Anda di halaman 1dari 33

Ba hasa melayu1 ( sem2 )

KATA TUGAS DAN AKRONIM

Oleh:
Steffilla Akkie
Florence Richard
Heather Locklear
Nurul Athira`h Mohd
Hedya Sasha
KATA TUGAS

MAKSUD KATA TUGASGolongan kata yang berbeza daripada
kata nama,kata kerja dan kata adjektif
kerana kata ini tidak berfungsi sebagai
unsur inti dalam binaan frasa.
Jenis Kata Tugas

KATA PENYAMBUNG AYAT KATA PRAKLAUSA

KATA PRAFRASA
KATA HUBUNG GABUNGAN

DEFINISI

Sejumlah perkataan yang digunakan untuk


menghasilkan ayat majmuk
gabungan, iaitu perkataan yang
menghubungkan dua atau lebih klausa
yang sama tara seperti lalu, dan, serta,
tetapi, atau dan sambil.
CONTOH AYAT
KATA HUBUNG PANCANGAN
ntuk menghubungkan klausa yang tidak setara pada klau
KATA HUBUNG PANCANGAN RELATIF

KATA HUBUNG PANCANGAN


ATA HUBUNG PANCANGAN KOMPLEMEN

KATA HUBUNG PANCANGAN KETERANGA


ang ” – kata yang berfungsi untuk menghubungkan klausa utam

Contoh:

1. Kakak memujuk adik yang sedang menangis itu.

2. Mereka suka menikmati pemandangan yang cantik.

3. Buku yang dibeli oleh Ahmad itu buku sejarah.

4. P. Ramlee seniman agung yang sentiasa dikenang.


5. Gaya hidup yang sihat haruslah sentiasa diamalkan.
“ untuk ”, iaitu perkataan yang berfungsi untuk menghubungka

Contoh:
1. Kami percaya bahawa dia tidak bersalah.

2. Fairuz datang untuk menziarahi kawan baiknya.

3. Mereka mengetahui bahawa Haji Ahmad saudagar besar.

4. Untuk memaksa dia hadir adalah tidak wajar.

. Kita harus sentiasa ingat bahawa hidup ini sementara sahaja


keterangan. Antaranya ,kerana , agar , meskipun , sekiranya ,
n apabila.

Contoh:
1. Saya berdoa semoga para pelajar saya berjaya dalam peperiksaan.

2. Dia dirawat di hospital kerana kemalangan jalan raya.

3. Pertunjukan itu akan ditangguh sekiranya tiada sambutan .

4. Kalau musuh menyerang . kami akan melawan.

5. Dia bersorak terlalu kuat sehingga serak suaranya.

6. Sementara menanti padi masak, petani itu menanam jagung.

7. Pencuri memasuki rumah itu ketika penghuninya sedang nyenyak tidur.


Kata
Praklausa

agian hadapan klausa dan bertugas untuk menimbulkan seruan , per

Jenis – jenis kata


praklausa

Kata Seru Kata Tanya Kata Pembenar Kata PerintahKata Pangkal Ayat
1. Kata
Seru

Perkataan yang digunakan untuk melahirkan berbagai-bagai


perasaan.

Contoh kata seru :


Amboi Wah oh

Cis Aduh Ah

2. Kata
Tanya
Perkataan yang digunakan untuk menanyakan perkara
atau orang.

Contoh kata bagaimana siapa mengapa


tanya :

berapa apa bila


3. Kata
Pembenar

Perkataan yang digunakan untuk membenarkan sesuatu


pertanyaan.

Contoh kata pembenar :


Benar Betul Ya

4. Kata
Perintah
Perkataan yang digunakan untuk menyampaikan arahan, larangan, suruhan atau perm

Contoh kata
perintah : Tolong Jangan Sila

Minta Harap Jemput


5. Kata Pangkal
Ayat
unakan sebagai penanda kesinambungan ayat dalam wacana dan kedudukanannya adalah

Contoh kata pangkal


ayat :
Hatta Adapun

Maka Alkisah sebermula


KATA PRAFRASA
◆ Perkataan yang diletakkan di hadapan frasa
seperti frasa nama,frasa kerja dan frasa
adjektif.

KATA BANTU KATA NAFI KATA ARAH

KATA PENGUAT KATA BILANGAN

KATA PENEGAS KATA PEMERI KATA SENDI NAMA


KATA BANTU
Bagi menimbulkan makna-makna tambahan

dalam frasa kerja.KATA PENGUAT
KATA PENEGAS
KATA NAFI
Bagi menafikan atau menidakkan seseorang atau sesuatu perkara.

Bukan,tidak
KATA PEMERI
◆ Untuk memeri sesuatu perkara atau
sebagai perangkai antara subjek ayat
dengan frasa utama dalam predikat ayat.

◆ Ialah-diguna secara ekuatif dan hadir
dihadapan frasa nama

◆ Adalah-diguna secara kualitatif dan hadir


dihadapan frasa adjektif dan frasa sendi
nama
KATA ARAH
◆ Bagi menunjukkan hala atau jurusan
sesuatu perkara.

KATA BILANGAN
Bilangan tentu-satu,tujuh,sebelas,seribu

Bilangan himpunan-berbulan-bulan,berbotol-botol

Bilangan pisahan-masing-masing,tiap-tiap,setiap

Bilangan pecahan-sesuku,separuh

Bilangan tak tentu-beberapa,semua,sekalian


KATA SENDI NAMA

rdapat dihadapan frasa nama.


Di,ke,pada,kepada,
daripada,dari,untuk,
dengan,oleh,
tentang,terhadap,demi,
sejak,seperti
Akronim
sud : Kependekkan yang terbentuk daripada
gabungan huruf pertama atau suku
kata beberapa perkataan yang bol
diujarkan sebagai satu perkataan

Golongan : Kata Tunggal


Pembentukan Akronim
Proses penggabungan dan pembentukan kata
nama untuk melahirkan bentuk kata baharu.
Proses pembentukannya agak longgar.

Secara lazimnya, pembentukan akronim


memperlihatkan penggunaan berdasarkan
kata nama khas.
Jenis Akronim
Kata Akronim cantuman huruf awal perkataan.

Kata Akronim cantuman huruf dan suku kata


perkataan sesedap sebutan.

Kata nama akronim cantuman awal perkataan.

Kata nama akronim cantuman bahagian awal perkataa


pertama dengan bahagian lain yang mengikutinya.
1.Kata Akronim cantuman huruf awal
perkataan.
contoh :
BPG – Bahagian Pendidikan Guru
IPG – Institut Pendidikan Guru

Kata Akronim cantuman huruf dan suku kata


perkataan sesedap sebutan.
contoh :
Proton – Perusahaan Otomobil Nasional
Perhilitan – Perlindungan Hidupan Liar dan
Taman Negara
3. Kata nama akronim cantuman awal perkataan.
contoh :
kugiran – kumpulan gitar rancak
andartu – anak dara tua

Kata nama akronim cantuman bahagian awal


perkataan pertama dengan bahagianlain yang
mengikutinya.
contoh :
berdikari – berdiri di atas kaki sendiri
bendalir – benda alir
Terima Kasih