Anda di halaman 1dari 16

Intervensi dalam

menangani masalah
disiplin.
3 jenis intervensi.

 Pastoral care
 Bimbingan dan kaunseling
 Teknik modifikasi tingkah laku
Pastoral care
 Perkhidmatan jagaan kerohanian

 Amalan guru dari segi menjaga


kebajikan peribadi dan sosial murid-
murid bawah tanggungjawabnya.

 Terdapat 3 jenis strategi:-

a)kaunseling
b)bimbingan
c)pendidikan peribadi dan sosial
Bimbingan dan kaunseling
 Satu proses dimana guru kaunseling
membantu murid-murid menangani
masalah yang dialami serta
mengurus kehidupan mereka
dengan berkesan.

 Etika kaunseling merujuk kepada


satu prinsip tatalaku yang menjadi
garis panduan tingkah laku seorang
individu.
Etika yang penting bagi guru
ialah:-
 Sifat menghormati murid
 Kerahsiaan
 Keprihatinan yang
bertanggungjawab.
Kemahiran asas kaunseling

 Empati
 Kemahiran melayan
 Kemahiran mendengar secara
aktif
 Kemahiran mencungkil
maklumat
 Kemahiran mencabar secara
positif
Program pembimbing rakan
sebaya (PRS)
Matlamat PRS:-

 Membina budaya kasih mesra dan saling


membantu dalam kalangan murid

 Membina murid yang yakin diri dan


menghayati nilai-nilai murni berasaskan
kepada kepercayaan kepada Tuhan.

 Memupuk potensi kepimpinan dan menjadi


orang dewasa yang peka ,bertimbang
rasa,rela menolong dan berupaya hidup
selesa dalam masyarakat majmuk.
Etika dan tanggungjawab sbg PRS
 Amanah dan menyimpan rahsia

 Menerima dan menghormati rakan dan orang lain.

 Memahami batasan dan keupayaan diri

 Sentiasa berusaha meningkatkan diri daripada


pelbagai aspek

 Melapor kepada guru bimbingan dan kaunseling


tentang kes yang boleh merosakkan diri dan orang
lain

 Merujuk kes yang serius kepada guru bimbingan


dan kaunseling

 Mematuhi peraturan sekolah dan norma


masyarakat.
Teknik modifikasi tingkah laku

 Meningkatkan tingkah laku yang


wajar:
 1) pengukuhan positif
 2) pembentukan
 3) kontrak kontingensi
 4) ekonomi token
 5) modeling
pengukuhan positif

 Diberikan setelah berlakunya


tingkah laku yang wajar
 Diberikan lebih kerap pada
peringkat awal kelihatan itngkah
laku positif, kemudian
dikurangkan secara beransur-
ansur
 Dihapuskan apabila telah serasi
dengan murid berkenaan
pembentukan

 Berasaskan prinsip
penghampiran berturut-turut
terhadap tingkah laku wajar
yang dihasratkan sehingga
terbentuknya tingkah laku
tersebut
kontrak kontingensi

 Proses membuat kontrak


dengan murid supaya dia dapat
melakukan sesuatu yang
digemari berikutan
penyempurnaan sesuatu yang
dikehendaki oleh guru.
 Terdapat kontrak secara lisan
dan bertulis.
ekonomi token
 Mempunyai nilai dalam bentuk markat yang boleh
ditukarkan untuk memperoleh pengukuhan-
pengukuhan.
 Contohnya seperti kedudukan pertama dalam
barisan kantin, diberikan 5 minit rehat tambahan,
berpeluang mendengar CD dan sebagainya.
 Item-item yang boleh dijadikan sebagai ekonomi
token:

1) Bintang
2) Smiley
3) Setem
4) Pelekat
Modeling

 Merujuk kepada pembelajaran


melalui pemerhatian dan
peniruan.
 Selalunya murid melihat tingkah
laku rakan sebaya
Mengurangkan tingkah laku
yang tidak wajar
 Pengukuhan pembezaan
 Penghapusan
 Teguran
 Kehilangan keistimewaan
 Time-out
 hukuman
Kesimpulan

 Guru perlu bijak menggunakan cara


yang berkesan untuk menangani
masalah murid.
 Guru perlu pelbagaikan intervensi
dalam menguruskan masalah disiplin
bilik darjah
 Intervensi disiplin senantiasa
dikembangkan serta ditingkatkan
bagi memenuhi kehendak dan
keperlan pelbagai jenis murid