BP:-KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN PN RAMLAH GHANI IPGMKBM 2010

1. OBJEKTIF KULIAH

Menghuraikan konsep ketaksamaan peluang pendidikan. Menerangkan cara-cara untuk mengatasi ketaksamaan peluang pendidikan

2. FOKUS KULIAH
Membincangkan aspek ketaksamaan peluang pendidikan dari sudut: a. Kelas Sosial b. Jantina c. Kumpulan minoriti d. Murid Berkeperluan Khas

Melihat isu-isu ketaksamaan peluang pendidikan.

PENGENALAN:
 

Ucapan YB Dato’ Seri Hishamuddin Tun Hussin 2006: “… merapatkan jurang pendidikan yg merangkumi jurang ant bandar n luar bandar; jurang ant yg miskin n kaya; jurang digital dan jurang ant mrk yg berkeperluan khas; agar tidak ada sebarang golongan yg tercicir dari arus pembangunan negara.”

Konsep ketaksamaan peluang pendidikan:
Pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif olh ssorg@sekelompok etnik terhadap pihak lain- mempengaruhi perilaku pihak yg berpandangan negatif tsb.

Jurang 1:Kelas Sosial

Maksud Kelas Sosial : Wikipedia- Social classes are the hierarchical arrangements of people in society as economic or cultural groups. Class is an essential object of analysis for sociologists, anthropologists, political economists and social historians. In the social sciences, social class is often discussed in terms of ' social stratification‘

Sambungan: Encyclopaedia Britannica

a group of people within a society who possess the same socioeconomic status. Besides being important in social theory, the concept of class as a collection of individuals sharing similar economic circumstances has been widely used in censuses and in studies of social mobility.

Definisi Mobiliti Sosial- pergerakan daripada satu tahap kelas sosial kepada tahap kelas sosial yang lain.

 Paul B. Horton dan Chester L.

Hunt (1992), mobiliti sosial dapat diertikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas ke sosial

S. A Wila Hucky (1982),

mobiliti sosial sebagai pergerakan individu atau berkumpulan dari suatu status ke status yang lain dalam masyarakat. Kimball Young dan Raymond W.Mack- gerak sosial atau mobiliti sosial adalah suatu pergerakan dalam struktur sosial iaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencukupi sifat-sifat hubungan sesama individu dan hubungan antara individu dengan kelompoknya.

Stratifikasi Masyarakat Raja Kelas Atasan

Pembesar

Kelas Menengah

Kelas Pekerja Rakyat Kelas bawah Hamba

Staratifikasi masyarakat tradisional

Staratifikasi masyarakat moden

Golongan yang kaya dari segi wang dan aset harta Kelas Atasan -Golongan profesional dan pentadbir -Kolar putih seperti pensyarah, guru, kerani dan jururawat Kolar biru yang melakukan pelbagai bentuk kerja manual seperti operator pengeluaran Terbahagi kepada 4 golongan -miskin pasif yang meminta sedekah -Hostile iaitu penjenayah jalanan -Hustlers yang mempunyai pendapatan secara haram tapi tak ganas -Traumatic yang sentiasa mabuk dan tidak berumah (lumpenproletariat)

Kelas Menengah

Kelas Pekerja

Kelas Bawah

Stratifikasi masyarakat moden

Kesimpulan:
Ekonomi- membahagikan manusia kepada kelompok kelas dan kelompok kelas bersifat dinamik iaitu dgn adanya perubahan.  Cth: seorang miskin, belajar, berjaya, memperoleh pekerjaan hebat/kekayaantelah mengubah keddkan sosialnya drp kelas rendah – lebih tinggi

Jadi apakah peranan kelas dlm pendidikan?
Pendidikan dan Mobiliti Sosial: Menurut pandangan fungsionalisme,pendidikan mempunyai peranan penting sebagai alat mobiliti sosial. Ianya berkait rapat dengan stratifikasi sosial ( kelas ).

Perbezaan Kelas = beza Worldview. Bagaimana?
•TIDAK MEMENTINGKAN PEMEROLEHAN ILMUkajian Khuzainey binti Ismail dan Mohd Amim Othman, Nurihan Yahaya (2004). •TIDAK MEMBERI PELUANG/HARUS MENGORBANKAN PELUANG PENDIDIKAN- Rozumah (1999) •KESANGGUPAN MENYEDIAKAN FRASARANA PENDIDIKAN SPT- guru, kemudahan pembelajaran, persekitaran pembelajaran kondusif , pembiayaan pendidikan,Mohd Salleh Lebar (2007).

FAKTOR LAIN:
KELAS MENENTUKAN LOKASI PENEMPATAN guru, kemudahan pembelajaran, persekitaran pembelajaran, pembiayaan pendidikan, sistem pendidikan,  cara penyampaian pendidikan, program sokongan dan hubungan sekolah dengan masyarakat

JADI……
Kualiti pendidikan yang diperolehi oleh pelajar sangat dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan faktor pengetahuan yang dimiliki oleh ibu bapa. Hasil kajian yang dilakukan oleh Rozumah (1999) ke atas 60 orang ibu Melayu dan kanak-kanak yang berumur antara 8 tahun hingga 9 tahun mendapati tahap pengetahuan dan kualiti ransangan di rumah mempengaruhi prestasi akademik kanak-kanak. Selain faktor pendidikan, faktor latar belakang keluarga seperti pendidikan, pendapatan keluarga dan bilangan anak-anak turut mempengaruhi prestasi pelajar. Pelajar dari golongan keluaraga berpendapatan rendah akan terus berada dalam status kehidupan semasa jika proses penguasaan ilmu tidak dititikberatkan di kalangan mereka.

Ekonomi- kelas-keberadaan

Keberadaan menjadikan sstu kelompok berupaya membuat keputusan- dlm skala besar mempengaruhi dasar yg akan dijalankan.

Contoh  Golongan pelajar kaum Cina yang cemerlang akademiknya akan mempamerkan sikap penentangan yang agresif terhadap identiti politik etnik yang diwujudkan dalam sistem pendidikan di Malaysia  Golongan pelajar Cina menunjukkan penentangan terhadap peluang pendidikan yang telah termaktub dalam Undang-undang Persekutuan yang memberikan kelebihan kepada golongan pelajar kaum Bumiputera

Contoh 3

Penetangan keras pada tahun 1997 selepas kabinet meluluskan penubuhan Sekolah Wawasan. Pertubuhan utama kaum Cina, Dong Jiao Zhong atau dikenali sebagai Gabungan Persekutuan Persatuanpersatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina dan Persekutuan Guruguru Sekolah Cina , menentang pelaksanaan Sekolah Wawasan Gusar dan bimbang dengan konsep Sekolah Wawasan yang dirasakan akan menguburkan identiti SRJK Dong Jiao Zhong menganggap Sekolah Wawasan tidak perlu kerana Sukatan Pelajaran yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk semua aliran sekolah termasuk SRJKC adalah berlatarbelakangkan Malaysia dan semua pelajar Melayu, Cina dan India akan belajar bersama ketika di Sekolah Menengah Kebangsaan dan Institusi Pengajian Tinggi (IPT)

Keberadaan ini juga dalam konteks Malaysia menyentuh isu etnik- sensitif.
KUMPULAN ETNIK BIL ISI RUMAH MISKIN 286,100 BUMIPUTERA

BIL

1

2.

INDIA

9,800

3.

CINA

13,300

4.

LAIN-LAIN

2,100

Jadual 5: Bilangan isi rumah mengikut kumpulan etnik

KETAKSAMAAN LAIN YANG DIKAITKAN DGN KELAS:

LOKASI - LUAR BANDAR ( MISKIN )KEMUDAHAN KURANG, PENDEDAHAN KURANG, MASALAH KEKURANGAN MURID, KURANG GURU.

Jurang 2: Jantina

 

BERNAMA 2008: 65.3% PELAJAR IPTPEREMPUAN.( SESI AKADEMIK 2008/09) 34.7%-LELAKI KAJIAN BUSCH 1995- ISU KECEKAPAN KENDIRI DLM M.P MATEMATIK SAINS MENUNJUKKAN PERBEZAAN DARI SUDUT JANTINA. KAJIAN SUTHERLAND 2000: FENOMENA PRESTASI PELAJAR WANITA LEBIH BAIK DR LELAKI ADALAH FENOMENA SEJAGAT.

UTUSAN MALAYSIA ON LINE 23/08/2007
Memperkasakan pelajar lelaki: BENARKAH ramai lelaki mungkin terpaksa menjadi suri rumah jika fenomena pelajar perempuan menguasai institusi pengajian tinggi (IPT) terus berlarutan. Fenomena lelaki duduk di rumah menjaga anak dan rumah tangga manakala wanita keluar bekerja telah pun berlaku sekarang meskipun ia bertentangan dengan adat kita.

Utusan On Line: 15/07/2003
Lelaki lembut jawab kenyataan Siti Zaharah  Saudara Pengarang, KENYATAAN Datuk Dr. Siti Zaharah Sulaiman yang dilaporkan dengan tajuk IPT diminta beri perhatian peningkatan pelajar lelaki lembut pada 12 Julai 2003 benar-benar membuat saya terfikir lama.

PENCAPAIAN = GUNA TENAGA

Jurang 3: Kump minoriti

Fokus : 1. Etnik- kaum asli pedalaman- kadazan, murut, bajau,penan. 2. Kump minoriti negatif- bermasalah disiplin.

Contoh-contoh keratan sk
Pusat Pemulihan khas - Untuk pelajar bermasalah disiplin Portal Pendidikan Utusan 13/10/2003 10:23 a.m. Oleh MARZITA ABDULLAH  Disiplin pelajar pada masa sekarang jauh lebih membimbangkan daripada dahulu. Contohnya, pada tahun 2003 sahaja terdapat 4998 kes yang direkodkan di mahkamah juvana dan pada tahun 2004 pula bertambah menjadi 6056 kes.

Jurang 4:Murid Berkeperluan Khas.
1.bekeperluan khas 2. Pintar cerdas

Isu-Isu Ketaksamaan
1. Orang Asli- sila baca bahan Analisis Isu Nasional Berkaitan Pendidikan : PENDIDIKAN ORANG ASLI OLEH: BASIR ZAHROM [BERITA HARIAN/22 DISEMBER 2008]- atas talian: www.scribd.com/.../masalahkeciciran-pelajaran-kaum-orang-asli -

2. indigenous. Sistem belajar asli indegenous learning system- menekankan aspek positif.cth mempertahankan nilai budaya tanpa perlu kehilangan kemampuan mempelajari sstu.

SOALAN TUTORIAL

BERI PANDANGAN ANDA DENGAN KENYATAAN YANG MENGANGGAP BAHAWA KITA PERLU MENGURANGKAN PENDEKATAN YANG HANYA MENEKANKAN ASPEK 3M DLM SISTEM PENDIDIKAN KITA KRN BUDAYA PEMBELAJARAN SEBENARNYA LEBIH LUAS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful