Anda di halaman 1dari 12

SCCA 1013

Mohon rujuk
Perancangan Akademik
Pensyarah/ Pensyelaras Kursus:
Dr. Nik Adzrieman B. Abd Rahman
Pusat Pengajian Teknologi
Multimedia & Komunikasi,
Universiti Utara Malaysia
email: adzrieman@uum.edu.mu
Phone: 0148992178

PENGENALAN
KOMUNIKASI MERUPAKAN SATU BIDANG
ILMU
PENGAJIAN YANG BARU BERBANDING
BIDANG SOSIAL YG LAIN.
APA TUJUAN UTAMA KOMUNIKASI?
TUJUAN UTAMA KOMUNIKASI ADALAH
UNTUK BERINTERAKSI DAN BERTUKAR
MAKLUMAT

KOMUNIKASI SEBAGAI SATU BIDANG SAINS SOSIAL


APAKAH BIDANG ASAS BERKAITAN DENGAN
KOMUNIKASI?
BIDANG YANG DIMAKSUDKAN ADALAH BIDANG
PSIKOLOGI, SOSIOLOGI, ANTROPOLOGI,SAINS
POLITIK DAN EKONOMI.

MENGAPA DIKATAKAN DEMIKIAN?


INI ADALAH KERANA KEBANYAKAN PENYELIDIKAN
KOMUNIKASI DIPELOPORI OLEH PARA SARJANA SEPERTI:1.

HAROLD LASSWELL (AHLI SAINS POLITIK) TEORI


PELURU AJAIB

2.

PAUL LAZARFELD (SOSIOLOGI) MODEL DUA


PERINGKAT

3.

HOVLAND PSIKOLOGI TEORI PSIKOANALITIK

4.

KIRK LEWIN PSIKOLOGI SOSIAL

PERKEMBANGAN & PEMBANGUNAN


BIDANG KOMUNIKASI
TERDAPAT TUJUH (7) ERA

1. ERA AWAL (1900 1930)


-ERA KEBANGKITAN RETORIK
-BGMNA MENGANALISIS PENDENGAR
-IDEA UNTUK BERKOMUNIKASI
-MENGATUR MESEJ SECARA EFEKTIF
-UCAPAN YG MPENGARUHI PENDENGAR

2. ERA KOMUNIKASI DAN SAINS


SOSIAL (1930-1960)
-FOKUS KPD ISU-ISU SOSIAL
ISU-ISU SOSIAL YANG DIMAKSUDKAN IALAH:
-PERKEMBANGAN SIKAP PREJUDIS KUMPULAN
-KESEDIAAN UTK MENGIKUTI PEMIMPIN
AUTORITARIAN.
-KESAN PROPAGANDA
-PERUBAHAN SIKAP DAN KEPERCAYAAN
KAJIAN TERTUMPU KEPADA KESAN MEDIA.
4 ORANG SARJANA DLM ERA INI IALAH:
LASWELL,LEWIN, LAZARSFELD,HOVLAND.

3. ERA REVOLUSI (1950-1970)


KAJIAN SAINSTIFIK & EMPERIK.
-KREDIBILITI PENCERAMAH
-MODEL-MODEL RESIONAL MEMBUAT KEPUTUSAN
-GAYA KEPIMPINAN
-PEMBUJUKAN

4. ERA PERGOLAKAN 60AN (19601970)


PERKEMBANGAN KOMUNIKASI.
MEMPERKENALKAN:
-GELAGAT BUKAN LISAN
-KOMUNIKASI KELUARGA
-INTERAKSI KUMPULAN INTIM

5. ERA RETORIK BARU (1965-1980)


MINAT/FOKUS DALAM ISU-ISU SOSIAL
KAJIAN YG MELEWATI PENGUCAPAN SECARA INDIVIDU.
FOKUS CARA-CARA MEMBENTUK DAN DIBENTUK OLEH KONTEKS
SEJARAH, SOSIAL DAN POLITIK DAN DI MANA IA BERLAKU.

6. ERA PENCARIAN MODEL SEJAGAT


(1970-1980)
MENEKANKAN KEPADA PROSES KOMUNIKASI.

7. ERA PERGOLAKAN BIDANG (1980- kini )


-PERCAMPURAN IDEA DAN TENAGA KREATIF
SERTA TEKANAN YG BERLAKU
DLM BIDANG KOMUNIKASI SEMASA.

5 TREND DLM PENGAJIAN KOMUNIKASI:


1.

PENYELIDIKAN INTERPRETIF

2.

KAEDAH ETNOGRAFI

3.

STRUKTURUL MENTAL & KOGNITIF

4.

TUMPUAN FENOMENA

5.

PEPECAHAN DALAM PENGAJIAN KOMUNIKASI.

PERKEMBANGAN BIDANG KOMUNIKASI DI MALAYSIA


TERDAPAT 4 FASA IAITU:1.
FASA PERTAMA
-BANYAK DIPENGARUHI BIDANG KEWARTAWANAN
2.

FASA KEDUA
-BIDANG PENYIARAN

3.

FASA KETIGA
-PERIKLANAN DAN PHBG. AWAM

4.

FASA KEEMPAT
-KOM. ORGANISASI
-KOM.KORPORAT,
-PERIKLANAN
-TEK.KOM & TELEKOMUNIKASI.

RUMUSAN
SALAH SATU KURSUS YG PENTING
PUSAT-PUSAT PENGAJIAN TINGGI KURSUS KOMUNIKASI
MENYUMBANG KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA.

Anda mungkin juga menyukai