Anda di halaman 1dari 18

Pengurusan Dan

Pentadbiran Pendidikan
Khas
Azmi bin Abu Bakar
Jabatan Ilmu Pendidikan
IPG Kampus Sultan Abdul Halim
2015

Tajuk 1 Pengenalan Kepada Pengurusan Dan Pentadbiran


Pendidikan Khas

Pengurusan dan
Pentadbiran
- Konsep

- dalam organisasi, pengurusan


dan pentadbiran sangat penting.
- organisasi besar atau kecil,
formal atau tidak formal.
- Griffiths (1959), dalam buku
Administration Theory,
pentadbiran adalah satu corak
tingkahlaku yang didapati dalam
semua organisasi manusia

Tajuk 1 Pengenalan Kepada Pengurusan Dan Pentadbiran


Pendidikan Khas

Pengurusan dan
Pentadbiran
- Konsep

- Drucker (1945), dalam


bukunya The Practice of
Management
menjelaskan
pentadbiran itu ialah
sumber asas dan sumber
yang paling berharga.

Tajuk 1 Pengenalan Kepada Pengurusan Dan Pentadbiran


Pendidikan Khas

Pengurusan dan
Pentadbiran
- Konsep

- Stoner (1984), dalam buku


Management pengurusan
ialah satu proses
merancang, mengelola,
memimpin, mengawal daya
usaha ahli organisasi dan
menggunakan sumbersumber lain untuk mencapai
matlamat yang ditentukan.

Tajuk 1 Pengenalan Kepada Pengurusan Dan Pentadbiran


Pendidikan Khas

Pengurusan dan
Pentadbiran
- Konsep

- Campbell (1983)
menjelaskan proses
pentadbiran sebagai satu
cara anggota-anggota
sebuah organisasi
membuat keputusan dan
mengambil tindakan untuk
mencapai matlamat.

Tajuk 1 Pengenalan Kepada Pengurusan Dan Pentadbiran


Pendidikan Khas

Pengurusan dan
Pentadbiran
- Konsep

- Pengurusan dan
pentadbiran dalam
sesebuah organisasi
diketuai oleh seorang
pengurus atau pentadbir.

Tajuk 1 Pengenalan Kepada Pengurusan Dan Pentadbiran


Pendidikan Khas

Pengurusan dan
Pentadbiran
- Konsep

- Everard (1986),
mendefinisikan pengurus
atau pentadbir sebagai
Tahu apa yang dikehendaki
dan tahu penyebab yang
membolehkan ia berlaku.
Bertanggungjawab
mengawal sumber dan
memastikan kegunaannya
untuk kebaikan.

Tajuk 1 Pengenalan Kepada Pengurusan Dan Pentadbiran


Pendidikan Khas

Pengurusan dan
Pentadbiran
- Konsep

Meningkatkan keberkesanan
kerja yang sudah dilaksanakan
dan mencari cara bagi
pembaikan secara berterusan.
Bertanggungjawab pada
prestasi unit yang diuruskan
dan ia adalah sebahagian
daripadanya.
Mewujudkan suasana yang
sesuai yang membolehkan
individu melaksanakan tugas
dengan cemerlang.

Tajuk 1 Pengenalan Kepada Pengurusan Dan Pentadbiran


Pendidikan Khas

Tajuk 1 Pengenalan Kepada Pengurusan Dan Pentadbiran


Pendidikan Khas

Tajuk 1 Pengenalan Kepada Pengurusan Dan Pentadbiran


Pendidikan Khas

Tajuk 1 Pengenalan Kepada Pengurusan Dan Pentadbiran


Pendidikan Khas
Untuk
melaksanakan
funsi
pengurusan dan
pentadbiran, 3
kemahiran
diperlukan

Tajuk 1 Pengenalan Kepada Pengurusan Dan Pentadbiran


Pendidikan Khas

Tajuk 1 Pengenalan Kepada Pengurusan Dan Pentadbiran


Pendidikan Khas
Kepimpinan
Kedudukan sistem
organisasi

Tajuk 1 Pengenalan Kepada Pengurusan Dan Pentadbiran


Pendidikan Khas
Proses Pengurusan
dan Pentadbiran

Perancangan

Sekian

3 matlamat
perancangan

Memperolehi bahan
dan sumber-sumber
Menyelaraskan usaha
dan tindakan
kakitangan
Menjamin pencapaian
matlamat organisasi

3 unsur
pengawalan

Menentukan standard
prestasi
Mengukur prestasi
masa kini dengan
standard yang
ditentukan
Mengambil tindakan
pembetulan