Anda di halaman 1dari 4

‫اإل ْمت َِحانُ ال َّ‬

‫ش ْهري مارس ‪( ٢٠۱٠‬اللغة ال َع َربيَّة)‬


‫)‪(Tahun 1‬‬ ‫سنة الواحدة‬
‫لِل َّ‬
‫الس َنة ‪........................ :‬‬
‫َّ‬ ‫ِس ٌم ‪........................................ :‬‬
‫ا ْ‬

‫ألول ُ ‪ :‬ا ِْخ َت ْر ث َّم ا ْك ُت ْب اجابتها في الفراغ‬


‫س َؤال ُ ْا َّ‬
‫‪.‬ال ُّ‬
‫‪Soalan Pertama : Pilih, Kemudian tuliskan jawapannya di tempat kosong.‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬


‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪10‬‬ ‫ات َت ْح َت َها‬ ‫س َؤال ُ ْالثان ِْى ‪ِ :‬ا ْن َ‬


‫سخ الكلِ َم َ‬ ‫‪.‬ال ُّ‬
‫‪Soalan Kedua : Salin semula perkataan di bawah.‬‬

‫‪08‬‬
‫‪۱‬‬
‫ساِوى فِ ْي َها‬
َ ‫األح َراف َم‬
ْ ْ‫ ِّلون‬: ‫س َؤال ُ ْالثالِث‬
ُّ ‫ال‬.
Soalan Ketiga : Warnakan huruf-huruf yang sama dengannya.

12
٢
َّ ‫س َؤال ُ ْا‬
‫ صِ لْ النقاط اآل ِت َية‬: ‫لراب ُع‬ ُّ ‫ال‬.
Soalan Keempat : Sambungkan titik-titik yang tersebut

10
۳
‫ ث َّم ِّلونْ َعل ْي َها‬،‫تر ِت ْيب َها‬ ُ ‫س َؤال ُ ْالخام‬
َ ‫ صِ لْ النقاط َي ُدل ُّ َع‬: ‫ِس‬
ْ ‫لى‬ ُّ ‫ال‬.
Soalan Kelima : Sambungkan titik-titik tersebut mengikut turutan huruf, kemudian warnakan.

10

Disemak oleh,

………………………………………..
EN. SHARIFFUDDIN B AHMAD
Ketua Panitia Pend. Islam

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

……………………………………………. ………………………………………..
PN. IDA NOOR FAUZANA HJ AHMAD PN ZAHARAH BT SA’ID
Guru j-QAF (Bahasa Arab) PK Pentadbiran SKSV

Anda mungkin juga menyukai