Anda di halaman 1dari 4

‫اإل ْمت َِحانُ ال َّ‬

‫ش ْهري مارس ‪( ٢٠۱٠‬اللغة ال َع َربيَّة)‬


‫)‪(Tahun 4‬‬ ‫سنة الرابعة‬
‫لِل َّ‬
‫الس َنة ‪........................ :‬‬
‫َّ‬ ‫ِس ٌم ‪........................................ :‬‬
‫ا ْ‬

‫اكتب فِى الف َِراغ‬


‫ْ‬ ‫س ِّم َو‬ ‫س َؤال ُ ْا َّ‬
‫ألول ُ ‪َ :‬‬ ‫‪.‬ال ُّ‬
‫‪Soalan Pertama : Namakan dan tuliskan jawapannya di tempat kosong.‬‬

‫‪12‬‬
‫‪۱‬‬
ْ ‫ َر ِّت ْب الكلِ َمات لت ُك ْونُ (ال ُج ْملة ا‬: ‫س َؤال ُ ْالثانِى‬
)‫ ا ِْس ٌم‬+ ٌ ‫ ف ِْعل‬+ ‫ (ا ِْس ٌم‬: ‫ِس ِم َّية‬ ُّ ‫ال‬.
Soalan Ketiga : Susunkan perkataan tersebut menjadi ayat ( mulakan dengan =‫ ا=سم‬+ ‫ ف===عل‬+ =‫) إ=سم‬

05
‫اكتب َم َعانِي الكلِ َمات فِي الف َِراغ‬
ْ ْ ‫ ا‬: ‫س َؤال ُ ْالثالِث‬
‫ ث َّم‬،‫ِختر‬ ُّ ‫ال‬
Soalan Ketiga : Pilih, kemudian tuliskan maksud perkataan di tempat kosong tersebut.

BerdegupMenunjukMemotongMembasuh

04
٢
‫تحت َها‬
ْ ‫ص ْو َرة‬
ُّ ‫إمأل الف َِراغ ث َّم ِّلونْ ال‬
ْ : ‫ابع‬
ْ ‫لر‬َّ ‫س َؤال ُ ْا‬
ُّ ‫ال‬.
Soalan Keempat :Isiskan jawapan di tempat kosong, kemudian warnakan gambar di bawah.

10
‫إمأل الف َِراغات بالكلِ َمات ال ُمناسِ َبة‬ ُ ‫س َؤال ُ ْالخام‬
ْ : ‫ِس‬ ُّ ‫ال‬.
Soalan Keempat :Isiskan jawapan di tempat kosong dengan perkataan bersesuain.

12
۳
‫ ث َّم ا ِْمأل الف َِراغات اآل ِت َية‬،‫ِختر‬
ْ ‫ ا‬: ‫ِس‬ َّ ‫س َؤال ُ ْا‬
ُ ‫لساد‬ ُّ ‫ال‬.
Soalan Kelima : Pilih, kemudian isikan tempat kosong tersebut..

Disediakan oleh, Disemak oleh,

……………………………………………. ………………………………………..
PN. IDA NOOR FAUZANA HJ AHMAD EN. SHARIFFUDDIN B AHMAD
Guru j-QAF (Bahasa Arab) Ketua Panitia Pend. Islam

Disahkan oleh,

………………………………………..
PN ZAHARAH BT SA’ID
07 PK Pentadbiran SKSV
٤

Anda mungkin juga menyukai