Gambar Kesan Merokok Kepada Kesihatan (Label Kotak Rokok

)
Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful