Anda di halaman 1dari 4

‫شْهري مارس ‪) ٢٠۱٠‬اللغة الَعَربّية(‬

‫ن ال ّ‬
‫حا ُ‬
‫الْمِت َ‬
‫)‪(Tahun 4‬‬ ‫سنة الرابعة‬
‫ِلل ّ‬
‫سَنة ‪........................ :‬‬
‫ال ّ‬ ‫سٌم ‪........................................ :‬‬
‫ِا ْ‬

‫ب ِفى الِفَراغ‬
‫سّم َو اكت ْ‬
‫سَؤاُل ْالّوُل ‪َ :‬‬
‫‪.‬ال ّ‬
‫‪Soalan Pertama : Namakan dan tuliskan jawapannya di tempat kosong.‬‬

‫‪12‬‬
‫‪۱‬‬
‫سٌم‬
ْ ‫ ِا‬+ ‫ ِفْعٌل‬+ ‫سٌم‬
ْ ‫ )ِا‬: ‫سِمّية‬
ْ ‫جْملة ِا‬
ُ ‫ن )ال‬
ُ ‫ب الكِلَمات لتُكْو‬
ْ ‫ َرّت‬: ‫سَؤاُل ْالثاِنى‬
ّ ‫)ال‬.
Soalan Ketiga : Susunkan perkataan tersebut menjadi ayat ( mulakan dengan ‫ اسم‬+ ‫ فعل‬+ ‫) إسم‬

05
‫ب َمَعاِني الكِلَمات ِفي الِفَراغ‬
ْ ‫ ثّم اكت‬،‫ ِاختْر‬: ‫سَؤاُل ْالثاِلث‬
ّ ‫ال‬
Soalan Ketiga : Pilih, kemudian tuliskan maksud perkataan di tempat kosong tersebut.

BerdegupMenunjukMemotongMembasuh

04
٢
‫حتَها‬
ْ ‫صْوَرة ت‬
ّ ‫ن ال‬
ْ ‫ إْمل الِفَراغ ثّم لّو‬: ‫سَؤاُل ْالّرابْع‬
ّ ‫ال‬.
Soalan Keempat :Isiskan jawapan di tempat kosong, kemudian warnakan gambar di bawah.

10
‫سَبة‬
ِ ‫ إْمل الِفَراغات بالكِلَمات الُمنا‬: ‫س‬
ُ ‫سَؤاُل ْالخاِم‬
ّ ‫ال‬.
Soalan Keempat :Isiskan jawapan di tempat kosong dengan perkataan bersesuain.

12
۳
‫ ثّم ِاْمل الِفَراغات الِتَية‬،‫ ِاختْر‬: ‫س‬
ُ ‫ساِد‬
ّ ‫سَؤاُل ْال‬
ّ ‫ال‬.
Soalan Kelima : Pilih, kemudian isikan tempat kosong tersebut..

Disediakan oleh, Disemak oleh,

……………………………………………. ………………………………………..
PN. IDA NOOR FAUZANA HJ AHMAD EN. SHARIFFUDDIN B AHMAD
Guru j-QAF (Bahasa Arab) Ketua Panitia Pend. Islam

Disahkan oleh,

………………………………………..
PN ZAHARAH BT SA’ID
07 PK Pentadbiran SKSV
٤