Anda di halaman 1dari 7

Pengenalan

Perhubungan kaunseling
bermakna orang yang meminta
tolong (klien) mempunyai
kebebasan memilih tindakannya
dan orang yang menolong
(kaunselor) tidak berkuasa dan
tidak bertanggungjawab untuk
setuju atau membantah
Menghormati
kehormatan klien dan
meningkatkan
kebajikannya.
 Tanggungjawab utama
seorang kaunselor.
Hubungan dan
maklumat kaunseling
disimpan sulit
 Tanggungjawab kaunselor
sebagai profesional
Segala rekod, nota, data
ujian, rakaman dan
lain-lain dianggap
maklumat profesional
Segala pengunaan data
tersebut harus menjaga
kebajikan dan identiti
kaunselor.
Klien harus diberitahu
segala keperluan dan
keadaan kaunseling
Perlu diberi penerangan
ketika memulakan sesi
kaunseling
Kaunselor boleh
berunding dengan ahli
profesional lain.
Dalam hal ini kaunselor
harus tidak mengakibatkan
klien malu atau tidak senang.
Harus memberhentikan
kaunseling jika tidak
boleh membantu klien
lagi
Disebabkan kurang kepakaran
Sebab-sebab peribadi
Boleh merujuk klien kepada
pakar yang lain.
Jika klien enggan, kaunselor tidak
terikat untuk meneruskan
kaunselingnya