Anda di halaman 1dari 18

Pelaksanaan Kurikulum

Kuliah 9
PLG 517
Dr. Shuki Osman
TUGASAN III – Kajian Kurikulum
“Kajian Persekitaran Pembelajaran”

 Muat turun alat ukur daripada E-Group


 Cetak secukupnya: 1 guru: 1-2 kelas
 Analisis data ikut:
– Jenis sekolah/Aliran Pengajian
– Tingkatan/Aliran/Mata pelajaran
 Kemudian analisis ikut:
– Jantina/Ras/Pencapaian/Minat
 Baca bacaan berkaitan ‘Classroom
Environment’/’Learning Environment’
Kurikulum sebagai pelan dan tindakan

 ADAKAH SEMUA PELAN DILAKSANAKAN?


– Adakah semua isi kandungan diajar oleh guru?
– Adakah semua guru mengajar seperti yang
dirancang dalam kurikulum?
– Adakah semua pelajar memperolehi
pengetahuan dan kemahiran yang diajar oleh
guru?
– Adakah pelajar menguasai semua pengetahuan
yang diajar oleh guru?
Pelaksanaan Kurikulum

 ‘penyebaran dan penyampaian kurikulum kepada


sekolah, untuk memberi impak terhadap
pembelajaran pelajar’
 Daripada penggubal kurikulum kepada pelaksana
kurikulum kepada penerima kurikulum
 ‘proces menegakkan kurikulum yang dirancang’
 ‘menterjemah kurikulum bertulis kepada amalan bilik
darjah’
Pelaksanaan & penambahbaikan
kurikulum

Kurikulum sekolah tidak pernah wujud dalam suasana


vakum, untuk diisi dengan kurikulum baru. Ia sentiasa
ada untuk diperbaharui.

 Melaksana bermaksud…
– berganjak kepada kurikulum baru
– meninggalkan kurikulum lama
– menerima inovasi kurikulum baru
– mengubah, menstruktur semula dan mengganti kurikulum
lama
 Melaksana adalah menambah baik kurikulum lama
Melaksanan sebagai mengaksikan

 Kurikulum sebagai ‘skrip’,


guru sebagai ‘pengarah’
 Pelbagai interpretasi oleh
guru yang berbeza
 Mengubah kurikulum bagi
memenuhi keperluan dan
kekuatan pelajar
 Pelaksanaan kurikulum ≠
kurikulum yang dirancang
 “Precision in planning,
flexible in execution”
Drama
Melaksana sebagai menstruktur
semula

 Menyesuaikan diri dengan program baru,


dari segi:
– Tabiat personal: guru dan pelajar
– Tingkahlaku: Organisasi dan guru-guru
– Penekanan program
– Ruang pembelajaran: bilik, makmal dsb.
– Aktiviti – perlu diubahsuai
– Jadual: tahunan, hari, waktu
 SEMUA memerlukan:
– PERANCANGAN keperluan dan sumber bagi
melaksanakan tindakan yang dihasratkan
Pelaksanaan sebagai proses
perubahan

 Pelaksanaan memerlukan PERUBAHAN, dalam:


– Program (Perubahan kurikulum)
 Perubahan Perlahan: kemaskini maklumat, menyesuaikan diri
dengan jadual baru
 Perubahan Cepat: memperkenalkan alat baru, mata pelajaran
baru, teori pembelajaran baru.
– Manusia (Perubahan Guru)
 Perubahan sikap, kepercayaan, cara melakukan sesuatu
– Proses (Perubahan Organisasi)
 Perubahan jabatan, pentadbiran
Panduan terhadap perubahan
kurikulum

 Menyakinkan secara teknikal


– Berdasarkan penyelidikan, bukan satu trend atau fad.
 Disertai denga perubahan struktur
– Ke atas guru, pelajar, ruang, jadual
 Mampu diuruskan dan dijalankan
– Kepada kebanyakan guru, bukan kepada guru-guru
cemerlang sahaja.
 Organik dan BUKAN birokratik
– Membenarkan penyimpangan, mengambilkira masalah dan
situasi tempatan
 Dirancangan dan difokuskan kepada aktiviti
merancang, aktiviti rasional
– Dalam bentuk usaha, masa, wang ringgit.
– Elakkan sindrom ‘Apa saja pun OK’
Perubahan inkremental Guru

 Penerimaan minima terhadap perubahan oelh guru, kerana:


– Keadaan kerja yang tersisih, terpencil, terasing
– Bersendirian, berdikari, tetapi berkuasa
– Dingin terhadap agen perubahan luar
 Guru berubah, tetapi mengambil masa untuk:
– Mengorientasi dir terhadap bahan/alat baru secara
mekanikal
– Terpaksa mengikut arahan rutin terlebih dahulu
 Perubahan berlaku apabila:
– Guru mengubahsuai bahan/alat bagi memenuhi keperluan
diri dan pelajar,
– ATAU menambahbaik alat/bahan supaya menjadi lebih baik
Sokongan terhadap perubahan guru

 Latihan dalam perkhidmatan


– Fokus kepada keperluan yang sentiasa berubah
 Kewangan
– ‘Soft money’ untuk mula & ‘hard money’ untuk
mengekalkankannya
 Kepercayaan
– Antara pentadbir dan guru
 Kolaborasi
– Antara guru, memberi dan menerima, berkongsi
Halangan terhadap perubahan:
 Inertia:
– Kekal seperti sedia kala, mengikut tradisi, menjulang institusi
 Misi tidak jelas:
– Program baru, nampak serupa denagn program lama
 Berubah bererti bebanan:
– Lebih kerja, tiada masa, tiada ganjaran, mahu belajar lagi, sudah berlebihan
 Berubah bererti tidak selamat:
– Lebih baik kekal dengan kekurangan sedia ada
 ‘Conforming’ dengan perubahan:
– “Saya telah lalu sistem lama dan saya berjaya. Kenapa perlu berubah?”
 Perubahan terlampau cepat:
– Kita telah ubah tahun lepas. Ubah lagi tahun ini? Tiap-tiap tahun ubah?
 JahiI:
– “Bila telah ubah? Kenapa tidak beritahu?”
 Perubahan bererti cabaran:
– “Saya tahu tentang (perubahan) itu. Tapi ia tidak akan berjaya”
 Sokongan kewangan:

Bagaimana melakukan perubahan:
Teori Kurt Lewin

SITUATSI SEDIA ADA perubahan SITUASI DIHASRATKAN

Tenaga Luaran LWN Tenaga Dalaman

Tenaga Penggerak: Tenaga Penahan:


a. Interventsi kerajaan a. Takutkan sesuatu
b. Nilai masyarakat b. Hilang kuasa
c. Perubahan Teknologi c. Pengetahuan ‘Obsolete’
A
d. Ledakan maklumat d. Nilai-nilai Traditisi
e. Proses pentadbiran e. Sumber terhad
Model-model Pelaksanaan Kurikulum:
Concerns-based Adoption Model

 Semua perubahan bermula dengan individu


 Perubahan berlaku apabila keperihatian individu
diketahui dan diberi perhatian
 Dalam menerima perubahan, ia melibatkan satu
urutan keperihatinan:
– Perihatin tentang diri
 Adakah saya memiliki pengetahuan, kemahiran untuk
melaksana?
– Perihatin tentang tugas (pengajaran)
 Bagaimana saya akan melakukannya?
– Perihati tentang kesan/impak (pelajar)
 Bagaimana ia akan memberi kesan terhadap pengajaran saya,
dan pembelajaran pelajar saya?
Peringkat Keprihatinan (SoC)

0 Awareness Have little concern or involvement with innovation

1 Informational Have general awareness & interests, but not to be


involved
2 Personal Involve & worry about personal adequacy to meet
demands
3 Management More involve & try to make bests of information and
resources for efficiency
4 Consequence Attention move to impacts of innovation on students’
performance
5 Collaboration Seeking coordination, collaboration, sharing with
others
6 Refocusing Exploring on other benefits, possibility of changing
to alternatives to existing innovation
Levels of Use of the Innovation: Typical Behaviors
From Taking Charge of Change by Shirley M. Hord, William L. Rutherford, Leslie Huling-Austin,
and Gene E. Hall, 1987.

 Levels of Use  Behavioral Indicators of Level

The user is seeking more effective alternatives to the


 VI. Renewal
established use of the innovation.
The user is making deliberate efforts to coordinate with
 V. Integration
others in using the innovation.
 IVB. Refinement The user is making changes to increase outcomes.
The user is making few or no changes and has an
 IVA. Routine
established pattern of use.
The user is making changes to better organize use of the
 III. Mechanical
innovation.
 II. Preparation The user has definite plans to begin using the innovation.
The user is taking the initiative to learn more about the
 0I. Orientation
innovation.
 0 . Non-Use The user has no interest, is taking no action.  
Model Pelaksanaan Kurikulum:
‘Overcoming resistance to change’

 Perubahan berlaku, bergantung kepada keupayaan


pemimpin mengurangkan halangan, dengan:
– Menghimpun ‘advocators’ program baru
 Dapatkan individu yang berfikiran terbuka, mahu meneroka,
mencuba idea baru, mengambil risiko, dsb.
– Bentuk satu komuniti penyokong
 Beri perhatian kepada kebimbangan, kekurangan, salah faham
mereka
 Berkongsi kuasa dengan ahli-ahli
 Libatkan mereka dalam berbincangan, membuat keputusan
– Kenapasti dan hadapi keperihatinan mereka
 Fokus kepada perasaan mereka sambil mereka terlibat dalam
perubahan
 Keperihatian berubah mengikut jenis dan intensiti