Anda di halaman 1dari 15

WORKSHO

P
DESKRESEARCH
18-02-2013 | DAPHNE HEERTJES

LESDOELEN
Je kunt volgens de stappen van deskresearch een
theoretisch kader schrijven
Je weet het verschil tussen een wetenschappelijk
artikel en een normale bron
Je kunt een zoekplan schrijven
Je kunt beschrijven of een artikel betrouwbaar is
volgens de CARS checklist.
Je kunt gebruik maken en zoeken binnen verschillende
informatiebronnen.

PROGRAMMA
- Vragen en opmerkingen vorige week
- Deskresearch?

Stap 1| Definieren
centrale onderzoeksvraag
en deelvragen
Stap 2 | Onderzoek naar
beschikbare
informatiebronnen

Brainstorm,
mindmap
Zoek methoden en
Zoekplan

Stap 3 | Keuze maken uit


bronnen die je gebruikt
Stap 4 | Analiseren van de
informatie
Stap 5 | Verwerken
informatie

Stap 6 | Rapport review

CARS
Rapport, APA,
Copyright

STAP 1 CENTRALE
VRAAG
Het onderzoek moet antwoord geven op die vraag en

de onderzoeksvraag loopt dan ook als een rode draad


door het onderzoek heen.

Wat /wie / welke / wanneer?


Specifiek = zo concreet en gedetailleerd mogelijke
Meetbaar = termen zijn meetbaar (duur, lengte,
prijs)
(Acceptabel) = Klant kan er mee akkoord gaan /
jijzelf ook
Realistisch = Het moet onderzoekbaar zijn
Tijdgebonden = specifiek tijdvak, of jaar

STAP 2 ZOEKMETHODEN EN
Methode
Omschrijving
PLAN
Sneeuwballen

Verder zoeken op de
literatuurlijst van een publicatie

Citaat indexen

Opzoeken wie welk bepaald


artikel geschreven heeft

Uitbreiden
Middels zoekmachines vergroten
versus Beperken en verkleinen van de zoekvraag
Blokkendoos

Aaneenrijgen van zoektermen


met gebruikmaking van zoek
opratoren (AND / OR)

Parelgroeien

Binnen literatuur proberen


relevante termen te vinden
wanneer je niet goed weet wat
de vakterm is

Scannen

Globaal doornemen of je iets


vindt dat kan bijdragen aan je
onderzoek

BRONNEN?
HZ databanken de Ruyter:
http://
hz.nl/nl/studeren-aan-de-hz/faciliteiten/mediat
heek/Informatiebronnen/zoekopacademie/Pages/Ruy
ter%20Academy.aspx
Handig voor wetenschappelijke artikelen of
theorie
www.scirus.com
http://www.doaj.org/
www.knovel.com

ZOEKPLAN
Waarom maak je een zoekplan?
Wat is het nut?
Hoe ziet een zoekplan er uit?

STAP 3 KEUZE UIT


BRONNEN
Je kunt niet alle bronnen gebruiken
Kritische keuze maken wat je daadwerkelijk kunt
gebruiken
Studeren aan de HZ / Mediatheek /
informatiebronnen
Internet (free web) Google, Google Scholar etc
Internet (deep web) = site via registratie
(mediatheek)
Bibliotheek (HZ versus Zeeuwse bieb)
Tijdschriften - docentenkamer
Officile instanties
http://
www.khleuven.be/bib/E-bibliotheken/per-host/vrije

WETENSCHAPPELIJK |
BRON
Zelfde opbouw als
onderzoeksrapport
Heeft een
onderzoeksvraag en
deelvragen
Beschrijf de doelstelling
Beschrijft de
onderzoeksmethode
Beschrijft de resultaten
van het onderzoek
Onderzoek is
gepubliceerd via een
officieel kanaal

Schrijft over een


onderzoek
Kan een hoog opgeleid
iemand zijn
Heeft een mening en
haalt andere literatuur
erbij aan als ook eigen
kennis
Veelal in kranten
artikelen, tijdschriften,
blogs.
Referentie naar het
oorsprongkelijke
onderzoek

STAP 4: CARS
CARS is om kritisch naar je gebruikte bron te kijken
en of je die wilt gebruiken voor je onderzoek!
Naar Edmodo CARS checklist.

STAP 5 VERWERKEN
Hier kom ik nog op terug bij de workshop over
rapporteren.
In het kort:
- Onderzoekvoorstel schrijven
- WORD gebruiken voor inhoudsopgave en
Paginanummering!
- Bibliografie gebruiken voor de literatuur, APA
- Bij het doen van een literatuuronderzoek!
- Je maakt samenvattingen van de
gevonden literatuur
- Je maakt een literatuur review
- Je maakt een conclusie en beantwoord je
onderzoeks(informatie) vragen aan de
hand van de gevonden literatuur.

STAP 6 | REVIEW
Alles nog eens nalopen, inclusief
beoordelingsformulier zakelijk rapport of je alles
hebt!
TIP: Laat een ander team / groep dit doen.

THEORETICAL
FRAMEWORK(1)
Samengevat:
Maak je zoekplan en voeg deze aan je
onderzoeksvoorstel toe (bijlage)
Selecteer de bronnen die je wilt gebruiken
Pas de cars checlist toe en voeg dit als bijlage
aan je onderzoeksvoorstel toe
Vermeld je zoekvragen, de gebruikte methode
en de geselecteerde bronnen in het
theoretisch kader. Gebruik voor de bronnen
APA stijl en vergeet ze niet in je referentielijst
te plaatsen

THEORETICAL
FRAMEWORK(2)
Artikel 1: [gaat over en de keuze waarom]
C.Herzig, J. Moon, International Centre for
Corporate Social Responsibility (2011). Corporate
social responsibility, the financial sector and
economic recession. Retrieved from:
http://www5.nottingham.ac.uk/business/forum/doc
uments/researchreports/paper86v2.pdf