Anda di halaman 1dari 4

‫شْهري مارس ‪) ٢٠۱٠‬اللغة الَعَربّية(‬

‫ن ال ّ‬
‫حا ُ‬
‫الْمِت َ‬
‫)‪(Tahun 1‬‬ ‫سنة الواحدة‬
‫ِلل ّ‬
‫سَنة ‪........................ :‬‬
‫ال ّ‬ ‫سٌم ‪........................................ :‬‬
‫ِا ْ‬

‫ب اجابتها في الفراغ‬
‫خَتْر ثّم اْكُت ْ‬
‫سَؤاُل ْالّوُل ‪ِ :‬ا ْ‬
‫‪.‬ال ّ‬
‫‪Soalan Pertama : Pilih, Kemudian tuliskan jawapannya di tempat kosong.‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬


‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪10‬‬ ‫حَتَها‬
‫ت َت ْ‬
‫سخ الكِلَما َ‬
‫ى ‪ِ :‬اْن َ‬
‫سَؤاُل ْالثاِن ْ‬
‫‪.‬ال ّ‬
‫‪Soalan Kedua : Salin semula perkataan di bawah.‬‬

‫‪08‬‬
‫‪۱‬‬
‫سِاوى ِفْيَها‬
َ ‫حَراف َم‬
ْ ‫ن ال‬
ْ ‫ لّو‬: ‫سَؤاُل ْالثاِلث‬
ّ ‫ال‬.
Soalan Ketiga : Warnakan huruf-huruf yang sama dengannya.

12
٢
‫صْل النقاط الِتَية‬
ِ : ‫سَؤاُل ْالّرابُع‬
ّ ‫ال‬.
Soalan Keempat : Sambungkan titik-titik yang tersebut

10
۳
‫علْيَها‬
َ ‫ن‬
ْ ‫ ثّم لّو‬،‫علىَ تْرِتْيبَها‬
َ ‫صْل النقاط َيُدّل‬
ِ :‫س‬
ُ ‫سَؤاُل ْالخاِم‬
ّ ‫ال‬.
Soalan Kelima : Sambungkan titik-titik tersebut mengikut turutan huruf, kemudian warnakan.

10

Disemak oleh,

………………………………………..
EN. SHARIFFUDDIN B AHMAD
Ketua Panitia Pend. Islam

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

……………………………………………. ………………………………………..
PN. IDA NOOR FAUZANA HJ AHMAD PN ZAHARAH BT SA’ID
Guru j-QAF (Bahasa Arab) PK Pentadbiran SKSV