Anda di halaman 1dari 31

BP:-KETAKSAMAAN PELUANG

PENDIDIKAN

PN RAMLAH GHANI
IPGMKBM 2010
1. OBJEKTIF KULIAH

 Menghuraikan konsep ketaksamaan peluang


pendidikan.
 Menerangkan cara-cara untuk mengatasi
ketaksamaan peluang pendidikan
2. FOKUS KULIAH

 Membincangkan aspek ketaksamaan


peluang pendidikan dari sudut:
a. Kelas Sosial
b. Jantina
c. Kumpulan minoriti
d. Murid Berkeperluan Khas

Melihat isu-isu ketaksamaan peluang


pendidikan.
PENGENALAN:

 Ucapan YB Dato’ Seri Hishamuddin Tun


Hussin 2006:
 “… merapatkan jurang pendidikan yg
merangkumi jurang ant bandar n luar
bandar; jurang ant yg miskin n kaya;
jurang digital dan jurang ant mrk yg
berkeperluan khas; agar tidak ada
sebarang golongan yg tercicir dari arus
pembangunan negara.”
Konsep ketaksamaan peluang
pendidikan:
Pandangan, pemikiran dan
kepercayaan negatif olh
ssorg@sekelompok etnik terhadap
pihak lain- mempengaruhi perilaku
pihak yg berpandangan negatif tsb.
Jurang 1:Kelas Sosial

 Maksud Kelas Sosial : Wikipedia- Social classes are


the hierarchical arrangements of people in society as 
economic or cultural groups. Class is an essential object of
analysis for sociologists, anthropologists,
political economists and social historians. In the 
social sciences, social class is often discussed in terms of '
social stratification‘
Sambungan: Encyclopaedia
Britannica
 a group of people within a society who possess
the same socioeconomic status. Besides being
important in social theory, the concept of class
as a collection of individuals sharing similar
economic circumstances has been widely used in
censuses and in studies of social mobility.
Definisi Mobiliti Sosial- pergerakan
daripada satu tahap kelas sosial kepada tahap
kelas sosial yang lain.
 Paul B. Horton dan Chester L.
Hunt (1992), mobiliti sosial
dapat diertikan sebagai suatu
gerak perpindahan dari suatu
kelas ke sosial
S. A Wila Hucky (1982),
 mobiliti sosial sebagai pergerakan individu atau
berkumpulan dari suatu status ke status yang lain
dalam masyarakat.
 Kimball Young dan Raymond W.Mack- gerak
sosial atau mobiliti sosial adalah suatu pergerakan
dalam struktur sosial iaitu pola-pola tertentu yang
mengatur organisasi suatu kelompok sosial.
 Struktur sosial mencukupi sifat-sifat hubungan
sesama individu dan hubungan antara individu
dengan kelompoknya.
Stratifikasi Masyarakat

Raja Kelas Atasan

Pembesar Kelas Menengah

Kelas Pekerja
Rakyat

Kelas bawah
Hamba

Staratifikasi masyarakat tradisional Staratifikasi masyarakat moden


Golongan yang kaya dari
segi wang dan aset harta
Kelas Atasan -Golongan profesional
dan pentadbir
-Kolar putih seperti pensyarah,
Kelas Menengah guru, kerani dan jururawat

Kolar biru yang melakukan


Kelas Pekerja pelbagai bentuk kerja
manual seperti operator
pengeluaran
Kelas Bawah Terbahagi kepada 4 golongan
-miskin pasif yang meminta sedekah
-Hostile iaitu penjenayah jalanan
-Hustlers yang mempunyai pendapatan
secara haram tapi tak ganas
Stratifikasi masyarakat moden -Traumatic yang sentiasa mabuk
dan tidak berumah (lumpenproletariat)
Kesimpulan:
 Ekonomi- membahagikan manusia kepada
kelompok kelas dan kelompok kelas
bersifat dinamik iaitu dgn adanya
perubahan.
 Cth: seorang miskin, belajar, berjaya,
memperoleh pekerjaan hebat/kekayaan-
telah mengubah keddkan sosialnya drp
kelas rendah – lebih tinggi
Jadi apakah peranan kelas
dlm pendidikan?
 Pendidikan dan Mobiliti Sosial:
Menurut pandangan
fungsionalisme,pendidikan mempunyai
peranan penting sebagai alat
mobiliti sosial. Ianya berkait rapat dengan
stratifikasi sosial ( kelas ).
Perbezaan Kelas = beza
Worldview. Bagaimana?
•TIDAK MEMENTINGKAN PEMEROLEHAN ILMU-
kajian Khuzainey binti Ismail dan Mohd Amim Othman,
Nurihan Yahaya (2004).
•TIDAK MEMBERI PELUANG/HARUS
MENGORBANKAN PELUANG PENDIDIKAN- Rozumah
(1999)
•KESANGGUPAN MENYEDIAKAN FRASARANA
PENDIDIKAN SPT- guru, kemudahan pembelajaran,
persekitaran pembelajaran kondusif , pembiayaan pendidikan,-
Mohd Salleh Lebar (2007).
FAKTOR LAIN:
• KELAS MENENTUKAN LOKASI
PENEMPATAN-
 guru, kemudahan pembelajaran, persekitaran
pembelajaran, pembiayaan pendidikan,
sistem pendidikan,
 cara penyampaian pendidikan, program
sokongan dan hubungan sekolah dengan
masyarakat
JADI……
Kualiti pendidikan yang diperolehi oleh pelajar sangat dipengaruhi
oleh faktor persekitaran dan faktor pengetahuan yang dimiliki oleh
ibu bapa. Hasil kajian yang dilakukan oleh Rozumah (1999) ke atas
60 orang ibu Melayu dan kanak-kanak yang berumur antara 8 tahun
hingga 9 tahun mendapati tahap pengetahuan dan kualiti ransangan
di rumah mempengaruhi prestasi akademik kanak-kanak. Selain
faktor pendidikan, faktor latar belakang keluarga seperti pendidikan,
pendapatan keluarga dan bilangan anak-anak turut mempengaruhi
prestasi pelajar. Pelajar dari golongan keluaraga berpendapatan
rendah akan terus berada dalam status kehidupan semasa jika proses
penguasaan ilmu tidak dititikberatkan di kalangan mereka.
Ekonomi- kelas-keberadaan
 Keberadaan menjadikan sstu kelompok
berupaya membuat keputusan- dlm skala
besar mempengaruhi dasar yg akan
dijalankan.
Contoh
 Golongan pelajar kaum Cina yang cemerlang
akademiknya akan mempamerkan sikap
penentangan yang agresif terhadap identiti politik
etnik yang diwujudkan dalam sistem pendidikan
di Malaysia
 Golongan pelajar Cina menunjukkan
penentangan terhadap peluang pendidikan yang
telah termaktub dalam Undang-undang
Persekutuan yang memberikan kelebihan kepada
golongan pelajar kaum Bumiputera
Contoh 3
 Penetangan keras pada tahun 1997 selepas kabinet meluluskan
penubuhan Sekolah Wawasan. Pertubuhan utama kaum Cina, Dong
Jiao Zhong atau dikenali sebagai Gabungan Persekutuan Persatuan-
persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina dan Persekutuan Guru-
guru Sekolah Cina , menentang pelaksanaan Sekolah Wawasan
 Gusar dan bimbang dengan konsep Sekolah Wawasan yang dirasakan
akan menguburkan identiti SRJK
 Dong Jiao Zhong menganggap Sekolah Wawasan tidak perlu kerana
Sukatan Pelajaran yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia
untuk semua aliran sekolah termasuk SRJKC adalah
berlatarbelakangkan Malaysia dan semua pelajar Melayu, Cina dan
India akan belajar bersama ketika di Sekolah Menengah Kebangsaan
dan Institusi Pengajian Tinggi (IPT)
 Keberadaan ini juga dalam konteks
Malaysia menyentuh isu etnik- sensitif.
BIL KUMPULAN ETNIK BIL ISI RUMAH
MISKIN

1 BUMIPUTERA 286,100

2. INDIA 9,800

3. CINA 13,300

4. LAIN-LAIN 2,100

Jadual 5: Bilangan isi rumah


mengikut kumpulan etnik
KETAKSAMAAN LAIN
YANG DIKAITKAN DGN
KELAS:
 LOKASI - LUAR BANDAR ( MISKIN )-
KEMUDAHAN KURANG, PENDEDAHAN
KURANG, MASALAH KEKURANGAN
MURID, KURANG GURU.
Jurang 2: Jantina
 BERNAMA 2008: 65.3% PELAJAR IPT-
PEREMPUAN.( SESI AKADEMIK 2008/09)
 34.7%-LELAKI
 KAJIAN BUSCH 1995- ISU KECEKAPAN
KENDIRI DLM M.P MATEMATIK SAINS
MENUNJUKKAN PERBEZAAN DARI SUDUT
JANTINA.
 KAJIAN SUTHERLAND 2000: FENOMENA
PRESTASI PELAJAR WANITA LEBIH
BAIK DR LELAKI ADALAH FENOMENA
SEJAGAT.
UTUSAN MALAYSIA ON
LINE 23/08/2007
Memperkasakan pelajar lelaki:
BENARKAH ramai lelaki mungkin terpaksa
menjadi suri rumah jika fenomena pelajar
perempuan menguasai institusi pengajian tinggi
(IPT) terus berlarutan. Fenomena lelaki duduk di
rumah menjaga anak dan rumah tangga manakala
wanita keluar bekerja telah pun berlaku sekarang
meskipun ia bertentangan dengan adat kita.
Utusan On Line: 15/07/2003

 Lelaki lembut jawab kenyataan Siti


Zaharah
 Saudara Pengarang,
KENYATAAN Datuk Dr. Siti Zaharah
Sulaiman yang dilaporkan dengan tajuk IPT
diminta beri perhatian peningkatan pelajar
lelaki lembut pada 12 Julai 2003 benar-
benar membuat saya terfikir lama.
PENCAPAIAN = GUNA
TENAGA
Jurang 3: Kump minoriti
 Fokus : 1. Etnik- kaum asli
pedalaman- kadazan, murut,
bajau,penan.
 2. Kump minoriti negatif- bermasalah
disiplin.
Contoh-contoh keratan sk
 Pusat Pemulihan khas - Untuk pelajar
 bermasalah disiplin Portal Pendidikan
Utusan 13/10/2003 10:23 a.m.
Oleh MARZITA ABDULLAH
 Disiplin pelajar pada masa sekarang jauh lebih
membimbangkan daripada dahulu. Contohnya,
pada tahun 2003 sahaja terdapat 4998 kes yang
direkodkan di mahkamah juvana dan pada
tahun 2004 pula bertambah menjadi 6056 kes.
Jurang 4:Murid
Berkeperluan Khas.
1.bekeperluan khas
2. Pintar cerdas
Isu-Isu Ketaksamaan
1. Orang Asli- sila baca bahan Analisis Isu
Nasional Berkaitan Pendidikan :
PENDIDIKAN ORANG ASLI OLEH: BASIR
ZAHROM [BERITA HARIAN/22 DISEMBER
2008]- atas talian: www.scribd.com/.../masalah-
keciciran-pelajaran-kaum-orang-asli -
2. indigenous.
Sistem belajar asli indegenous learning
system- menekankan aspek positif.cth
mempertahankan nilai budaya tanpa perlu
kehilangan kemampuan mempelajari sstu.
SOALAN TUTORIAL
 BERI PANDANGAN ANDA DENGAN
KENYATAAN YANG MENGANGGAP
BAHAWA KITA PERLU MENGURANGKAN
PENDEKATAN YANG HANYA
MENEKANKAN ASPEK 3M DLM SISTEM
PENDIDIKAN KITA KRN BUDAYA
PEMBELAJARAN SEBENARNYA LEBIH
LUAS.

Anda mungkin juga menyukai