Anda di halaman 1dari 10

KETAMADUNAN

PREVIEW

RELATIVITI ASAL USUL MANUSIA


DAN TAMADUN
unta2ctu551.blogspot.com

BAGAIMANAKAH ANDA DAPAT


MENGAITKAN TENTANG ASAL USUL
MANUSIA DENGAN TAMADUN ??

Tujuan sebenar manusia


membina tamadun ?

Untuk membina masyarakat yang tinggal di satu petempatan kekal dan


menjalankan aktiviti penternakandan pengkhususan kerja berasaskan
kelompok masyarakat
Mewujudkan keamanan dalam masyarakat
sistem perundangan

Memajukan kawasan penempatan kekal

Perdagangan
Penternakan
Teknologi
perindustrian

Mewujudkan satu sistem kehidupan yang sistematik


Sistem tulisan
Pengkhususan kerja
Inovasi teknologi

Kaitan kecemerlangan yang dicapai


oleh manusia lampau dengan
pencapaian manusia hari ini ?

Kemajuan hidup umat manusia di masa kini


kelanjutan penyempurnaan dari kemajuan demi kemajuan yang telah
berhasil dicapai oleh manusia di masa lalu.

Setiap kemajuan di masa kini dan masa depan, pengkalan


jejaknya tertoreh di masa lalu, bahkan di masa lalu yang
panjang.

CONTO
H

??

Peranan para nabi dalam


membina tamadun ? Untuk ?

Menyeru manusia ke arah kebaikan dan meninggalkan


kemungkaran
membentuk masyarakat berakhlak terpuji
menjadi penggerak kepada pembangunan manusia
menjadi pemangkin kepada pembentukan tamadun Rabbani

Sebagai pembimbing pembangunan masyarakat dalam


sesebuah tamadun supaya tamadun kita selari dengan
kehendak islam
Sumber rujukan dalam pelbagai masalah
soal perpaduan dan perhubungan masyarakat (ukhuwah,semangat
kejiranan, konsep jamaah dan sebagainya)

Kaitan asal-usul manusia,


tamadun dan kekuasaan Allah ?

Maka apakah kamu mengira, bahawa


sesungguhnya Kami menciptakan kamu
secara main-main (saja), dan bahwa kamu
tidak akan dikembalikan kepada Kami?
(QS. Al Mukminun:115).

Manusia sebagai khalifah di muka bumi


mentadbir serta menguruskan alam ini

Manusia cenderung ke arah satu bentuk


kehidupan bertamadun
hidup dalam satu kumpulan
dipimpin oleh seorang ketua
mempunyai peraturan dan undang-undang
tersendiri
mempunyai kemahiran dalam menghasilkan
sesuatu ,berdasarkan perkembangan ilmu

Allah SWT telah mengurniakan akal fikiran dan


emosi
membina sesuatu tamadun yang gemilang.

Manusia pada zaman Mesir purba memanfaatkan


sungai Nil
membina kawasan pertanian yang subur.

Nikmat akal telah membantu mereka


cara-cara mengawal banjir yang berlaku di sungai Nil
setiap tahun.

Namun, penciptaan tamadun yang gemilang juga


tidak dapat lari dari mengakui bahawa terdapat
satu kuasa yang Agung yang mengawal segala
tindak-tanduk mereka, tetapi ianya terbatas
kepada agama dan kepercayaan mereka sendiri
masyarakat Mesir Purba mentaati Firaun kerana
menganggapnya sebagai jelmaan Tuhan Horus.

Bagaimana anda dapat menghubungkan usaha


membina tamadun dengan hakikat keberhutangan
diri manusia ?
Manusia berhutang kewujudan penciptaan dirinya dengan Allah,
bahkan manusia tidak memiliki dirinya sendiri melainkan
hanyalah pinjaman sementara dari Allah Swt.
Maka manusia seharusnya mengetahui apa yang memelihara
dirinya daripada melakukan pelbagai dosa kepada Allah, yang
dipanggil sebagai adab.
Manusia perlu membina tamadun berpandukan tujuan untuk
membayar hutang tersebut, dengan cara mengembalikan dan
menyerahkan dirinya sepenuh hati kepada Allah.
Cara pengembalian dan penyerahan diri itu haruslah menjadi
gaya hidup(ad-din) manusia iaitu melalui agama Islam.
Islam merupakan satu cara hidup yang dapat membawa manusia
kembali kepada fitrah penciptaannya yang asal disebabkan oleh
keindahan akhlak, budi pekerti dan kebergantungan kepadaTuhan
yang dipimpin oleh Rasulullah SAW.

Apakah perkaitan adab dan


tamadun ?
Untuk membina sesuatu tamadun yang gemilang, sesuatu
masyarakat itu perlulah mempunyai peradaban yang luhur.
Adab yang luhur merupakan usaha untuk mencapai
ketinggian tamadun yang merangkumi ilmu dan amal yang
betul bertepatan pada tempat dan masa yang sesuai.
Masyarakat yang bertamadun mempunyai kemajuan dari
segi pembangunan fizikal, insaniah dan budaya serta
tatasusila yang tinggi.
Contoh, masyarakat Mesir purba berjaya membina
tamadun mereka dengan gemilang kerana mereka
mempunyai ilmu dalam pelbagai bidang dan
mempraktikkan ilmu yang mereka ada dalam kehidupan
seharian. Misalnya, pengawalan air banjir sungai Nil.