Anda di halaman 1dari 12

TEORI ELIT DALAM

PEMBENTUKKAN
DASAR

OLEH:
M PUSPANATHAN MAYAN
ABIRAMY KRISHNA
ARULMARY

SOROTAN LITERATUR

Teori elit telah dipelopori oleh tiga orang


ahli sosiologi politik moden, iaitu Gaetano
Mosca, Vilfredo Pareto, dan Robert Michels
pada lewat abad ke-19. Namun, analisis dan
kajian oleh tokoh-tokoh terbabit adalah
merupakan kesinambungan (dipengaruhi)
daripada pemikiran tokoh-tokoh terdahulu
seperti Aristotle, Saint-Saimon, Ludwig, dan
Karl Marx.

SOROTAN KAJIAN

In all societiesfrom societies that are very


meagerly developed and have barely attained the
dawning of civilization, down to the most advanced
and powerful societiestwo classes of people
appeara class that rules and a class that is ruled.
The first class, always the less numerous,
performs all political funtions, monopolizes
power and enjoys the advantages that power
brings, whereas the second, the more numerous
class, is directed and controlled by the first.
(Gaetano Mosca).

https://alfilsuf.wordpress.com/2010/11/11/teori-eli

SOROTAN LITERATUR
TEORI ELIT
Harold D-Laswell menyebut antara nilai-nilai asas dalam
dasar elit adalah:
A) Kekuasaan(politik)
B ) Kekayaan (ekonomi)
C) Kehormatan(sosio-budaya)
D) Pengetahuan (ilmu)
Membuat kesimpulan bahawa kuasa politik adalah elit dan
mendahului nilai-nilai lain kerana kuasa politik
mempunyai kuasa otoratif dalam masyarakat.

MAKSUD TEORI ELIT

Menyifatkan rakyat sebagai apathetic .


Golongan elit adalah minoriti dan
mempunyai kuasa.
Pihak pentadbir sebagai pelaksana.
Teori elit tidak mencerminkan kebajikan
masyarakat.
Mengekalkan nilai-nilai elit yang tersendiri.

APLIKASI TEORI ELIT

Teori ini lazimnya diaplikasikan dalam


dasar-dasar yang rumit.
Dirangka oleh golongan profesional dan
pakar-pakar ekonomi.
Pelaksanaan akan diputuskan setelah
diluluskan diperingkat kabinet.
Eksekutif akan menjadi pihak pelaksana dan
penguatkuasa dasar ini.
Mesti diterima oleh rakyat tanpa bantahan.

PROSES TEORI ELIT


ELIT

PAKAR
EKONOMI
DAN
PROFESION
AL

PELAKSANAAN
DASAR

PEGAWAI
PENTADBIR

RAKYAT

ARAHAN
DASAR

PENAMBAHBAIKKAN DASAR

Teori sebegini selalu akan mengalami


perubahan.
Bergantung kepada pemimpin negara.
Perubahan boleh dilakukan dari masa ke
masa.
Namun tidak mengambil kira kebajikan
secara keseluruhan.
Segelintir masyarakat terbeban dengan dasar
ini.

CONTOH DASAR MELALUI


TEORI ELIT

Pinjaman Tabung Pendidikan Tinggi


Nasional(PTPTN).
Keputusan bayaran balik dibuat diperingkat
atasan.
Badan PTPTN menjadi pelaksana di
peringkat tengah.
Pembayaran balik selepas tamat
belajar(Rakyat)

Pelepasan diberikan kepada pelajar cemerlang sahaja. Pelajar yang


tidak mendapat keputusan yang cemerlang terpaksa menanggung
hutang yang banyak

Pada awalnya kos pentadbiran 3% dan berlaku perubahan 3%


kepada hujrah 1% selepas pemimpin negara memberi kelonggaran .
Jadual pembayaran balik akan diubahsuai dan akan dipanjangkan
tempoh pembayaran.

20% diskaun akan diberi kepada peminjam yang melakukan


penyelesaian dalam tempoh tertentu.
Perkara ini masih menyebelahi golongan elit dan meminggirkan
golongan yang berpendapatan rendah
kerana tidak mampu menyelesaikan jumlah pinjaman.
Banyak isu ketidakpuasan rakyat timbul dalam dasar ini kerana
tidak menyediakan pendidikan percuma seperti yang dijanjikan.

Pelaksanaan Model Elit dalam


dasar PTPTN
Pakar ekonomi
Membentuk dasar pinjaman PTPTN dan
melakukan perubahan mengikut
keadaan semasa.

PTPTN
Melaksanakan dasar yang telah digubal
oleh golongan .

Rakyat
Pelajar yang melanjutkan pelajaran
terpaksa menanggung bebanan melalui
kos pengurusan dan pentadbiran yang
tinggi.

Terima Kasih.