Anda di halaman 1dari 4

‫اإل ْمت َِحانُ ال َّ‬

‫ش ْهري مارس ‪( ٢٠۱٠‬اللغة ال َع َربيَّة)‬


‫)‪(Tahun 2‬‬ ‫سنة الثانية‬
‫لِل َّ‬
‫الس َنة ‪........................ :‬‬
‫َّ‬ ‫ِس ٌم ‪........................................ :‬‬
‫ا ْ‬

‫س َؤال ُ ْا َّ‬
‫ألول ُ ‪ :‬صل االحراف ان يكون الكلمات المناسبة‬ ‫‪.‬ال ُّ‬
‫‪Soalan Pertama : Sambungkan huruf-huruf tersebut menjadi perkataan yang sesuai.‬‬

‫‪H‬‬
‫‪CONTO‬‬

‫‪08‬‬
‫‪۱‬‬
ِ ‫ص‬
‫ح ْي َحة‬ َ ‫ َوف ِْق‬: ‫س َؤال ُ ْالثان ِْى‬
ُّ ‫اإلجا َبة ال‬ ُّ ‫ال‬.
Soalan Kedua : Suaikan jawapan yang betul.

10

‫تحت َها‬
ْ ‫فردَ ات‬
َ ‫اكتب َم َعانِى ال ُم‬
ْ ْ ‫ ا‬: ‫س َؤال ُ ْالثالِث‬
‫ ث َّم‬،‫ِختر‬ ُّ ‫ال‬.
Soalan Ketiga : Pilih, kemudian tuliskan maksud perkataan di bawah.

)dengan air/ dengan tuala(________________ -‫بال َما ِء‬ )1

)dengan sapu tangan/ dengan tuala( ________________ َ ‫بال ِم ْن‬


-‫ش َفة‬ )2
)dengan air/ dengan sapu tangan(________________ - ‫) بال ِم ْن ِديْل‬3

09
٢
‫ َن َع ْم اَ ْو ال فِى ا َِجا َبت َها‬- ‫اكتب الكلِ َمة‬
ْ َّ ‫س َؤال ُ ْا‬
: ‫لراب ُع‬ ُّ ‫ال‬.
Soalan Keempat : Tuliskan kalimah >‫ن>>عم‬ atau >‫ال‬ pada jawapan soalan yang tersebut..

15
۳
‫تحت َها‬
ْ ‫اإلجا َبة‬
َ ‫اكتب‬
ْ ‫ِختر ث َّم‬ ُ ‫س َؤال ُ ْالخام‬
ْ ‫ ا‬: ‫ِس‬ ُّ ‫ال‬.
Soalan Kelima : Pilih kemudian tuliskan jawapan di bawah.

Disemak oleh,

08
………………………………………..
EN. SHARIFFUDDIN B AHMAD
Ketua Panitia Pend. Islam

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

……………………………………………. ………………………………………..
PN. IDA NOOR FAUZANA HJ AHMAD PN ZAHARAH BT SA’ID
Guru j-QAF (Bahasa Arab) PK Pentadbiran SKSV
٤

Anda mungkin juga menyukai