Anda di halaman 1dari 17

Onderwijs en opvang voor

kinderen met ernstige


meervoudige beperkingen

VLOR studiedag
29 mei 2007

1
FUNDA MENT
Een warm pedagogisch klimaat

2
Een warm pedagogisch klimaat

 Ze graag zien
 Onvoorwaardelijke acceptatie
 Basisvertrouwen - basisveiligheid
 ‘Ik ben er voor jou’ ‘ Ik kies voor jou’
 Nestwarmte
 Samen zoeken welke ondersteuning ze nodig hebben
 Luisterbereidheid – inlevingsvermogen
 Wederkerige relatie
 Humor: genieten – relativeren – optimisme – blije
mensen – ontwapende humor - levensvreugde

3
Intense samenwerking met het natuurlijk milieu

FUNDA MENT
Een warm pedagogisch klimaat

4
Belang van de directe
natuurlijke omgeving
 Centrale plaats van de ouders, zussen en broers
 Belang van familie en buurt
 Mogelijkheden om vriendschappen op te bouwen
en te onderhouden
 Ouders ondersteunen en aanmoedigen
 Ouders betrekken
– Om tot een juist beeld te komen
– Om gepaste doelen te selecteren
– Om de aanpak te optimaliseren
– Om de evolutie goed te volgen
– Om de transfer te vergroten 5
Planmatig
werken

Intense samenwerking met het natuurlijk milieu

FUNDA MENT
Een warm pedagogisch klimaat

6
Planmatig werken

Visie – pedagogisch project


Strategisch plan - handelingsplan
– Voor geheel de school: schoolwerkplan
– Voor de groep: groepswerkplan
– Voor het kind of jongere: ind. handelingsplan
Gericht op individuele levens- en
leertrajecten

7
Planmatig Een aangepast
werken curriculum

Intense samenwerking met het natuurlijk milieu

FUNDA MENT
Een warm pedagogisch klimaat

8
Aangepast curriculum
 Doelstellingen
– Behoeften
– Kenmerken
– Mogelijkheden
– Interesse – voorkeuren
– Flexibel – wisselend - aanpasbaar
 Basiselementen aanbieden die essentieel zijn
voor deelname aan het maatschappelijk leven.
– Participatie – mobiliteit – verbondenheid
– Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
– Leren kiezen
– Sociale vaardigheden – communicatie
– Cognitieve vaardigheden
9
– ….
Schema Katja Petry & Bea Maes

Mogelijkheden, beperkingen en ondersteuningsnoden

I. Cognitie

II. Adaptief gedrag

ONDERSTEUNING
III. Participatie,
Interactie, INDIVIDUEEL
Sociale rollen FUNCTIONEREN

IV. Gezondheid

V. Context

10
Kijk naar het kind of
jongere: het zal zeggen
wat het nodig heeft.

11
Planmatig Een aangepast Flexibele
werken curriculum organisatie-

Intense samenwerking met het natuurlijk milieu

FUNDA MENT
Een warm pedagogisch klimaat

12
Flexibele organisatie

 Multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak: eenzelfde


perspectief - hoofddoel
 Teamwerk binnen de school / met externen
 Niet teveel verschillende mensen
 Betrokkenheid van ouders
 Onthaalmoment
 Dagverloop i.p.v. uurrooster
 Pauzes
 Recht op privacy en intimiteit
 Deeltijds leren
 Werken met activiteiten, projecten, verhalen
13
Persoonlijke geschiedenis

Planmatig Een aangepast Flexibele


werken curriculum organisatie-

Intense samenwerking met het natuurlijk milieu

FUNDA MENT
Een warm pedagogisch klimaat

14
Persoonlijke geschiedenis

Lichamelijk welbevinden
Gezondheidstoestand
Socio-emotioneel welbevinden

15
Stelling één

 We gaan samen met deze kinderen en jongeren


op weg. We stimuleren ze, moedigen ze aan en
geven de nodige ondersteuning. We zorgen
ervoor dat ze zich geborgen voelen en dat ze
vertrouwen krijgen in de mensen en in hun
omgeving. We werken sterk individueel met
voldoende aandacht voor groepsmomenten. Wat
we ze leren, richten we op wat voor hen vandaag
of in de toekomst functioneel is, zodat de transfer
naar thuis realiseerbaar is.

16
Stelling twee

 Ouders leveren een belangrijke bijdrage bij de


totstandkoming van een goede beeldvorming.
Ook de ervaringen van diensten die voorschools
met het kind hebben gewerkt, helpen de
beeldvorming van bij de aanvang scherp te
stellen. Het is van belang om samen met de
ouders de doelen te bepalen waaraan zal gewerkt
worden, dat er samen met hen gezocht wordt naar
een optimale afstemming tussen de aanpak thuis
en op school.

17