Anda di halaman 1dari 12

ISL

MINGGU 3
Membina peta cerita
mengenai kepekaan
deria
Michelle Wong
Tang Siew Tien

Sentuh
an
Denga
r

Hidu

Kepekaan
Deria
Rasa

Lihat

Sentuhan
Biasanya dilakukan dengan
menggunakan jari.
Ini merupakan aspek perkembangan
psikomotor yang mula-mula
diperolehi oleh kanak-kanak.
Sebelum kanak-kanak itu mula untuk
berbahasa.

Melalui sentuhan, pelajar akan dapat


untuk membuat pelbagai aktiviti
contoh dalam aktiviti seni visual,
pelajar akan menggunakan jarinya
untuk melukis gambar di atas kertas,
atau kanvas.
Melalui sentuhan ibu, kanak-kanak
itu akan berhenti menangis dan
melalui sentuhan juga kanak-kanak
akan berasa selamat.

Dengar
Melibatkan deria telinga.
Untuk aktiviti yang dijalankan pada
deria ini lebih menumpukan kepada
persoalan apa yang mereka dengar?
Contoh dalam aktiviti muzik, mereka
akan cuba mencipta bunyi tentang
apa yang didengarnya.

Lihat
Menggunakan deria mata yang
mengakibatkan pengamatan dan
pemerhatian.
Berdasarkan maklumat yang datang
melalui deria mata itu, seseorang
akan dapat mengalami pelbagai jenis
warna, bentuk, ruang dan jalinan.

Pemahaman tentang warna


membolehkan pelajar mengetahui
ciri-cirinya dan seterusnya tahu
untuk mengaplikasikan pengetahuan
dalam pendidikan seni visual.

Rasa
Merupakan gerak hati atau kata hati
pelajar.
Membuat sesuatu persepsi dengan
tepat.
Persepsi bermaksud seseorang
membuat interpretasi atau memberi
makna kepada rangsangan yang
diterima oleh derianya. Seterusnya
apabila maklumat itu dirasakan
penting individu akan membuat

Di dalam seni visual, pelajar akan


dapat meluahkan perasaan melalui
pengalaman yang telah
diperolehinya apabila membuat
sesuatu aktiviti seni.
Apabila mendengar muzik, secara
tidak langsung, kakinya akan
bergoyang ini adalah disebabkan
oleh rangsangan daripada jenis mud
muzik tersebut.

Hidu
Dalam pendidikan, ia lebih
menekankan kepada aspek
penanggapan.
Contohnya, murid membuat
penanggapan apakah konsep yang
akan diajar oleh guru.
Penanggapan tidak berlaku secara
semulajadi. Guru harus membina
strategi supaya murid dapat
membuat sesuatu penanggapan

Di antaranya ialah pendekatan inkuiri


penemuan iaitu guru hanya
bertindak sebagai fasilitator.
Contohnya, guru menyediakan tajuk
Seni Batik, maka murid-murid akan
mencari sebanyak mana maklumat
untuk menghasilkan corak yang
terbaik. Selain itu, terdapat
pendekatan yang lain seperti resepsi
dan deduktif.

Bayangkan diri anda berada


dalam situasi berikut:
- tepi laut
- stesen keretapi
- pasar malam
Kenalpasti dan senaraikan perkaraperkara yang anda tinjau dalam
salah satu situasi di atas.

Anda mungkin juga menyukai