِختر َ‬
‫ِس ‪ :‬ا ْ‬ ‫س َؤال ُ ْا َ‬
‫لخام ُ‬ ‫‪.‬ال ُّ‬
‫‪Soalan Kelima : Pilih jawapan yang betul, kemudian tuliskan di tempat kosong.‬‬

‫َّاع ُة َ‬
‫الواحِدَ ة َو َخ ْمسُ _____________ (دَ قائِق ‪َ /‬د ِقيْقة)‬ ‫‪)١‬الس َ‬

‫َّاع ُة الثا ِن َية َو َع ْش ُر _____________ (دَقائِق ‪ /‬دَ ِقيْقة)‬


‫‪)٢‬الس َ‬

‫‪)۳‬السَّا َع ُة الرَّ َ‬
‫ابعة َو َس ْب ُع َع ْش َرة ___________ (دَقائِق ‪ /‬دَ ِقيْقة)‬

‫رُو َن __________ (دَ قائِق ‪َ /‬د ِقيْقة)‬ ‫َّاع ُة السَّاد َ‬


‫ِسة َو أرْ َب ُع َو عِ ْش ْ‬ ‫‪)٤‬الس َ‬

‫ْ‬
‫ثالثو َن __________(دَ قائِق ‪َ /‬د ِقيْقة)‬ ‫ُ‬
‫ثالث َو‬ ‫َّاع ُة الثا ِم َنة َو‬
‫‪)۵‬الس َ‬

‫العاشِ َرة َو َخمْ س ُْو َن ____________ (دَقائِق ‪ /‬دَ ِقيْقة)‬


‫‪)٦‬السَّا َعة َ‬

‫‪Disediakan oleh,‬‬ ‫‪Disemak oleh,‬‬

‫‪…………………………………………….‬‬ ‫‪………………………………………..‬‬
‫‪PN. IDA NOOR FAUZANA HJ AHMAD‬‬ ‫‪EN. SHARIFFUDDIN B AHMAD‬‬
‫)‪Guru j-QAF (Bahasa Arab‬‬ ‫‪Ketua Panitia Pend. Islam‬‬

‫‪Disahkan oleh,‬‬

‫‪………………………………………..‬‬
‫‪PN ZAHARAH BT SA’ID‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪PK Pentadbiran SKSV‬‬
‫‪٤‬‬

Anda mungkin juga menyukai