Anda di halaman 1dari 4

‫شْهري مارس ‪) ٢٠۱٠‬اللغة الَعَربّية(‬

‫ن ال ّ‬
‫حا ُ‬
‫الْمِت َ‬
‫)‪(Tahun 2‬‬ ‫سنة الثانية‬
‫ِلل ّ‬
‫سَنة ‪........................ :‬‬
‫ال ّ‬ ‫سٌم ‪........................................ :‬‬
‫ِا ْ‬

‫سَؤاُل ْالّوُل ‪ :‬صل الحراف ان يكون الكلمات المناسبة‬


‫‪.‬ال ّ‬
‫‪Soalan Pertama : Sambungkan huruf-huruf tersebut menjadi perkataan yang sesuai.‬‬

‫‪H‬‬
‫‪CONTO‬‬

‫‪08‬‬
‫‪۱‬‬
‫حة‬
َ ‫حْي‬
ِ‫ص‬ّ ‫جاَبة ال‬
َ ‫ق ال‬
ْ ‫ َوِف‬: ‫ى‬
ْ ‫سَؤاُل ْالثاِن‬
ّ ‫ال‬.
Soalan Kedua : Suaikan jawapan yang betul.

10

‫حتَها‬
ْ ‫ب َمَعاِنى الُمفَرَدات ت‬
ْ ‫ ثّم اكت‬،‫ ِاختْر‬: ‫سَؤاُل ْالثاِلث‬
ّ ‫ال‬.
Soalan Ketiga : Pilih, kemudian tuliskan maksud perkataan di bawah.

________________
(dengan air/ dengan tuala) -‫ء‬
ِ ‫بالَما‬ 1)

(dengan sapu tangan/ dengan tuala) ________________ -‫شَفة‬


َ ‫بالِمْن‬ 2)
(dengan air/ dengan sapu tangan)________________ - ‫بالِمْنِدْيل‬ 3)

09
٢
‫جاَبتَها‬
َ ‫ َنَعْم َاْو ل ِفى ِا‬- ‫ب الكِلَمة‬
ْ ‫ اكت‬: ‫سَؤاُل ْالّرابُع‬
ّ ‫ال‬.
Soalan Keempat : Tuliskan kalimah ‫نعم‬ atau ‫ل‬ pada jawapan soalan yang tersebut..

15
۳
‫حتَها‬
ْ ‫جاَبة ت‬
َ ‫ب ال‬
ْ ‫ ِاختْر ثّم اكت‬: ‫س‬
ُ ‫سَؤاُل ْالخاِم‬
ّ ‫ال‬.
Soalan Kelima : Pilih kemudian tuliskan jawapan di bawah.

Disemak oleh,

08
………………………………………..
EN. SHARIFFUDDIN B AHMAD
Ketua Panitia Pend. Islam

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

……………………………………………. ………………………………………..
PN. IDA NOOR FAUZANA HJ AHMAD PN ZAHARAH BT SA’ID
Guru j-QAF (Bahasa Arab) PK Pentadbiran SKSV
٤