Loading…

Loading Interface

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL KUALA TERENGGANU TERENGGANU

KEGIATAN EKONOMI DI MALAYSIA
( SEKTOR PERIKANAN )
Muhamad Fahmi Bin Ab Rasib 910110—03-5697 123052 Disediakan oleh : Mohamad Aiyad Bin Ramli 901023-03-5205 123051 Muhammad Syazrin Bin Zaini 910605-08-5047 123055

PROJEK SEMPENA KKBI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL

SKOP PEMBENTANGAN KEGIATAN EKONOMI DI MALAYSIA ( SEKTOR PERIKANAN )
JENIS PERIKANAN PERIKANAN PINGGIR PANTAI/LAUT PERIKANAN LAUT DALAM PERIKANAN AKUAKULTUR JENIS PUKAT KELONG POMPANG PUKAT TARIK PUKAT TANGKUL BUBU PUKAT TUNDA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL

SKOP PEMBENTANGAN KEGIATAN EKONOMI DI MALAYSIA ( SEKTOR PERIKANAN )
FAKTOR MEMPENGARUHI AKTIVITI PERIKANAN FAKTOR FIZIKAL FAKTOR EKONOMI FAKTOR SOSIAL & KEMUDAHAN ASAS FAKTOR GOVERNAN FAKTOR TEKNOLOGI KEPENTINGAN AKTIVITI PERIKANAN PELUANG PEKERJAAN MEMPERLUAS PASARAN SUMBER MAKANAN (PROTEIN) PERKEMBANGAN INDUSTRI BERKAITAN MENINGKATKAN TEKNOLOGI MENINGKATKAN KDNK NEGARA MASALAH KEGIATAN PERIKANAN KEKURANGAN MODAL KEKURANGAN TEKNOLOGI KEKURANGAN TENAGA BURUH KESELAMATAN NELAYAN MASALAH POLITIK ANTARABANGSA LANGKAH PENYELESAIAN LANGKAH PERUNDANGAN LANGKAH PENGURUSAN STRATEGIK KEMPEN & PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

JENIS & CIRI

AKTIVITI PERIKANAN

JENIS & CIRI PERIKANAN

PERIKANAN LAUT DALAM

JENIS PERIKANAN

PERIKANAN PINGGIR PANTAI

PERIKANAN AKUAKULTUR

JENIS & CIRI PERIKANAN
PERIKANAN PINGGIR PANTAI

LOKASI •Di pentas benua yang cetek •Jarak tidak lebih 30 km dan kedalaman 180 meter

TEKNOLOGI/PERALATAN •Peralatan tradisional •Keluar awal pagi dan balik petang •Ikan ditangkap seperti bawal, bilis, udang

SKALA PENGELUARAN •Skala kecil & sedikit •Untuk kepeluan keluarga •Sebahagian dijual & sebahagian untuk keluarga •Nelayan miskin & tiada modal beli peralatan moden

JENIS & CIRI PERIKANAN
PERIKANAN LAUT DALAM

SI perairan antarabangsa ak melebihi 30km dan kedalaman melebihi 180 meter TEKNOLOGI/PERALATAN •Diusahakan nelayan terlatih •Guna peralatan moden, bot besar, radar pengesan •Berada di laut lebih seminggu •Ikan ditangkap seperti tuna, tenggiri, paus

AL al besar& dimiliki syarikat swasta dan koperasi lu untuk beli peralatan Malaysia, lokasi pendaratan ikan telah diluluskan SKALA PENGELUARAN •Banyak & secara besaran •Hasil dieksport & industri pengetinan •Terdapat juga pengkhususan seperti ikan tuna, tenggir

JENIS & CIRI PERIKANAN
PERIKANAN LAUT DALAM

JENIS & CIRI PERIKANAN
PERIKANAN AKUAKULTUR

KNOLOGI/PERALATAN una kaedah moden spt kolam buatan engurusan lebih sistematik una alat oksigen untuk ikan lebih hidup

JENIS TANGKAPAN •Berbeza mengikut air •Ikan air tawar ialah ikan patin •Ikan air masin ialah siakap, kerapu, ket

LOKASI •Akuakultur dibuat di sugai tasik •Marinkultur dibuat di muara

PENGELUARAN MODAL ort dan pasaran dalam •Guna modal besar & milik syarikat swasta ra kecil-kecilan dalam negara •Ada juga guna modal kecik ra dieksport ialah udang harimau, siakap dsb.individu diperolehi secara pinjaman/ s •Modal

JENIS & CIRI PERIKANAN
PERIKANAN AKUAKULTUR

JENIS-JENIS

PUKAT

JENIS-JENIS PUKAT
KELONG POMPANG

PUKAT TANGKUL

JENIS - JENIS PUKAT

PUKAT TARIK

BUBU

PUKAT TUNDA

JENIS-JENIS PUKAT KELONG
KELONG
TIANG DIPACAK BERBARIS MENGHADAP ARUS

JALA DIPASANG UNTUK MEMERANGKAP IKAN

LAMPU UNTUK MENARIK PERHATIAN IKAN

OPULAR DI PANTAI BARAT SEMENANJUNG

JENIS-JENIS PUKAT POMPANG
POMPANG

ULUT POMPANG BERBENTUK SEGI 4 SAMA

DILETAK DI MUARA SUNGAI

IKAN TERPERANGKAP APABILA AIR SURUT

BENTUK LEBIH KECIL BERBANDING PUKAT

JENIS-JENIS PUKAT PUKAT TARIK
PUKAT TARIK
DIGUNA DI PESISIR PANTAI

PERLU DIKAWAL OLEH 4 ORANG

DITARIK SECARA SERENTAK DARI DUA BUCU

ASIL SEDIKIT BERBANDING PUKAT TUNDA

JENIS-JENIS PUKAT PUKAT TANGKUL
BERBENTUK SEGI 4 SAMA

PUKAT TANGKUL

DIIKAT & DITARIK OLEH 4 BUAH BOT

SEBUAH BOT MEMBAWA UMPAN

BANYAK DIGUNA DI PANTAI TIMUR SEMENA

JENIS-JENIS PUKAT BUBU
BUBU
DILETAK & DIBIAR DALAM LAUT

IKAN MASUK & TERPERANGKAP DALAM BUBU

DIGUNA JUGA DI SUNGAI & TASIK

HASIL TANGKAPAN RENDAH

JENIS-JENIS PUKAT PUKAT TUNDA
PUKAT TUNDA

BENTUK BEG DENGAN MULUT TERBUKA LUAS

DIGUNA DI KAWASAN LAUT DALAM

HASIL TANGKAPAN ADALAH TINGGI

MEMUSNAHKAN HIDUPAN LAUT

AKTOR MEMPENGARUHI

( SEKTOR PERIKANAN )

KEGIATAN EKONOMI

OR MEMPENGARUHI KEGIATAN PERIKANAN
FAKTOR TEKNOLOGI FAKTOR FIZIKAL

FAKTOR GOVERNAN

FAKTOR EKONOMI

FAKTOR SOSIAL & KEMUDAHAN ASAS

AKTOR FIZIKAL

Malaysia terletak di pentas sunda Dikelilingi perairan cetek

Lokasi pembinaan pelabuhan perikanan yang sesuai Pantai barat terlindung dari angin monsun

FAKTOR EKONOMI

Permintaan tinggi terhadap ikan tempatan

Eksport hasil akuakultur ke luar negara

Pelaburan pihak swasta & kerajaan

OR SOSIAL & KEMUDAHAN ASAS
Ikan sebagai sumber makanan utama masyarakat asia

ikanan yang baik seperti pelabuhan perikanan , sistem

FAKTOR GOVERNAN ( DASAR KERAJAAN )
Memajukan sektor perikanan melalui LKIM

& D giat dijalankan

Keselamatan perairan dikawal pihak berkuasa

FAKTOR TEKNOLOGI
R & D sentiasa diadakan

tiruan , alatan memproses diperkenalkan

enih kacukan akuakultur dihasilkan

KEPENTINGAN AKTIVITI PERIKANA

EPENTINGAN AKTIVITI PERIKANAN

Peluang Pekerjaan

Sumber Protein

Meningkatkan Teknologi

Perluas Pasaran

Perkembangan Industri Berkaitan

Pendapatan Negara

PELUANG PEKERJAAN

Peluang pekerjaan seperti : •Nelayan •Pekerja kilang ais kapan memberikan pulangan yang lumayan •Penternak kepada nelayan •Penyelidik •Penguatkuasa •Pembuat bot

MEMPERLUAS PASARAN

Meluaskan pasaran dalam & luar nega

Meningkatkan kuasa beli & rangkaian pemasaran dalam

ara erat dengan penerokaan laut dalam & penyelidika

SUMBER MAKANAN (PROTEIN)

kat Malaysia banyak makan hasil laut

Menampung keperluan makanan pendud

PERKEMBANGAN INDUSTRI BERKAITAN

Berkembang industri berkaitan : Jana sektor perlancongan : Pengetinan sardin •Homestaysektor perniagaan Jana Pembuatan bot •Akuakultur ikan air tawar akibat ledakan perik Restoran Kilang bot & ais •Akua - pelancongan Pemprosesan keropok

MENINGKATKAN TEKNOLOGI

Meningkatkan teknologi seperti : •Awet beku •Radar sonar •Teknologi tukun tiruan

Teknologi meningkat dengan R&D berterusan

KDNK MENINGKAT

Udang harimau & ikan air tawar mendapat tempahan da

Ikan tempatan dieksport ke luar

KDNK negara meningkat

MASALAH KEGIATAN PERIKANAN

SALAH KEGIATAN RIKANAN

KEKURANGAN BURUH

KEKURANGAN MODAL

KESELAMATAN NELAYAN MASALAH POLITIK ANTARABANGSA

KEKURANGAN TEKNOLOGI

MASALAH KEGIATAN PERIKANAN KEKURANGAN MODAL

tengah mengambil kesempatan Nelayan masih dibelenggu kem

dak mempu memiliki bot , peralatan dan kolam yang mod

MASALAH KEGIATAN PERIKANAN KEKURANGAN TEKNOLOGI
Masih menggunakan kaedah tradisional

Nelayan miskin tidak mampu memiliki per tahuan mengendali peralatan canggih

MASALAH KEGIATAN PERIKANAN KEKURANGAN TENAGA BURUH
MIGRASI BURUH MUDA KE SEKTOR PERKILANGAN

PENDAPATAN TIDAK LUMAYAN & KERJA MEMERLUKAN KUD

TARAF PENDIDIKAN RENDAH & BURUH MAHIR KURANG DI P

MASALAH KEGIATAN PERIKANAN KESELAMATAN NELAYAN
ANCAMAN LANUN ASING & TEMPATAN

ENCEROBOHAN PERAIRAN OLEH NELAYAN ASING & PERSAINGAN BERLAKU

CEROBOHAN KAWASAN PERIKANAN PINGGIR PANTAI OLEH BOT LAUT DALAM

MASALAH KEGIATAN PERIKANAN MASALAH POLITIK ANTARABANGSA PERTINDIHAN KAWASAN PERAIRAN

PENANGKAPAN NELAYAN TEMPATAN DI KAWASAN ZEE NEGARA LAIN YAN

TENTANGAN OLEH AKTIVIS ALAM SEKITAR - GREE

LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH
SEKTOR PERIKANAN

LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH
SEKTOR PERIKANAN

LANGKAH PERUNDANGAN

LANGKAH PENGURUSAN STRATEGIK

KEMPEN KESEDARAN ALAM SEKITAR

LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH Langkah Perundangan

AKTA PERIKANAN DIKUATKUASA UNTUK ELAK PENCEROBOHAN PER

PENGGUNAAN PUKAT TUNDA DAN HARIMAU DIHARAMKAN

KOMPOUN & RAMPASAN PERALATAN NELAYAN YANG INGKAR

LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH Langkah Pengurusan Strategik

PENGAMBILAN PAYA BAKAU BAGIMEWARTAKAN PERAIRAN DILINDUNGI seperti TAMAN LAUT PUL TUJUAN PEMBANGUNAN

USAHAH MEMBERSIH LAUT DARI MELUASKAN KAWASAN TUKUN TIRUAN UNTUK PEMBIAKAN IKAN KOTORAN

GKAH PENYELESAIAN MASALAH gkah Kesedaran & Pendidikan Alam Sekitar

PERLAKSANAAN MELIBATKAN NGO , SWASTA & KERAJ

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR •RISALAH •FORUM •BENGKEL •KEM •DIALOG •SEMINAR

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful