INSTITUT PENDIDIKAN GRU MALAYSIA KAMPUS DATOj RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU

KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU (KKBI) GEOGRAFI ~PERLOMBONGAN~
UNIT : PPISMP KSBIBM SEM 2 NAMA PENSYARAH : PN. HANISAH BINTI HARUN

JENISJENIS LANGKAHLANGKAH MENGATASI

SEJARAH

PERLOMBONGAN MASALAHMASALAH TABURAN KAWASAN

KEPENTING AN

FAKTORFAKTOR MEMPENGARU HI

PERLOMBONGAN
Definisi : satu proses carigali atau pencarian longgokan mineral yang baru dan memeriksa simpanan yang telah ada. Hasil bumi ini memberikan sumbangan yang besar kepada pembentukan ekonomi negara. Antara hasil bumi yang terdapat di Malaysia :
*petroleum *bauksit *bijih besi *gas asli *arang batu *kuprum * emas *kaolin *bijih timah

JENIS-JENIS KEGIATAN PERLOMBONGAN UTAMA
Petroleum € Gas asli € Bijih timah € Emas € Arang batu
€

Gambar 1 : kapal korek Sumber : http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:QlmHR5i5_Eyg6M:http://4.bp.blogspot.com/_Z5FcpZAj974/Sktg8sPMgbI/A AAAAAAAALU/WPk6Q6mZpIY/s400/kapalkorek.jpg

Gambar 2 : Pam kelikir Sumber : http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:LTvC2uLEqoCmpM:http://ktwen.tripod.com/pam.jpg

Gambar 3 : Proses mendulang emas Sumber : http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:J61paT3AbdEf1M:http://pendakigunung.files.wordpress.com/2009/0 7/mendulang-emas3.jpg

Gambar 4 : Lombong dedah Sumber : http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:CcTZygSrfQyoqM:http://pkukmweb.ukm.my/~zuhairi/Pengajaran/fiel dwork/east_coast/photos/loc4_2.jpg

SEJARAH PERLOMBONGAN
PET EU

Dijalankan sejak tahun 1909, bermula di Miri, Sarawak M`sia dianggarkan masih mempunyai petroleum mentah sebanyak 3 bilion tong (dijangka masih boleh digunakan untuk 20 tahun akan datang) Petroleum mentah terletak di pantai Terengganu, Sarawak & Sabah Dilombong di luar pantai Terengganu -ditapis di Kerteh (Terengganu), Port Dickson (Negeri Sembilan), Tangga Batu(Melaka) Dilombong di luar pantai Sabah & Sarawak ditapis di

Lutong(Sarawak)
Offshore Oil Platform Animation.flv

SEJARAH PERLOMBONGAN
GAS AS I
Sejarah penemuannya adalah sama dengan petroleum. M`sia dianggarkan tahun 2000 sebanyak 84.2 trilion kaki padu bahan mineral yang terhasil di kawasan perlombongan petroleum Gas asli utama di luar pantai Terengganu, Sarawak & Sabah Luar pantai Terengganu, gas asli diproses di Kerteh(Kemaman) Kegunaan sebagai sumber elektrik & pusat utama pengeluaran tenaga elektrik berasaskan gas asli di Semenanjung M`sia (pusat elektrik di Paka, Terengganu)

SEJARAH PERLOMBONGAN
BIJIH TI AH
Bermula pada sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka Tahun 2001, 33 buah lombog beroperasi (kapal korek,pam kelikir,lombong dedah) Lombong utama di M`sia di Lembah Kinta, Perak Faktor kemerosotan pengeluaran bijih timah:kemelesetan ekonomi dunia,1985 _harga bijih timah turun mendadak terdapat banyak barang pengganti yang murah & mudah diperoleh (botol plastik,kaca & getah) simpanan sumber bijih timah semakin berkurang (akibat pengekploitasi sumber tersebut)

SEJARAH PERLOMBONGAN
EMAS Menurut J. Kennedy, kemungkinan aktiviti ini bermula sejak zaman Neolitik - Semenanjung Emas Pahang ± bermula pada selewat-lewatnya abad ke-16 di Kuala Lipis Pada tahun 1889, Raub Australian Gold Mining Company (oleh orang Australia) telah ditubuhkan. Ia merupakan syarikat perlombongan emas yang terpenting di Tanah Melayu dan ditutup pada tahun 1960-an.
dulang emas.flv

SEJARAH PERLOMBONGAN
ARANG BATU
Banyak diusahakan di Batu Arang (Selangor) dan Enggor (Perak) Sehingga kini, kebanyakan lokasi utama bagi perlombongan arang batu ialah di kawasan Bintulu, Balingian dan Merit di Sarawak. Berfungsi sebagai sumber tenaga yang menghasilkan tenaga elektrik Stesen jana kuasa Sultan Salahuddin Abd Aziz Shah di Kapar, Selangor & stesen jana kuasa milik Perbadanan Pembekalan Elektrik di Sejingkat, Sarawak (beroperasi menggunakan arang batu)

TABURAN KAWASAN

Peta 1 : Kawasan Petroleum Dan Gas Asli Di Malaysia
Petunjuk : 1. Tapis 2. Tiong 3. Bekok 4.damar 5. Jernih 6. Lawit 7. Bintang 8. Bedong 9. Beryl 10. Laila 11. Bokor 12. Tukau 13. Lutong Barat 14. Kinarut 15. St. Joseph 16.Erb West

Peta 2 : Kawasan Taburan Bijih Timah Di Malaysia
Petunjuk : 1. Kampar 2. Lembah Kinta 3. Kuala Langat 4. Kota Tinggi

Peta 3 : Taburan Kawasan Perlombongan Emas Di Malaysia
Petunjuk : 1. Kuala Lipis 2. Raub 3. Lubok Mandi 4. Bau

Peta 5 : Taburan Kawasan Perlombongan Arang Batu Di Malaysia
Petunjuk : 1. Balingian 2. Bintulu 3. Merit

FAKTOR-FAKTOR
FAKTOR FIZIKAL FAKTOR KEMANUSIAAN

Permintaan pasaran Bentuk muka bumi Pelaburan Sosial Longgokan sumber mineral Kemudahan asas Governan Teknologi

FAKTOR FIZIKAL
BENTUK MUKA BUMI Berada di Pentas Sunda (180 meter) ± sesuai untuk aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli Bagi lombong emas dan bijih besi pula berada di kawasan daratan yang rendah dan hampir rata LONGGOKAN SUMBER MINERAL Malaysia mempunyai terlalu banyak sumber mineral sehingga pernah digelar semenanjung emas kerana mempunyai banyak emas di Tanah Melayu

FAKTOR KEMANUSIAAN
PERMINTAAN PASARAN Permintaan yang tinggi daripada negara luar seperti Jepun, Singapura ± petroleum, gas asli dan bijih timah Perkembangan dalam sektor pembuatan dan pengangkutan Petroleum sebagai bahan api dalam penjanaan elektrik PELABURAN PETRONAS - syarikat tempatan yang mengusahakan segala kegiatan perlombongan yang berkaitan dengan petroleum dan gas asli cecair. Shell, Exxon Mobile, British Petroleum - Pelabur-pelabur asing yang melabur di dalam sektor perlombongan petroleum dan gas asli cecair

SOSIAL Banyak bekalan tenaga kerja sama ada tenaga buruh ataupun tenaga kerja mahir Mengimport tenaga kerja mahir dari luar negara seperti dari jepun, amerika syarikat dan eropah sebagai jurutera dan perunding dalam penerokaan kawasan perlombongan KEMUDAHAN ASAS Sistem jaringan pengangkutan dan perhubungan yang baik Penubuhan Syarikat Perkapalan Antarabangsa Malaysia (MISC) kapal khas untuk mengangkut petroleum, gas asli cecair dan juga barang pukal seperti bijih timah dan arang batu

GOVERNAN PETRONAS pada tahun 1974 untuk menyelaras dan mengurus penghasilan petroleum dan gas asli negara. Jabatan Mineral dan Geosains - membangunkan industri mineral negara dalam keadaan teratur Pejabat Tanah dan Galian serta Jabatan Mineral dan Geosains - melakukan kerja-kerja penerokaan dan pemetaan kawasan yang berpotensi untuk kegiatan perlombongan TEKNOLOGI Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Kemajuan teknologi satelit pula membolehkan penerokaan bahan galian dijalankan secara terperinci dan berkesan Teknologi pengumpulan data meningkatkan penemuan telaga-telaga petroleum dan gas asli yang baru

KEPENTINGAN PERLOMBONGAN
€

€

€

Kepentingan industri perlombongan menyumbang kepada pendapatan eksport negara -sektor perlombongan menyumbang hampir 6.6% daripada keseluruhan KDNK M`sia membuka peluang kerja -ahli geologi petroleum,jurutera,ahli oceaneagrafi -kadar pengangguran dikurangkan taraf hidup penduduk akan meningkat -dapat mengatasi masalah kemiskinan

€

€ € €

Menggalakkan pemindahan teknologi & kepakaran - usaha peyelidikan & pembangunan (R&D) khususnya (Hi-tech) sentiasa dijalankan oleh PETRONAS dalam konteks teknik baru mengesan & mengeluarkan sumber serta teknik baru menghasilkan pelbagai produk berkualiti Perkembangan infrasrtuktur ± jalan raya Perkembangan bandar & kewujudan bandarbandar baru Sebagai sumber bahan api dan jana kuasa elektrik

MASALAH-MASALAH
€ € € €

€ €

Kemerosotan dan kepupusan sumber mineral Pencemaran air laut ± Proses cari gali petroleum dan gas asli Pencemaran sungai - Proses pengasingan bijih daripada kelodak, lumpur dan pasir Pencemaran udara - Kerja-kerja kuari menyebabkan gegaran di kawasan berdekatan menyebabkan debu-debu berterbangan apabila pemecahan batu dilakukan Wujudnya bekas lombong ± keadaan tanah yang tidak subur Kos pengeluaran yang semakin meningkat ± Penggunaan kapal korek

LANGKAH MENGATASI
€ € € € € €

Penguatkuasaan undang-undang Tebus guna lombong Menyuburkan kembali kawasan bekas lombong ± Penggunaan baja Pemeriksaan dan penyeliaan dan pengawasan daripada pihak jabatan alam sekitar Pihak kerajaan haruslah memberi suntikan modal supaya syarikat pengusaha perlombongan malaysia Majukan penggunaan teknologi dan kepakaran system penderiaan jauh

TERIMA KASIH

Tin Mining in Kampar.flv

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times